uaor een betere kwaliteit SPAR SUPER ^'c^ard Aeibers VERENIGINGS- NIEUWS AGENDA "CONTACT MET DE EGMONDEN' 17 SEPTEMBER '75 - NUMMER 1211 SPAR VERS - BETER EN TOCH VOORDELIGER Schoudcrham, 150 gram Snijworst, 150 gram DE EGMONDSE FOTO AMATEUR Zoals u misschien bekend is be staat er in de Egmonden een foto- klub. Zij is gevestigd in Egmond aan Zee, "maar dat wil niet zeggen, dat alleen "Derpers" lid kunnen wor den. De fotoklub is voor alle Eg- monders, trouwens ook buitenstaan ders kunnen lid worden. De Eg- mondse Foto Amateur, zo heet de fotoklub. heeft leden uit Alkmaar, Heiloo, Limmen, Groet, Egmond- Binnen en Egmond aan Zee. Wat doet een fotoklub zoal? Wel, het belangrijkste is de kompetitie wedstrijden in kleurendia's en zwart-wit foto's. Door het zien van andermans werk en het bespreken van andermans werk en dat van je zelf, kan je zeer veel leren, zelfs de ver gevorderde leden leren nog steeds van een ander. Naast de kom petitiewedstrijden worden er lezin gen gehouden, werkavonden georga niseerd, klubtochten uitgezet en on derlinge wedstrijden gehouden met andere verenigingen. Zo heeft DEFA al sedert een vijftal jaren een nauwe band met Nivonfotoklub IJmuiden en met fotoklub Castricum. Om nu eens te laten zien wat voor werk er bij zo'n fotoklub wordt ge maakt, wordt er op 19 september '75 een open avond gehouden, waar ie dereen vrije toegang heeft om de klub eens van nabij mee te maken. Op 19 september komt mevrouw De Vieyra uit Alkmaar haar dia's en zwart-witfoto's laten zien. Mevr. De Vieyra is zelf lid van fotoklub Alk maar en behoort tot Neerlands beste amateurfotografen op kleurendia-ge bied. U moet eens komen kijken, dan kunt u de gezellige sfeer proe ven die er bij onze fotoklub heerst. Komt u de 19e even kijken, het ver plicht u tot niets. Ons klubhuis is pension Golfzang, Boul. Ir. de Vassy 19, Egmond aan Zee. Zie ook de ad vertentie! JOEB NIEUWS Het nieuwe seizoen is weer be gonnen, de start was op vrijdag avond 5 september m.m.v. Howling- Hurricanes. Na deze zeer j avond willen wij het komende sei zoen meer van zulke avonden orga niseren, met uiteraard verschillende groepen. Kreativiteit is dit komende seizoen volon te beoefenen en wel op maandag-middag-avond en woensdag-middag-avond. Voor deelname aan deze ontspan nende maar zeer leerzame middagen of avonden kunt u in kontakt treden met het "Kreativiteits Centrum", p.a. H. Bode, St. Albertsweg 26 te Eg- mond-Binnen. Zowel dinsdagavond als zaterdagsochtends is de gym vereniging „Aktief" aktief aan het gymnastieken, zowel de ouderen als de zeer jongen. Donderdagavond tussen 7 en 9 uur organiseert JOEB voor de jeugd be neden de 16 jaar vele spelen zoals: biljarten, tafeltennissen, dammen, schaken, en als er behoeften is zelfs .Mens-erger-je-niet". Vrijdagavond is de vaste avond voor de jeugd bo ven de 16 jaar. Op deze avond be zorgt JOEB-discotheek menigeen 'n gezellige avond onder het genot van een glaasje bier (of prik). Eén keer in de 14 dagen zullen we dit herhalen op