j^^^^akker Fa. Kooger Baken. „DUINZICHT" Jb. de Waal Theater Royal, Schagen Ik ben geen misdadiger Bij POORTER koopen is HET adres geroken A. KRUIT J. Schager Wij bouwen en onderhouden Uw zomerwoning. Vraagt eens schetsteekening zonder verplichting Uwerzijds. Verschillende modellen ter inzage. Timmer- en aannemersbedrijf. A. 39 CALLANTSOOG Tevens pension en verhuur van zomerwoningen. Agentschap Brandverzekering Ned. Lloyd Amsterdam. Waarom zult U meer besteden dan noodig is? Ga voor Uw kruidenierswaren, grutterswaren en comestibles naar J. HOEK, vertegen woordiger Albert Hein. U bespaart aanmerkelijk op Uw huishoud- rekening. Ook in strandart. zijn wij zeer concurreerend. Aanbevelend, J. Hoek, vertegenw. Albert Hein, Callantsoog. Dagelijks versche en gerookte visch verkrijgbaar. Op bestelling tevens GEBAKKEN VISCH Beleefd aanbevelend, KOOGER BAKEN. Machinale consumptie-ijsbereiding. In elke hoeveelheid verkrijgbaar. Coop. „DE TIJDGEEST" U.A. W I N K E L. Filiaal CALLANTSOOG. Betrekt tijdens uw vacantie uw Brood, Koek, Banket en Beschuit, Kruidenierswaren en Strandartikelen, Badpakken, Badmutsen enz. van onderstaand adres. Probeert onze heerlijke gebakjes, moscovische broodjes en fijn rozijnen- brood eens. Alles tegen zeer lage prijzen en prima kwaliteit. Geeft ons even uw adres en wij komen direct vragen en bezorgen. Beleefd aanbevelend, ,,De Tijdgeest" tel. 236 Callantsoog. Hotel - Cafe - Restaurant Goede consumptie Dillijke prijzen vertoont Zaterdag- Zondag- Maandagavond half negen de belanhwekkende Warner Bros Film John Garfield Door zuiver menschelijke en ongekunstelde momenten weet deze film, welke geenszins van humor ontbloot is, van het begin tot het einde te boeien (Maasbode). Toegang boven 18 jaar. Meubelen 'Tapijten Bedden Matrassen Dekens Telef. 87, SCHAGEN. Na 25 Juli 477 Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vak- kundige bediening. Verder alle soorten Parfumerien, Tabak, Sigaren en Siga- retten. Beleefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Maandagmiddag, na 1 uur gesloten. Agent ,,Algemeen Handelsblad". FRUIT en COMESTIBLES AARDAPPELEN, GROENTEN Enz. Maakt gebruik van de Aardappel- en Wortelschilmachine. BELEEFD AANBEVELEND, Luxe Brood- en Banketbakkerij A. Brantenaar, Dorpstraat Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht- sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorgd. BELEEFD AANBEVELEND, Betrekt in Uw vacantie Uw Melk, Eieren en verdere zuivelproducten van Alles wordt aan huis bezorgd. Jonge slachthanen te koop. WIJ VERKOOPEN OOK ASPIRINEN AKKERTJES CRISTALLOSETTEN PAROFFINE BROOKLAX. CASCARA NORIT SUPEROL. KOOKT ELECTRISCH Voor aanleg en onderhoud van Electr. Licht- en Kookleidingen. Gratis inlichtingen bij A. THOMASZ, Erkend Installateur A 85, Callantsoog BEDENKT dat voor U van het grootste belang is, een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zeker- heid. Gebruikt daarom C. Z. LUTJEWINKEL's MELKPRODUCTEN. Verder zijn aan onderstaand adres ver krijgbaar Versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limo- nades. Th. VEKEN, v.h. D. BAKKER Beleefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Autobusonderneming Jn. van SCHEIJEN. Dagelijksche dienst Den Helder-Callantsoog Schagen. Zie dienstregelingen. Verkrijgbaar a fl. 0,05 Tevens verhuur van touringcars voor groote en kleine gezelschappen. Beleefd aanbevelend. CallantsoogGroote Keeten Tel. 't Zand 15. Autogarage, Rijwielhandel, Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, A. Vader, Telef. 10 Luxe Auto en Autobox te huur. HEEFT U GEEN LUST ZELF UW VLEESCH TE BRADEN? WIJ BEZORGEN HET U, TEGEN KLEINE VERHOOGING VAN PRIJS, GEBRADEN THUIS. Aanbevelend, D. PR INS Vleeschhouwerij en Spekslagerij DORP A. 25 Voor Badartikelen is Uw voordeeligste adres fa. Schmalz, Schagen Bestellingen worden ook aan- genomen in Pension „Seinpost" in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 4