CALLANTSOOG Zaterdag 18 augustus 1962 no. 10 Redactie: Mevr. C. H. KLOOSTERBOER - 1SAKSSON, Zeeweg 12 - Tel. 02248-323 Administratie en abonnementen: B. J. VOS, p/a VVV.-kantoor - Tel, 02248-338 UitgaveVereniging voor Vreemdelingenverkeer - CALLANTSOOG Druk: Fa. K. VAN LOENEN 6 Zn. Schagerbrug - Tel. 02247-272 Het Zwanenwater* Het is al weer enige tijd geleden, dat wij U meenamen naar het Zwanenwater. Er is in die paar maanden veel veranderd. De prachtige dottervelden op de meren zijn uit gebloeid. (Om die te zien moet U begin juni in Callantsoog zijn). Het prille groen van de ontluikende bomen en planten heeft plaats gemaakt voor warme groene kleuren, de eieren zijn praktisch alle uitgebroed en er heerst een bedrijvigheid van roepen, tjilpen, schetteren en zingen van jewelste, zonder dat men echter van een kakofonie kan spreken. Daarom willen we U nu toch ook nog eens meenemen naar dit prachtige natuurreservaat. Hoewel we zelf geen voorstanders zijn van midden in de nacht opstaan, zouden we U toch eens willen aanraden 's morgens vroeg het Zwanenwater in te gaan. (U dient daar voor wel een dag van te voren contact op te nemen met de jachtopziener). Het gehele duingebied ontwaakt en de vogel ouderparen beginnen voor hun jonge kroost te zorgen, terwijl de oudere vogels zelf hun hapjes gaan op scharrelen. U kunt genieten van de zonsopgang, (voor een stedeling al een evenement op zichzelf). 's Middags daarentegen heerst er een ver rukkelijke rust in de natuur, het is alsof de gehele vogelwereld haar siësta houdt, met uitzondering van de roep van de koekoek, het enfant terrible onder de vogels. U hebt in het middaguur ook de gelegenheid eens meer op het natuurschoon te letten. Door het koude voorseizoen staan nog vele strui ken en planten in bloei, die anders om deze tijd nog uitsluitend zaden dragen. Hier en daar begint de heide in bloei te raken. Vooral wanneer er zon is, geeft een blik op de paarse gloed der heidevelden tegen de groenige heuvels en de blauwe luchten een sprookjesachtig effect. Een ander sprookje kunt U zien, als U 's avonds tegen zonsondergang naar het Zwanenwater gaat. Deze tijd van het jaar staat bekend als de tijd van de mooie wol kenvelden op een avond in het Zwanen water kunt U werkelijk hele schilderijen zien. De lucht verandert van avond-blauw via lila en roze-rood tot oranje-groen. Het hele kleurenspectrum ziet U voor ogen in een betrekkelijk kort tijdsbestek. Kijkt U dan ook eens naar de dennebomen. Vanaf helder groen worden de kleuren via donker groen tot diep blauw groen. De meeuwen komen nog een keer in op roer. Het is net als in de winter op het platteland. „Alle kinderen naar bed en dan klompen tellen". Als we moeder-meeuw gade slaan, zouden we geloven dat zij ook bezig is te tellen of haar gehele kroost wel op het nest teruggekeerd is. We zouden gaarne nog meer vertellen over alle wonderen die dit duinreservaat herbergt. Maar U gaat er toch, voor Uw terugkeer in de winterslaap, zelf nog een keer heen. Wij wensen U een prettige „vroege" ochtend, of middag, of avond, en zijn er van overtuigd dat zowel U als Uw kinderen deze tocht niet gauw vergeten zijn. Callantsoog UW VAKANTIE OORD. In de pers, voor radio en T.V. worden er vaak verkeerde suggesties naar voren ge bracht. Vorige week, toen wij een dag bij zonder slecht weer hadden, liet men het voor komen alsof heel Nederland en Duitsland op stel en sprong weer naar de thuishaven te ruggekeerd waren. De kampeerders werden overspoeld enz. Door deze mededelingen komt Jan de Twij felaar steeds in de war. Ieder jaar als hij zijn vakantie in Nederland doorbrengt, denkt hij maar volgend