C3 CJ N O O te CALLANTSOOG BROOD en KRUIDENIERSWAREN BANKET Hotel - Cafe - Restaurant „DUINZICHT" s D. PRINS Theater Royal -Schagen „EEN U I T DUIZEN D", Coop. „DE TIJDGEEST" U. A. te WINKEL. Bezoekt tijdens Uw vacantie ons filiaal aan de Dorpsstraat aldaar. Het zal UW adres blijken voor Op bestelling dagelijksch versch Tevens verkrijgbaar Huishoudelijke Artikelen, Manufacture^ Speelgoederen, en Strandartikelen. Er wordt dagelijks huis aan huis bezorgd. Telefoon 8. Kampeerterreintje beschikbaar. Autogarage - Rijwielhandel - Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, A. VADER, Telef. 10 Luxe Auto en Autobox te huur. Goede consumptie jb J yy oilhjke prijzen BEDENKT dat voor U van het grootste belang is. Een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zekerheid. Gebruikt daarom C. Z. LUTJEWINKEL's MELKPRODUCTEN Verder zijn aan onderstaand adres verkrijgbaar i versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limonades. - TH. VEKEN v.h. D. BARKER - Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpsstraat Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorg BELEEFD AANBEVELEND, IEMAND DIE REKENT, Weet wat RENOOIJ's VERF beteekent. Bestelhuis voor Callantsoog G. van Delft, waar ook grond- en glansverf, olie, terpentijn en Carbolineum verkrijgbaar is, Beleefd aanbevelend. Telef. 22. P. J. RENOOIJ, SCHAGERBRUG. a 1 "5 a i 3 E-, a -S" z ■tJ s - Q 22 co SJO g c (J .2.- 3 - L o>"2 ~a g S W a o s *0. .S e O E rs? S3 u .23 ,<U w w E a, Bezoekt ook eens mijn klein winkeltje waar verkrijgbaar zijn Kruideniers- waren Grutterswaren, Porselein en Aardewerk, Tabak en Sigaren Beleefd aanbevelend, K. ten Boekel Dorpsstraat A 65 ZOEK DE ZON OP maar beschermt uw oogen met een ZONNEBRILM Ook verkrijgbaarOlijf-olie, „Nivea-creme" „Nivea- olie", „Nut-olie", Zonnebruin enz. V o g e I z a n g's Levensmiddelenbedrijf Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vakkundige be- diening. Verder alle soorten Parfumerieen, Tabak, Sigaren en Sigaretten Beleefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Kaarten „Kooibosch" verkrijgbaar Agent „Algemeen Handelsblad" Vleeschhouwerij en Spekslagerij Machinaal gesneden VLEESCHWAREN Voor Souvenirs Een prachtsorteering Schoon- hovens-plateel heeft C. Worp-Houtenbos Poststation CALLANTSOOG ANSICHTKAARTEN - SCHRIJFBEHOEFTEN vertoont Zaterdag-, Zondag- en Dinsdagavond, 6, 7 en 9 Augustus, fs avonds half negen) EEN AMUSANT VACANTIE-PROGRAMMA Alice Faye en George Meerphy in een prachtige SHOW-FILM Schitterende tafereelen, Pittige muziek en een geestige handeling. Entree: Weekavonden en Zondagmiddag 3 uur, zaal 40 ct. Kinderen 25 Cent. Toegang voor elken leeftijd. Autobus-onderneming Den Helder - Schagen Vanaf 15 Juli Zaterdags- en Zondagsavonds bij voldoende deelname dienst naar Schagen voor bezoek aan de bioscoop. Vertrek Dorpsplein 8 uur. Uit Schagen na af- loop filmvoorstelling. Retour f 0.55 per persoon Opgave voor deelname bij den heer P. V o s Jbz. Wegens plaatsgebrek DIVANBED te koop fl 3,— .NYMPHEA" Callantsoog. u G cj G G in u ^G G G V (J G O N G CO in U-4 G CJ 05 no <3 r0 ^3 ■O n a a n) jj 2 to -t-J w C/5 X a aj U ~G o co CQ A\ o -c t a J3 .Si ■G 'G a G N <N G «-«-« CJ co G t) CO a (j c "m 2 W c j J -G U t) N D5 no I H 7>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 3