RINGERS kersen Donbon Kunsthandel HeuseveldtN.v. SCHOENEN S. P. J. Stekelbos, I NUTRICIA VOEDING. Wijnen Kempinski. Chocolade en Bonbons BISCUITS: VLEESWAREN VRUCHTEN, OLIE EN VETTEN. Souvenirs van Bergen: BANKETBAKKERIJ N. C. BUISMAN, Ruïnelaan 4, Tel. 2585. P. J. BORST. VERGEET NIET Geschenkenhuis Havana Corona 4 ct. Bij Heuseveldt N.V. A. C. SEEWALD, KERKSTRAAT - Telefoon 2552 - BERGEN. C. F. en G. MEIJER, Hengelsport-artikelen SIGARENMAGAZIJN „DE MAGNEET" Half a Corona. Voor Uw Taxi, bel: KERS, Teief. 2359 Karei de Grootelaan 9. „DE PHILATELIST". TESSELAAR, JOH. BAKKER Wz„ Woning inrichting. GROENTEN en FRUIT. BABY-VOEDING. Voeding voor lijders aan Suikerziekte. Rijn-, Moezel-, Bordeaux- en Zuidelijke Wijnen vanaf 80 ct. per fles. ZOETE MOST. ADVOCAAT, BOERENJONGENS, enz. ZOMER 1939. Het is de barre wind die door de boomen jacht Terwijl de grauwe wolken jagen, Luid bulderen de wilde vlagen, [s dit een zwoele zomernacht? Ik zie nu al reeds bij honderdtallen De rijpe gele blaren vallen Het is de wilde wind die door mijn haren jacht, en bulderend zweept om mijne ooren, daar ga ik, nietig mensch, in donkere ruimt verloren en voel mijn machteloosheid wat arme dwaas had ik verwacht? al vangt mijn lichaam dan dp wilde stormvlagen, toch blijf ik machteloos, vernietigd en verslagen T. Gr.—Min. 31 Juli 1939. DROSTE, VERKADE, VAN HOUTEN e.a. U kunt bij ons vanaf 19 cent per half pond reeds IETS GOEDS kopen. VERKADE, PAUL KAISER, PATRIA en andere. Hierin zijn wij bizonder ruim gesorteerd, vanaf 25 cent per pond. van de fa. STEOEMAN vanaf 9 cent per ons. Hierin kunnen wij U in alles bedienen. Aan deze afdeling wordt door ons de meeste zorg besteed. GEDROOGDE en OP SAP, in blik- en glasverpakking. Holl. en Eng. Jam en Marmelade. APPEL- en PERENSTROOP. SLAOLIE Duyvis, Calvé, Avis. DUYV1S' SALATA en MAYONNAISE. DELFIA, DELFRITE, EXTRA JUS en DIAMANTVET. RUÏNE-STEENTJES. Blikjes met foto „Ruïne", waarin Koekjes van bizonder fijne samenstelling, per blikje 55 cent. JAN OLDENBURGLAAN 6, TEL. 2018 - BERGEN-BINNEN. Steeds een uitgebreide sorteering Gebakjes. Overheerlijke BOTER- en FANTASIE-KOEKJES. Wij horen en bezorgen te Bergen en Bergen aan Zee zonder prijsverhoging en zorgen voor een goede bediening. Prima kwaliteit waren tegen scherp concurrerende prijzen. Beleefd aanbevelend, bij een bezoek aan Alkmaar een een kijkje te nemen in de LANGESTRAAT 78, hoek Van den Boschstraat. Reeds jaren lang een algemeen erkende specialiteit Let op den naam J BOETEN EXTRA ZORCVÜLDIC CEREPAREERD NAAR DEN EISCH VAN UW SCHOENEN EN DEN STAND VAN UW VOETEN. Voor Dames-, Heeren- en Kinder- zijn onze merken: Welf, Timtur, Swift, liollandia, Robinson, Nimco en Cres. Fraai en modern ingericht voor alle Kunstnijverheidsartikeien, Byouterieën, Delfts Blauw, fijn Glaswerk, Porcelein en Plateel, Lederwaren, Koffers, Reisartikelen, enz. enz. SCHITTERENDE COLLECTIE betere Souvenir-artikelen. LANGESTRAAT 24 - ACHTERSTRAAT - HOUTTIL vindt U een uitgebreide sortering Strand- en Zomer-artikelen, SPEELGOEDEREN. Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. een uitblinker onder de 4 ets. sigaren, een betere sigaar voor minder geld! verpakt of los. Droge sigaren bij Bergen, Dorpsstr. 44. TfOS. Gediplomeerd Schoenhersteller Dorpsstraat 27. BADGASTEN! HIER UW ADRES voor Wij zijn ruim gesorteerd. Breelaan 39, - Bergen. Probeert eens ons SPECIAAL MERK- Aanbevelend, JOH. PRINS. POSTZEGEL-ALBUMHANDEL. NOUVEAUTÉ's. Huigbrouwerstraat 10, Alkmaar. Lid van den Bond van handelaren. Stationsstraat 4, Telef. 2036 BERGEN. Bergen aan Zee. - Telef. 2378. BEHANGERU. STOFFEERDERIJ. Dagelijks versche Champignons.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 17