CALLANTSOOG Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON, Zeeweg 12 - Tel. 02248-323 Administratie en abonnementen: B. J. VOS. p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248-338 Uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN 5 Zn. - Schagerbrug - Tel. 02247-272 Zandhopen maken. Dinsdag 19 juni werd er „Zandhopen ma ken" voor familie's georganiseerd. De deel nemers, groepen van vaders en/of moeders met hun kroost, waren zeer enthousiast, 's Morgens leek het een droevige dag te worden, maar toen om half twee de „berg- bouwers" het strand opgingen, scheen de zon. Alles werkte mede om het feest te doen slagen. Er werd hard gewerkt, iedere groep deed haar best om het bouwwerk zo hecht mogelijk te maken. Tegen vier uur werden de vlaggen op de bergen geplaatst. Het wachten was nu op de vloed, die de bergen en vlaggen overspoelen zou. De eerste vlag die om ging, was van groep 4, van de fam. Bouwes, die daarmede een, nog niet afgehaalde, troostprijs verdiende. Dit keer was de spanning zeer groot, omdat bij uitzondering de vlaggen het alle zeer lang volhielden. Uiteindelijk waren de laatste vijf over. Deze kwamen in aanmerking voor een prijs. De eerste vlag van die vijf, die voor de golven moest zwichten, was die van de fam. Buis, die de 5e prijs verkreeg. Ver volgens was no. 8 aan de beurt van de fam. van Amersfoort, die daardoor de 4e prijs behaalde. Daarna gingen snel achter elkaar de nummers 2 en 3, van resp. de fam. Kis- temaker, 3e prijs en fam. Huisman, 2e prijs. De vlag van no. 1, ook weer een uitzonde ring op onze jarenlange ervaring, hield het langste stand. Het fort werd door de fam. Meulenbelt gebouwd en zij behaalden de le prijs. Het Zwanenwater. Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a f 1.— per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.-. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214. aadt niet hij de strekdammen Waarschuwing. Wij hebben al meerdere keren geschreven, dat de strandexploitanten, zowel te Groote Keeten als te Callantsoog, er de aandacht op vestigen, dat het baden in de nabijheid van de dammen zeer gevaarlijk is Voor de gasten delen we nogmaals mede, dat alleen daar, waar de vlag gehesen is. onder toezicht van een badmeester gebaad wordt. Bovendien zijn tussen verschillende dammen kurklijnen aangebracht. Blijft U tussen deze „lijnen". Ga niet te ver in zee. Neem ook geen voorbeeld aan de waag hals die in Callantsoog komt om te laten zien dat hij zwemmen kan. Houdt U steeds voor ogen, ook al kunt U nog zo goed zwemmen, dat het om en nabij de dammen gevaarlijk is en blijft. Voor U, maar ook voor Uw medebroeder of zuster, die aan U de helpende hand zou moeten bieden als U door Uw waaghalzerij in gevaar zou komen te verkeren. Agenda voor Callantsoog» za. 30 juni. Dansen in het Recreatiegebouw. 1.30 uur n.m.: Jagersver, Kleiduivenschie- ten in het Zwanenwater. ma. 2 juli. Brandweer auto-rally, di. 3 juli. Strandfeest. wo. 4 juli. Excursie naar het Zwanenwater. do. 5 juli. Zo mogelijk bridge-drive. vr. 6 juli. Dropping (beperkte deelname), za. 7 juli. Instuif strandpaviljoen Vos. Dansen in het Recreatiegebouw. Filmprogramma in Recreatiegebouw ,,De Garnekuul". vr. 29 juni. Mannen van Staal (14 j.) ma. 2 juli. Das blaue Mer und du (alle leeftijden). wo. 4 juli. Tarzan de geweldige (14 j.) vr. 6 juli. De zoon van niemand (14 j.) Uitstapje Bejaarden» Van het gemeentebestuur ontvingen we het bericht, dat het jaarlijkse uitstapje van de Bejaarden dit jaar gesteld is op 17 juli. De tocht zal gaan over Hoorn, Purmerend, Volendam naar Amsterdam. In de middag uren zal een rondvaart gemaakt worden. Het belooft een mooie dag te worden. Verdere inlichtingen zullen de Bejaarden nog ontvangen. Westfriese markt» We kunnen ons indenken, dat U, bij een verblijf van een maand in Callantsoog, ook iets van de omgeving wilt zien. We hebben ons daarom voorgesteld U mee te nemen naar Schagen. Schagen is een stadje, onge veer 10 km. van Callantsoog gelegen. Reeds in het jaar 1463 werd deze plaats door Willem van Beieren, Grave van Holland en Zeeland en de Heere van Friesland be voorrecht om een vrije week- of jaarmarkt te houden. Het zal U daarom niet verwon deren dat er om het marktplein vele hotels, café's en restaurants gelegen zijn. In 1600 werd er al over „de Moriaan" en „de Rode Leeuw" geschreven als de „brave herbergen". In een plaats, waar de historie zover in het verleden terug grijpt, komen vanzelfsprekend ook oude gebouwen voor, herkenbaar aan de oude gevels. Er is een museum „Oud Schagen", ondergebracht in overblijfselen van het vijftiende-eeuwse slot. De Westfriese markten worden in de maan den juli en augustus iedere donderdag ge houden. Op die dagen herleeft de folkloris tische Westfriese markidag voor U. 's Morgens om 10 uur begint het feest al. Een boerenkapel, „de Uienhoop", ontvangt de toeristen aan het station, waarna een optocht volgt van oude Westfriese- en Oud-hollandse wagens met paardbespanning. Om ongeveer 11.30 uur voorm. treedt de Westfriesche Dansgroep Schagen op. Er wor den op het Marktplein Oudhollandse dansen op gevoerd, bovendien is er een kinderspeel- groep in klederdracht. Er zijn originele mi niaturen te bewonderen, Oudhollandse molens men kan gaan kijken naar het kantklossen en spinnen, 's Middags is er ook nog een spel voor volwassenen en de avond wordt besloten met een openlucht bal in de mu- ziektuin. De markt zelf wordt om en nabij het marktplein gehouden, er is een veemarkt een stalletjesmarkt en er zijn standwerkers, De verkopers zijn allen in Westfries costuum" Schagen kunt U gemakkelijk per auto be reiken. Mocht LI echter op een ander ver voermiddel aangewezen zijn, dan is de fiets tocht, over goede wegen, reeds een attractie op zichzelf. De autobus, lijn R, rijdt op marktdagen vele keren van Callantsoog naar Schagen en omgekeerd. Wij zijn ervan over tuigd, als U één dag van Uw vakantie aan zee wilt afnemen om zo n marktdag eens mee te maken, U zeker enthousiast zult zijn. Bescherming Duinenrij. Het zal U ongetwijfeld opgevallen zijn, dat de Rijkswaterstaat alles in het werk stelt om de duinenrij te versterken en te be schermen. Niet alleen door het planten van helm, het verbeteren van de ligging van de duinen, het onderhouden van de strand- hoofden (dammen), maar ook door het plaatsen van rietmatten. Denkt U er daarom vooral aan Uw kin deren niet achter de rietschermen of tussen de helm-aanplant te laten spelen. Nu hebben we nog steeds de vrijheid. Zou U het prettig vinden, als U in plaats van de rietmatten en de helmaanplant prikkel draad zou zien? Spaar daarom de beplan ting van riet en helm.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1