aë 3 QJ QJ N te CALLANTSOOG BROOD en KRUIDENIERSWAREN BANKET Hotel - Café - Restaurant „DUINZICHT' Abonneert U op de badbode CS O O z D. PRINS Theater Royal -Schagen DRACULA'S DOCHTER Coöp. „DE TIJDGEEST" U. A. te WINKEL Bezoekt tijdens Uw vacantie ons filiaal aan de Dorpsstraat aldaar. Het zal UW adres blijken voor Op bestelling dagelijksch versch Tevens verkrijgbaar: Huishoudelijke Artikelen, Manufacturen, Speelgoederen, en Strandartikelen. Er wordt dagelijks huis aan huis bezorgd. Telefoon 8. Kam peerter rei ntje beschikbaar. Autogarage - Rijwielhandel - Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, A. VADER, Telef. 10 Luxe Auto en Autobox te huur. Goede consumptie jb J Billijke prijzen Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpsstraat s s 813 i I s 2 1|t Bezoekt ook eens mijn klein winkeltje waar verkrijgbaar zijn Kruideniers waren Grutterswaren, Porcelijn en Aardewerk, Tabak en Sigaren Beleefd aanbevelend, K. ten Boekei Dorpsstraat A 65 In Vogelzangs Levensmiddelenbedrijf vindt U ook diverse Drogistartikelen en een flinke sorteering SIGAREN EN SIGARETTEN Wij hebben boven dien een mooie collectie SOUVENIRS M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Vleeschhouwerij en Spekslagerij Machinaal gesneden VLEESCHWAREN Voor Souvenirs C. Worp-Houtenbos Autobus-onderneming Den Helder - Schagen •ii ATTENTIE ATTENTIE Wilt U verzekerd zijn van een vertrouwd adres. Betrekt dan Uw Melk, Boter, Kaas en Eieren, diverse soorten: Koek, Drups Chocolade, verpakte Levensmiddelen Ga- zeusen en Limonades van TH. VEKEN v.h. D. BAKKER - Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorg BELEEFD AANBEVELEND, u CJ G a o i/ï u tü S o N CO '3 O* n in o. O -T, (J 2> T3 (0 'O K (U O D. CO O n J M co X o. $j M a-fQ tö CO O <U O N (J CQ •tfc"0 S 4) c rj .O •r-1 -O y Z t- C CU O. «M a o S N <N TH G M-. «n c0 (0 l- 5»-2 tv r\ P.-9 •3 Ui co a .N 'C C 4> 4) fl j3 w 5 H ;G U G G <L> co CD G t) N 4) 4) 2 a cu Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vakkundige be diening. Verder alle soorten Parfumerieën, Tabak, Sigaren en Sigaretten Beleefd aanbevelend, Kaarten „Kooibosch" verkrijgbaar Agent „Algemeen Handelsblad" Een prachtsorteering Schoon- hovens-plateel heeft Poststation CALLANTSOOG ANSICHTKAARTEN - SCHRIJFBEHOEFTEN vertoont Zaterdag-, Zondag en Dinsdagavond half negen - (9. 10 en 12 Juli 1938) een hoogst spannende en mysterieuze film Boeiend en sensationeel In ademlooze spanning zal het publiek dit programma volgen. Toegang boven 18 jaar. Weekavonden entree zaal 40 cent, Balcon of Loge 70 cent. Volgende week geheel nieuw programma. Vanaf 15 Juli Zaterdags- en Zondagsavonds bij voldoende deelname dienst naar Schagen voor bezoek aan de bioscoop. Vertrek Dorpsplein 8 uur. Uit Schagen na af loop filmvoorstelling. Retour f 0.55 per persoon

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 3