voor CALLANTSOOG. £angJ de &t>iaat. Zaterdag 24 Juli 1948. No. 6. £le uLtg,au-e fieef-t ptaaU ctnde>i aulpiciett deJi U. V. V. QaEianUa-a-g,. V. V. V. AGENDA De wandeltocht in het Zwanenwater. DORPSNIEUWS. RED ACTIE Abonnement fl 1,per seizoen Druk A. M. J. MOL bij vooruitbetaling, franco per post. Fa. K. VAN LOENEN Zn. Zaterdagmorgen. Het beloofde een mooie dag te worden. De neringdoenden zijn druk in de weer om hun vaste en tijdelijke dienten te bedienen. Allen zijn in een goede stemming. Dat het drukker is dan gewoonlijk, kenmerkt zich hieraan, dat de een en ander een tijdelijke hulp hebben aangeschaft. Zo ook onze plaatselijke zuivelleverancier. Een bekend geluid meldt zich hedenmorgen als melkboer" aan onze deur en de vrouw des huizes roept uit„hebben we jou weer" Kenlijk doet het weerzien van onze oude melkboer, goede herinneringen uit vroegere dagen opwekken. Ook Jan glundert weer bij het verrichten van zijn zo geliefde vak. Zijn tred isi nog als voorheen. De training, die hij als brandweerman heeft meegemaakt, heeft hem nog goedgedaan. Ik weet bij ervaring, hoe hij kan lopen. Hoewel een groot verschil in jaren, dat hij ouder is, loopt hij je gewoon „dood" en mij niet alleen, maar velen die het aandurven om met hem op stap te gaan. Nu duwde hij genoegelijk de wagen van zijn tijdelijke baas. Een wagen die wij als „eigen teelt" zouden kunnen bestempelen, doch dit niet zullen doen. Een wagen die het met zijn last niet te nauw neemt en soms kuren vertoont als een onwillig paard dat zijn last van zich afwerpt. in dit geval de last uit de laadbak werpt. Zijn baas heeft dat meegemaakt, toen een fles „pap" hardhandig op de straatstenen werd geslingerd en zieltogend achterbleef. Ook Jan moest dit meemaken. Ofhetkwam dat het „voorpoot" van de wagen de ongelijke straat raakte,- of wel een kuiltje de wagen in opstand bracht, is niet bekend, maar een feit is dat ,,de wagen" zich moest uitleven en het ,,emmertje met deksel" de zondebok werd en ongenadig op de straat werd gedeponeerd. De witte inhoud vloeide over des Heren weg, Jan greep naar alle kanten, de verdere lading vakkundig in des wagens holle lichaam drukkende. Gelukkig ging er weinig wit vocht verloren en schade door bonnenverlies was er evenmin. Vlug, werd de tocht vervolgd, nalatende een kleine witte wonde op de rode straat stenen. De daarop volgende nacht zorgde er voor dat ook die wonde verdween en bij het opstaan was alles weer vergeten. 25 JuliEerste strandfeest. 't Maken van zandhopen. 28 JuliBezoek aan onze Marine. 1 Aug.Strandfeest georganiseerd door de neringdoenden. 7 Aug. Toneeluitvoering door de V.V.V. toneelgroep, ,,Uw wil geschiede 8 Aug.'t Grote Strandfeest. Een honderdtal gasten en dorpelingen maakten Zaterdagavond, 17 Juli j.l. van de gelegenheid gebruik om een wandeltocht in het Zwanenwater te maken. Het was te omstreeks 18 uur een levendig gedoe bij cafe Vriesman, waar de deelnemers zich verzamelden. Voor velen zo niet voor alien, zouden zij zich voor het eerst begeven naar het veel besproken natuurmonument. De ver- wachtingen waren hoog gespannen, doch we geloven niet dat de deelnemers teleur- gesteld zijn. Onder leiding van de heer Van Honschooten is men gewandeld tot de Spionkop. Genoten is er in de meeuwenkolonie, waar jonge meeuwen dooreen kropen en zich trachten te verbergen achter helmbosjes. Men heeft meeuwennesten gezien met nog eieren er in en ook eieren waaruit de jonge meeuw pas het levenslicht aanschouwde. Men heeft gezien hoe de heer Van Honschooten een jonge meeuw bij zijn geboorte heeft ge- holpen en voorts heeft men moedig de krachtige aanvallen van de in angst ver- kerende meeuwenouders afgeslagen. Door velen werd ook de flora bewonderd. Kortom er werd met voile teugen genoten van de mooie natuur en ook het weer heeft in deze een steentje bijgedragen. Te omstreeks ,20% uur was men weer aan het beginpunt. Daar was het dat onze Voorzitter met enige hartelijke woorden de heer Van Honschooten dank bracht voor hetgeen hij had laten zien en meende hij dat hij wel de tolk was van alle deelnemers. Een enthousiast applaus volgde hierop, waaruit wij kun'hen vaststellen, dat er volop genoten is en wij hopen, dat we een dergelijke tocht deze zomer nog eens mogen maken. K. SCHOOLREISJE. Maandag 12 Juli 's morgens 8 uur ver- trokken de hoogste klassen der O L.S. naar Amsterdam en het Gooi voor hun jaarlijks uitstapje. 't Was nu niet direct uitgezocht weer, maar gelukkig bleef de regen weg tot dat de terugweg werd aanvaard. Volop hebben de kinderen genoten en tevens wat geleerd in het Indisch Museum, 't Muiderslot was ook zeer intressant. 't Hoogtepunt van de dag was zeker de speeltuin Oud-Valkeveen. Hier vermaakten de kinderen zich voor de voile 100°/0. De motorbootjes en de kano's vielen het meest in de smaak. Op de terugweg werd langs Schiphol gereden. Er was geen tijd meer om het vliegveld te bezoeken, toch kwamen de kinderen in verrukking, toen ze enige K.L.M- vogels zagen landen. Over Haarlem, Beverwijk, Bergen en Petten ging de terugreis naar Callantsoog, waar de ontvangst, ondanks de stromende regen zeen hartelijk was. Hulde aan ons fanfarecorps, dat door vrolijke marsen voor een goed besluit zorgde. En nu Vrijdag 23 Juli de kleintjes KEES VAN ECK GAAT BOUWEN. De aanbesteding van de nieuwe manu- facturenzaak van onze plaatsgenoot Kees van Eck heeft plaatsgehad. Het werk zal uitgevoerd worden door de firma's Vos en de Vries. We zien het dus„Het is weer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 1