VERENIGINGSNIEUWS Schoolzwem wedstrijden Knappe prestatie "Eensgezindheid" "Lamoraal van Egmont" begeleidt adventsviering AGENDA "CONTACT MET DE EGMONDEN" 12 26 NOVEMBER 1980- NUMMER 1482 De winnende groep van de Van Speykschool. Op 21 november vonden de jaarlijks terugkerende school- zwemwedstrijden plaats. Bedrijfs leider C. Houtenbos vertelde dat er 2 scholen t.w. de "Zonnehoek" uit Egmond-Binnen en de "Boswaid" uit Egmond aan de Hoef niet deel namen. Deze scholen zijn van mening dat de prestatiedrang bij de kinderen op school niet ge stimuleerd moet worden. Aan de sportieve strijd namen de klassen. 3 t/m 6 deel. De tijden kunnen uitstekend genoemd wor den, wat een kompliment inhoudt voor de desbetreffende kinderen en tevens voor het personeel van het zwembad, dat deze kinderen het zwemmen heeft geleerd. De snel ste tijd bij de meisjes was voor Silvia Luke van de dr. Schucking Koolschool met een tijd van 16 sec. en bij de jongens Patrick Glas van de Trompschool met 15.4 sec. Tussen de series en de finales zorgden de onderwijzers voor een spontaan schouwspel. De onder delen gekleed zwemmen, bordjes duiken, onder water zwemmen en hindernisbaan werden goed vol bracht en hierbij ging het niet om de snelheid maar om de originali teit. Geen winnaar maar uit han den van C. Houtenbos een toepas selijk cadeautje, waarna deze spontaan in het water werd ge gooid. Als klap op de vuurpijl de esta fette voor schoolteams. Een hin dernisbaan werd in recordtempo uitgezet, waarna de strijd werd aangebonden tegen vooral de Van Het fanfare-korps van de mu ziekvereniging "Eensgezindheid" heeft zaterdag 22 november met sukses deelgenomen aan concert wedstrijden, welke door de K.N.F. afdeling Noord-Holland in Schouw burg "De Speeldoos" te Zaandam werden georganiseerd. "Eensgezindheid" kwam uit in de hoogste (vaandel) afdeling, sektie fanfare en behaalde een le prijs met 289 punten. Voor het verplichte werk, Wuther. Heights kende de jury 144,5 pnt. toe. Voor het keuzewerk, Heimkehr aus der Fremde werd eveneens 144,5 pnt. toegekend. De jury bestond uit de heren R. vanYperen.B. Joossenen A. Posthumus. Voor dirigent Karei Bruin en zijn orkest is dit resultaat een mooi sukses, te meer omdat de eisen die men stelt steeds hoger worden. Het is de negende achtereenvolgende keer dat het Egmondbinner fan fare een le prijs in de vaandel afdeling in de wacht sleepte. Karei Bruin heeft de laatste weken tijdens de voorbereiding aan dit concours veel van zijn leden ge vraagd. De routine van de ouderen vermengd met de niet geringe inbreng van de jongeren (meer dan 30% van de orkestleden is jonger dan 22 jaar) is door hem benut om "Eensgezindheid" naar dit sukses te leiden. In het Egmondse fanfare is de sfeer prima en de inzet van de leden buitengewoon. Het resultaat, behaald in Zaandam, mag een reden zijn voor dirigent en leden om dit in de toekomst verder uit te bouwen. Er namen aan het concours in Zaandam acht verenigingen deel, waarvan de harmonie "O.B.K." uit Zeist het beste uit de verf kwam. Dit orkest leverde een zeer goede prestatie en behaalde 317,5 pnt. totaal. Aan het concours namen voorts verenigingen uit Schoon hoven, Rockanje, Vlissingen, Wijk en Aalburg, Haaften en Lage Zwaluwen deel. AAN ALLE VERENIGINGEN Ten overvloede dringen wij er bij de verenigingen op a; 2e gebruik helpapierfi kwarto (215*275 m zijfle 1 Kleine vellen 3e graag