Al VOOR CALLANTSOOG V-Tc" No. 6. ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1939. Seizoen 1939. Het was Zondag mooi weert REDACTIE A. C. BRUSSAARD, Seer. V.V.V. Abonnement fl. 0,40 per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. ADVERTENTIES per 10 regels per seizoen fl. 3,50 De uitgave heeft piaats onder auspicien der V. V. V. Callantsoog. de dag waarop het groote V.V.V. strand feest, de wedstrijd in het maken van zand- figuren gehouden is. De regelingscommissie, bestaande uit de dames Boerma, de Vries, T. Tolen en B. v. d. Berkhof en de heeren G. D. Rehorst, P. H. Smit, Sjouw, Inglis Arkell, Esveld, A. C. Brussaard, K. Kos, G. Kuiper en P. Vos, had de noodige maat- regelen getroffen voor de goede gang van diet feest, terwijl de jury, bestaande uit de dames Rehorst, Timmerman en de heeren Boerma, Cox, Tholen en Koerts 'smid- dags het moeilijke beoordeelingswerk had te verrichten. Omstreeks een uur trok de lange stoet van deelneemsters en deelnemers met voor- op de muziekvereeniging „Callantsoog" naar het strand, om in de diverse vakken, die door de goede zorgen van de regelings commissie des morgens uitgezet waren, hun werkstukken te gaan maken. Vol animo vielen de meisjes en jongens aan, om straks, wanneer de jury zou ko- men, zoo goed mogelijk voor den dag te kunnen komen. Wat hebben zij gewerkt De overvloedige tractatie, waarbij ditmaal de oranjekoek natuurlijk niet ontbrak, hield de moed er in. Een beschouwing over het werk zou te ver voeren en we volstaan er mede dat er verschillende heel goede figuren werden gemaakt, we Ike met lof hun eerste prijs verdiend hebben. De uitslag is als volgt Groep I, meisjes van 6 t.e.m. 8 jaar le pr. Miep Esveld, schip 23 p. Jannie Kuiper, boertje, 23 p. 2e pr. Rennie ;Focken, brug, 21 p. 3e pr. Annie Woud- stra, schepen op zee, 19 p. Anneke v. d. Maen, goudvischkom, 19 p. 4e pr. Wiesje Asselbergs, 18 p. 5e pr. Gre Kooijman, 17 p. 6e pr. Betsie Beijsens, 16 p. 7e pr. Annie Vader, Trien Bakker, Rietje Prins, Pietertje Hoek, 15 p. 8e pr. Ieneke Mens, 14 p. 9e pr. Cokkie Asselbergs, Marliesje Leeuwenberg, Beppie Rietvink, 13 p. Groep II, jongens van 6 t.e.m. 8 jaar le pr. Eddy Cox, wip, 25 p. Jan Bellis, ijscokar, 25 p. 2e pr. Frits v. d. Gragt, klok Freddy Lohle, duiven Jaap Olivier, kerk van Callantsoog, 21 p. 3e pr. Gerard Sjouw, lepeltje, Erry Smit, schommel met kinderen, 20 p. 4e pr. Martin Bosma, 19 p. 5e pr. Jan Nijenhuis Jopie Baken 18 p. 6e pr. Frans Hulleman Alex de Vries, 17 p. 7e pr. Wim SmitJan van Rossum, Jan ten Boekel, 16 p. 8e pr. Lukie Koerts, Gert Scheringa, 15 p. 9e pr. Cor Hoep, 13 p. lOe pr. Johan Fischer, Gerrit van Twuijver, 12 p. Groep III, meisjes van 9 t.e.m. 11 jaar le pr. Olga Lohle, viool, 25 p. 2e