unor een betere kwaliteit VERENIGINGS- NIEUWS II G E N A fl "CONTACT MET DE EGMONDEN" 3 SEPTEMBER '75 - NUMMER 1209 VERVOLG WINNAARS BEKEND VAN DE SIERTUINKEURING IN DE EGMONDEN Op zaterdag 30 aug. werd de 2e en tevens laatste keuring van dit jaar uitgevoerd bij de leden van de Kon. Mij. Tuinbouw en Plantkunde. De zeer deskundige jury, bestaande uit de heren C. Kramer en E. Hei- dema uit Heiloo werd door het be stuurslid G. Stam langs de 56 mede dingende grote en kleine tuinen ge leid, welke in de drie Egmonden moesten worden gekeurd. Als eerste en tevens bekerwinnaars kwamen uit de bus de heren Van Eek (grote tuinen) en P. Punt (kleine tui nen), resD. uit Egm. a.d. Hoef en Egm. a. Zee. Beide heren, zo wérd ons ver zekerd, heten eenieder welkom die hun sprookjestuin willen bewonde ren. De puntenuitslag van de acht tien hoogst gewaardeerden, gekom- bineerd met de stand van de juni- keuring luidt: Egmond a. Zee: grote tuinen: 1. C. Aberkrom IOIV2 p., 2. J. Deen 95 p., 3. K. Stiemer 91 p.; kleine tuinen: 1. P. Punt 109 p., 2. E. J. Broek 92 p., 3. C. Lute 86 p.; Egm.-Binnen: grote tuinen: 1. H. Kroon 196 p., 2. J. Walta 105'/» p., 3. H. Zomerdijk 100 p.; kleine tuinen: 1. C. Hopman- Apeldoorn lOO'/s p., 2. I. Kelder-Cal- mus 98 p., 3. C. Waakhuysen 96 p.; Egmond a.d. Hoef: grote tuinen: 1. Jac. van Eek 108 p., 2. H. Sloots 104 p., 3. Th. Castricum 102 p; kleine tuinen: 1. G. Kleverlaan 108 p., 2. T. Walta 105Vj p., 3. M. Groot-Dirk- son 90 p. EGMONDZ. REDDINGSBRIGADE Voor het komende winterzwemsei- zoen zijn nog enkele plaatsen over voor jeugdige zwemmers. Diegenen die hiervoor belangstelling hebben en tussen 11 en 14 jaar oud zijn, kunnen zich opgeven bij P. Kager, Noorderstraat 10. Er wordt iedere donderdagavond gezwommen van 19.00 tot 19.40 en 19.40 tot 20.20 uur. De kandidaten dienen min. diploma A te hebben. Het opgeven kan alleen schriftelijk geschieden vóór 15 sept. met vermelding van naam, adres, ge boortedatum, plaats en diploma's en in welke periode men wil zwemmen. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Diegenen die lid van de ERB wil len worden kunnen zich schriftelijk opgeven bij W. Verbeek, Trompen bergstraat 10 met een goedkeuring van de ouders. Men dient 'hiervoor minimaal 14 jaar te zijn en diploma A en B of een geldig EHBO-diploma te hebben. HANDBAL EGMOND '74 Programma zaterdag 6 september: pup. 1Meerv. 1 - Egmond 1 12.00 pup. 2: Egmond 2 - Foresters 2 14.00 pup. 3: Meerv. 