Victoria-Wester ECHT NATUURLIJK BRONWATER. Bezit vele Minerale bestanddeeien, welke zeer gunstig werken op Maag, Nieren en ingewanden. Het mooie corso-nummer van „Ons Genoegen" te Bergen a. Zee, waaraan 2800 bloemen waren verwerkt. Dat, wat niet mogelijk is. De heele wereld kent het verhaal over den uit vinder van het schaakspel, die zich wilde laten betalen in graankorrels, op het eerste vak één korrel, op het tweede twee, op het derde vier en zoo vervolgens op ieder volgend vak de dubbele hoeveelheid van die op het voorgaande. Toen de vorst, die dit bedrag met een glimlach toegezegd had, liet uitrekenen hoeveel graan dit beteekende, kwam hij tot de verbijsterende ontdekking, dat hij in zijn heele rijk jaren noodig zou hebben om die hoeveelheid te verbouwen. Dit is een voorbeeld van het snel opklimmen van wat de wiskundige de som van een meetkundige reeks noemt. Er zijn echter tal van andere, waarbij men niet tot het verre Perzië hoeft te reizen om even duidelijk aan het geweldigsnel klimmen van dergelijke reeksen herinnerd te worden. Wanneer men u vraagt of u een stuk papier twintig maal kunt vouwen, dan zult u er waarschijnlijk een weddenschap op aan gaan, dat dit best zal gaan. Laat u daartoe echter niet verleiden, want u krijgt het zeker niet ge daan. Bij de derde maal vouwen is het papier reeds acht keer zoo dik geworden als het eerst was. Maar daarna begint de ellende pas, want nu neemt de dikter van het papier met verbijsterende snelheid toe. Bij de vijfde maal vrouwen hebben we al een twee-en-dertigvoudige dikte, bij de zevende maal is het papier al 124 keer zoo dik als in het begin en wanneer we bij de tiende maal vouwen zijn, dan is ook het allerlunste papier reeds zoo dik geworden, dat men het onmogelijk met de hand meer zou kunnen omvouwen. Ging men tóch door, dan zou na twintig maal vouwen een dikte van dertig meter bereikt zijn, drie hui zen hoog! LI M M E R I K. Een diender in Bergen ontdekte Een lid van de naaktloopers-secte Want het scheelde niet veel Of je zag haar geheel Omdat zij zich maar matig bedekte. Hij heeft zijn instructies gelezen, En zei: „juffrouw je mag hier niet wezen De Raad heeft gezegd Je kunt hier niet terecht Of je hebt een verbaaltje te vreezen". De juffrouw keek op met een lachje En zei: „diendertje zeg mij eens, mag je In zee met het pak Waar ik mij in stak Bij dat touw met dat wapp'rende vlagje? Toen keek hij weer in de bevelen Die de Raad voor zijn part wel kon stelen Hij zei: „loop nu gauw Naar de vlag bij dat touw Wat het water bedekt kan niet schelen". Toen is zij de zee ingeloopen En zoover in 't water gekropen, Tot 't overal rond Om haar kinnetje stond En de haren van zeewater dropen. Toen heeft de agent daar gezeten En heel kalm zijn botram gegeten. Hij zag haar daar staan Aan de wet was voldaan En dus had hij een rustig geweten. Maar ze zag als ze dichter bij 't strand kwam Dat hij dad'lijk zijn boekje ter hand nam Dan wees hij haar vlug In het water terug En ze gilde alsof z'uit de brand kwam. „Och diendertje laat mij toch loopen Ik zal dad'lijk een badpak gaan koopen Dat d'armen bedekt Tot de hals uitgestrekt En gesloten met zeventig knoopen". Toen heeft hij het land ingekeken Want zijn strandwacht was toch al verstreken En vloog ze op zij Als een haas hem voorbij Om zich in haar pyama te steken. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Van 1 tot en met 15 Augustus. Gevonden: een voetbal, paar alpacca manchetknoopen, verm. zilveren ring, poederdoosje, fototoestel, di verse portemonnaies, ring met sleutels, zwart flu- weelen damesjasje, zilveren dameshorloge met armband, grijze ceintuur, gekleurde sjaal, groen gevlamde vulpen, blauwe gabardine jas, gouden ring met inscriptie, heeren armbandhorloge, Swan vulpen, zilveren dameshorloge, armband, fotoetui, paar zwarte glacé handschoenen, fietssleutel blauwe rozenkrans, blauwe sjaal, klein wit hondje, zwarte vulpen, cigaretten-etui, zilveren rozenkrans met zwarte kralen, bril, blauw lederen ceintuur, blauwe zijden das met speld, bruine actetasch, strandstoeltje, gele muts, armbandhorloge, rijwiel plaatje, zilveren langwerpige sierspeld, verchroomd armbandhorloge, gekleurde sjaal, twee kwartier mutsen, film 6 9, blauwe ceintuur, badpakken en badhanddoeken, twee spoorkaartjes. Verloren: bruine trui met ritsluiting, klein gouden arm bandhorloge, blauw gebreid blasertje, fotottoestel in tasch, ring met sleutels, zilveren arband, rood lederen ceintuur, kort blauw damesjasje, donker blauwe gabardine regenmantel, diverse portemon naies, roode doorzichtige puntmuts, nikkelen hor loge, zilveren