aj QJ N O O te CALLANTSOOG BROOD en KRUIDENIERSWAREN BANKET Hotel - Cafe - Restaurant DUINZICHT" Jb. de Waal IP. J. IPEINIDOIIJ Wilt U s.v.p. de ledige petroleum-bussen terug be- zorgen Vriendelijk dank. Vogelzang D. PRINS Theater Royal Schagen „DE WEG TERUG" Coop. „DE TIJDGEEST" U. A. te WINKEL. Bezoekt tijdens Uw vacantie ons filiaal aan de Dorpsstraat aldaar. Het za! UW adres blijken voor Op bestelling dagelijksch versch Tevens verkrijgbaar Huishoudelijke Artikelen, Manufacturen, Speelgoederen, en Strandartikelen. Er wordt dagelijks huis aan huis bezorgd. Telefoon 8. Kampeerterreintje beschikbaar. Autogarage - Rijwielhandel - Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, A. VADER, Telef. 10 Luxe Auto en Autobox te huur. Goede consumptie Billijke prijzen BEDENKT dat voor U van het grootste belang is. Een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zekerheid. Gebruikt daarom C. Z. LUTJEWINKEL's MELKPRODUCTEN Verder zijn aan onderstaand adres verkrijgbaar versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limonades. - TH. VEKEN v.h. D. BARKER - Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpsstraat Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorg BELEEFD AANBEVELEND, Voor Uw Schilderwerk is het adres SCHAGERBRUG CALLANTSOOG Bestelhuis voor Callantsoog G. van Delft, waar ook grond- en glansverf, kwasten enz. verkrijgbaar zijn. Beleefd aanbevelend, P. J. RENOOIJ, Telef. 22. SCHAGERBRUG. a a, Bezoekt ook eens mijn klein winkeltje waar verkrijgbaar zijn Kruideniers- waren Grutterswaren, Porselein en Aardewerk, Tabak en Sigaren Beleefd aanbevelend, K. ten Boekel Dorpsstraat A 65 Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vakkundige be- diening. Verder alle soorten Parfumerieen, Tabak, Sigaren en Sigaretten Beleefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Kaarten ..Kooibosch" verkrijgbaar Agent „Algemeen Handelsblad" Vleeschhouwerij en Spekslagerij Machinaal gesneden VLEESCHWAREN Voor Souvenirs Een prachtsorteering Schoon- hovens-plateel heeft C. Worp-Houtenbos Poststation CALLANTSOOG ANS1CHTKAARTEN - SCHRIJFBEHOEFTEN van Vrijdag 26 t.e.m. Dinsdag 30 Aug. Iederen avond half negen Zondagmiddag 3 uur het aangrijpende filmwerk Naar het wereldbekende boek van ERICH MARIA REMARQUE Onder regie van James Whales werd een brandend actueel probleem op weergalooze wijze tot film verwerkt. Entree Weekavonden en Zondagmiddag zaal 40 [cent. Zondagavond na afloop Bal. Autobus-onderneming Den Helder - Schagen Vanaf 15 Juli Zaterdags- en Zondagsavonds bij voldoende deelname dienst naar Schagen voor bezoek aan de bioscoop. Vertrek Dorpsplein 8 uur. Uit Schagen na af loop fllmvoorstelling. Retour f 0.55 per persoon Opgave voor deelname bij den heer P. V o s Jbz. GROEPVRIJE INZENDINGEN Snijbloemenle pr. J. Vos2e pr. R. de Groot. Bladplantenle pr. G. Oskam; le pr. A. Thomasz. Bloeiende planten: le pr. P. Vos Jbzn.; 2e pr. P. Vos Jbzn. jCactussen: le pr. A. Schenk. Hangplanten: le pr. P. Vos Jbzn.; 2e pr. P. Vos Jbzn. Rotstuin: le pr. Jn. Vos Pzn. Eervolle vermeldingenH. Kruisveld (2x) R. de Groot en IJ. Bakker. Deze floraliatententoonstelling is zeer goed geslaagd. We zullen hopen dat met een volgende niet zoo lang gewacht wordt. Liefde voor het kweeken van bloemen en planten is voor ons bloemen- en plantenarme Callantsoog noodig. Aan alien, die meedewerkten om de Floralia-tentoonstelling te doen slagen, onze hartelijke dank. De Floralia-Commissie. UITSLAG WEDSTRIJD Zandhoopen maken voor Kinderen op Woensdag 24 Augustus 1938 OUDSTE GROEP: le pr Kees Kater en Ecluard Vos; 2e pr. Boy Tholen en Rudi Breedhof; 3e pr. Gijs Oskam en Gerard van Honschooten; 4e pr. Jo en W. Nederkorn. JONGERE GROEP le pr. Ge en Piet Rehorst; 2e pr. Jaap IJff en Fred Mayer; 3e pr. Wim en Zwani Scheuders; 4e pr. Jo en Wim Unk 5e pr. Bep de Vries en Dia Sipman. JONGSTE GROEP: le pr. A. Bruinsma en Jaap Kuiper; 2e pr. Karel en Wim Unk; 3e pr. Piet de Boer; 4e pr. Wim Spaans en W. Smit; 5e pr. Jan Vis en E. Smit. tt u '-s .ti CJ (J CD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1938 | | pagina 4