3 - Egmond 3 13.00 Programma zondag 7 september: jun.: Egmond - Koedijk 11.00 adsp. 1: Foresters 1 - Egmond 1 13.00 adsp. 2: SSV 2 - Egmond 2 11.00 adsp. 3: Egmond 3 - Foresters 3 12.00 EGMONDIA Programma zaterdag 6 september: 9: Egmondia - Meervogels '31 14.30 junioren: 184: Vitesse B3 - Egmondia B2 13.15 303: Egmondia Cl - USVU Cl 14.30 321: USVU C2 - Egmondia C2 13.15 342: Egmondia C3 - HSV C4 13.15 pupillen: Berdos Al - Egomndia Al 11.00 Egmondia A2 - AFC '34 A2 11.00 Egmondia A3 - Alcm. V. A3 11.00 Go Ahead A3 - Egmondia A4 12.15 Berdoê BI - Egmondia BI 11.00 AFC '34 B2 - Egmondia B2 10.00 Egmondia Cl - AFC '34 Cl 10.00 Egmondia C2 - Schoorl C2 10.00 SVW '27 C2 - Egmondia C3 12.30 Programma zondag 7 september: Egmondia - De Rijp 14.30 48: Egmondia 2 - Zaandijk 3 10.00 71: Zeevogels 2 - Egmondia 3 11.00 116: Vitesse 6 - Egmondia 4 10.00 208: Egmondia 5 - Uitgeest 3 10.00 332: CSV 5 - Egmondia 6 10.00 junioren: 417: Kolpingb. Al - Egmondia Al 12 446: Egmondia A2 - HSV A2 12.00 543: Egm. BI - Go Ahead BI 12.00 Jeugdleiders gezocht Voor verschillende elftallen zoeken wij nog jeugdleiders. Wij verzoeken vaders van spelende kinderen of wie dan ook zich hiertoe aan te melden. Bij een tekort aan leiders zullen er enige elftallen zijn die absoluut niet kunnen spelen. Aanmelding bij R. Zwemmer, Zuiderstraat 21, tel. 1141. Contributieregeling: Met ingang van 1 sept. 1975 niet- spelende leden van 2,naar 3, per maand, donateurs van 10,50 nr. 12,50. Voor spelende leden is het mogelijk de contributie per bank vooruit te betalen (bankrek. Egmon dia, Rabo-bank De Egmonden, rek. nr. 3157.03709, postgiro bank 348588). Vooruit wil zeggen 110 maanden (t.m. juni 1976). Indien u dit vóór eind september doet mag u 10% van het totaalbedrag aftrekken. B.v. 'n seni or 10 mnd. a 8,is 80,aftrek ken 10% is 8,te betalen 72, Aan de ouders van pupillen: Wilt u er wel even opletten dat uw jongens in het kastje kijken voor de opstellingen. Informatie-adres pupillen: D. ter Beek, P.J. Troelstra- weg 25, tel. 3092 (na 18.00 uur). ZEEVOGELS Programma zaterdag 6 september: junioren: 172: Reigerb. BI - Zeevogels BI 2.30 304: GVO Cl - Zeevogels Cl 1.15 350: Zeev. C2 - Meerv. '31 C3 2.30 365: Zeevogels C3 - HSV C8 1.15 meisjes: 469: Zeevogels 1 - Adelbert 1 4.15 pupillen: Vrone Al - Zeevogels Al 10.30 Bergen A2 - Zeevogels A2 10.30 J. Holland A3 - Zeevogels A3 9.30 Duinranders BI - Zeevogels BI 12.00 Zeevogels B2 - Kolpingb. B2 10.30 Zeevogels Cl - Flamingo's Cl 10.30 Programma zondag 7 september: 6: CSV 1 - Zeevogels 1 2.00 vertrek 1.00 uur per auto 71: Zeevogels 2 - Egmondia 3 11.00 115: Meerv. '31 3 - Zeevogels 3 2.30 201: Zeevogels 4 - Berdos 6 2.30 203: Alcm. V. 6 - Zeevogels 5 12.00 335: Meerv. '31 7 - Zeevogels 7 12.15 338: Berdos 10 - Zeevogels 8 2.30 junioren: 426: Berdos Al - Zeevogels Al 12.00 488: Zeevogels B2 - AFC '34 A3 11.00 dames: 594: Zeevogels 1 - WW 1 11.00 608: Zeevogels 2 - DVC 2 12.30 Zeevogels dames 1 zegevierde in Zaandam op de bondsdag. Tegen Kolpingb. werd met 4-1 gewonnen, RCZ met 6-0 en tegen Winkel werd met 1-1 gelijk gespeeld. Trainen pupillen: donderdag 5-6 uur A-pupillen, dinsdag 4-5 u. B2 en C-pupillen, dinsd. 