Stedelijk Museum, Alkmaar Entree Langestraat (bij Stadhuistoren) a 10 ct. Fotohandel Spanoaw JONGENSSTAD' DROGISTERIJ „DE VIJZEL" VICTORIA-THEATER, Langestraat, Alkmaar n ,,'t Kaashuis van Alkmaar" EXPOSITIE J. OTTER Attractie «oorta Vreemdeling! J. PASSER P. BROERTJES, Vischhandel, H. BLANK, Electr. Limonadefabriek De NIEUWE ATTRACTIE voor Bergen! De in alle kringen hoog geprezen film: TENTOONSTELLING Garage P. SMIT, VERHUUR. - STALLING. FORD-SERVICE. met Spencer Tracy en Mickey Rooney. 1 Hotel PROOT Electrische Luxe Brood- en Banketbakkerij Bezoekt ons IJs-buffet Versierde Kaasjes en Markt-Souvenirs. GEBAK. IJS. ROOS, Dorpsstraat, Koekjes. Bonbons. Berg en'sWa ren huis en Ijzerhandel Tel, 2135, C. HOEBEN, Tel, 2135. I Woninginrichting I M. MEIJER ZOON i i DE GRASBOTER „CONCORDIA" WÈÈÊÊKm DAMES! Voor een Zomerstofje, Garneering, Kousen, Wol, Handwerken, D.M.C.-artikelen en alle Manufacturen naar GOOSEN SCHILD, Ruïnelaan 12, Bergen. Telef. 2532. Ruïnelaan 8 Telef. 2506. Specialiteit in: Gebakken en Gerookte Visch. Hollandsche Gerookte Paling, HARING en ZUURWAREN. Joha. A. W. C. v. d. Eem, Apoth.-assistente. BERGEN (N.-H.), - Dorpsstraat 18, Telef. 2383. Dorpsstraat 13, Telefoon 2554 Beëedigd Makelaar en Taxateur in Roerende en Onroerende goederen Hoofdagent voor ALKMAAR en Omstr. der BEIJERSCHE BIERBROUWERIJ „DE AM STEL". Telefoon 2023. Agent voor Bergen: J. W. SCHOLTEN, Dorpsstraat 7. Telefoon 2226. Bij slecht weer en des avonds behoeft U zich thans niet meer te vervelen. Bezoekt voor Uw afleiding de AMUSEMENTSZAAL in het „ORANJE-HOTEL", te bereiken door zij-ingang (naast Hotel) en achter- ingang (Smalle pad). Verschillende Behendigheidsspelen. Prachtige prijzen. Vrij entrée. 0 Dagelijks geopend van 26 uur en van 812 uur. 0 Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. OUD-BERGEN. Dorpsstraat 18. Telef. 2529. SHELL gespecialiseerde Smering. Vakkundige reparatie-inrichting. OUDE PRINSWEG (naast Bureau V.V.V.) HF 7 AAK voor ONTWIKKELEN UC. Z-MMfV en AFDRUKKEN. - ALLE FOTO-ARTIKELEN. B Langestr.-v. d, Boschstr. Telef. 4321. m JU Gemoderniseerd tot „DE ZAAK in Er- Noord-Holland boven het IJ". Voor partijen en gezelschappen een unieke gelegenheid. Lunch f 1.50-2.00. Diner f 1.50-2.50. m Oude Prinsweg 1 Telefoon 2562. Specialiteit in: Ringers' en Droste's BONBONS. Bekroond op den NATIONALEN VAKWEDSTRIJD 10 October 1929 te Amsterdam. H. H. W. KLEIJBERG. MIENT 18 hoek KAASMARKT. UNICUM23 DIVERSEKAASSOORTEN. Bediening in Frans - Duits - Engels. Banketbakkers-Roomijs. Koopt deze artikelen bij een vakman. hoek Kerkstraat. - Telef. 2473. Oldenburglaan 15-17-19 (bij 't Station) Telefoon 215 2. Wat „De Bijenkorf" is voor Amsterdam, Rotterdam of den Haag, dat is „Bergen's Warenhuis" voor Bergen. DAAR vindt U alles, èn goed, èn concurreerend. Aanbevelend, J. KWANT. 1914 1939 BERGEN AAN ZEE. DE VAN OUDS BEKENDE ZAAK in diverse ARTIKELEN. VERKRIJGBAAR: alle soorten VERSCHE- en GEROOKTE VISCH. Wekelijks 5 maal versche aanvoer. Vooral de NIEUWE HOLLANDSCHE MAATJESHARING, f ij n en lekker, Beleefd aanbevelend, altijd verkrijgbaar. QCd)C5}CS}(<&CSX&(<&C<SX<S}CSX<S)(<&C5l>Cd>Q i Langestraat 9-11, Alkmaar. I HET ADRES voor Huis- en Slaapkamermeubelen, Ledikanten, Bedden, Matrassen, U Wollen- en Zijden Dekens, Spreien, Tapijten, Karpetten, S Linoleum, enz. a a VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE. Dorpsstraat 110. BERGEN (N.-H.) BADGASTEN! met Rijksmerk van de N.V. MELKINRICHTING te ALKMAAR, - Telefoon 3185, is voorden fijnproever de begeerde delicatesse en toch niet duurder dan andere natuurboter. Vraagt ze aan Uw winkelier. TE BERGEN ALOM VERKRIJGBAAR. SCHILDERIJEN van LUCIE WITTIG-KEIJSER, PAUL VAN DER VEN, CORNELIS DE BRUIN, NEFKENS e.a. uif de COLLECTIE KOOPMAN. Breelaan 29. Enfrée vrij. De verdediger doet zijn uiterste best om te be- toogen, dat zijn cliënt op den tijd der misdaad overal elders was, doch niet daar. Dan gaat hij voort: De officier van justitie zegt nu wel, dat de beklaagde de misdaad gepleegd heeft. Ik zou wel eens willen weten, hoe hij dat beter weet dan mijn cliënt: De officier is er toch niet bijgeweest en mijn cliënt wel! 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 15