voor CALLANTSOOG. £cm,gA de tPMxvat. Uujl iamJL fye&cfd&de u Zaterdag 7 Aug. 1948. No. 8. £),e uitq.au~e Pieeftt ptaaU an.de'i au.lp.idHn. d.e.'i U. U. U. QaEEanUa-a-g.. 4 TONEELUITVOERING, door de Toneelgroep 4 4 van de V. V. V. Callantsoog, op ZATERDAG 4 7 Augustus 1948, in de zaal van de heer Vriesman 4 alhier. Opgevoerd wordt V. v. v. AGENDA DORPSNIEUWS. RED ACTIE A. M. J. MOL Abonnement fl 1,per seizoen bij vooruitbetaling, franco per post. Druk t Fa. K. VAN LOENEN 6 Zn. Half Juli 1948. Een Zaterdag en na het slechte begin van dit seizoen, een vrij mooie dag. De eerste gasten gaan vertrekken en de door hen verlaten woningen worden door nieuwe gasten betrokken. Alom blijde gezichten, behalve van hen die heen gaan en weinig van de zee en het strand hebben kunnen genieten. Het is een drukte zoals alleen een badplaats beleefd bij een wissel- dag in het seizoen. Taxi's, luxe auto's en vrachtwagnns halen en brengen het nodige wat alzo voor een vacaptieverblijf nodig is. Tussen al die drukte zijn een paar van onze burgers eveneens aan het verhuizen. Piet, de schilder van Jan, gaat zijn uit ..Hollywood" verplaatste nestje betrekken, het nestje dat hij met zijn jonge gade dit voorjaar het eerst heeft betrokken. Piet benut daarvoor zijn vrije Zaterdagmiddag en als hulp heeft hij zijn schoonvader Klaas gecharterd, om het meubilair, dat ergens anders was opgeslagen, ter bestemder plaatse te brengen. Gestaag sjouwen beide mannen de gehele middag af en aan. Piet heeft veel meubilair. Het is al laat in de namiddag en al lang na ,,broodeterstijd" als Klaas ons passeert, gebukt onder een zware last. Stonden de gezichten eerder op de middag wat strak, nu is er een lichte ontspanning op te bemerken, zelfs een glimlach, want het einde is in het zicht. terwijl Klaas ons dan zo passeert, merl^t hij blijkbaar onze stille verwondering en zegt hij,,nou ze hebben nog al wat rommel, hoe moet het nou als ze eens 25 jaar getrouwd zijn". Wij knikken instemmend en ook onze ge- dachten gaan die kant uit, hoewel wij Klaas zijn term niet willen gebruiken. Klaas schuifellt inmiddels verder en Piet torst zijn laatste vracht. Wij kijken even voor ons uit en onze gedachten wijlen een ogenblik bij Piet, want de laatste vracht zal voor hem niet het laatste karwei zijn bij het opstellen van de woning. Wij twijfelen aan zijn vrije Zondag. Het blijkt nader dat we gelijk hadden. Bij Toneelspel in 4 bedrijven door Henk Bakker en E. J. M. Terlingen. Aanvang s avonds 8 uur. Entree fl 1,per persoon. BAL NA. Gedurende de gehele avond zal entree worden geheven. het krieken van de dag zagen wij zijn schim om en in de ..Uitkijk". 7 Aug.Toneeluitvoering door de V.V.V. toneelgroep, „Uw wil geschiede 8 Aug.'t Grote Strandfeest. VOETBALWEDSTRIJD HOU VAST - CALLANTSOOG. Onze speciale sportverslaggever meldt ons Vrijdagavond, 30 Juli, bond het badgasten elftal ,,Hou Vast" de strijd aan tegen het veteranenelftal van Callantsoog. Hier volgt eerst de opstelling van „Hou Vast". Tussen de palen v. Denderen (Haarlem) achter Hagens, aanv. (A.dam), Venhuizen (Hilversum)middenBrilman (A.dam), Sprenger (Groningen), v. Tellingen (Bussum) voor Nietfeld (A.dam)' v. Niftrik (A.dam), Roes (Eibergen), Keizer (Den Helder), Gokkes (Amsterdam), Callantsoog kwam met de volgende op stelling in het veld Onder de latVriesachterZeeman en Thomasz midden P. Bakker de Wilde en J. BakkervoorBrantenaar, Becker, de Vries, Beun en Mol (aanv.). Om 8 uur 05 riep scheidsrechter G. Kruit de aanvoerders bij zich voor de toss. Deze werd gewonnen door de gasten. Enkele seconden later bracht midvoor de Vries de bal aan't rollen, die meteen zijn linker vleugel aan het werk zette. Brantenaar werd echter steeds zwaar afgedekt, waardoor hij de bal niet goed onder controle kon krijgen. Direct werd een tegenaanval opgezet, die geleid werd door de prima spelende spil Sprenger en de eveneens goed spelende Roes. Op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 1