CALLANTSOOG Zaterdag 7 juli 1962 no. 4 1753*^1 Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON. Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen B. VOS. p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248-338 Uitgave: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN Zn. - Schagerbrug - Tel. 02247-272 y HH De strandfeesten. Het zal voor velen Uwer geen nieuwtje zijn, als wij vertellen dat het strandfeest van 26 juni niet doorging. Het was de week van 23 juni tot 30 juni nogal koud. We meen den er daarom goed aan te doen, de feesten af te gelasten, temeer daar de kinderen, die in de maand juni in Callantsoog met vakantie zijn, over 't algemeen te jong zijn om aan een echte wedstrijd deel te nemen. Ook de kruiwagen race, waar vele Callants- ogers en gasten zich op verheugd hadden, hebben we door de temperatuur van het zeewater moeten uitstellen. Voor de maand juli hebben we zeer veel evenementen op het programma staan. Wij zigingen in de Agenda zullen steeds bij het E.H.B.O. gebouwtje en bij van Scheyen te Groote Keeten bekend gemaakt worden. We verwachten heel goed weer, dus de feesten zullen van nu af aan zeer zeker door gaan. Maar om op alle weersomstandigheden voorbereid te zijn, zouden wij gaarne sug gesties ontvangen van de Caüantsogers en de gasten voor spelen voor de eventuele koudere dagen. De agenda voor de komende week ziet er als volgt uit vr. 6 juli. Dropping (beperkte deelname), za. 7 juli. Dansen in het Recreatiegebouw. Instuif strandpaviljoen Vos. zo. 8 juli. Dansen Schagerbrug (zie Badbode 3). di. 10 juli. Strandfeest. wo. 11 juli. Demonstratie Kleiduivenschieten, 7 uur n.m. (terrein achter de Zeeweg, omge ving hotel „de Wijde Bliek"), do. 12 juli. Klaverjas-drive hotel „de Wijde Bliek", za. 14 juli. Tonknuppelen, 7.30 n.m., Dorpsplein. Dansen in het Recreatiegebouw. Veranderingen in bovonstaande agenda wor den bij het E.H.B.O. gebouw vermeld. Filmprogramma in Recreatiegebouw ,,De Garnekuul". vr. 6 juli. De zoon van niemand (14 j.) ma. 9 juli. High Society (a.1.) di. 10 juli. Wenn die Glocken klingeln wo. 11 juli. Straatjongens van Madrid vr. 13 juli. G. J. Blues (a.1.) Het kleiduiven schieten. Tot de evenementen, die praktisch altijd doorgang vinden, behoort het jagen. Jagers trekken er onder alle weersomstandig heden op uit. Zij laten zich niet weerhouden door regen en wind, sneeuw of ijs. Men heeft ons zelfs verteld dat ze met .hagel' schieten. Tot het jaarlijks sportfestijn behoort het kleiduiven schieten. Dit jagen geschiedt niet op echte vogels, maar op een soort kleischoteltjes, die door een of ander app3raat afgeschoten worden. Men spreekt over doubletten, inkomende en uitgaande schotels. Hoe alles precies in het werk gaat, kunnen wij „outsiders" LI niet vertellen. Wij hebben, omdat wij meenden, dat er onder de gasten ook veel personen zijn, die zich voor het jagen interesseren, de heer van Honschooten gevraagd een demonstratie „Kleiduiven schieten" te willen houden. Deze wedstrijd zal woensdagavond plaats vinden op het terrein achter de Wijde Bliek, en begint om 7.— uur namiddags De jaarlijkse kleiduiven jacht van de 47 schutters als we goed ingelicht zijn uit de kring Alkmaar, bracht als overwinnaars. Ie prijs Dr. Damstee, Bergen 2e prijs Heer P. Posker, Schagen 3e prijs HeerJ.v. Honschooten Cal'antsoog 4e prijs Heer K. Johannes, 'tZand 5e prijs Heer G.v.Honschooten,Callantsoog 6e prijs Heer J. Reuvers, Texel Mochten er onder de Callantsogers of gasten zijn, die tegen Kerstmis trek hebben in een duinkonijn, haas of iets van dien aard, U weet nu wie de beste schutters zijn, in deze omgeving. Noteer de adressen. Men kan nooit weten, waar het goed voor is. Het Zwanenwater, Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a fl.per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.-. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214. De Badbode. Zo nu en dan merken we, dat we de Bad bode niet alleen voor ons zelf schrijven, maar dat dit blad ook inderdaad gelezen wordt. Dan krijgen we b.v. te horen, dat de Waterstanden niet kloppen. Die mede deling nemen wij dan aan, maar vertellen dan en passant dat het zeer moeilijk is (volgens experts) het juiste tijdstip van hoog en laag water te bepalen. „Onze tabel", zo zeggen wij, 'geeft de tijden aan op het ogenblik, dat de eb begint te lopen of het water begint te wassen. Dit is, volgens des kundigen op het terrein van de zeehengel sport, de meest gangbare aanduiding". Maar naast deze klachten, zijn er ook wel eens tastbare bewijzen, dat men de Badbode leest. Zo schreven wij in het vorige num mer van dit blad over een wandeling naar Groote Keeten en dat wij tijdens die wan deling o.a. een bijzonder mooi stuk hout zagen liggen, dat voor ons te zwaar was om mee naar huis te nemen. Vele lezers hebben de tip om eens met minder mooi weer naar Groote Keeten te wande'en in de praktijk gebracht. Of zij louter voor plezier gingen wandelen of wel op zoek waren naar schelpen, vermeldt de historie niet. ft. Met zekerheid is wel vast te stellen, dat één wandelaar beslist niet in Groote Keeten aankwam. Slechts enkele dammen voorbij het strandpaviljoen Smit staakte hij zijn tocht naar het Noorden. Hij keerde weer naar huis terug met iets dat nu niet meer op Zeeweg 12 geplaatst zal worden, maar als totempaal met opschrift „Grieks Fantoom" aan Dorpsweg 34 prijkt. Er blijken dus toch mensen te zijn, die sterker zijn als wij dachten. Het zij zo. Evenementen in de omgeving. Iedere donderdag: Westfriese markt in Schagen. Iedere vrijdagKaasmarkt te Alkmaar met rondvaart. Dagelijks: Broek op Langedijk, gelenheid voor rondvaarten door het eilanden-gebied. Vrijdags: Optreden Langedijker Klompen dansgroep. Gelegenheid om tijdens rondvaart bezoek te brengen aan de Orgelzaal, met orgelbespe ling van de heer C. Booy, gelegen in het rustieke polderlandschap van de Daalmeer te St. Pancras. Agenda voor feesten in Groote Keeten. 11 juli. Zaklopen voor kinderen. 22 juli. Autoraces op het strand. 29 juli. Zandhopen maken. Eventuele veranderingen of aanvullingen op deze agenda zullen vermeld worden bij van Scheijen, Groote Keeten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1