C3 CD CD N O O te CALLANTSOOG BROOD en KRUIDENIERSWAREN BANKET „DUINZiCHT" D. PRINS IS Coop. „DE TIJDGEEST" U. A. te WINKEL. A. VADER, Telef. 10 Hotel - Cafe - Restaurant Abonneert U op de badbode I ts I s I* S K. ten Boekel Dorpsstraat A 65 ZOEK DE ZON OP een ZONNEBRILU VLEESCHWAREN Theater Royal Schagen Bezoekt tijdens Uw vacantie ons filiaal aan de Dorpsstraat aldaar. Het zal UW adres blijken voor Op bestelling dagelijksch verscb Tevens verkrijgbaar Huishoudelijke Artikelen, Manufacturer!, Speelgoederen, en Strandartikelen. Er wordt dagelijks huis aan huis bezorgd. Telefoon 8. Kampeerterreintje beschikbaar. Autogarage - Rijwielhandel - Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, Luxe Auto en Autobox te huur. Go.de consumptie jb J Dillijke prijzen BEDENKT dat voor U van het grootste belang is. Een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zekerheid. Gebruikt daarom C. Z. LUTJEWINKEL's MELKPRODUCTEN Verder zijn aan onderstaand adres verkrijgbaar t versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limonades. - TH. VEKEN v.h. D. BAKKER Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpsstraat Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorg BELEEFD AANBEVELEND, a c I 3 c .y '5 £P c a - a c aq g o <35 X O fi 1) c U -2-- -n -O g <t, a C -£ J TJ o a -a <3 IS ti 5 O 0 £>a Bezoekt ook eens mijn klein winkeltje waar verkrijgbaar zijn Kruideniers- waren Grutterswaren, Porselein en Aardewerk, Tabak en Sigaren Beleefd aanbevelend, maar beschermt uw oogen met Ook verkrijgbaarOlijf-olie, „Nivea~creme" „Nivea- olie", „Nut-oIie", Zonnebruin enz. V o g e I z a n g's Levensmiddelenbedrijf Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vakkundige be~ diening. Verder alle soorten Parfumerieen. Tabak, Sigaren en Sigaretten Beleefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Kaarten „Kooibosch" verkrijgbaar Agent „Algemeen Handelsblad" Vleeschhouwerij en Spekslagerij Machinaal gesneden Voor Souvenirs Een prachtsorteering Schoon^ hovens-plateel heeft C. Worp-Houtenbos Poststation CALLANTSOOG ANSICHTKAARTEN - SCHRIJFBEHOEFTEN vertoont Zaterdag-, Zondag- en Dinsdagavond (23, 24 en 26 Juli 1938, 'savonds half negen) twee buitengewone hoofdfilms. I Edward Everett Hortcm, de looze guit zal U doen schokschouderen in een nieuw denderend lach-succes „0, DOKTER" Een heerlijke film vol dolle complicatie's II De Koning der avonturiers John Waijne, in „DE ZWERVER DER ZEE". Een film vol emotie en handeling. Weekavonden en Zondagmiddag 3 uur, entree zaal 40 ct. Zondagmiddag de film „De zwerver der Zee" Toegang voor elken leeftijd. Verwacht worden 30 en 31 Juli Shirley Temple in „H E I D I" en wijlen Martin Johnson's laatste reisfilm ..BORNEO" Het Eiland der Wonderen. Autobus-onderneming Den Helder - Schagen Vanaf 15 Juli Zaterdags- en Zondagsavonds bij voldoende deelname dienst naar Schagen voor bezoek aan de bioscoop. Vertrek Dorpsplein 8 uur. Uit Schagen na af~ loop filmvoorstelling. Retour f 0.55 per persoon u (j a in u v (J -G O n 03 a T3 (0 T3 M 03 u (J V 03 CL *-9 tO CO C "O 03 (J _n N u no 03 CD J3 G O in N (NJ c u CD 03 G u 21 V CD 5 u u ■tc "O sj .i*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 4