ontvangen w handgeschreven; i sluren, d w z uiterlijk l/m i die daarna binnenkomen, sing garanderen, naai A4 (210*297 mr.i) ol en beschrijl hel aan êên Op zondag 30 november a.s. zal muziekvereniging "Lamoraal van Egmont" de eerste adventsviering in de Don Bosco-kerk te Alkmaar muzikaal begeleiden. Daarmee geeft "Lamoraal", alweer voor de 3e keer, gehoor aan de uitnodiging van pastoor Alleman (oud-Hoever) om op de eerste zondag van de advent in zijn kerk muziek te komen maken. Men doet dit graag,,want de akoestiek van de "Don Bosco" is zo voortreffelijk, dat zelfs een koper orkest van zo'n kleine 50 man, uitstekend tot zijn recht komt. Gezien de sfeer van getemperde vreugde die eigen is aan de adventstijd wordt een aangepast programma uitgevoerd. Op de eerste plaats wordt dé samenzang in een viertal liederen begelèid. Daarnaast krijgt het orkest ruim gelegenheid zich apart te laten horen. Er zullen een zevental, meest korte werken, o.a. van J. S. Bach en Jos. Haydn worden uitge voerd. Met name noemen wij de uitvoering van de prachtige "Pa vane" van G. Fouré en de bekende "Etude in E" van Fr. Chopin. De aanvang van de viering is 11.30 uur. Afvaardiging van "Lamoraal van Egmont" naar Solistenconcours te Assendelft Op zaterdag 29 november a.s. vindt in Assendelft het Solisten- concours plaats georganiseerd door het Gewest N.H. van de "Algemene Nederlandse Unie van Muziekverenigingen" m.m.v. de muziekverniging "Harmonie" uit Assendelft. Van de muziekverniging "La moraal van Egmont" zullen hier aan deelnemen: Leo Stam en Leo Alleman, beiden uitkomend in de Ere-afdeling (de hoogste afdeling) op cornet; Henk van Diepen, le afd., eveneens op cornet; Gert Jan Lek en Hans Koomen, beiden uit komend in de 2e afd. op trompet. De "Lamoraal"-deelnemers zul len in het avondprogramma op treden dat begint om 18.30 uur. Het Solistenconcours vindt plaats in het gebouw van de muziekvereni ging "Harmonie", Dorpsstraat 422 te Assendelft. Speykschool, aangezien deze school reeds 3x achtereen de eerste plaats had bereikt en de wissel beker definitief in bezit had. Een nieuwe wisselbeker derhalve, wel ke wederom voor een jaar in het bezit kwam van de Van Speyk school. De belangstelling van de ouders was zeer groot. Na dit sluit stuk werd het personeel verrast op een bad. De kinderen kunnen terugzien op een zeer fijne avond en het personeel kan bogen op een, ondanks de wat mindere geluids weergave, grandioos georgani seerd zwemfeest. Tot volgend jaar. Uitslagen: meisjes 3e klas: 1 Esther Weyers 23.8 sec., 2 Manja de Waard 23.9. 3 Martina Schaar 24.6; jongens 3e klas: 1 Jan Jacobs 21.0, 2 Johan Apeldoorn 23.2, 3 Sasja Bakker 23.8; meisjes 4e klas: 1 Jolanda Blankendaal 19.3.2 Leonie Versteegh 22.8,3 Barbara Kramer 24.0: jongens 4e klas: 1 Jan Vleugel 18.5, 2 Mark Brasser 21.1, 3 Peter Gul 22.7; meisjes 5e klas: 1 Jannet Prins 16.5, 2 Inge Groot 19.7, 3 Conny Eeltink 20.3; jongens 5e klas: 1 Danny Voorhamme 16.8,2 Harry Baltus 17.2.3 Wilco Stam 18.4; meisjes6eklas: 1 Silvia Luke 16.0,2 Saskia Groot 17.3,3 Janine Swaan 17.7; jongens 6e klas: 1 Patrick Glas 15.4, 2 David Hartloper 16.4, 3 Guus Tretmans 16.8 sec.: estafette: 1 Van Speykschool 3 min.17.0 sec., 2 St. Jozefschool Egmond aan de Hoef 3 min. 27.4 sec., 3 Ruyterschool 3 min. 39,3 sec. De Teddy's 2 - Van Eyk Een goede wedstrijd gespeeld, ja, de stemming was hard werken en samen spelen. De