pr. Jannie Bakker, bloem Miek Sukkel, schol- levaar, 24 p. 3e pr. Betsie de Goede, vlinder, 23 p. 4e pr. Ankie Fischer Griet- je Bakker Marie BakkerGrietje Kooij, 22 p. 5e pr. Miek FischerWilly van Rossum Dien Verhage Willy Nijenhuis, 21 p. 6e pr. Elly Kleerekoper Truusje Sjouw, Jannie Vriesman, Reinie Snapper, 20 p. 7e pr. Boudi de Vries Liesje Suk kel Jansje Baken Gurie Barneveld1Hil de Bestevaer, 19 p. 8e pr. Miek Leguit Nettie Vos, 18 p. 9e pr. Rietje Raad Rommie Piersma, 17 p. lOe pr. Annie Koerts Mimi Bosma, 16 p. lie pr. Tini Dijkstra Cobi Ambuul Tini Hoekstra, 15 p. 12e pr. Jannie van Twuijver Rie Blom Leonie Jonker, 14 p. Groep VI, jongens 12 t.e.m. 14 jaar le pr. Jaap de Vries, visch, 24 p. 2e pr Paul Lohle, bruintje beer, 23 p. 3e pr Rolf Jansonius, peer, 22 p. 4e pr. Joop Dito, 21 p. 5e pr. Piet Tromp, 20 p. 6e pr. Jan Borst, 19 p. 7e pr. Jaap Sche ringa Kokkie -Snapper, 18 p. 8e pr. Gerard Wiekel Tonnie Groeneveld, 17 p.; 9e'pr. Jan Hoep; Jan KnotterArie van Scheijen Bert Hulleman Arie Stroo- per, 16 p. lOe pr. Cor Kruit, 15 p. lie pr. Jan Tromp Teo Woudstra Jan Vis en Gerard de Wit, 14 p. 12e pr. Andries Bruinsma en Arie Knotter, 12 p. 13e pr. Hans Vis, A. Hooger!duin A. Brandt, lip. Groep V, meisjes 12 t.e.m. 14 jaar le pr. Janneke Wijzenbeek, rustende dame, 29 p. (record) 2e pr. Boy Tholen, ooie- vaar (oranje), 241/2 p. 3e pr. Willy Duin- ker, rneeuw, 23 p. 4e pr. Tini Sukkel, 23 p. 5e pr. Ina Wijzenbeek, 22 p. 6e pr. Annie Bellis, 21 p. 7e pr. Annie Leenders, 20 p. 8e pr. Beppie Denneboom Sonja de Kooij Lucie de Kooij, 19 p. 9e pr. Ietje Breed Martha Bosma, 1 8p. lOe pr. Rie Strooper Inge Jansonius, 17 p. lie pr. Neeltje ten Boekel Corrie Strooper, 16 p. 12e pr. Cobi MensJannie Troost- wijk, 12 p. 13e pr. Maartje Langereis, 11 p. Groep VI, jongens 9 t.e.m. 11 jaar le pr. Gijs Oskam, hond, 27 p. 2e* pr. Hans Lohle, papegaai, 25 p. 3e pr. Theo Lohle, paard, 22y% p. 4e pr. Godfried Cohen, 22 p. 5e pr. Wout Sukkel, Hennie Snapper, 21 p. 6e pr. Henk Bouwman Wim Knotter, 20 p. 7e pr. Jacob Woud stra Piet de Boer Dolf Timmerman Bert Bouwman, 19 p. 8e pr. Wolter Fi scher Piet Dekker Martin Wolfgram, 18 p.; 9e pr. Leo de Jager, 16 p.; lOe pr. Arie Baken, 15 p. lie pr. Klaas Tromp, 13 p. Groep VII, 15 jaar en ouder le pr. A. Schuch, Nederland en ooievaar, 30 p. (hoogste aantal punten) 2e pr. Erna de Rooij, wapen van Callantsoog, 27 p. 3e pr. Alje jfeeed, ooievaar op nest, 24 p. 4e pr. Ada Tsjager, Doe aan sport, 21 p. 5e pr. (extra^jrijs) Pieter de Boer. Het feest i&'fc alle opzichten geslaagd. De dames en hderen hebben voor honderd orocent eer van hifn werk gehad. Het is pok :en dankbaar werk met als belooning stra- ende gezichten en verheugde uitroepen. Geeft Uw tijdelijk adres te