5-6 u. BI pupillen. SCHAAKVERENIGING "DE TOREN VAN EGMOND" Met het nieuwe schaakseizoen voor de boeg, worden alle thuisschakers opgeroepen eens een kennismakings avond mee te maken. Er wordt op alle maandagavonden geschaakt in clubcompetitie en naar sterkte van de deelnemer. Dames en heren die graag een partij schaken en uitge keken zijn op hun familie, kom eens langs. Hotel Atlantic aan de Boule vard is ons schaakhonk en u bent te allen tijde welkom. Het bestuur ST. ADELBERT Programma zaterdag 6 september: junioren: 111: Adelbert A2 - Vios A2 2.30 167: Adelbert BI - De Rijp BI 1.15 183: SVW B3 - Adelbert B2 1.15 302: Adelbert Cl - Limmen Cl 2.30 318: CSV C2 - Adelbert C2 1.15 341: Adelbert C3 - Go Ahead C2 1.15 Programma zondag 7 september: 108: Berdos 1 - Adelbert 1 2.30 112: Adelbert 2 - KW 4 2.30 191: Flamingo's 3 - Adelbert 3 12 192: Adelbert 4 - Flamingo's 4 12 200: SVW 9 - Adelbert 5 2.30 327: Adelbert 6 - Duinranders 6 12 334: Limmen 9 - Adelbert 7 2.30 337: Adelbert 8 - Duinranders 8 2.30 junioren: 428: LSW Al - Adelbert Al 11.00 dames 596: Petten 1 - Adelbert 1 11.00 603: Adelbert 2 - Ilpendam 2 10.30 VISCLUB "DE EGMONDEN" Zaterdagmiddag viste de club haar 2e witviswedstrijd van dit seizoen en dit was tevens de laatste kom petitiewedstrijd. Aanwezig waren 15 leden. Er werd over het algemeen goed gevangen, het weer was er ook goed voor. We kunnen wel stellen, dat we op een gunstig seizoen terug kunnen zien. De opkomst was over het algemeen goed te noemen even als de vangst. Misschien dat we eind september nog een wedstrijd vissen. Het „Contact" maar blijven inzien, want daar wordt het wel in ver meld. Hier volgt nog de uitslag van de witviswedstrijd: de eerste vijf achtereenvolgens: 1. S. Hopman, 2. B. Leijen; 3. P. Hopman; 4. A. Ligt- hart; 5. J. Peetoom. S. Hopman, secretaris JOEB-NIEUWS "HET NIEUWE SEIZOEN" Vrijdag 5 september start de Jeugd Organisatie Egmond-Binnen het nieuwe seizoen. Na 2 maanden hard werken ziet het gebouw er van bin nen weer als nieuuw uit. Dankzij de hulp van vele jongeren, die we hierbij hartelijk willen danken, heeft het gebouw een nieuwe laag verf ge kregen in kleuren die de sfeer zeer zeker zullen verhogen. Vrijdag 5 september zullen we o- penen met médewerking van de "Howling Hurricanes" voor de jeugd van 16 jaar en ouder terwijl zaterdag 6 september het seizoen geopend zal worden voor de jongere jeugd m.m.v. Discotheek Joeb. Verder delen wij mede dat de ha ndarbeidsavonden die op donder dag plaatsvonden, zullen worden vervangen door spelavonden (tafel tennissen, biljarten etc.