OPTIEK Croquet of Worstje? c&utomatiek <~Tfla.aóen - 'tB reelaan 12 U/AAR QAAN W/E HEEN? „JOE YOUNG" MANEGE SCHOUTEN Prima Zadelpaarden Prachtige duinritten N.V. NOORDER BANK Frlm K. M. GERRITSEN cJlló Wet recjent (8) Centrale verwarming Fa. J. Smit Jr. Voor Rijwielen naar DE QOEDE DISPUUT Hoog water te Bergen a. Zee JULI 1950 F. KAANDORP HOFLAAN 2 - Tel. 2202 MUSEUM! naast postkantoor, ingang achter. Bergense historische voorwerpen en curiositeiten. Open: 1012 en 2,4. Zondags open 24. Con cierge: Mw. KopSchuurman, Oude Prinsweg 13. EXPOSITIES: zie pag. 2. Buitendien: Karei Col- not bij P. Hopman; Bergense schilders bij M. Hopman; Jac. J. Koeman bij het Huis met de Pi laren (bovenzaal); Karei Colnot, Nico Berkhout en Marijcke Visser bij het K. C. B., buitendien grafisch werk van leden. Kunstzaal Hubers: H. van Krui- ningen, kleurlitho's. Permanente expositie keramiek van Dirk Hubers, Jubileumexpositie F. Kamstra Kerkepad, dagelijks. Jaap Sax: expositie Buerweg, in atelier van de schilder. MANEGES: Schouten, Oosterweg 30. Rij school en paardenverhuur. Stallen Bergen a. Zee, Witteweg. BUREAU V. V. V.: Alle informaties aan het Secre tariaat, Oude Prinsweg 25, tel. 2124. Geopend op werkdagen: 1017 uur en Zondags 10.3012 uur en van 1.303 uur. TAXI'S: Garage Schouten, Oosterweg 30, tel. 2557. Garage Nieuwland, Breelaan 52, tel. 2200. Verhuur Solex-rijwielen. POLITIE: Karei de Grotelaan 17, tel. 2444. Post Bergen aan Zee, Elzenlaan 10, tel. 2105. Wachtmeester Puts, Oude Ber- gerweg 64, tel. 2731. BRANDWEER: Tel. 2626 en 2444 en 2725. DOKTERS: A. H. van Gelder, Van Reenen- park 2, tel. 2027. J. M. P. Lugten, Russenweg 1, tel. 2700. H. W. J. M. Poot, Dorpsstraat 30, tel. 2423. Dr. G. Hoeneveld, zenuwarts, Eeuwigelaan 34, tel. 2788, TANDARTSEN: B. Dijkstra, Breelaan 19, tel. 2755. J. Elema, Van Reenenpark 11, tel. 2059. RODE KRUIS, E. H. B. O.: tel. 2027, bij afw. 2700 of 2423. APOTHEEK: Stationsstraat 6, tel. 2727. WITTE KRUIS en WIT-GELE KRUIS: Zr. P. van Engeland, tel. 2706, Karei de Grotelaan 27. Magazijn alle werkdagen 1314 en 19 19.30 uur. Voor spoed alle tijden. Zr. T. Schmidt, Komlaan 2, tel. 2091. VERLOSKUNDIGE: Mej. M. C. Schaap, Dorpsstr. 23, tel. 2447. Spreekuren Dinsdag 24 en 79 aan de Karei de Grotelaan 27 (Witte Kruis). AMUSEMENT: Duinvermaak, Breelaan 132. Amusementshal Rosita, Prinses- selaan 20. Café Nieuwendijk: dansen. Pesie's Natuurbad, aan de hoofd weg BergenAlkmaar. BIOSCOOP DE RUSTENDE JAGER BERGEN N.H. Vrijdag-, Zaterdag- en Zondagavond te 8.30 uur. Zondagmiddag te 2.30 uur DE MACHTIGE Toegang 14 jaar TOPPUNT VAN FANTASIE Maandag- Dinsdag- Woensdagavond te te 8.30 uur. Woensdagmiddag 2.30 uur Carry Cooper en Lili Palmer in een spannend gegeven „HET GEHEIME COMMANDO" Toegang 18 jaar Rustende Jager, bioscoop: De machtige Joe Young op Vrij dag, Zaterdag en Zondagavond, half negen, Zondagmiddag half drie; Cary Cooper in het Geheime Commando op Maandag, Dinsdag en Woensdagavond, 8.30 en Woensdagmiddag om 2.30 uur. Donderdag, 8 uur n.m., Ballet- en Opera-Recital (Nelly Smit, Guus Renaud, zang, en Louise Camerick, piano). Dansen door Eva Muller en Xandra en Conrad v. d. Wetering. Excursies: Dinsdag 25 Juli, 9 uur n.m. lezing over excursies door Jan Ivangh. ALKMAAR: Elke Vrijdag de beroemde kaas