jaar probeer ik het toch ergens anders. In Callantsoog worden dergelijke opmerkingen ook wel eens gehoord. Er zijn dan ook nog mensen, die de daad bij het woord voegen en werkelijk eens elders naar toegaan. Een dezer dagen ontvingen we een schrijven van zo'n Jan de Twijfelaar. „Genieten hier van natuurschoon en ideale omgeving, maar vol gend jaar zien jullie ons terug in Callantsoog. Kunnen we nu reeds een huisje bespreken?" We vinden het altijd prettig dat Callantsoog bij de vakantie gangers een goede roep heeft, maar wij zijn echt verheugd over het ont vangen van brieven als bovenstaande. En daarom kunnen WIJ rustig schrijven, Callantsoog UW VAKANTIE OORD Lampionoptocht. In de regel kunnen de bewoners aan de kust minstens een dag van te voren vertellen dat er storm opkomst is. Met kustbewoners bedoelen we in dit geval niet de zeelieden, maar allen die aan de kust wonen. Men ziet het aan de kinderen, zij worden wild, gillen en schreeuwen en zijn niet meer te houden. Is de storm er eenmaal, dan wordt er wel eens gezegd, „De Filistijnen over vallen U". Maar vrijdag 10 augustus maakte op al die voorspellingen en gezegden een uitzondering. Er was een kei harde wind, maar de jeugd zat stil in een een hoekje of liep te zeuren: „Gaat het nog door?" Wat was het geval. Die avond zou de Lampion optocht gehouden worden en een optocht met stormachtige wind is ondenkbaar. Vele kinderen en ook ouders kwamen vragen hoe of wat. Ja en wij zijn geen weer profeten, maar beloofden toch dat het tegen de avond wel sti! zou worden. Gelukkig was dat ook zo. 's Avonds zo tegen negen uur trok een enorme stoet kinderen door Callantsoog, vooraf gegaan door de plaatselijke muziekvereniging. Er waren ongeveer een 80 kinderen verkleed. De rest ruim 300 was zonder kostuums. En dat vinden wij nu toch echt wel jammer. Er zijn zulke eenvoudige dingetjes temaken, kom vaders en moeders U doet Uw kroost er zo'n plezier mee. Vrijdag 24 augustus wordt de tweede Lampionoptocht gehouden. Een rolletje crepe papier, een stuk karton, schaar en nietmachine en U verricht won deren. Vrijdag, de 24e komt ook de drum band uit Alkmaar. Er zal ongeveer 7 uur een aubade bij de burgemeester gebracht worden en een rondgang door het dorp ge maakt worden. Opstelling voor de Lampion optocht is vanaf 8 uur. Bovendien zal er dit jaar of bij de Seinpost of op het Dorps plein een show gegeven worden. De plaats kunnen we momenteel nog niet vast stellen, omdat wij niet weten of er ruimte genoeg zal zijn bij de Seinpost (Zoals U zult begrijpen hangt veel af van het aantal deelnemers). Nu en dan maar aan de kostuums, Hans en Grietje met de heks, de reus en kleinduimpje, sneeuwwitje en de 7 dwergen, of een echte arabier met zijn harem, een Westindische dansgroep en verder bedenkt U maar wat. Veel plezier met de voorbereiding. Nieuws uit Groote Keeten. Ondanks gure weersomstandigheden, was er bij de donderdagavond 9 augustus gehouden behendigheidswedstrijden nog tamelijk veel belangstelling onder de jeugd en hun ouders. De strijd bij de groepen onderling was wel zeer spannend. De prijswinnaars en winna ressen waren tenslotte Groep 6-7-8 jaar: le prijs Tineke Grupstra uit Groote Keeten. 2e prijs Cor de Graaf uit Groote Keeten. Groep 9-10-11 jaar: le prijs Dietrich Schuller uit Bielefeld. 2e prijs Mary v. Vuren uit Callantsoog. 3e prijs Cor Rampen uit Groote Keeten. Groep 12-13-14 jaar: le prijs Jannie Kos uit Den Helder. 2e prijs Dick Schuurman uit Meppel. 3e prijs Dick v. Scheijen uit Groote Keeten. Raadt niet b-Lj, de strekdammen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Badbode voor Callantsoog | 1962 | | pagina 1