voorhoede was goed op dreef. Tiny Zomerdijk nam het eerste doelpunt uit een wat rommelige situ atie voor haar rekening. Astrid Lange- dijk maakte het doelpunt van de maand, knalhard. Het tegendoelpunt, geluk voor Van Eyck. jammer (T.Z.) De achterhoede had het soms zwaar te verduren, maar door goede samen werking tussen Gré en Anda ging de toch wel verdiende overwinning naar De Teddy's, 2-1. Kom op meiden, we zijn op het goede spoor, samen werken en punten halen! Egmondia Programma zaterdag 29 november: junioren: 220: Egmondia b2 - Vitesse L, 14.30 230c Reigerb. b2 - Egmondia b3 11.00 377: Egmondia cl - Adelbert cl 14.30 397: Duinranders c2 - Egmondia c214.30 409: Egmondia c3 - Berdos c'ïv 13.15 410: CSV c3 - Egmondia c4 'f14.30 Programma zondag 30 november: 108: Helder - Egmondia 14.30 77: Limmen 3 - Egmondia 3 11.30 188: Egmondia 4 - Flamingo's 4 14.30 287: Flamingo's 6 - Egmondia 5 12.00 388: Waard '75 7 - Egmondia 6 10.00 junioren: 511: Egmondia al - Vios W. al 12.00 600: Egm. a2 - Adelbert a2 14.30 656: CSV bl - Egmondia bl 11.00 S.V. De Vrijheid Uitslag 24 november: Ereklasse: 1 W. Dorresteijn 100 p., 2 C. Hof 99 p., 3 Jac. de Waard 98 p.; A-klasse: 1 P. Wesselingh 97 p., 2 J. Duin 95 p., 3 G. Kleverlaan 93 p.; B-klasse: A. de Boer 98 p., 2 P. Prins 98 p., 3 B. Kaptein 98 p.; C-klasse: Jan de Waard 96 p., 2 C. Zentveld 96 p., 3 G. v.d. Giesen 94 p. Adelbert Programma zaterdag 29 november: junioren: Adelbert dl - USVU dl 10.00 Adelbert d2 - Limmen d3 10.00 Limmen el - Adelbert el 10.45 Vitesse e5 - Adelbert e2 10.00 203: Adelbert bl - Limmen bl 14.30 225: CSV b2 - Adelbert b2 14.30 228: Adelbert b3 - Huiswaard b3 14.30 377: Egmondia cl - Adelbert cl 14.30 425: Adelbert c2 - Victoria c3 13.15 meisjes: 584: Reigerboys - Adelbert 11.00 Programma zondag 30 november: senioren: 6: Adelbert 1 - Purmerend 1 14.30 114: Adelbert 2 - Alcm.V. 5 12.00 181: Koedijk 2 - Adelbert 3 14.00 Adelbert 4 is vrij 288: Adelbert 5 - AFC 712.00 355: Alcmaria V. 9 - Adelbert 6 14.30 390: Adelbert 7 - Kolpingb. 8 14.30 391: Vitesse 18 - Adelbert 8 10.00 junioren: 557: Adelbert al - KSV al 10.00 600: Egmondia a2 - Adelbert a2 14.30 dames: 688: AFC 2 - Adelbert 12.00 Adelbert 2 is vrij Schoonmaakdienst vrijdag 28 nov. om 7 uur 's avonds: Marion Walta, Miranda Walta, Ingrid zentveld, Mar- gret Zentveld, Anja Admiraal, Ria Admiraal en Wilma v.d. Berg. Wilma, wil jij de sleutels ophalen. Volleybal "Relax" PROGRAMMA: woensdag 26 nov. sporthal De Meent: 20.00: DPK EMM 1 - Relax 1 21.00: Dl EMM 2 - Relax 2 woensdag 26 nov. sporth. Warmenhuiz. 18.45: MJ Dinto 2 - Relax zaterdag 29 nov. dorpshuis Egmond aan de Hoef 18.15: HPK Relax 1 - Advendo 1 dinsdag 2 dec. sporthal Egmond: 18.45: D2A Relax 3 - Time-Out 2 19.45: H3B Effect 5 - Relax 3 21.00: H2A Relax 2 - Dinto 3 Wedstrijdleiding hebben Jaap Kwak kel, Paula Groot. Hannie Aelbers en Nico Kool. Willen jullie om 18.45 uur aanwezig .zijn Grandioze overwinning Hanebalken De met veel spanning verwachte uitwedstrijd tegen Texelslag 1 werd een grandioze overwinning voor een voor ieder punt knokkend Hanebalken. De spanning was na de eerste H.E. te snijden. Ben Apeldoorn moest de punt inleveren, maar Jan Tervoort (Jan van To) wist de stand gelijk te trekken (1-1). De dames Marijke Baltus en Annie Vermeulen wonnen hierna de D.E.