PAARDENSPORTDAG* £le ui,tg,au-e deeftt ptaalk ct-ndeA aulpicien deA U. U. V. QaMariUo-ay. p> De L. R. „Westfriesland" organiseert met mede- werking van de V.V.V. een paardensportdag |v .op het vcetbalterrein te Callantsoog. a S Het programma vermeldt DORPSNIEUWS. RED ACTIE Abonnement fl 1,— per seizoen Druk s A. M. J. MOL bij vooruitbetaling, franco per post. Fa. K. VAN LOENEN Zn. y 1 Entree parade. 2 Vrijheidsdressuur, door dames. /A 3 Hongaarse Post. 4 a La flesche (langspan te paard). 5 Dressuur op de grote volte. 6 Zij die behoorlijk kunnen rijden, gelegenheid 2 maal pl.m. 5 min. rijden. 7 Ind. springen en Groepsspringen. A Y 8 Afscheidsparade. AANVANG 2 uur. Entree fl 1,—. Kinderen half geld. STORM IN PLAATS VAN STRAN D WEDSTRIJDEN. Voor Zondag 8 Aug. vermeldde de V.V.V. agenda: „Het grote strandfeest." Alle voor- bereidende maatregelen waren genomen en de kinderen vooral spitsten zich reeds op het komende feest. Met platgedrukte neuzen hadden zij hun keuzen al gemaakt uit de voor de ramen van het secretarie uitgestalde prijzen. Edochde weergoden dachten er anders over Was het weer Zaterdag al minder, in de nacht van Zaterderg op Zondag stak een gure Zuidwesterstorm op en het werd de gehele Zondag niet veel beter. s Morgens vroeg kwam al gauw de tijding van het strand, dat de reddingsvlet van de V.V.V. losgeslagen was. Tot groot geluk voor de V.V.V. was hij vol geraakt met Zand en water, zodat hij voor het strand was gebleven. Voorzitter Mooij en enige sterke ifiannen wisten de boot, die geringe schade had opgelopen, te bergen. De kokende zee trok heel wat kijkers, vooral 's middags, toen het gelukkig droog werd. 't Was voor de gasten wel een interessant gezicht zij kunnen zich nu eens voorstellen, hoe het in Callantsoog is, als de herfststormen ons strand beuken 1 DE FOTOWEDSTRIJD. Van enkele badgasten ontvingen wij reeds de toezegging, dat we op enige aardige foto's kunnen rekenen. Op hun verzoek hebben we de termijn van inzending ver- lengd tot 1 October. Zij kunnen dan op hun gemak de foto's na de vacantie thuis verzorgen. Inzendingen woren verwacht bij de ad ministrate van de BadbodeCallantsoog A.80. DE TONEELUITVOERING DOOR DE TONEELGROEP VAN DE V.V.V. Zaterdag 7 Aug. j.l. werd door boven- genoemde toneelvereniging opgevoerd het toneelspel„Uw wil geschiede van H. Bakker en E. J. M. Terlingen. Van wel drie kanten ontvingen wij een verslag over deze avond. Wij geven dus het woord maar aan onze gasten. Op verzoek van de voorzitter van de V.V.V. Callantsoog zal dan een van de badgasten in de pen klimmen om over de avond te schrijven, die de bevolking van Callantsoog hun badgasten aanbood. In de goedgevulde zaal van de heer Vriesman, waar een toneel is ingebouwt, zaten we dan badgast en dorpeling broederlijk bijeen, in de allerbeste stemming naar 't gordijn te gluren. En wat we te zien hebben gekregen was niet mis Er werd gespeeld, ja waarlijk gespeeld, geen domweg opgezegd geen van buiten- geleerde woorden, maar gespeeld echt gespeeld werd er. De spelers waren op het toneel alsof ze er thuis waren, en zo moet het ook, iets wat helaas zo weinig bij amateurs of liefhebbers voorkomt. Daarom alle hulde aan spelende, regisseur en grimeur van deze avond. 't Zou te veel plaats te nemen om alle spelers een afzonderlijke pluim op de hoed te steken, hoewel ze het alien dubbel en dwars ver- diend hebben Ook de keuze van het stuk was goed het toneelgezelschap weet wat het aankan 1 Tot slot wil ik dan namens alle badgasten hartelijk danken voor de buitengewoon geslaagde avond, die besloten werd met een gezellige danspartij. Badgast. (no. 1.) En hier is Badgast nummer 2 Als badgast van Callantsoog valt ons de prettige taak toe een verslag te mogen geven van het opgevoerde toneelstuk„Uw wil geschiede" Allereerst moet ons echter het volgende van het hart Callantsoog is een badplaatsje, waar in tegenstelling met de meeste badplaatsen een vacantie geboden wordt, welke vacantie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1948 | | pagina 1