ï dit door de intrede van de "Stichting Kreativi- teitscentrum Egmond-Binnen", ter wijl de vrijdagavonden weer zoals gebruikelijk voor de jeugd ouder dan 16 jaar zullen zijn. Het nieuwe sei zoen zal verder gevuld worden met vele aktiviteiten die hopenlijk veel mensen zullen trekken. Het JOEB-bestuur Z.V.V. DE TEDDY'S Op donderdag 28 aug. j.1. moesten De Teddy's 1 tegen Perpetuum Mo bile. Het is een bij vlagen uitsteken de wedstrijd geworden. De Teddy's waren de gehele wedstrijd sterker. Het duurde echter 10 minuten alvo rens Joke Beets de stand op 1-0 wist te brengen na een goed opgezette aanval en even later maakte zij er 2-0 van uit een strafschop. Vijf mi nuten voor de wissel gaf Fia van Duin met een keihard schot in de uiterste rechterhoek De Teddy's een nog grotere voorsprong terwijl Anke Steenaart er nog 4-0 van maakte. Na de wissel zorgde Joke Beets nog voor 5-0 en 6-0 wat de eindstand betekende. Perpetuum - Mobile zag geen kans de achterhoede in al te grote moeilijkheden te brengen. Volgende week dinsdag 9 sept. om 20.20 uur moeten De Teddy's 1 aan treden tegen de Vezo Stars 1. Het zal, evenals vorige keren dat deze twee ploegen tegen elkaar uitkwa men, weer een zeer spannende wed strijd gaan worden. Wij wensen bei de grote rivalen een sportieve wed strijd toe. Voor De Teddy's 2 zijn nog geen wedstrijden vastgesteld. L. M. van Duin ZAALVOETBAL KENNEMERLAND Woensdag 3 sept. veilinghal Alkm.: Kennemerland - Kuyperb. 8.00 Vrijdag 5 sept. sporthal Egmond: G.L.P. - Kennemerland 7.40 Vrijdag 12 sept. sporthal Egmond: Kennemerland - Kofa-Sport 9.10 I i Bioscoop "De Vergulde Valk": Zie aankondiging in het theater AGENDA: SPORTHAL EGMOND (geldig tot 20 september) maandag 19.00-20.00 P.L. Zwartboys; 20.00-23.00 Rapide volleybal; dinsdag 19.00-23.00 zaalvoetb. KNVB; woensdag 19.00-23.00 zaalvoetbal; donderdag 18.50-19.50 (4 sept. hand bal Egmond '74; 11 sept. Meèrpaal dames; 18 sept. handbal Egmond '74), 19.00-23.00 tafeltennis Tos '69; 20.00-23.00 tennisclub Egmond; vrijdag 19.00-23.00 zaalvoetb. KNVB; zaterd. 19.00-22.00 tennis; 22.15-23.15 Stella zaalvoetbal; zaterdag 20 sept. Ogympiade 10.00- 17.00 uur. Gewijzigde z wemtij den tot 1 okt. '75 Maandag 7.00-8.00; 11.30-13.30; 18.60- 21.30. Dinsdag: 7.00-8.00; 12.00-14.00; 18.00- 21.30 uur Woensdag: 7.00-8.00; 12.00-15.30; en 18.00-21.30 uur. Donderdag: 7.00-8.00; 12.00-13.30; en 18.00^22.00 uur. Vrijdag 7.00-8.00; 12.00-13.30; 18.00- 21.00 uur. Zaterdag: 10.30-16.00 uur Zondag: 8.30-12.00 uur DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 6-7 sept.: zr. A. de Klerk, Heren - w. 45a, Egm.-Binnen, tel. 02206-1444. GEZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Wilhelminastraat 14, telef. 02206- 1671, Egmond aan Zee. Spreekuur dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066. DANSEN IS PUUR PLEZIER ga het ook leren bij: DANSINSTITUUT PETER VERBIEST JR. (v.h. Wordragen) BAANGRACHT 2 ALKMAAR. TEL 072 - 17491

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 8