voor CALLANTSOOG. Zaterdag 31 Juli 1948. No. 7. £le uCtyame p taatd, andeA auijiicieri deA I 1. U. U. QaMantixf-o-g,. DORPSNIEUWS. V. V. V. AGENDA RED ACTIE A. M. J. MOL Abonnement fl lt-per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. Druk t Fa. K. VAN LOENEN Zn. ZANGLUST. Onze dameszangvereniging nam Zondag j.l. dcel aan het concours te Midden-Beemster cn wist, hoewel het uitkwam in een hogere afdeling, dan het vorige jaar, toch met een prijsje terug te keren. 't Werd een eervolle derde 't pechduiveltje ontnam ze een tweede, die zeker in het bereik lag. 't SCHOOLREISJE DER LAAGSTE KLASSEN. Vrijdag, 23 Juli, een stralende dag. 's Morgens 8 uur vertrokken twee luxe auto's en een grote autobus naar Schoorl. Daar werd in de speeltuin „De Roode Leeuw" naar hartelust gespeeld. 't Hoge speelduin was een attractie op zich zelf. Toen naar Bergen. Hier werd gewandeld in het bos, gespeeld en, niet het minst, gegeten. De ..Bedriegertjes" werd het hoogtepunt. Tot besluit naar het Alkmaarderhout, waar het aapje 't succes nummer was. Glimmend van genoegen, maar de heldere witte pakjes van 's morgens zwart als roet, kwam men's avonds half acht thuis. Natuurlijk was „onze" muziek present, 't Talrijke publiek, waaronder vele badgasten, genoot van de vrolijke marsen. En toen, op een draf naar bed. OOK EEN CIRCUS IN CALLANTSOOG. Zaterdag en Zondag j.l. bezocht een klein circus ons dorp. Twee voorstellingen werden gegeven en vielen zeer in de smaak van het publiek. Vooral het nummer hondendressuur was aardig. 't Was weer eens wat anders. STRANDWEDSTRIJDEN. J.l. Zondag hebben de eerste door de V. V. V. georganiseerde strandwedstrijden plaats gehad. De weersomstandigheden waren bij uitstek gunstig het was heerlijk warm strandweer. De deelname was groot en er was veel publiek. De prijzen werden uitgereikt door de heer Van der Velde. De uitslagen luidden Deelnemers tot en met 14 jaar: 1 Dick Schenk en Arie Eradus 2 Kees Vriesman en Tjade Koelemeij 3 Henk en Martin Bijleveld 4 Barry de Wilde en Gerrit Bijvoet 5 J. H. en H. Kwast 6 Gretje Grabowsky en Didie van Niftrik 7 Jan Beun en Piet de Blaauw 8 Wim van Denderen en Hans Roes 9 Emmy en Hans Gobes 10 Jan Mooij en Tin Mol 11 Klaas Beun en Piet Kruit 12 Klaas en Kees Roggeveen 13 Piet en Simon Baken 14 Anneke en Nauda Ficke 15 Marru Arend en IJvo van der Velde 16 Bob Dijkstra en Ben Roozendaal 17 Ansje Heiens en Tity de Wilde 18 Simon Nasveld en Frans Rodenhuis 19 Janny Rietvink en Toos Pannevis 20 Dick Bregman en Peter Nieuwland 21 George en Elly Kass 22 Betsy Mooij en Nelly Baken 23 Loes en Nelly Rodenhuis 24 Hans en Guus Rosenboom 25 Gerrit Hoek en Haike Hidden 26 Marry en Ineke Weissenbruch 27 Appie de Vries en Kees Swart 28 Erna en Ega Sprenger 29 Anja en Freddy Hendriks 30 Tea en Welna Venheizen 31 Jim Pannevis en Rob Habemeehl 32 Rietje en Reni van der Plas Deelnemers boven 14 jaar 1 Cor Kruit en Jaap Kuiper 2 Jannetje Bakker en Greetje van der Vlies 3 Dijkstra en Jb. Buis 4 Bennema en Kwast DE TOCHT NAAR DE MARINE. Zo hebben wij Woensdag onze eerste tocht naar de Marine gemaakt en we kunnen wel direct schrijven dat onze eerste kennis- making zeer aangenaam is geweest. Op het stationsplein werden wij des morgens verwelkomt door de heer Velthuis van de V.V.V. Den Helder en verder onder leiding van de heer Bruinsma zijn wij de tocht begonnen. De voormiddag hebben 1 Aug.Strandfeest georganiseerd door de neringdoenden. 7 Aug.Toneeluitvoering door de V.V.V. toneelgroep, „Uw wil geschiede 8 Aug.'t Grote Strandfeest. wij doorgebracht in de Marine-qantine waar voor ons diverse films van onze Marine werden vertoond. Om half een gingen we gewapend met een bonnetje voor een kop koffie de stad in. Om kwart voor twee was het weer verzamelen voor de werf- poort en per Marine sleepboot hebben wij een tochtje gemaakt naar Hr. Ms. Van Kinsbergen, welk schip op de reede lag. Toen wij daar aankwamen lag de statietrap uit aan bakboord en beklommen wij het schip om dat te bezichtigen. Onder de prettige leiding van daar aan boord zijrtde Adelborsten hebben wij het gehele schip van boven tot beneden bekeken en werd ons alles zeer duidelijk uitgelegd. Ons gezelschap, dat uit 30 personen bestond, werd daar in groepjes verdeeld en zodoende konden wij alles rustig over- zien. Aan boord van de Van Kinsbergen werd ons een kop thee aangeboden met koek, wat er inviel als ,,koek" Te ruim half vijf arriveerden wij weer aan de aanlegsteiger van de Buitenhaven. Het is een pracht dag geweest, alle gasten waren zeer enthousiast en bij vol- doende deelname gaan wij volgende Woens dag weer. Het gaat weer onder de oude voorwaarde. Wenst U nadere inlichtingen, de secretaris van onze V.V.V. geeft U gaarne inlichtingen STRANDFEEST VAN DE NERINGDOENDEN. A.s. Zondag organiseren de neringdoenden van Callantsoog een strandfeest, zoals dit voor de oorlog ook de gewoonte was. i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 1