EUN A. KRUIT A. Brantenaar, Dorpstraat J. Schager \\1L SOUVENIRS Autobusondememing Jn. VAN SCHEIJEN Fa. Kooger Baken. Coop. „DE TIJDGEEST" U.A. W I N K E L. Filiaal CALLANTSOOG. Betrekt tijdens uw vacantie uw Brood, Koek, Banket en Beschuit, Kruidenierswaren en Strandartikelen, Badpakken Badmutsen enz* van onderstaand adres- A. Vader, Telef. 226 „DUINZICHT" Theater Royal, Schagen „De Citadel'' Bij POORTER koopen is HET adres geroken akker mmmm Wij bouwen en onderhouden Uw zomerwoning. Vraagt eens schetsteekening zonder verplichting Uwerzijds. Verschillende modellen ter inzage. Timmer- en aannemersbedrijf. A. 39 CALLANTSOOG Tevens pension en verhuur van zomerwoningen. Agentschap Brandverzekering Ned. Lloyd Amsterdam. FRUIT en COMESTIBLES AARDAPPELEN, GROENTEN Enz. Maakt gebruik van de Aardappel- en Wortelschilmachine. BELEEFD AANBEVELEND, Luxe Brood- en Banketbakkerij Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht- sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorgd. BELEEFD AANBEVELEND. Betrekt in Uw vacantie Uw Melk, Eieren en verdere zuivelproducten van Alles wordt aan huis bezorgd. Jonge slachthanen te koop. Koopt tijdig Uw om teleurstelling te voorkomen. Wij hebben een aardige sorteering. KOOKT ELECTRISCH Voor aanleg en onderhoud van Electr. Licht- en Kookleidingen. Gratis inlichtingen bij A. THOMASZ^ Erkend Installateur A 85, Callantsoog BEDENKT dat voor U van het grootste belang is, een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zeker- heid. Gebruikt daarom C. Z. LUTjEWINKEL's MELKPRODUCTEN. Verder zijn aan onderstaand adres ver- krijgbaar Versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limo- nades. Th. VEKEN, v.h. D. BARKER Beleefd aanbevelend, Callantsoog ASS Dagelijksche dienst Den Helder-Callantsoog Schagen. Zie dienstregelingen. Verkrijgbaar a fl. 0,05 Tevens verhuur van touringcars voor groote en kleine gezelschappen. Beleefd aanbevelend. CallantsoogGroote Keeten Tel. 227, Callantsoog. Waarom zult U meer besteden dan noodig is? Ga voor Uw kruidenierswaren, grutterswaren en comestibles naar J. HOEK, vertegen woordiger Albert Hein. U bespaart aanmerkelijk op Uw huishoud- rekening. Ook in strandart. zijn wij zeer concurreerend Aanbevelend, J. Hoek, vertegenw. Albert Hein, Callantsoog Dagelijks versche en gerookte visch verkrijgbaar. Op bestelling tevens GEBAKKEN VISCH Beleefd aanbevelend, KOOGER BAKEN. Machinale consumptie-ijsbereiding. In elke hoeveelheid verkrijgbaar. Probeert onze heerlijke gebakjes, moscovische broodjes en fijn rozijnen- brood eens. Alles tegen zeer lage prijzen en prima kwaliteit. Geeft ons even uw adres en wij komen direct vragen en bezorgen. Beleefd aanbevelend, ,,De Tijdgeest" tel. 236 Callantsoog. Autogarage, Rijwielhandel, Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beleefd aanbevelend, Luxe Auto en Autobox te huur. HEEFT U GEEN LUST ZELF UW VLEESCH TE BRADEN? WIJ BEZORGEN HET U, TEGEN KLEINE VERHOOGING VAN PRIJS, GEBRADEN THUIS. Aanbevelend, D. PR I N S Vleeschhouwerij en Spekslagerij DORP A. 25 Hotel - Cafe - Restaurant Goede consumptie Jb Dillijke prijzen presenteert vanaf Zaterdag 5 t.e.m. Woensdag 9 Aug. iedere avond half negen Robert Donat en Rosalind Russell in A. J. Cronin's Doktersdrama Eien wereldberoemd boek werd een nog aangrijpender film Gesterkt en bestand tegen alle verleiding door de liefde van zijn jonge vrouw, vecht een dokter tegen een wereld van wanbe- grip. Toegang boven 18 jaar. Alle weekavonden en Zondagmiddag 3 uur, entree zaal 40 Cent. Meubelen Tapijten Bedden Matrassen Dekens Telef. 477, SCHAGEN. Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vak- kundige bediening. Verder alle soorten Parfumerien, Tabak, Sigaren en Siga- retten. Beleefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Maandagmiddag, na 1 uur gesloten. Agent „Algemeen Handelsblad". Voor Badartikelen is Uw voordeeligste adres fa. Schmalz, Schagen Bestellingen worden ook aan- genomen in Pension „Seinpost"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 4