polshorloge, blauwe dameshoed, lichtblauwe zijden damessjaal, gele ceintuur, blauw jasje, zwarte vulpen, bril met hoornen montuur, gouden zegelring met steen, beige regenmantel, bruine fototosch, doublé damespolshorloge, Parker vulpen, verchroomd armbandhorloge met bandje, groote huissleutel, blauw broekje, bovenkunstge- bit, verchroomd rechthoekig heerenpolshorloge, rijwielplaatjes, ovale zilveren broche, zilveren schakelarmband, donkerblauw gebreid kinder mutsje, sierarmband, blad van een zilveren man chetknoop, bruine geruite damesparapluie, bruine kinder pul-over, bruin met beige damesparapluie, groene sjaal, beige damestasch, map met foto s, bloedkoralen broche, Zeeuwsche broche, ruig harige fox-terrier, paraluie, blauw wollen mantel tje, pak met 50 stuks kisthout, bovengebit, paar kindergymnastiekschoentjes, Duitsch-Engelsch leerboek, wit poesje, blauw kindertaschje, bril met hoornen montuur, gebrand zilveren broche, geruit kinderjasje, rood-bruine Parker vulpen, portefeuille met banpkapier, bruine fototasch, kerkboekje, blauwe glacé handschoen, bruin da mesmanteltje met ceintuur, rijwielplaatjes, hoofd doek, zilveren armband, ring met sleutels, mili taire karabijn. Historische anecdoten. Leonardo da Vinei zocht voor de Christus figuur van zijn schilderij „Het laatste avondmaal een passend model. Lang had hijer tevergeefs naar gezocht en eindelijk vond hij het in de gestalte van e enschoonen jongeling, Pietro Bandinelli ge naamd. Deze jongeling had zoo'n rein vergeeste lijkt gelaat, dat Leonardo hem verzocht, voor de figuur van Christus model te zitten. Bandinelli gaf aan dit verzoek gehoor en Leonardo werkte met ijver en toewijding. Eenige jaren later had de schilder een model voor Judas Iskarioth noodig; weer zocht hij lang en eindelijk vond hij in een steegjeeen bedelaar met een zeldzaa mafstootend en weerzinwekkend uiterlijk. Dezen verzocht Leonardo hemte volgen, opdat hij, tegen betaling, model voor hem zou kunnen staan. De man volgde den meester en Leonardo ging aan het werk. Spoedig bemerkte hij echter vol onrust, dat er iets bekends in de trekken van den man was. En plotseling drong het tot hem door, dat het gezicht van dezen weerzinwekkenden bedelaar het reine gelaat van den schoonen jonge ling Pietro Bandinelli was. Een kort leven van ontucht en onreinheid had dezen mensch geheel vernietigd en hem veranderd in een menschelijk wrak. Whistier, de beroemde Engelsche schilder, was bijzonder zelfbewust. Ter gelegenheid van het kroningsfeest van Eduard VII te Parijs kreeg hij eveneens een uitnoodiging. Zijn tafeldame, een lid van de hooge aristocratie, zei op een gegeven oogenblik tegen hem: „Ik heb gehoord, dat u den koning kent". „Ik den koning kennen? U vergist zich, me vrouw!" „Dat begrijp ik niet, de koning vertelde me kort geleden in Londen, dat hij u persoonlijk kent!" „Mij? Ach, mevrouw, u kent den koning im mers. Hij schept altijd op!" Victor de Kowa had eens twee deelen van een kostbare boekenserie uitgeleend. Toen hij, na vele malen vragen, de banden nog niet terugge kregen had, stuurde hij de overige deelen naar hetzelfde adres en schreef er een briefje bij, waarin hij schreef: „Opdat een van ons tenminste de serie com pleet heeft, stuur ik u de overige deelen". Den volgenden dag had hij zijn boeken terug. „EENZAAMHEID". Stille eenzaamheid Geef mij Uw goedheid Om te willen, te kunnen leven, Om veel te schenken, veel te geven. Uren peinsde 'k uren denk ik Aan het leven soms zoo wondergoed, Maar dat zoovelen nooit begrepen Of het kochten met hun bloed. Geef mij Uw rust, en ware stilten Dat toch is 't meest wel waard. Weg van alle aardsche kilten, Een levend wezen zijn op aard. Dat, waarnaar zoovelen smachten Uren dagen lange nachten Schenkt hun eens, van Uwe goedheid De ware eenzaamheid. Immers velen zijn gekomen Leven voort in hun onwetendheid Maar ook, velen, velen droomen Van de mooie eenzaamheid. Ik ga terug weer naar mijne woning Dankend, voor wat ge mij hebt gebracht Een „Loflied" zingend als belooning Eindelijk! heb ik nu eens in eenzaamheid gedacht. CEES DEEN. Borne, 2 Augustus 1959. G R A P J ES. Niet op reis dit jaar, Mulder? Ik dacht dat je naar Bergen aan Zee zou gaan? Ik heb de zee op 't oogenblik thuis. In mijn brandkast is het eb, in de zaken doodtij en ik heb een vloed van onbetaalde rekeningen. Vegetarische dames: Hier heb je een kwartje, maar beloof me dat j'r geen vleesch voor zult koopen. Arbeider (geestdriftig): Ajakkes nee, juf frouw, ik zal 't nog veel liever verdrinken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1939 | | pagina 4