Callants oog op aan het Postkantoor. U bevordert daarmede een snellere bestelling en voor- comt het als onbestelbaar retour zenden van Uw correspondentie. ONZE NATIONALE FEESTDAG. o Reeds vroeg in den morgen deed Zater- dag de blijde mare de ronde in ons dorp. Allerwege vreugde over de geboorte van onze Prinses Irene Emma Elisabeth. Dat zij moge opgroeien tot heil van Neder land en tot vreugde van Haar ouders. Onder de badgasten en ingezetenen sta- ken een aantal dames en heeren de hoofden bij elkaar en het resultaat hiervan was een schitterend geslaagd Oranjefeest op Maan- dag j.l. Het verloop hiervan ligt ons alien nog versch in het geheugen. Onder grooote belangstelling werd he£ middagprogramma, waarvoor zich een re cord aantal deelneemsters en deelnemers hadden aangemeld, aangevangen. De uitslagen zijn Meisjes eierlooopen le prijs Els Groe neveld 2e prijs Annie Hoek 3e prijs Rietje Blom 4e prijs Annie Vader 5e prijs Miep Esveld. Jongens steenen stapelen le pr. Zeger v. d. Weg 2e pr. Erry Smit 3e pr. Ab Knotter 4e pr. Jaap v. d. Weg. Meisjes zakloopen le pr. Olga Lohle 2e pr. Annie Woerlee 3e pr. Willy van Rossum en 4e pr. Grietje Bakker. Jongens estafette-dragen (een kostelijk nummer) le pr. Joop Dito, Kokkie Snap per, Cor Kruit, Wim Groen, Jacob Zwaan. 2e pr. Tonnie Groeneveld, Sjoen Knotter, Wim Knotter, Wim Spaans en Jan Borst. Meisjes driebeenenloop le prijs Sonja en Lucie de Roo 2e pr. Nella de Ruiter en Adri van Rooij, 3e pr. Loly Vis en Annie van Leenders. Jongens hindernisloop le pr. Kees Ka- ter 2e pr. Tom de Graaf 3e pr. Bert Bouman 4e pr. Hans Lohle 5e pr. Ger rit van Buuren. Wasch-ophangen voor dames le pr. mevrouw Brouwer 2e pr. Mevr. Groene veld 3e pr. Mevr. Langereis 4e pr. Mevr. Inglis ArkelT. Ringsteken per fiets voor dames le pr. mej. A. Tholen 2e pr. mevr. A. Knotter 3e pr. mej. T. Sanders. Ringsteken per fie.ts voor heeren le pr. J. Bakker; 2e pr. K. Buik 3e pr.J. Zee- man. i onsteken voor heeren le pr. George v. d. Held 2e pr. A. W. Bakker 3e pr. P. Timmerman 4e pr. F. Kruijer Troost- prijs Piet de Boer. Ringsteken per auto voor dames en hee ren boven de 25 jaar Dames le prijs mevr. de Vries 2e pr. mevr. Cox 3e pr. mevr. de Roo. Heeren le pr. A. Schuch 2e pr. H. Kooger 3e pr. F. Tolle. Om ruim 8 uur werd begonnen met de uitreiking van de lampions aan de kinde ren, die een lange stoet van 300 deelnemers vormden, voorafgegaan door de muziek. Het was een prachtig gezicht al die oranje- xdlons langs de wegen. Tot slot een gezellig bal met attracties voor de ouderen. Het ging er heel gezellig toe. De commissie heeft veel werk verricht en alles is, mede dank zij aller medewer- king, in alle opzichten geslaagd. BADBODE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 1