Aan onze jongens in Indie. KERKDIENSTEN POSTERIJEN CALLANTSOOG. BIOSCOOP-NIEUWS. Ditmaal zal het hardlopen met hindernissen zijn, waaraan personen boven 15 jaar kunnen deelnemen, tegen een klein inleggeld, De prijzen varieren van fl 10,tot fl 2,50 Opgave voor de aanvang op het strand. MET DE CALLANTSOGER BRAND- WEER NAAR DE BRANDWEER- WEDSTRIJDEN TE BUSSUM. II. Ben de Vries wist de weg en zo zat de hele ploeg na een paar minuten in een van de pijpela-kroegjes achter de Nieuwe Dijk. Lang duurde de visite niet, want 20 meter verder was een „knijpje" met muziek. De muziek bleek „prut" te zijn, iets waar vooral brandweerlieden een hekel aan hebben. ..Jongens l#iten we naar Van der Poll gaan, daar is goede muziek ik geloof, dat daar de „Skymasters" spelen", stelde er een voor. Enkelen gingen op het voorstel in, maar de rest dook een cafetaria in, Piet Bakker vond „Je kan het beter op eten dan op Soep, ijs, snert, pudding, pannekoek, bal gehakt, ijs, een niet alledaagse combinatie en ,,arme magen" moeten de buffetmeisjes gedacht hebben. Alleen Piet hield het bij een bepaalde soortmacaronie Het smaakte hem best en toen hij 7 porties op had, had hij een echt voldaan gevoel. Simon Schagen was „miers" en het kostte nogal moeite om de juffrouw duidelijk te maken, wat dat was en waarom er speciaal ballen gehakt bij hobrden. De buffetchef zag zijn brandweerklanten met lede ogen vertrekken. Na enig zoeken was de ploeg weer ver- enigd in de ,,Bloem van Hawaii", waar een harmonica een melodietje kreunde „Aan het strand stil en verlaten Of het nou door dat verlaten strand kwam, of ergens anders door, maar de commandant kwam opeens met woorden, die het begin van het einde van deze prettige dag betekende. „Jongens, het is al half 6. om half 7 moeten we allemaal bij de auto zijn, want dan gaan we naar huis". Het twaalftal raakte nog wel een paar keer uit elkaar, maar werkelijk om half 7 kwam ook het laatste groepje in een vrolijke stemming op het bekende pleintje aan. Het toeval wilde nu, dat er vlak naast de auto een draaiorgel geparkeerd stond. Nou is Jan de Wilde gek op draaiorgels en zo kon Jan Schager, die verlangst had naar z'n koeien, niet roepen „Jan, niet aan dat ding komme, stap nou op de auto Jan moest effies draaie De orgelbaas kwam op het tumult toelopen en na wat loven en bieden kreeg Jan per- missie om een moppie te draaien en de orgelbaas een flink bakje met centen. Jaap Vos zou .er een foto van maken, maar kon de film er niet voor krijgen, en toen die er eindelijk voor was, zat Jan midden in z'n derde nummer. De stemming bereikte zijn hoogtepunt toen de orgeldraaier plotseling uitriep ,,Piet Bakker loopt de macaronie z'n oor uit!" Aan alles komt een eind en ook aan deze dag. De van alle kanten toegestroomde mensen, die het anders zo stille pleintje echt gezellig maakten, wuifden een tot ziens. Nog ruim een uur en ons brandweercorps zou weer thuis zijn. Met genoegen namen wij kennis van het schrijven van onze plaatsgenoten Piet Roos en Arie van Scheijen in nummer 5 van onze Badbode van 17 Juli j.l. Wij vinden het prettig, dat onze Badbode bij jullie zo in de smaak valt en wij twijfelen er niet aan, of ook de andere jongens ontvangen haar in dezelfde geest. Wij kunnen het zo goed indenken, wat het is om enig nieuws van je dorp en geboorteplaats te vernemen in de verre Oost. Wij weten, dat jullie door je respec- tievelijke ouders en kennissen wel goed op de hoogte worden gehouden van hetgeen hier voorvalt, maar toch de Badbode is nog even anders. Het is bekend, dat jullie van vele kanten correspondentie ontvangen. Dat is fijn voor jullie en wij zullen hopen, dat het ook in de toekomst zo mag doorgaan. Jullie kunnen er van op aan, dat er hier in Callantsoog met jullie wordt meegeleefd. Hoe dikwijls horen wij, dat er aan jullie's ouders wordt gevraagd, ,,hoe gaat het met die of die". En dan jongens, dat is het mooiste wat jullie je ouders aandoet, is het steeds „hij maakt het best en is erg tevreden". Jullie weten misschien niet hoe goed dat jullie's