CALLANTSOOG Zaterdag 4 augustus 1962 no. 8 Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON, Zeeweg 12 - Tel. C2248-323 Administratie en abonnementen: B. J. VOS, p/a V.V.V.-kantoor - Tel. 02248-338 Uitgave: Vereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk; Fa. K. VAN LOENEN Zn. Schagerbrug - Tel. 02247-272 Oude foto van een schatgraverij uit vroeger Schatgraven. We hebben in de week van 21 juli tot 28 juli drie keer „Schatgraven"' georganiseerd. En wel op donderdag- en vrijdagavond en op zaterdagochtend. Donderdagavond kon het ofïicieële feest niet doorgaan. Een stro mende regen hield vele mensen thuis. Toch waren verschillende jongelui en ook enkele volwassenen naar het strand gekomen om aan de „Schatgraverij voor Mannen" deel te nemen. In het strandpaviljoen Vos werden daarom verschillende kroonkurken verstopt, die elk op een prijsje recht gaven. De hoofd prijs werd na een zeer spannende speurtocht gewonnen door mevr. Beeuwkes. In verband met de ruimte zullen we de overige prijs winnaars hier niet vermelden. Na afloop vermaakten de jongelui zich met „de platen" en de overige bezoekers speel den „bingo". Vrijdag was de tweede „Schatgraafavond voor Mannen". De flesjes waren dit keer zo moeilijk te vinden, dat na een half uur nog minstens de helft zoek was. Maar, toen het begon te schemeren, bleken nog slechts twee flesjes onvindbaar te zijn. De prijzen, die afgestaan waren door een bierbrouwerij werden in strandpaviljoen Vos uitgereikt. Helaas viel het feestelijke slot enigszins in het water, omdat de hoofdprijs winnaar niet aanwezig was. Voor het eerst in de geschiedenis van „Schatgraven voor Mannen" duurde het feest niet tot midder nacht. Zaterdagochtend had voor de derde keer „Schatgraven" plaats, nu echter voor kinde ren tot 12 jaar. We waren zeer verrast op zaterdagochtend zo'n enorm aantal kinderen op het circuit te zien verschijnen. Alle vaders en moeders dachten klaarblijkelijk „opgeruimd staat netjes". We waren bang dat het graven met enkel minuten bekeken was, er waren (omdat we op 40 kinderen gerekend hadden) niet zo verschrikkelijk veel bierviltjes verstopt. Maar het bleek na een uur graven, dat zelfs de vaders en moeders er aan te pas moesten komen om nog iets van de schatten boven water te brengen. De eerste prijs was voor Karei Brookhuis, de tweede voor Alfred van Ensel, de derde voor Jan de Groot en de vierde voor Stefan Kuschner. Alle overige prijswinnaars kregen een ijsje, en alle kinderen hadden tijdens het graven reeds een „proostprijs" (volgens een kleine badgast) ontvangen. Van de Museum-commissie. Woensdag, 25 juli, hield de commissie tot stichting van een museum een vergadering ten huize van de heer P. Vos. Men besloot, in tegenstelling tot andere jaren, geen expositie te houden van de Maquette Callantsoog Anno 2905. De ruim te, die men in de brandweergarage ter be schikking heeft, is van dien aard, dat men ieder jaar slechts een beperkt aantal voor werpen kan exposeren. Men heeft nu het idee geopperd, het vol gend jaar, door middel van een verloting te trachten wat gelden te verzamelen, om zo spoedig mogelijk een gebouw te verkrijgen. Wij hopen hier nog nader op terug te ko men. Een ieder, die op enigerlei wijze de stichting wil steunen en/of ideeën heeft, die tot verwezelijking van de plannen bijdragen, wordt verzocht zich met de voorzitter van de stichting, de heer P. Vos, Dorpsweg 20, in verbinding te stellen. Vlootdagen Den Helder. We hebben U al eens meegenomen naar de Westfriese markt in Schagen, we hebben U verteld over het mooie Oudhollandse stadje Alkmaar, we hebben U een beschrij ving gegeven van de Kaasmarkt. We willen U nu eens meenemen naar Den Helder. Niet, omdat we Den Helder ook zo'n mooi oud stadje vinden. Het verschil tussen Alk maar en Den Helder is even groot, als het verschil tussen Amsterdam en Rotterdam. En zoals Amsterdam in de gehele wereld bekend staat om zijn grachten en markt en Rotterdam om zijn groots winkelcentrum en haven, zo heeft Alkmaar naast zijn gothische gebouwen, zijn trapgeveltjes en oude torens, de Kaasmarkt, die een wereldvermaardheid geniet. Den Helder heeft, voor zo ver wij weten, geen enkel oud gebouw, dat de moeite van een beschrijving loont, maar Den Helder heeft zijn moderne Marinehaven, waar iedere Nederlander trots op kan zijn. En daarom menen we er toch goed aan te doen U eens te wijzen op de Vlootdagen van 3 en 4 augustus. U zult dan volop kunnen genieten van de gezellige marine- drukte. Het programma begint 's morgens om 9.30 uur. Vanaf die tijd zal de Nieuwe Haven voor het publiek toegankelijk zijn tot 12 uur v.m. Ook zijn er van 9.30 uur tot 12 uur v.m. rondvaarten door de havens. Er zal gedurende de ochtenduren gelegenheid zijn enkele schepen te bezichtigen. In het pro gramma staan vermeld: „Hr. Ms. Kruiser „de Ruyter", Hr. Ms. „Holland" (een on derzeebootjager) en 2 Kustmijnenvegers, zo mogelijk zal de Koningsloep hier nog aan toegevoegd worden. In 't Peperhuis is een tentoonstelling van scheepsmodellen en uniformen van de Marine. Voorts zal er een demonstratie gegeven wor den door de Marine Luchtvaartdienst en vrijdagavond zal er een grote Taptoe ge houden worden onder leiding van de Mari nekapel. Doorlopend worden er films ver toond in de kantine. De schepen in de haven zijn geïllumineerd, de stad is feestelijk ver licht. Zaterdag heeft ongeveer een zelfde programma plaats, maar dan zal er'savonds een prachtig vuurwerk afgestoken worden op het Harssens-schierei'and. Dit zijn zo enkele onderdelen van het pro gramma voor de Vlootdagen op 3 en 4 au gustus. Nadere inlichtingen kunt U op het V.V.V.-kantoor ontvangen. Voor U echter naar Den Helder gaat, moet U zich wel realiseren, dat er noch gefilmd, noch gefotografeerd mag worden. Wij wensen U een prettige dag. Het Zwanenwater* Voor bezoekers het gehele jaar geopend vanaf 's morgens 8 uur. Toegangskaarten a fl.— per persoon, kin deren van 6-12 jaar 50 cent, kinderen tot en met 5 jaar vrij. Maandkaarten (gezin maximum 5 personen) a f 15.-. Kaarten verkrijgbaar bij de heren jachtop zichters J. en G. van Honschooten, Zuid- schinkeldijk 2 en 3, telefoon 308 en 214.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1