c3 (D N O O te CALLANTSOOG BROOD en KRUIDENIERSWAREN BANKET „DUINZICHT" CITRONEL-OLIE D. P RI N S TARZAN's WRAAK -2 11 Coop. „DE TIJDGEEST" U. A. te WINKEL. A. VADER, Telef. 10 Hotel - Cafe - Restaurant IEMAND DIE REKENT, o Verdrijf de muggen met Verkrijgbaar in VLEESCHWAREN Theater Royal -Schagen Charley Chan op Broadway Bezoekt tijdens Uw vacantie ons filiaal aan de Dorpsstraat aldaar. Het zal U W adres blijken voor Op bestelling dagelijksch versch Tevens verkrijgbaar Huishoudelijke Artikelen, Manufacturer!, Speelgoederen, en Strandartikelen. Er wordt dagelijks huis aan huis bezorgd. Telefoon 8. Kampeerterreintje beschikbaar. Autogarage - Rijwielhandel - Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, Luxe Auto en Autobox te huur. Goede consumpt.e jb j W Dillijke prijzen BEDENKT dat voor U van het grootste belang is. Een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zekerheid. Gebruikt daarom C. Z. LUTJEWINKEL's MELKPRODUCTEN Verder zijn aan onderstaand adres verkrijgbaar t versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limonades. - TH. VEKEN v.h. D. BAKKER - Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpsstraat Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorg BELEEFD AANBEVELEND, Weet wat RENOOIJ's VERF beteekent. en Carbolineum verkrijgbaar is. Bestelhuis voor Callantsoog G. van Delft, waar ook grond- en glansverf, kwasten enz. verkrijgbaar zijn. Beleefd aanbevelend, P. J. RENOOIJ, Telef. 22. SCHAGERBRUG. 1 in Si &J a u w c a re - w X Q X ^2 m 8 I S c u J.-3 B a o o a jj w 3.-S .8 a ■- c M - -8 a d: Bezoekt ook eens mijn klein winkeltje waar verkrijgbaar zijn Kruideniers- waren Grutterswaren, Porselein en Aardewerk, Tabak en Sigaren Beleefd aanbevelend, K. ten Boekel Dorpsstraat A 65 V o g e I z a n g's Levensmiddelenbedrijf Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg>voor vlugge en vakkundige be- diening. Verder alle soorten Parfumerieen, Tabak, Sigaren en Sigaretten Beleefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Kaarten ..Kooibosch" verkrijgbaar Agent ..Algemeen Handelsblad" Vleeschhouwerij en Spekslagerij Machinaal gesneden Voor Souvenirs Een prachtsorteering Schoon- hovens-plateel heeft C. Worp-Houtenbos Poststation CALLANTSOOG ANSICHTKAARTEN - SCHRIJFBEHOEFTEN van Zaterdag 20 t.e.m. Dinsdag 23 Aug. Iederen avond half negen TWEE KOLOSSALE HOOFDFILMS. le 'sWerelds grootste athleet, Glenn Morris in Edgar Rice Burroughs avonturenreeks met Eleanor Holm, Amerika's allround sport-girl. De romantiek van het Oerwoud. Sensationeeler en geweldiger dan ooit. 2e Een der laatste films v. d. pas overleden, zeer be- kenden karakterspeler Warner Oland, in zijn rol van Chineeschen speurder. Hachelijke avonturen. Groote Scherpzinnigheid. Toegang boven 14 jaar. Weekavonden en Zondagmiddag 3 uur Entree zaal 40 cent. Entree voor kinderen 25 Cent. Autobus-onderneming Den Helder - Schagen Vanaf 15 Juli Zaterdags- en Zondagsavonds bij voldoende deelname dienst naar Schagen voor bezoek aan de bioscoop. Vertrek Dorpsplein 8 uur. Uit Schagen na af- loop filmvoorstelling. Retour f 0.55 per persoon Opgave voor deelname bij den heer P. V o s Jbz, <D G CL G t-M 4G G t) 43 O n N 03 *55 D-< CO a i U-t (J OJ "O JS re "O i c <u o lO Q. -O 12 tO CO ffl u Wl U u G JJ cj Cu ■*-» G •ti N (nJ G J2 G co G U G 03-0 S <f -T3 re CO a "2 41 4) re j. G 43s G3 u no Ut CJ CD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 3