te CALLANTSOOG BROOD en KRUIDENIERSWAREN Hotel Café - Restaurant DUINZICHT" P. 3. O OII3 <D 0J N Theater Royal -Schagen De Schrik der Bergbewoners. Pseudo-Spion Coöp. „DE TIJDGEEST" U. A. te WINKEL Bezoekt tijdens Uw vacantie ons filiaal aan de Dorpsstraat aldaar. Het zal U W adres blijken voor Op bestelling dagelijksch versch BANKET Tevens verkrijgbaar Huishoudelijke Artikelen, Manufacturen, Speelgoederen, en Strandartikelen. Er wordt dagelijks huis aan huis bezorgd. Telefoon 8. Kampeerterreintje beschikbaar. Autogarage - Rijwielhandel - Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, A. VADER, Telef. 10 v Luxe Auto en Autobox te huur. Goede consumptie Jb J yy Billijke prijzen Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpsstraat s I 8 «I a o. O O Bezoekt ook eens mijn klein winkeltje waar verkrijgbaar zijn Kruideniers waren Grutterswaren, Porselein en Aardewerk, Tabak en Sigaren Beleefd aanbevelend, K. ten Boekei Dorpsstraat A 65 Alvorens U Callantsoog verlaat V o g e I z a n g's Levensmiddelenbedrijf M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Vleeschhouwerij en Spekslagerij Machinaal gesneden VLEESCHWAREN D. PRINS Voor Souvenirs C. Worp-Houtenbos Autobus-onderneming Den Helder - Schagen A tt BEDENKT dat voor U van het grootste belang is. Een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zekerheid. Gebruikt daarom C. Z. LUTJEWINKEL's MELKPRODUCTEN Verder zijn aan onderstaand adres verkrijgbaar t versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limonades. - TH. VEKEN v.h. D. BAKKER - Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorg BELEEFD AANBEVELEND, SCHAGERBRUG CALLANTSOOG gevestigd sinds 1869 Bestelhuis voor Callantsoog G. van Delft, waar ook grond- en glansverf, kwasten enz. verkrijgbaar zijn. Beleefd aanbevelend, P. J. RENOOIJ, Telef. 22. SCHAGERBRUG. U r- t) G Q. (J G V J3 O .y t) 13 O N CO 'o co w a CM C l-r. ~o (0 ^3 •O 4J a o. 5 1 V O S r* G S -2* z o 'S. s 2 co: -m l__3 K JL s w Q 3 H 5 o w 2 80 J3 TJH ■u 41 4> êj I u, G W CL CQ I 8"S U 5.-3 a, -9 ■o g o ■tr o. ri •"tJ IJ~1 N (nJ G *-*-< 3^ co cd W cd o a o •- O 4) C "2 «4, •Sf? M t_) G -w" •3 'a ■*j Ui 05 Koopt U toch een aardig vaasje of kannetje Wacht niet tot het laatste oogenblik, maar koopt het nu reeds. Desgewenscht pakken wij het onbreekbaar in. Als reclame geven wij a.s. Woensdag 17 Augustus op deze artikelen 10 pCt. korting. Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vakkundige be diening. Verder alle soorten Parfumerieën, Tabak, Sigaren en Sigaretten Beleefd aanbevelend, Kaarten „Kooibosch" verkrijgbaar Agent „Algemeen Handelsblad" Een prachtsorteering Schoon- hovens-plateel heeft Poststation CALLANTSOOG ANSICHTKAARTEN - SCHRIJFBEHOEFTEN vertoont Zaterdag-, Zondag- en Dinsdagavond, 13,14 en 16 Augustus, ('s avonds half negen) TWEE SPANNENDE HOOFD-FILMS le Buck Jones in een filmwerk dat door jong en oud geaprecieerd zal worden Een onvergetelijke weergave van de meedoogenloozen strijd tusschen de Canadeesche Bergpolitie eenerzijds, het grensbandietengilde anderzijds. 2e Het niet minder spannende filmwerk Edmund Lowe in Toegang boven 14 jaar. Weekavonden E n t r e zaal 40 ct. Zondagmiddag 3 uur, De Schrik der Bergbewoners. Entrée voor kinderen 25 Cent. Vanaf 15 Juli Zaterdags- en Zondagsavonds bij voldoende deelname dienst naar Schagen voor bezoek aan de bioscoop. Vertrek Dorpsplein 8 uur. Uit Schagen na af loop filmvoorstelling. Retour f 0.55 per persoon Opgave voor deelname bij den heer P. Vos Jbz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 4