Verzoek AGENDA STRANDFEESTEN. o ZATERDAG en ZONDAG 20 en 21 Aug. Floraliatentoonstelling in het gebouw der O.L. School alhier. ZONDAG 21 AUGUSTUS 1938. v.m. 10 uur, Oefening met reddingboot en vuurpijltoestel. WOENSDAG 24 AUGUSTUS 1938, Wedstrijd in het maken van Zandhoopen voor kinderen. Aangifte in de strandtent. MEDEDEELING. _o— Het volgend nummer verschijnt 27 Augustus a.s. Inzending van copie voor 24 Augustus CORRESPONDENTIE. Wegens gebrek aan ruimte kon het stuk Onze Duinen, vervolg No. 2 niet ge- plaatst worden. Het volgende nummer van de ..Badbode" zal tevens het laatste nummer voor dit seizoen zijn. Graag zouden we kort een oordeel van de lezers en adverteerders ontvangen hoe deze eerste uitgave hen is bevallen. Het bestuur der V.V.V. kan dan dezen winter besluiten de uitgave volgend seizoen al of of niet vooruit te zetten. Inzending liefst zoo spoedig mogelijk, in elk geval voor 23 Aug. 1938 nam. 4 uur. DE REDACTIE. BIOSCOOP-NIEUW S o— Theater Royal vertoont deze week twee schitterende hoofdfilms. Een Tarzan-film en een film met Charlie Chan, de Chineesche detective. ,,Tarzan's wraak" met Glenn Morris en Eleanor Holm in de hoofdrollen. Een film uit de Afrikaansche oerwouden. De Amerikaansche familie gaat op jacht in Afrika. Een Maharadja, die met hen op de boot reist, wordt verliefd op de dochter Eleanor. Tijdens hun jacht ontmoet Eleanor Tarzan; er ontstaat een liefdesverhouding tusschen beiden. De Maharadja is Eleanor echter niet vergeten en probeert haar met behulp van wilde negerstammen in zijn macht te krijgen. Hij rekent buiten Tarzan, die bij een wilde achtervolging een lianenbrug door- snijdt, zoodat de negers in een peilloos diepen afgrond storten. Eleanor blijft ten slotte met haar bevrijder Tarzan in het oerwoud. De natuuropnamen zijn prachtig en de film boeit van begin tot het eind. ..Charlie Chan op Broadway" heeft als gegeven een moord in een van de nachtclubs op Broadway. De zoon van Chan, wordt er van beschuldigd. Een tweede moord volgt den eersten op, Chan kan om dit mysterie op te lossen aan Amerika's hoofdstad toonen welke enorme krachten in hem schuilen. Ook deze film is de moeite waard om te gaan zien. Volgende week verwacht Theater Royal „De Weg Terug" naar Remarque's gelijk- namig boek. UITSLAG STRANDFEEST. (De wedstrijd in het maken van zand- figuren) op Zondag 14 Aug 1938 gehouden. o— Groep I Meisjes van 6 t.m. 8 jaar: le prijs Jannie Vriesman, klavertje-vier2e prijs Lies Sukkel, slak3e prijs Cobi Ambuul; 4e prijs Rie Blom. Miep Esveld. Riet Nieu- wenhuizen; 5e prijs Weisje Schaak; 6e aijs Marietje Kater;7e prijs Hermie Stall, Nellie de Graaf8e prijs Annie MooijRietje Prins, An Hommema, joke Eisma, Margreet