zondagmiddag, aan vang 2.30 uur. We hopen in het be gin van dit seizoen het bier uit een vaatje te tappen i.p.v. uit een flesje. Naast deze ontspanningsmogelijkhe den willen we dit jaar ook film-, ca baret- en concert-avonden organi seren, deze zullen vnl. op zaterdag avond plaatsvinden. Daarnaast hebben zich nog enkele verschuivingen in het bestuur plaats gevonden, en wel: voorzitter: Fred Valkering, Krijt 4, Egmond-Binnen, tel. 02206-3317; penningmeester idem Fred Valkering; secretaris: Sjaak v. d. Molen, Luilaantje 20, Egmond- Binnen, tel. 02206-1425. Hiermede hopen wij voorlopig vol doende informatie te hebben ver strekt omtrent de ontspanningsmo gelijkheden in het JOEB-gebouw. Het bestuur - secr. S. v.d. Molen ACHILLES NIEUWS Voor de goede gang van zaken herhalen wij onderstaande nogmaals de lesuren. Wij maken u vooral at tent op de lesuren dames en speciaal trimgym dames. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De lesuren zijn als volgt: JEUGD: maandag: 4.30-5.30 meis jes 10-11 jaar; 5.30-6.30 meisjes 12- 15 jaar; dinsdag: 3.45-4.45 u. kleuter meisjes; 4.45-5.45 meisjes 6 jr.5.45- 6.45 meisjes 8 jaar; donderdag: 3.45- 4.45 kleuter jongens; 4.45-5.45 meis jes 7 jaar; 5.45-6.45 meisjes 9 jaar; 7-8 u. jongens 6-10 jaar. DAMES: dinsdag 8-9 u. senioren; 9-10 uur dames; donderdag 8-9 uur trimgym dames. EGMONDIA Programma zaterdag 20 september: 10: Egmondia 1 - KGB 1 14.00 junioren: 183: Schoorl B2 - Egmondia B2 14.30 303: Egmondia Cl - Limmen Cl 14.30 320: De Rijp C2 - Egmondia C2 13.15 342: Egmondia C3 - SVW C5 13.15 pupillen: Egmondia Al - Alkm.Boys Al 11.00 Egmondia A2 - Berdos A2 10.00 Kolpingb. A3 - Egmondia A3 12.30 J. Holland A3 - Egmondia A4 9.45 Zeevogels BI - Egmondia BI 11.00 Berdos B2 - Egmondia B2 9.30 Egmondia Cl - Foresters Cl 10.00 Egmondia C2 - SVW '27 C3 11.00 Alcm. Victrix C2 - Egmondia C3 10 Programma zondag 21 september: Egmondia 1 - Meervogels 1 '31 14.30 48: Egmondia 2 - HSV 3 12.00 68: Bergen 2 - Egmondia 3 14.30 115: Meerv. '31 3 - Egmondia 4 12.15 208: Graftdijk 3 - Egmondia 5 10.00 330: Limmen 9 - Egmondia 6 14.30 junioren: 312: Alcm. V. Al - Egmondia Al 12 443: Egmondia A2 - CSV A2 10.00 537: Egmondia BI - CSV BI 10.00 ZEEVOGELS Programma zaterdag 20 september: junioren: 305: Kolpingb. Cl - Zeevogels Cl 4.00 348: Zeevogels C2 - Uitgeest C3 2.30 362: Zeevogels C3 - Alcm.V. C7 1.15 pupillen: AFC '34 Al - Zeevogels Al 10.00 Duinranders A2 - Zeevogels A2 12.00 Flamingo's A4 - Zeevogels A3 11.30 Zeevogels BI - Egmondia BI 11.00 Zeevogels B2 - Foresters B3 10.00 Zeevogels Cl - Duinranders Cl 10.00 Programma zondag 21 september: 5: WGW 1 - Zeevogels 1 2.30 vertrek 1.00 uur per" bus 71: Zeevogels 2 - Alkm.B. 4 11.00 112: Alkm.B. 5 - Zeevogels 3 2.30 201Zeevogels 4 - Vitesse 9 2.30 204: Limmen 7 - Zeevogels 5 2.30 210: Zeevogels 6 - Flamingo's 6 2.30 328: CSV 5 - Zeevogels 7 12.00 junioren 425: GVO Al - Zeevogels Al 12.00 483: Zeevogels A2 - LSW A4 11.00 539: CSV B2 - Zeevogels BI 2.00 Verder nieuws: De eerstvolgende