ouders doet, maar wij hier in Callants oog weten dat wel. Wij kunnen eigenlijk wel zeggen, het doet ons allemaal goed. In ons kleine kringetje kennen wij elkander zo goed. Er is weleens iets, maar toch, als het er op aan komt dan is alles een. Maar om nu nog even terug te komen op het schrijven van Piet en Arie. Daar schrijven ze ons, dat ze zich iedere avond staan af te spoelen in het mandihok. Dat ,,mandihok" is zeker de Indische benaming voor „badkamer" of hebben wij dat mis. Afijn dat schrijven jullie ons dan nog maar eens. En dan spreken ze over hun bezwete boddy's en van hun verlangen om dan even in Callantsoog te zijnom van de kop van de dam een duik te nemen in de Noordzee. Nu jongens dat verlangen zullen we gelijk maar even de kop in drukken. Jullie's ge- dachten zijn misschien nog bij de zomer 1947. Maar het is hier helaas met de zomer 1948 heel anders gesteld. Jullie maakten ons jaloers. Niet alleen ons, maar ook de vele hier aanwezige gasten. Want om nu in zee te springen is een „heldendaad". We leven hier de laatste tijd in temperaturen van 1416 graden en misschien nog weleens lager ook, dat weten we zo niet. Donkere luchten, met dagen achtereen geen zonne- schijn, dat is tot heden zomer 1948 in ons Holland. Dus jongens we kunnen jullie toe- roepen, „geniet van de warmte" in Indie. Als jullie straks weer in ons kikkerland terug keren, zullen jullie weer met minder warmte toe moeten. Konden jullie maar wat oversturen naar Callantsoog, we zouden jullie zeer dankbaar zijn. En nu Piet en Arie, mijnheer Mol heeft jullie dank aan de V.V.V. overgebracht en wij danken jullie van onze kant. Verder hopen wij, dat de in dit seizoen nog verschijnende nummers van de Badbode hetzelfde onthaal bij jullie mogen hebben en dan alle jongens in Indie, houd je taai en tot ziens. De Secretaris. VERLOREN ZONNEBRIL Terugbezorgen S.V.P. bij v. d. Wal, Uit- landse weg 5. NED. HERV. GEMEENTE ZONDAG 1 Aug. 's avonds 7 uur, Ds. Salm ZONDAG 8 Aug. 's avonds 7 uur, Ds. F. Visser uit Amsterdam. Gedurende de tnaanden Juli en Augustus zullen extra diensten gehouden worden in verband met het Badseizoen. Er is dan elke Zondag dienst. Badgasten, die de Kerk wensen te bezich- tigen, wenden zich tot de koster, de heer J. Schager. GEREFORMEERDE KERK SCHAGEN. ELKE ZONDAG 10 en 19 uur. Autobus vertrekt om 9 uur uit 't Zand en rijdt langs Groote Keeten, Callantsoog en Schagerbrug. KATHOLIEKE KERK 'tZAND. ZONDAG H. H. Missen te 7 uur, half 9 (Hoogmis) en half 11. Communiceren begint achteraan. Des avonds om 7 uur lof met Rozen- kransgebed. In de week zijn de H. H. Missen te 7 en 8 u. WOENSDAGAVOND 7 uur, lof ter ere van St. Jozef. ZATERDAG biechtgelegenheid van 45 en 68 uur. Hoog en laag water te Callantsoog. in de komende week. Dag en datum Hoog water Laag water Za. 31 Juli 10.50 23.20 7.35 20.10 Zo. 1 Aug. 12.10 8.55 ,21.30 Ma. 2 0.45 13.25 10.10 22.50 Di. 3 2.05 14.35 11.25 23.55 Wo. 4 3— 15.30 12.25 Do. 5 3.55 16.25 0.40 13.20 Vr. 6 4.50 17.20 1.45 14.15 Het poststation is geopend Posterijen Telegraaf Telefoon op 8.30-10.30 8.30-11.00 8.30-11.00 werk- 14.30-15.30 14.00-16.00 14.00-16.00 dagen 18.30-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 Zaterdag's 9.00-13.00 Zon- en Feestdagen gesloten. Buslichting le postauto 7.35 2e 17.40 „TARZAN IN DE WOESTIJN" Tarzan, Boy en Tjsietie, de chimpansee, komen uit de jungle naar de uiterste rand van de Sahara-woestijn om heilzame kruiden te zoeken, die Tarzan's vrouw bij de ver- pleging van soldaten in Londen nodig heeft. In de woestijn krijgen zij een nieuwe metgezel, een prachtige Arabische hengst, Jaynar genaamd. Zij vernemen, dat geheime Nazi-agenten bezig zijn tweedracht te zaaien in de landen van twee vooraanstaande Sheiks. Een dezer Sheiks stuurt Connie Bryce, een aantrekkelijk Amerikaans actricetje, naar zijn buurman om deze te waarschuwen tegen de hoofdagent der Nazi's, Paul Hendrix. Ook Prins Selim, de zoon van de Sheik, tracht zijn vader te waarschuwen, maar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 2