J. Schager Fa. Kooger Baken. ID. PRINS „DUINZICHT" Jb. de Waal Theater Royal, Schagen „DE BURCHT DER STILTE" Bij POORTER koopen is HET adres geroken Wij bouwcn en onderhouden Uw zomerwoning. Vraagt eens schetsteekening zonder verplichting Uwerzijds. Verschillende modellen ter inzage. Timmer- en aannemersbedrijf. A. 39 CALLANTSOOG Tevens pension en verhuur van zomerwoningen. Agentschap Brandverzekering Ned. Lloyd Amsterdam. FRUIT en COMESTIBLES AARDAPPELEN, GROENTEN Enz. Maakt gebruik van de Aardappel- en Wortelschilmachine. BELEEFD AANBEVELEND, A. KRUIT Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpstraat Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht- sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorgd. BELEEFD AANBEVELEND, Betrekt in Uw vacantie Uw Melk, Eieren en verdere zuivelproducten van Alles wordt aan huis bezorgd. Mooie terreintjes voor zomerwoningen te koop. Voor Betuwe Jams of Verkade's Biscuits gaat men naar KOOKT ELECTRISCH Voor aanleg en onderhoud van Electr. Licht- en Kookleidingen. Gratis inlichtingen bij A. THOMASZ, Erkend Installateur A 85, Callantsoog BEDENKT dat voor U van het grootste belang is, een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zeker- heid. Gebruikt daarom C. Z. LUTJEWINKEL's MELKPRODUCTEN. Verder zijn aan onderstaand adres ver- krijgbaar Versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limo- nades. Th. VEKEN, v.h. D. BAKKER Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Autobusonderneming Jn. van SCHEIJEN. Dagelijksche dienst Den Helder-Callantsoog Schagen. Zie dienstregelingen. Verkrijgbaar a fl. 0,05 Tevens verhuur van touringcars voor groote en kleine gezelschappen. Beleefd aanbevelend. CallantsoogGroote Keeten i Tel. 't Zand 15. Waarom zult U meer besteden dan noodig is? Ga voor Uw kruidenierswaren, grutterswaren en comestibles naar J. HOEK, vertegen- woordiger Albert Hein. U bespaart aanmerkelijk op Uw huishoud- rekening. Ook in strandart. zijn wij zeer concurreerend. Aanbevelend, J. Hoek, vertegenw. Albert Hein, Callantsoog. Dagelijks versche en gerookte visch verkrijgbaar. Op bestelling tevens GEBAKKEN VISCH Beleefd aanbevelend, KOOGER BAKEN. Machinale consumptie-ijsbereiding. In elke hoeveelheid verkrijgbaar. Coop. „DE TIJDGEEST" U.A. W I N K E L. Filiaal CALLANTSOOG. Betrekt tijdens uw vacantie uw Brood, Koek, Banket en Beschuit, Kruidenierswaren en Strandartikelen, Badpakken, Badmutsen enz. van onderstaand adres. Probeert onze heerlijke gebakjes, moscovische broodjes en fijn rozijnen- brood eens. Alles tegen zeer lage prijzen en prima kwaliteit. Geeft ons even uw adres en wij komen direct vragen en bezorgen. Beleefd aanbevelend, ,,De Tijdgeest" tel. 236 Callantsoog. Autogarage, Rijwielhandel, Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, A. Vader, Telef. 10 Luxe Auto en Autobox te huur. Vleeschhouwerij en Spekslagerij Machinaal gesneden VLEESCHWAREN Hotel - Cafe - Restaurant Goede consumptie Billijke prijzen brengt Zaterdg- en Zondagavond half negen de beroemde Fransche film-actrice Anna Bella in Een alles overtreffend meesterwerk der Fransche Cinematografie. Toegang 18 jaar. Zaterdagavond entree zaal 40 cent. Meubelen Tapijten Bedden Matrassen Dekens Telef. 87, SCHAGEN. Na 25 Juli 477 Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vak- kundige bediening. Verder alle soorten Parfumerien, Tabak, Sigaren en Siga- retten. Beleefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Maandagmiddag, na 1 uur gesloten. Agent „Algemeen Handelsblad". Voor Badartikelen is Uw voordeeligste adres fa. Schmalz, Schagen Bestellingen worden ook aan- genomen in Pension ..Seinpost"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 4