kontaktvergade- ring zal zijn op woensdag 1 okt. om 20.00 uur in de kantine. Leiders, aan voerders en leden, reserveer deze avond, u bent van harte welkom. Op 11 okt. (zaterdag) is het werkdag voor de volgende leden: N. Aeibers, C. Baay. C. Baltus, J. Baltus, W. Baltus, H. Beers, H. Belleman, K. de Boer Sj. de Boer, E. Bout. We gaan dit seizoen via de ledenlijst werken. Aanvang 10.30 u. Leiding B. Leijen. Kantined.: v/m 15/9 t.m. 21/9 groep E; v/m 22/9 t.m. 28/9 groep A. Ter- reindienst: P. M. Sijm en J. Mole naar. ZAALVOETBAL SPRENKELING Vrijdag 19 sept. sporthal Alkmaar: Teleph. Stars - Sprenk. Girls 7.40 Vrijdag 19 sept. sporthal Egmond: Sprenk. B. 2 - Egmondia 2 10.30 Vrijdag 26 sept. sporthal HH-waard: Foresters - Sprenkeling B. 9.10 Maandag 29 sept. sporthal Warmenh. Berdos 3 - Sprenkeling B. 3 10.20 Vrijdag 3 okt. sporthal Egmond: Sprenkeling B. - GLP 9.00 ST. ADELBERT Programma zaterdag 20 september: pupillen Vitesse Al - Adelbert Al 10.00 CSV A3 - Adelbert A2 10.45 HSV A6 - Adelbert A3 10.00 Vitesse BI - Adelbert BI 10.00 Adelbert B2 - Uitgeest B3 10.00 Adelbert B3 - USVU B5 10.00 junioren: 114: Adelbert A2 - Bergen A2 2.30 170: Adelbert BI - Go Ahead BI 1.15 181: SC Dynamo B2 - Adelb. B2 2.30 (terrein Ursemmerweg) 302: Adelbert Cl - GSV Cl 2.30 317: Bergen C2 - Adelbert C2 1.15 341: Adelbert C3 - Foresters C4 1.15 Programma zondag 21 september: 108: GVO 1 - Adelbert 1 2.00 113: Adelbert 2 - Limmen 3 2.30 190: Kolping B. 4 - Adelbert 3 12.00 192: Adelbert 4 - Limmen 5 12.00 199: Limmen 6 - Adelbert 5 11.30 323: Adelbert 6 - Meervogels 6 2.30 331: Meervogels 7 - Adelbert 7 12.15 333: Adelbert 8 - USVU 10 12.00 junioren: 424: Vitesse A2 - Adelbert Al 12.00 Verder nieuws: E.H.B.O.-dienst: zaterdag 20 sept. mw. Hopman, Noordvelderweg 3A; zondag 21 sept. J. de Vries, Heren weg 43b. Schoonmaakdienst: In het vervolg zal deze dienst 4 weken lang op de maandagavonden door 1 elftal worden verzorgd, zodat iedere speler slechts éénmaal in het seizoen een schoonmaakbeurt heeft. Maandag 21 sept.: 3 spelers van Adelbert 1. Deze worden door de aanvoerder aange wezen. GYMVERENIGING SPIRIT Zondag 21 september worden er onderlinge wedstrijden gehouden on der leiding van Marianne Ory, aan vang 2 uur. De belangstelling van de ouders wordt zeer op prijs ge steld. Het bestuur VISCLUB DE EGMONDEN Zondag 21 september wordt nog 'n wedstrijd gevist en wel een baars- wedstrijd in de Hoevervaart v. 08.00 tot 10.00 uur. Verzamelen bij de Een hoorn. Het aas is vrij, dus we laten het aan u over waar u mee wilt vis sen. Het inler"?eld is als altijd 1, Wilt u dit zoveel mogelijk aan elkaar doorgeven. Voor de grootste baars 'n extra prijs. S. Hopman, secretaris HANDBALVER. EGMOND '74 Programma zondag 21 september: jun.: Alkmaar - Egmond '74 11.00 adsp. I: Egmond '74 - Kolping 11.00 adsp. II: Egmond '74 2 - Kolping 10 adsp. III: Egmond '74 3 - Kolping 12 Programma zaterdag 20 september: pup. I: Egmond '74 - Foresters 14.00 pup. IIIGraftdijk 2 - Egmond 3 15 