markt, 's morgens. Excursies per touringcar naar Afsluitdijk, Enk huizen, Zaanstreek. Vertrek plaats in Bergen bij V. V. V. Oosterweg 30 Bergen Tel. 2557 per dag en per uur Stallen: Witteweg, Bergen aan Zee Kantoor Bergen Dorpsstraat 13 Tel. 2284 Dagelijks geopend van 1.30-4 uur, Zaterdags van 9-12 uur Belasten ons gaarne met de afwikkeling van Uw tegoed op geblokkeerde- of Optierekening Verstrekken ere diet aan Handel, Industrie en Landbouw DE MACHTIGE JOE YOUNG BIJ DE RUS Cary Cooper als prolessor Als'u nu eens echt rillen wilt, moet U Vrijdag, Zaterdag en Zondagavond half negen naar de Rus gaan (trou wens ook Zondagmiddag om half drie) waar Joe Young op de film, dus blijft u maar rustig op de klapstoelen zitten mensen vangt als wij vlie gen, en die er een beestachtig genoe gen in schept de boel af te breken. Joe Young is n.l. een enorme aap van goedaardig karakter behalve als hij een whisky te veel op heeft. Hij krijgt de whisky en dan zit u te beven. Een film, waarvan de Amsterdammer zegt: hoebestaatut! (Toegang 14 jaar). Cary Cooper komt Maandag, Dins dag- en Woensdagavond om half ne gen en buitendien Woensdagmiddag om half drie in de Rus, op het doek natuurlijk. Hij speelt met Lilli Palmer in Cloak and Dagger, ofwel: Het ge heime Commando, onder regie van Fritz Lang, de man die de merkwaar digste films heeft gemaakt en die nog altijd tot de grote regisseurs behoort. Cary Cooper is weer eens een profes sor, zachtaardig, maar ineens ge plaatst voor geheim recherche-werk. De film laat zien hoe de man van in tellect toch niet minderwaardig is aan de man-van-de-daad (wist ik al lang!), maar dat daargelaten; een film met Cary Cooper is altijd een spannende en menselijke film om Coopers groot en natuurlijk talent en komt Fritz Lang er dan bij, dan is alles in orde. Achttien jaar moet men zijn om deze rolprent te zien, of negentien of twin tig of nog ouder. Kerkstraat 6 - Tel. 2465 FONDSLEVERANCIER Uit een aantal aardrijkskundige na men hebben we alle letters weggela ten die in het alphabet op elkander volgen. We kregen toen de volgende lijst: teel -|- 1 weggelaten letter, eiland; pe -|- 2, polder in Noord-Holland; aer -f- 2, water dat op de Amstel uit komt; rit -f" 2, water op de grens van Utrecht en Gelderland; otdor -f- 3, plaats in Zuid-Holland; ou -J- 5, plaats in Utrecht; aebra -f- 5, plaats in België, erside 6, plaats in Dren te. In totaal zijn 26 letters weggelaten en wel juist het hele alphabet! Voorbeeld: pe -f- 2 Zijpe, immers staan de z en de ij in het alphabet naast elkander. Overigens: de ij is soms te rekenen als i j. Welke aardrijkskundige namen zijn bedoeld? De prijs voor deze week werd ons weer aangeboden door L. J. Veen's U. M. te Amsterdam en wel: TE PAARD! Aanschouwelijk rijonder- richt door W. Müseler. Een dergelijk werk wil iedereen bezitten. Dus: hier is uw kans! Oplossing no 6. Op de palen kwa men de volgende getallen voor: 52, 25 en 2,5 km. De prijsis gewonnen dcor H. Brandt Corstius, Adr. van Ostadelaan 147, Utrecht. Een tweede prijs hebben we, wegens het grote aantal goede oplossingen toegekend aan W. M. J. Schuurmans, Zuidlaan 42, Bergen n.l. het boek De Noord- vaarders van Jan P. Strijbos. Alkmaar Geest 5 Tel. 4727 Bergen Ruïnelaan 11 Tel. 2466-2637 Fongers, Gruno, Phoenix. Verhuur