- spelen, zij het wel in driesets, dus waakzaamheid was geboden. Marijke en Jan wonnen de eerste mix in een geweldige driesetter, waarna de 2e mix verloren ging. Bij de H.D. met Ben en Jan ging de eerste set naar de eilandbewoners. In de 2e set, met 6-0 achterstand, veranderden zij hun spel stijl en opstelling en met inzet en doorzettingsvermogen werd een over winning behaald, evenals de 3e set, waardoor de overwinning een feit was. Ook de laatste partij, de D.D. werd een overwinning, dus de eindstand werd bepaald op 2-6. Ook het 2e team deed het voortref felijk. Had het in de uitwedstrijd tegen Castricum 5 nog verloren met 5-3, nu waren de rollen omgedraaid en wonnen Cees, Jan, Ineke en Lidy met 5-3. Het 3e team gaat regelrecht op de promotie naar de 3e klas af, nu werd een 6-2 overwinning behaald op Venne- water 6. Tenslotte: het 5e en 6e team moesten hun punten inleveren resp. aan HBV en Hoorn. Programma zondag 30 nov., thuis in "De Schulp", aanvang 20.00 uur: Hanebalkan 1 - Harpoen 1 Hanebalken 3 - Heemskerk 8 Hanebalken 5 - Wijk aan Zee 5 uitwedstrijden: Rackmindo 2 - Hanebalken 2 Rackmindo 6 - Hanebalken 4 Swish 4 - Hanebalken 6 jeugd: Swish al - Hanebalken al Heemskerk b4 - Hanebalken bl Volleybalver "Rapide" PROGRAMMA: dinsdag 2 dec. sporthal Egmond: Hl: Rapide - Time Out 21.00 H2: Rapide - EMM 2 19.45 woensdag 3 dec. sporthal Alkm.-Noord: D2: Rapide - Katapult 5 (afgelast!) jun.: Reactie - Rapide 18.45 GESPEELDE WEDSTRIJDEN: de he ren 1 van Rapide speelden een onfor tuinlijke wedstrijd tegen Katapult 3 op 18 nov. en verloren met 0-3. Heren 2 won met 3-0. Dit was echter een reglementaire overwinning, daar Ef fect 3 de wedstrijd niet kon afmaken wegens een blessure in de gelederen. De dames wonnen met 3-0 van Rood wit, wat er voor zorgde, dat ze aan kop blijven staan in de klasse D2a. B.C. Egmond Vijf wedstrijden in de afgelopen week waarvan gezegd kan worden: Egmond levert goed basketball af. Behalve bij de heren die nog steeds meer tegen zichzelf dan tegen de tegenstander spelen. De kadetten meisjes A blijven goed draaien, ook al is de overwinning van de junioren meisjes uit Alkmaar groter uitgevallen dan nodig was. De uitslagen: kad. meisjes A-jun. - Alk. Guardians 36-47; kad. meisjes A - Sea Devils A 49-28; Onze Gezellen - kad. meisjes B 76-16; Excercitia B - Egm. A 22-94; Epibratos - Heren 1 76-48. PROGRAMMA: zaterdag 29 november in "De Schulp": 16.00: kad. meisjes B - 17.15: kad. jongens A - HOC A 18.30: Heren 1 - Onze Gezellen vrijdag 28 november om 19.00 uur in Haarlem: Onze Gezellen - Dames 1 zondag 30 nov. om 12.30 uur in "De Schulp": mix welp. - Alkm. Guardians. Jongens en meisjes vanaf 7 jaar: komt zondag eens kijken wat jullie leeftijd genoten allemaal kunnen doen met de bal. De Egmondse mini's komen eraan! Bridgeclub De Egmonden Uitslag 18 november 1.1.: A (gem. 42): 1 Apeldoorn - Kareis 50,5: 2 mevr. Zwaan - Gouda 45,5; 3/4 Siewertsen - Bakker en gebr. Huiberts 43,5; 5 Heddes - Tromp 42,5; 6 Bakker - Tromp 41,5; 7 Horio - Nieuwenhuizen 38,5; 8 gebr. van Beek 30,5; B (gem. 42): 1 mevr. de Goede - Wittebrood 48; 2 Jak - Nienhuis 46,5; 3 Hopman-Zwaan46; 4/5mevr. Huiberts - de Goede en Wittebrood - De Waard 41,5; 6 Maureau - Van Leeuwen 39; 7 de Vrij - Zwart 37; 8 fam. de Roos 36,5; C (gem. 24)1 dames v. Elzen - Hoog land 30,5; 2 dames Wittebrood - de Waard 29,5; 3 mevr. Haverman - Liefting 28; 4 fam. v.d. Linden 27; 5 dames Druiven-Huiberts 18,5; 6dames Bakker - van Stralen 17,5; 7 Abbing - Hermus 17; D (gem. 42)1 dames Ruyter - Drui ven 48,5; 2 fam. Vennema 48; 3 dames Bout - Glas 46; 4/5 Ory - v. Duyn 42,5; 6 mevr. Damstra - Smit 41; 7 mevr. v. Duyn - Smit 37; 8 heren Vendel 30,5. De eerstkomende drive is op donder dag 27 november a.s. Uitslag grote verloting t.b.v.jeugdafd. Zeevogels en Sticht. Jeugdbelangen le prijs: portable tv, lotnr. 