P.V. DE TOEKOMST Uitslag St. Ghislain, afstand 246 km.: P. Laan 1-2-6; P. Zentveld 3; A. Merkuur 4; B. de Jonge 5-7-11; A. Tromp 8-9; S. Kramer 10. AFSCHEIDSAVOND E.R.B. Zaterdagavond vond de traditionele afscheidsavond plaats voor en door de leden van de reddingsbrigade. In tegenstelling tot voorgaande jaren was er deze keer geen kampvuur daar de wind in een ongunstige hoek zat. Desondanks is het toch voor de 1 den een zeer geslaagde avond ge worden. Zondagmorgen vroeg waren de leden weer op het strand aanwe zig om werkzaamheden te verrich ten, daar deze week door de dienst gemeentewerken de hoofdpost weer wordt afgebroken. Het laatste week end van september zal een groot aantal leden van de brigade weer doorbrengen in een jeugdherberg, waarbij dit jaar de keus is gevallen op Texel. EGMONDIA ZATERDAGMIDDAGVOETBAL Ook in de eerste uitwedstrijd tegen Monnikendam wist Egmondia de o- verwinning te behalen. Een resultaat dat door grote inzet werd bereikt tegen een tegenstander die aanzien lijk jonger was. Ook Monnikendam beschikt over drie zaterdagmiddag elftallen en als je dan van het eerste weet te winnen, betekent dat een resultaat waar aanvoerder G. Visser en zijn mannen trots op mogen zijn. Voor de rust had Egmondia een 1-0 voorsprong door een doelpunt van A. Dekker. Beide partijen wa ren tegen elkaar opgewassen, terwijl goed keeperswerk was te zien aan beide kanten. Na de rust kwam Monnikendam gelijk door een goed genomen vrije trap die doorgekopt werd, 1-1. Egmondia raakte niet aangeslagen en uit meerdere kansen was het weer A. Dekker die scoor den, 2-1. HAASNOOT Schoenhandel b.v. Egmond aan Zee AGENDA: SPORTHAL EGMOND (geldig tot en met 1 oktober): donderdag: 19.00-23.00 u. tafeltennis TOS '69; 18.50-19.50 u. De Meer paal Egmond '74; 20.00-23.00 uur T.C. Egmond aan Zee. vrijdag: 19.00-23.00 uur zaalvoetbal KNVB kompetitie zaterdag: 1900-21.00 u. tennis; 21.15- 22.15 u. Stella Artois zaterdag 20 sept. Ogympiade, aan vang 10.00 uur; zaterdag 27 sept.: G.V. Achilles, sport en spelmiddag aanvang 200 uur maandag: 19.00-20.00 u. P. L. Zwart- boys; 20.00-23.00 volleybal Rapide dinsdag: volleyb.-kompetitie NeVoBo woensdag: zaalvoetbalkomp. KNVB. Gewijzigde zwemtijden tot 1 okt. '75 Maandag 7.00-8.00; 11.30-13.30; 18.00- 21.30. Dinsdag: 7.00-8.00; 12.00-14.00; 18.00- 21.30 uur Woensdag: 7.00-8.00; 12.00-15.30; en 18.00-21.30 uur. Donderdag: 7.00-8.00; 12.00-13.30; en 18.00-22.00 uur. Vrijdag 7.00-8.00; 12.00-13.30; 18.00- 21.00 uur. Zaterdag: 10.30-16.00 uur Zondag: 8.30-12.00 uur DIENSTEN WIJKVERPLEEGSTERS 20-21 sept.: zr. Canisia, Hogeweg 65, Limmen, tel. 02205-1224. GE ZINS- EN BEJAARDENVERZORGING IN DE EGMONDEN Wilhelminastraat 14, telef. 02206- 1671, Egmond aan Zee. Spreekuur dagelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Voor dringende gevallen zijn wij van maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar op Nassauplein 8 te Alkmaar, telefoon 072-27066.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1975 | | pagina 8