RODE HERT Ant. Bas bosman - de warme bakker HEEL NEDERLAND FIETST WEER Fa.G. De k ker&Zn. Egmond aan Zee is weer open PAASTAARTEN PAASBRODEN PAASARTIKELEN BAKKERIJ ADRIE VAN NIEKERK SLAGERIJ KROON 1 T.M. 5 APRIL GESLOTEN GEMEENTEWERKEN EGMOND AAN ZEE Wij bakken vele soorten brood Maar lekker brood Eerste Paasdag Dizzy Man band Hotel Beemsterboer duo Jacqueline ISOLATIEBEDRIJF KUYPER B V. Contact met de Egmonden 26 maart 1975 Paastaarten Paasbroden Tulbanden Moscovische tulbanden Paashaantjes Diverse soorten koffiebroodjes, croissants Grote sortering chocolade-eitjes Neem eens volkoren rozijnenbrood mee. Ons kersverse brood is ook verkrijgbaar bij Supermarkt Gaarthuis, Egmond-Binnen om fit en gezond te blijven. Kom vrijblijvend eens kijken naar groot assortiment fietsen. Rijwielhandel Voorstraat 75 Egmond aan Ze^Tel. 1438 Herenweg 175, Egmond a. d. Hoef 2e Paasdag - 31 maart wordt het feit gevierd dat wij het hier een jaar hebben bestierd. Met de hulp van jong en oud, man en vrouw hebben wij gewonnen veler trouw. Daarom met medewerking van hopen wij u ook op deze avond te zien. GER EN LIES TELEFOON 072-33520 STATIONSWEG 91 - HEILOO - ISOLEREN VAM SPOUWMUREN MET U.F.-SCHUIM - ISOLEREN VAN DAKEN EN VLOEREN - VOORZETRAMEN - THERMOPANE RAMEN tot 1 juli 1975 met 33 1/3% subsidie tot max. f 1000,00 POND GEBAKKEN SCHOL van f 3,45 voor f 2,45 EIGEN VIS- EN PALINGROKERIJ Winkel: Voorstraat 95, tel. 11.36 - Rokerijtel. I20S - Privé: tel. 1382 LDO :is:V.-v»£ Grand - Café - Restaurant - Bar - Dancing In het lange Paasweekend: LEVENDE MUZIEK IN DE TARANTELLA-BAR. zaak zo dicht bij zee als LIDO. Nergens in Egmond aan Zee staat een Nergens vindt u een mooier uitzicht op strand en zee dan vanaf de gezellige LIDO-terrassen. Ook de Tarantella-bar verwacht u Wij danken allen hartelijk voor de gewel dige belangstelling, die wij in de vorm van bloemen, planten, cadeaux en andere attenties bij gelegenheid van de opening van "Lido" hebben mogen ontvangen Ton en Marijke van Kimmenaede Westeinde 1, Egmond aan Zee diverse smaken Uitgebreide sortering Wij wensen u prettige Paasdagen Egmond - Telefoon 1427 te Egmond-Binnen, maakt bekend dat hij van zal zijn. Wij wensen u prettige Paasdagen. IjUfiflllSf Wijziging ophalen huisvuil en containers In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag wordt het huisvuil resp. contai ners opgehaald op donderdag 27 maart inplaats van 28 maart en 1 april inplaats van 31 maart. Het grofvuil wordt opgehaald normaal op dinsdag 1 april voor de Zuidwijk. Dir. gemeentewerken, B- Blokker ISlilllllllBlilB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 11