Hoek- sema, Alie Kossen9e prijs Greetje Schaak, Anneke Breebaart: lOe prijs Marietje Mooij; lie prijs Tini Bruins, JosjeNederkorn, Jannie van Twuijver12e prijs Wiesje en Kokkie Asselbergs. Groep II. Jongens 6 t.m. 8 jaar le prijs Piet en Klaas Tromp, anker2e prijs Jan Soels, brugJaap Scheringa3e prijs Tamme Hoeksema; 4e prijs Corrie Kruit Jaapje Baken, Andries Bruinsma, Jopie Laar- man; 5e prijs Jaap Olivier: 6e prijs Piet Tolle, Gerard Sjouw, Willie Bruins, 7e prijs Eddie Kas, Wim Smit; 8e prijs Jan Mooij, Loetje Groendijk; 9e prijs Frits Sanders, Jan Bellis, Onno van Houten, Fred IJff, lOe prijs Jan van Rossum, Dick de Boer. Groep III Meisjes van 9 t.m. 11 jaar; le prijs Boy Tholen, zeemeermin; 2e prijs Tinne Sukkel, Zonnebloem; 3e prijs Miek Sukkel, Alie IJff; 4e prijs Bets de Goede, Jannie Bakker, Mattie Nieuwenhuizen, Mieke van Houten; 5e prijs Nettie Vos, Willie v. Rossum6e Jannie van Delft, Tini de Vries, Tineke Stall, Maartje Kossen, Ludi Breed- hof; 7e prijs Corrie Mooij, Zus Wassenaar, Ida Bartsz, Fee Raat, Truusje Sjouw, '8e prijs Diet Eikel, Annie Schaak; 9e prijs Beppie Denneboom, Neeltje Dijkshoorn, Gu de Jager :Gerrie BlomlOe prijs Jansje Baken; lie prijs Josephientje Sanders. Groep IV. Jongens 9 t.m. 11 jaar: le prijs Gerard van Honschoten en Gijs Os- kam, hondenkop ,,Max"; 2e prijs Jaap Zwaan koe3e prijs Piet Soels4e prijs Cor Voort- huizen5e prijs Roel Lunshof6e prijs Dolf Timmerman; 7e prijs Jaap IJff; 8e prijs Piet de Boer; 9e prijs Gerard de Wit; lOe prijs Bram Bruins; lie prijs Joop Dito; 12e pr. Hans Vis; 13e pr. Piet Breed: 14e prijs Siep Postma; 15e prijs Arie van Scheijen 16e prijs Rolf Jansonius; 17e prijs Arie Strooper; 18e prijs Jan Tromp; 19e prijs Willy Nederkorn. Groep V meisjes 12 t.m. 14 jaar. le prijs Mia Nederkorn, poes2e prijs Bep Berkhof, tennisracket3e prijs Ellie Pool- land 4e prijs Alie van Velsen5e prijs Anneke en Hilda Jaarsma 6e prijs Willy Duinker 7e prijs let Breed 8e prijs Toosje Stall9e prijs Nellie Blom lOe prijs Mari anne Hoeksema lie prijs Aat van Scheijen 12e prijs Titia Bartsz 13e prijs Ina Jansonius 14e prijs Marietje Zwaan 15e prijs Ma rietje de Moor 16e prijs Elsje Denneboom 17e prijs Annie Bellis 18e prijs Pieter Kater 19e prijs Marietje Strooper; 20e prijs Marie Postma; 21 e prijs Maartje Langereis en Neeltje ten Boekel. Groep VI. jongens 12 tot en met 14 jaar 1 e prijs Kees Kater, ooievaarsnest2e prijs Alje Breed schip 3e prijs Piet Smit, athleet 4e prijs Jan Brands5e prijs Arie Baken 6e prijs Wim Smit7e prijs Jaap Hoogvorst 8e prijs Eddie Smit9e prijs Jan Meffert lOe prijs Wouter Sukkel; lie prijs Jan Dijkman 12e prijs Willem ter Tholen; 13e prijs Kees Worp 14e prijs Kees Tolle 15e prijs M. Smit; 