DIIVEKS w. STROOMER. FIAT-Garage A, DAM Co, NATUURBAD „DE KARPERTON" J. BLOMBERGEN W. DEN HAAN, CAFE „HILBRAND" Jb. VAN DER ZEE, BERCEN-ZAANSÏREEK- AMSTERDAM. Het terras van „De Oude Prins" Sigarenmagazijn J. W. SCHOLTEN, Gemoderniseerde zaal voor Vergaderingen en Partijen. WAAROM OMDAT „De Bedriegertjes" UITZENDEN VAN DINERS. RIJWIELSTALLING. lederen middag en avond Concert-Dancing. Uw Zaak voor ontspanning. HOTEL-PENSION „BAKHUIS" f 1.25. J. P. ROSIER. LANDELIJKE LUNCHROOM. Auto-transportdiensten M. KLEVERLAAN Co. A PLOMP RIJWIEL- m. r i_ kj ivi r, handel, Oldenburglaan 5, Telef. 2535. is GEZELLIG De CONSUMPTIE PRIMA en NIET DUUR. „Het Kappershuis". Onze Kunsthandel annex Pottenbakkerij is het adres voor smaakvolle Bijouterie en Souvenir artikelen. Wij brengen een keurige collectie Blauw Aardewerk en artistieke plateel Broches uit eigen atelier. Geboorte- en Jubileumschotels leveren wij op bestelling reeds vanaf f 1.en f 2.25. Aanbevelend, UW KAPPER G. J. M. KUYS APARTE DAMES- EN HEERENSALONS. In Wijnen en Gedistilleerd L. RIJNIERSCE ZOON. Fongers Rijwielhandel, Voor kwaliteitssigaren en rook artikelen DE Zaak. AMeen-verkoop pQrto Plato Sigaren. Smakelijk Brood. DORPSSTRAAT. Uitstekende consumptie. Billijke tarieven. valt toch steeds weer aller oog op de kleine FIAT 500? een FIAT 500 1 Liter benzine verbruikt op 20 K.M. Prijs f 935.-. HOTEL PENSION - LUNCHROOM Te zien en te beProeven: Scharloo 2-4 - Telef. 2490, hoek Snaarmanslaan 1 3-5. BEZOEKT DE SPEELTUINEN van aan den BERGERWEG te BERGEN. GEHEEL NIEUWE ATTRACTIES. Vermaak voor jong en oud. Als nieuwste attractie EEN VLIEGEND RAD. Vrjj entrée. Verplichte consumptie. Bergen aan Zee. Telefoon 2335. Hotel-Pension,,PrinsMaurits" BERGEN AAN ZEE Telefoon 2364. - Overdekte Rijwielstalling. Garage en Reparatie-inrichting. Vertegenwoordiger BUTA-GAS. Speciale zaal voor DINERS EN FEESTEN. Voor Kegelaars 3 BANEN ter beschikking. BERGEN AAN ZEE TELEFOON 2550. aan huis bezorgd vanaf CUISINIER: Bezoekt „De Duinhoeve" BREELAAN 73 - BERGEN. PRIMA CONSUMPTIE EN BEDIENING. RIJWIELSTALLING 10 CT. Aanbevelend, P. R. WIERSMA. LOODGIETER, Karei de Grootelaan 54. Telefoon 2454. Aanleg van Gas- en Waterleiding. Levert en stelt alle voorkomende SANITAIRE ARTIKELEN. Telefoon: A m s te r d a m 43092. Telefoon: Bergen 2129. Wij vervoeren Uw goederen van huis tot huis, scherp concurreerend. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii Speciale Koelinrichting. - ?EL|^ DE gewenschte Hef ideale natuurbad, gelegen aan den weg naar het Militaire Vliegveld. DAGKAARTEN f 0.25. VRIJ PARKEEREN. PROSPECTUS o.a. BIJ DE V. V. V. BERGEN. Dames- en Heerenkapper STATIONSSTRAAT 1 - BERGEN (N.-H.) Telefoon 2495. Coiffeur Hotel „Nassau-Bergen", Bergen aan Zee. DAMES- EN HEERENSALONS. B. W. DE VET, v.h. H. DUITS DORPSSTRAAT 10 - TELEF. 2163 - BERGEN (N.-H.) Ie KLAS BEDIENING. - PERN AMENT BILLIJK TARIEF. WAVE. Hoek Hoflaan. J. RUYTER. voorheen BEEKMAN, DORPSSTRAAT 21. - TELEFOON 2266. kunt U bij ons de artikelen betrekken van de meest bekende Huizen. Tel. 2558. JAN OLDENBURGLAAN 4. MET SLIJTVERGUNNING. Karei de Grootelaan 2 - Telef. 2379. Verhuur- en Reparatie-inrichting. PRIJZEN B ILL IJK. FONGERS TANDEMS TE HUUR. Beleefd aanbevelend, K. DE GOEDE. Molenstraat 1 - Telef. 2226. van de bekende ELECTR. LUXE BAKKERIJ Hn» Dorpsstr. 11, Bergen, L/IJo, Telefoon 2015, is het bekende adres voor Neemt proef met onze GEVULDE KOEKEN. Brood- en Banketbakker, BERGEN AAN ZEE. De SMAAK en KWALITEIT moeten het doen. Wie ONZE KOEKJES heeft geproefd, geeft daaraan de voorkeur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 14