EUN „DUINZICHT" akker A. KRUIT A* Brantenaar, Dorpstraat J. Schager 3 Cent per stuk Autobusonderneming Jn. VAN SCHEIJEN Fa. Kooger Baken. Coop. „DE TIJDGEEST" U.A. W I N K E L. Filiaal CALLANTSOOG. Betrekt tijdens uw vacantie uw Broodt Koek, Banket en Beschuit, Kruidenierswaren en Strandartikelen, Badpakken Badmutsen enz. van onderstaand adres. A. Vader, Telef. 226 Jb. de Waal Theater Royal, Schagen Bij POORTER koopen is HET adres geroken Wij bouwen en onderhouden Uw zomerwoning. Vraagt eens schetsteekening zonder verplichting Uwerzijds. Verschillende modellen ter inzage. Timmer- en aannemersbedrijf. A. 39 CALLANTSOOG Tevens pension en verhuur van zomerwoningen. Agentschap Brandverzekering Ned. Lloyd Amsterdam. FRUIT en COMESTIBLES AARDAPPELEN, GROENTEN Enz. Maakt gebruik van de Aardappel- en Wortelschilmachine. BELEEFD AANBEVELEND, Luxe Brood- en Banketbakkerij Je adres voor versch Gebak, Koek, Chocolaterie en Suikerwerken. Pracht- sorteering Droste-, Ringers, Baronie- en Van Houten's Bonbons. Alles wordt aan huis bezorgd. BELEEFD AANBEVELEND. Betrekt in Uw vacantie Uw Melk, Eieren en verdere zuivelproducten van Alles wordt aan huis bezorgd. Jonge slachthanen te koop. De nieuwe Ansichtkaarten van Callantsoog ontvangen KOOKT ELECTRISCH Voor aanleg en onderhoud van Electr. Licht- en Kookleidingen. Gratis inlichtingen bij A. THOMASZ, Erkend Installateur A 85, Callantsoog BEDENKT dat voor U van het grootste belang is, een prima houdbaar product. Waagt niets, maar verschaft U zeker- heid. Gebruikt daarom C. Z. LUTjEWINKEL's MELKPRODUCTEN. Verder zijn aari onderstaand adres ver- krijgbaar Versche losse melk, versche eieren, diverse soorten kaas, gazeuses en limo- nades. Th. VEKEN, v.h. D. BARKER Beieefd aanbevelend, Callantsoog A 55 Dagelijksche dienst Den Helder-Callantsoog Schagen. Zie dienstregelingen. Verkrijgbaar a fl. 0,05 Tevens verhuur van touringcars voor groote en kleine gezelschappen. Beieefd aanbevelend. CallantsoogGroote Keeten Tel. 227, Callantsoog. Waarom zult U meer besteden dan noodig is? Ga voor Uw kruidenierswaren, grutterswaren en comestibles naar J. HOEK, vertegen- woordiger Albert Hein. U bespaart aanmerkelijk op Uw huishoud- rekening. Ook in strandart. zijn wij zeer concurreerend. Aanbevelend, J. Hoek, vertegenw. Albert Hein, Callantsoog. Dagelijks versche en gerookte visch verkrijgbaar. Op bestelling tevens GEBAKKEN VISCH Beieefd aanbevelend, KOOGER BAKEN. Machinale consumptie-ijsbereiding. In elke hoeveelheid verkrijgbaar. Probeert onze heerlijke gebakjes, moscovische broodjes en fijn rozijnen- brood eens. Alles tegen zeer lage prijzen en prima kwaliteit. Geeft ons even uw adres en wij komen direct vragen en bezorgen. Beieefd aanbevelend, ,,De Tijdgeest" tel. 236 Callantsoog. Autogarage, Rijwielhandel, Electrische artikelen, Reparatie-inrichting Beieefd aanbevelend, Luxe Auto en Autobox te huur. HEEFT U GEEN LUST ZELF UW VLEESCH TE BRADEN? WIJ BEZORGEN HET U, TEGEN KLEINE VERHOOGING VAN PRIJS, GEBRADEN THUIS. Aanbevelend, D. P R I N S Vleeschhouwerij en Spekslagerij DORP A. 25 Hotel - Cafe - Restaurant Goede consumptie Billijke prijzen brengt vanaf Vrijdag 25 t/m Donderdag 31 Augustus iederen avond half negen een kolossaal programma 1 e. Mickey Rooney bij U alien bekend uit de film „Jongensstad", in een nieuw succes ,,Een Jongenshart" 2e. Magda Schneider en Paul Kemp in het geestige filmwerk Eenmaal ,,Yes" Eenmaal „No". Als extra attractie in ons voorprogramma, het zeer bijzonder filmpje ..Ons Prinsesje loopt" Een programma wat er zijn mag, toegangkelijk voor elken leeftijd. Alle weekavonden entree zaal 40 cent. Zondagmiddag 3 u. entree voor kinderen 25 ct. Meubelen Tapijten Bedden Matrassen Dekens Telef. 477, SCHAGEN. Stelt U prijs op een welverzorgd uiterlijk? Wij staan U borg voor vlugge en vak- kundige bediening. Verder alle soorten Parfumerien, Tabak, Sigaren en Siga- retten. Beieefd aanbevelend, M. J. Schmidt, Kapper, Callantsoog Maandagmiddag, na 1 uur gesloten. Agent „Algemeen Handelsblad". Voor Badartikelen is Uw voordeeligste adres fa. Schmalz, Schagen Bestellingen worden ook aan- genomen in Pension „Seinpost"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1939 | | pagina 4