Groot Als extra vakantie voordeel [CENTRAAL GULDENS VOORDEEL. mm 1e en/of 2e monteurs Supermarkt Simca is populair VAKANTIE Lampe VAKANTIE J. Burger Winkelmeisje gevraagd INGEZONDEN INGEZONDEN VERENIGINGS- NIEUWS ervaren medewerkers Autobedrijf Kennemerland Nieuwe oogst voor 6,95 Goldener Oktoberwijnen 2,95 per stuk nog steeds 2,95 Oiiley voor 5,95 RUM slechts 12,95 DRAflKEIVERVICE EGmonOoonZE -G. VLOOIEN medewerkster Gaarfltuis iegenkhding j trainingspak met vakantie ANT. BAS Sporthuis Pettit SF%ED Te koop Te koop woon ruimte ad ver teer in dit blad HERENWEG 182 EGMOND A.D. HOEF TELEFOON 1370 RAAK UP RAAK COLA RAAK SINAS 99 Smiths wokkels van 110 nu 98 Blik mandarijnen van 125 voor 98 Unox goulashsoep extra gevuld 189 Hele liter bleekwater Lodac 98 Zeeuws meisje marg. per pakje 49 AHO speculaas groot pak voor 139 BLIJFT BOVENDIEN ONZE LAATSTE FOLDER NOG EEN WEEK GELDIG. en als onderdeel van de wereld organisatie Chrysler zijn wij voort durend op zoek naar die deze populariteit kunnen bevestigen en uitbreiden. Onze eisen qua vakmanschap en werkkracht zijn hoog maar de juiste man zullen wij naar waarde weten te schatten. CHRYSLER wij ZOEKEN ENKELE SUNBfAM Aad Baltus Wilhelminasstraat 71 73 Egmond aan Zee. Tel.1979 Wü gaan met van 7 sept. t.e.m. 28september SLAGERIJ Voorstraat 129, Egmond aan Zee Wjj gaan met van 7 sept. t.e.m. 28 september KEURSLAGERIJ Julianastraat 4 - Egmond aan Zee Kersenbrandewgn Frambozenbrandewjjn Bessenjenever D.K. NU van 8,75 v WIJ STUNTEN MET: (Frisse Duitse wijnen) Bergkloster en Rosé Nu bij ons 4 flessen voor f 10. (Adviesprijs f 5,25 per fles) Moselblümchen perstuk. 4 flessen voor f 10, Kwaliteitssherry nu slechts van f 8,25 (3 types, zolang de voorraad strekt). Don Q Puertorican van f 14,95 voor VOORJTRfifiT 85 THL02206-I308 JAARBETREKKING 5-DAAGSE WERKWEEK EIGEN VIS-EN PALINGROKERIJ Winkel: Voorstraat 95, tel. 1136 - Rokerij: tel. 120S - Privé: tel. I3S2 DE WARMTE BEZORGDE NIET ALLEEN ONS, MAAR OOK ONZE HUISDIEREN OVERLAST. Door warmte en droogte zijn er bij de meeste dieren vlooien in overvloed. Kom even bjj ons om advies. Wij hebben alle soorten bestrijdingsmiddelen. Watertorenweg 29, Egmond a. Zee Telefoon 1365 Bij ons is plaats voor een speciaal in onze afdeling verse fijne vleeswaren, kaas-en vers brood- boetiek. Bel even op of kom even langs. SUPERMARKT Abdijlaan 18, Egmond-Binnen Telefoon 1327 PROFITEER NU! Gegarandeerd waterdicht. Dames- of heren- van f 69,00 voor f 55,00 Uitsluitend gedurende dcmaand SEPTEMBER. Speciaal voor fiets en bromfiets Diverse maten en kleuren Wij zqn van 1 tot en met 20 okt. P. Schotsmanstraat 1, telefoon 2016 Voorstraat 75, Egmond aan Zee GEZIN, 4 kinderen zoekt tijdelijk WOONRUIMTE in de Egmonden. I.d.m. voor 2 jaar. Tel. 02206-2745. (R-3A) LAMORAAL VAN EGMONT DE ROOKWEDSTRIJD IS OM OR GANISATORISCHE REDENEN VERPLAATST NAAR ZATERDAG 20 SEPTEMBER Bankstel tafel en bergmeubel, T.V. 61 cm. z.w., 2 stuks Luxaflex hoog 1.80 m, breed l m. Ankerstraat 14, tel. 2528. (p) Wit bankstel, skai, m. oranje kussens, en salontafel. F. v. Pel, Eisenhowerstr 32, Egmond a. Zee. (p) 3 Groepsleidsters zoeken permanente in de omgeving van Egmond aan Zee. Telefoon 2544 toestel 33 (p) Egmond aan Zee, 1 sept. '75 Met verbazing en verontwaardi ging hebben wij de veronderstelling van de heer Luitjes, tijdens de laatst gehouden raadsvergadering, dat de "De Ruyterschool" leerlingen geron seld zou hebben, vernomen uit de krant. Hoewel bovenstaande veron derstelling zeer juist door de wet houder van onderwijs, mevr. Jaspars, naar het land der fabelen is verwe zen, willen wij toch graag in dit verband het volgende opmerken. In februari j.1. hebben alle ouders van kinderen die naar de eerste klas sen zouden gaan een gezamenlijke brief van de 4 Egmondse basisscho len ontvangen. Hierin werd gesteld, dat de kwaliteit van het onderwijs op alle scholen ongeveer gelijk was en dat de ouders konden kiezen tus sen het christelijk, katholiek en openbaar onderwijs. Voor de ouders hun keuze via een briefje kenbaar gemaakt hadden, was er beslist geen kontakt geweest tussen onze school en deze ouders. Onze veronderstelling is, dat de groei en bloei van het openbaar on derwijs in Egmond aan Zee het CDA-lid, de heer Luitjes, duidelijk aan het hart gaat. Het zou echter wel xrettig geweest