16e prijs Leo de Janger. Groep VII Haar en ouder le pr. mej. Anne Borgman, danseres 2e pr. Trijnie Weij eAlie de Groot, zwemsters 3e pr. Jaap Bret Douglas4e pr. mej. Rie Timmerman 5e pr. Annie Zwaan 6e pr. Maarten Wp7e pr. Jan Prins8e pr. mej. de JagerlOe pr. mevr. Hommema lie pr. mevr. 7agenaar12e pr. Jetty Sanders. Tabaksprijsiet de Boer, met dewinkel van bakker Braenaar. Het was een itstekend geslaagde strand- wedstrijd. Ell jaar zien we weer nieuwe dingen en voor in de groep ouderen neemt de animo toe ezijn de resultaten verrassend. Tot het volgen jaar dus weer. KER DIENSTEN. ROOMSChKATHOLIEKE KERK E 't ZAND O.LVrouw Visitatie. Op Z o n d a g n H.H. Missen te 7, 8 en 10X uur. loogmis om 8 uur. Communictren onder de H.H. Missen. 's Avonds uur Lof. Op weekda en H.H. Missen te 7 en 8 uur. Woensdagvond lof om 8 uur. Biechthooren -wor en onder de H.H. Mis sen en het Lo Zaterdags van58,30 uur. NED. h;rv. GEMEENTE. Consulent:3s. M. van Wichen te Juliana- dorp, Tel 35, die U op aanvraag gaarne bezoekt. Kerkeraad:J. Brouwer, ouderling te Cal- lantsoog 35. K o s t e rA. Tader, sleutel voor bezichtiging der kerk >eschikbaar. Zondag 21 \ugustus geen dienst. GEREIORMEERDE KERK SCHAGEN. (Kantongerechsgebouw - Landbouwstraat) Zondag 21 Aug. 1938 9.30 uur Ds. Steenhuis van Sneek. Vertrek der kerkbus uit Callantsoog 8,55 uur. 5 uur Ds Steenhuis van Sneek. Vertrek der Kerkbus uit Callantsoog 4,25 uur. De busdenst naar Schagen is kosteloos, maar alleen voor kerkgangers der Geref. Kerk bestemc. Vertrek der kerkbussen te Callantsoog van het Dorpsplen, hoek Strandweg. Kerkgebcuw te Schagen in aanbouw, Corn. Bokstrtat, hoek Roosstraat. NED. HERV. EVANGELISATIE TE SCHAGEN. Zondag 21 Aug. 1938 v.m. 10,15 uur, Dienst. Bus rijdt vanaf de Stolpen pl.m. 9,45 uur. HOOG EN LAAG WATER TE CALLANTSOOG IN DE KOMENDE14 DAGEN HOOG WATER Dag en Datum Tijd Hoogte in c.M. Tijd Hoogte in cM. Tijd Hoogte in c.M. Tijd Hoogte in cM. u. min. 4- N.A.P. u. min. u. min. N.A.P. u. min. N.A.P. Za. 20 Aug. 1.15 60 13,45 70 7.15 75 19,50 70 Zo. 21 2.30 55 15,10 60 8,30 70 21,15 65 Ma. 22 4.— 55 17. 50 10,15 60 22,45 65 Di. 23 tt 5,30 60 18,20 50 11,45 60 0,05 70 Wo. 24 6,30 65 19,25 50 13,05 70 Do. 25 7,25 70 20.15 50 1,05 80 14,05 85 Vr. 26 8,10 70 21, 55 2,— 90 14,55 90 Za. 27 8,50 75 21,40 50 2,45 95 15,35 95 Zo. 28 9,30 75 22,15 50 3,25 100 16,15 95 Ma. 29 10,15 70 22,50 50 4,05 100 16,50 90 Di. 30 10,50 65 23,20 45 4,45 100 17,20 85 Wo. 31 11,25 60 23,50 45 5,20 95 17,45 80 Do. 1 Sept. 12.- 65 0,20 45 5,55 85 18,10 80 Vr. 2 tt 12,45 60 6,30 80 18,50 80 Za. 3 1,10 45 13,55 45 7,20 75 19,45 75 LAAG WATER N.A.P. tt tt tt H tt tt tt tt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 2