en stalling. Tevens Invalidewagens. Karei de Grotelaan 2 Tel. 2379 Ik ga weer naar het buitenland. Hier wil 'k me niet vervelen. Dat jij dat afkeurt, beste vriend, Kan mij geen drommel schelen. Vacantie in mijn eigen land? Ik wil er niet van horen! Die koude en die nattigheid, Kunnen mij niet bekoren. Ook hier zijn plekjes, 'k geef het toe, Die mooi zijn en wel aardig, Maar kijk ik naar het buitenland, Dan zijn ze minderwaardig. Noem jij de plaatsen zelf maar op: Garderen, Gorzel, Soeren 't Is overal hetzelfde lied, Graan, koeien, heide, boeren. Houdt nu maar op, zo sprak de vriend, Met dat onzinnig zwetsen. Ik heb jou heel mijn leven lang Zo dom niet horen kletsen. Dat jij hier met vacantie blijft, Kan niemand van je vergen, Maar ik ga naar een paradijs, Naar 't wonderschone Bergen. Daar vind ik wat mijn hart begeert En al wat ik kan wensen, Natuurschoon dat men elders mist En vriendelijke mensen. Heuvels, hoog en zwaar bebost Tot op hun hoogste kruinen, Den- en zeelucht, bloemengeur En schitt'rend mooie duinen. Het zeebad is daar up to date, Wit zand voor Nel en Keesie, En wie niet van een zeebad houdt, Die kan terecht bij Pesie. Kortom, daar is voor elk wat wils, Teveel om op te noemen, Wat Bergen biedt is wondermooi En niet genoeg te roemen. D. van Noort. Lezing door Jan Ivangh Jan Ivangh zal Dinsdag, 25 Juli, 's avonds 9 uur, in plaats van zijn gewone excursie een lezing houden met lichtbeelden. Bij mooi weer vóór, bij slecht weer in de Openbare Lage re School aan het Spaanse pad. Onze medewerker zal spreken over zijn tocht van Camperduin naar Kaap Gris Nez. Over de „putten" van Cam perduin, de Ijsbeer van Schoort, de kale duinen voor Kaap Gris Nez; over zeldzame vogels als lepelaars, berg eend en kluut en over al hetgeen de zeekust van West-Europa toont. Ivangh laat daarbij lichtbeelden zien van door hem op deze tocht vervaar digde tekeningen. Eén ervan reprodu ceren we hier. KERKDIENSTEN, ZONDAG 23 JULI. Ned. Herv. Gem., Ruïnekerk, 10.30 uur: Ds. Bekius. Rehoboth, Dr. van Peltlaan, 10.30 uur; Ds. Hoek van Amsterdam. Geref. Kerk, Dr. van Peltlaan 31, v.m. 9 uur en v.m. 10.30, en n.m. 4.30: Ds. J. Wristers van Amsterdam. R. K. Kerk, 7 Uur cn 10.45 uur Stille H. Mis. 9.15 Uur Hoogmis; 8.15 Uur Kindermis. Dagelijks H.H. Missen 7, 7.45, 8.30. Kerkje te Bergen aan Zee: V.m. half elf, Ds. F. F. Milatz, Doopsgez. Predi kant te Santpoort. Liturgische dienst. Alkmaar: Evang. Luth. Gem., Oude gracht: v.m. 10.15: Ds. H. J. A. Haan van Alkmaar. Datum HOOG WATER v.m. n.m. 22 8,39 21,07 23 9,35 22,06 24 10,41 23,11 25 11,55 26 0,29 13,14 27 1,44 14,21 28 2,42 15,17 ZONDAGSDIENST DOKTOREN 23 Juli: A. H. van Gelder, tel. 2027 LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJ CHOCOLATERIE Alles eerste kwaliteit Dorpsstraat 11 Tel. 2015 VOOR JONGENS EN MEISJES Donderdagmorgen, 27 Juli, om 10 uur v.m. is er een kinderfeest in Ber gen aan Zee. Alle kinderen, ook van gasten, zijn welkom: tonnetjes kruien, zaklopen, houtjes rapen en dergelijke bekende spelen komen aan de beurt. Jongens en meisjes, dat is jullie kans! Mr. Opticiën Pastoor Voor een bril een zonnebril REPARATIES (1 dag gereed) (achter de Ruïne)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Bergensche bad-, duin- en boschbode | 1950 | | pagina 8