zijn, indien de heer Luitjes eerst even kontakt met ons had opgenomen voor hij zijn be ledigende en onjuiste veronderstel ling in het openbaar geuit had. Schoolteam en oudercommissie van de "De Ruyterschool" Egmond aan Zee, 28-8-'75 Als "Belangengroep Saneringsge- bied Oud-Egmond" willen wij graag reageren op de ingezonden brieven van de badgasten, die zo sympathiek schrijven over ons dorp. Wij als belangengroep waarderen het ten zeerste dat de badgasten, die ons dorp elk jaar weer bezoeken, de schoonheid van ons dorp zien. Wij hopen daarom, dat de bewoners zelf er ook oog voor krijgen, voor zover zij dat noe niet hebben. De Drieven die wij verstuurd heb ben aan de mensen die in het reno- vatiegebied wonen, om deel te ne men als afgevaardigde in de wijk raden, heeft naar onze mening niet veel leden opgeleverd. Van alle wij ken die wij onderverdeeld hebben, hebben 5 mensen zich aangemeld als wijkvertegenwoordiger. Wij hopen, dat wanneer er werkelijk wijkraden gevormd moeten gaan worden, zich meer mensen beschikbaar ZUllen stellen. U zult wel gemerkt of vernomen hebben dat de heer Blokker en de heer Giesen bezig zijn de kwaliteit van de woningen te onderzoeken. Nog niet alle huizen in het renova- tiegebied zijn nagekeken, maar de reeds gekontroleerde zijn onderver deeld in een kategorie van kwaliteit. De kwaliteit wordt in punten uit gedrukt. De volgende kategorieën zijn te onderscheiden: 1. zeer slecht (200 en meer) 2. slecht (150-199) 3. matig (100-149) 4. redelijk (50-99) 5. goed (0-49). Wij willen als belangengroep sa men met de gemeentelijke renovatie kommissie het kwaliteitsonderzoek bespreken. Misschien is het mogelijk door kleine verbeteringen, bijvoor beeld een nieuwe goot, de huizen in een gunstiger kategorie te brengen. Sommige huizen kunnen dan mis schien van sloop gered worden. Voorlopig valt er niet veel meer te doen dan het kwaliteitsonderzoek af te wachten. De kontakten met de gemeentelijke kommissie gaan ge woon door. Belangengroep saneringsgebied "Oud-Egmond" ZAALVOETBAL SPRENKELING Vrijdag 5 sept. sporthal Alkmaar: AFC 34 3 - Sprenkeling Girls 7.00 Vrijdag 5 sept. sporthal Egmond: Zwarte Kat - Sprenkelingb. 1 9.40 Woensdag 10 sept. veilinghal Alkm.: Old Inn 2 - Sprenkelingboys 2 9.40 Vrijdag 12 sept. veilinghal Alkmaar: Sprenkelingb. 1 - De Meerpaal 9.00 Dukalf 2 - Sprenkelingboys 3 9.40 ZAKENMENSEN VAN EGMOND AAN ZEE EN EGMOND AAN DE HOEF, OPGELET Het seizoen is weer bijna achter de rug en wij hopen dat het voor u goed is geweest. Ongetwijfeld hebt u nog veel spullen over die niet ver kocht zijn en weer voor het volgend jaar naar de zolder gesjouwd moeten worden. Wacht u daar nog even mee. U bent al moe genoeg om steeds maar weer bij de trap op te moeten gaan. Het bestuur van het aktiekomitee "Nieuwe uniformen Lamoraal van Egmont" kan misschien nog wel iets van bovengenoemde "spullen" van uw overnemen voor de najaarsker mis in Egmond aan de Hoef. Laat uw gedachten hier eens over gaan. Zet eens 'n partijtje van het een of ander apart, dan komen wij a.s. donderdag of vrijdag even kijken en praten hierover. Misschien wor den wij het eens. Als het er op rooit kopen wij de hele troep en betalen direct. U kunt ook nu al bellen Jac. Belleman, Julianaweg, telefoon 1329. Vooral speelgoed of i.d. heeft onze aandacht. Tot donderdag of vrijdag! Van een zeer bekende supermarkt uit Egmond aan Zee mochten wij een groot aantal goederen in ont vangst nemen. Gx-atis! Onze speciale dank gaat hierbij vergezeld naar de sympathieke bedrijfsleider die zijn naam liever niet genoemd wilde hebben. S.W. P.V. DE TOEKOMST Uitslag Strombeek, 31 aug. j.1., af stand 190 km., Ie P. Zentveld 15.19.57 uur: P. Zentveld 1-13-14-21-28-29- 32; H. Tromp 2-10; B. de Jonge 3-26- 30; P. Laan 4-19-35; A. Merkuur 5- 20; A. Tromp 6-7; J. Schoute 8; J.A. Apeldoorn 9-17-25; G. Vreeburg 11; A. Admiraal 12; A. Kuulman 15; P. Swart 16; G. Duinmeijer 18-34; S. Kramer 22-23; J. Zentveld 24-27-31; J. Liefting 33. BRIDGECLUB DE EGMONDEN Uitslag zomerdrive""26 aug. j.1.: A (gemiddelde 42): 1 Hopman - v.d. Molen 47'A 2 Heddes Huiberts 46 3 Zijp Inkema 45 B (gemideelde 42): 1 mevr. Wittebrood Jak 51 2 dms. Hoogland de Jager 46 familie de Roos 46 Vervolg "Verenigingsnieuws" naast De Spar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 2