122, Kareis, Hanswijk 2, Egmond a.d. Hoef; 2e prijs, fiets, lotnr. 2987, J. Vleugel, Lamoraalweg 30, Egmond a.d. Hoef; 3e prijs, grill, lotnr. 801, A. Kuiper, Lamoraalweg 28, Egmond a.d. Hoef; 4e prijs, ontbijtservies, lotnr. 2021, J. Pepping, Tijdverdrijfslaan 4, Egmond a.d. Hoef; 5e prijs, grote beer, lotnt. 461, Anja v.d. Berg, Herenweg 289, Egmond a.d. Hoef; 6e prijs, auto, lotnr. 3658, Martin Terbeek, P. J. Troelstraweg25, Egmond aan Zee; 7e prijs, kaas, lotnr. 3691, Dirk Mul, Avenhorn; 8e prijs, spel, lotnr. 2671, G. Blaauboer, P. Schot manstraat la, Egmond aan Zee; 9e prijs, leeuw, lotnr. 1562, A. Kuppers, Pr. Bernhardlaan 27, Egmond a.d. Hoef. Vanaf deze plaats willen wij iedereen die aan de lotenverkoop meegewerkt heeft hartelijk danken. Zeevogels Programma donderdag 27 november: vriendschappelijk: Zeevogels 2 tegen HOSV 1, aanvang 20.00 uur Programma zaterdag 29 november: 14: Zeev. za.1 - Saenden za.1 14.00 junioren: 206: Vrone bl - Zeevogels bl 12.45 229: Zeevogels b2 - Vrone b2 11.00 237: Zeevogels b3 - Alkm.boys b4 11.00 378: Zeevogels cl-Duinranders cl 11.15 423: USVU c4 - Zeevogels c213.15 434: Zeevogels c3 - Uitgeest c3 14.15 Programma zondag 30 november: 104: 104: Zeevogels 1 - HRC 1 14.00 123: Helder 2 - Zeevogels 2 11.00 74: Zeevogels 3 - Berdos 3 11.00 176: Zeevogels 4 - Limmen 4 11.00 266: Hollandia T 4 - Zeevogels 5 12.00 273: Zeevogels 6 - LSVV 7 14.00 281: Zeevogels 7 - Waard '75 2 11.00 Zeevogels 8 is vrij 395: Zevogels 9 - De Rijp 6 14.30 junioren: 553: Alcm. Victr. a2- Zeevogel.al 12.00 604: Zeev. a2 - Kolpingboys a3 12.45 dames: 686: HOSV 1 - Zeevogels 1 14.00 721: Winkel 3 - Zeevogels 2 10.00 Terreindienst: de heren T. Kuppers, K. de Goede en G. Vermeeren. Zeevogels-jeugd: 27 november, aanvang 19.30 uur, in de kantine van Zeevogels spelregelavond voor dl en d2 pupillen en c-junioren. Kantine open vanaf 19.00 uur. 29 november: Sint Nicolaasfeest voor alle pupillen en mini-pupillen, aan vang 10.00 uur in de Zeevogels-kantine, kantine open vanaf 9.30 uur. H.V. Egmond '74 Programma zaterdag 29 november: Heiloo - 't Vennewater: m.pup. 1: Foresters - Egmond '74 vertrek 14.30 uur Prp-^mma zondag 30 november: Ani .^aulowna - Veerburg: d.sen. 2: ZAP - Egmond '74 vertrek 14.30 uur Medenblik - De Muitér: d.sen. 1: MFC - Egmond '74 vertrek 11.45 uur Op'^V't Bon: m.wt'ip. 1: Victoria O - Egmond '74 vertrek 13.30 uur Zaaldienst zondag 30 november: 10-12 uur: tijdw. Knier Acquay, orde en kassa Margriet Dekker en Silvia Blok; 12-14 uur: tijdw. dhr. Schalekamp, orde en kassa Monique Schalekamp en Alice Reemst; 14-16 uur: tijdw. H. de Haan, orde en kassa Liesbeth Wijker en Desiree Zwart. Bowlingbond Egmond Standen na 8 speeldagen: maandagavond-leaque: De Clippers 26 p.; Ideco Makelaardij 26 p.; Tikkie Hoger 26 p.; Klavertje Vier 24 p.; Gouden Klauwtje 11 p.; New West 7 p.; dinsdagavond le leaque: Broodje Kaas 29 p.; Fireball 24 p.; Meyson Stand- bouw 19 p.; Alikrukken 18 p.; Bijna Raak 17 p., N.N. 1 p.; dinsdagavond 2e leaque: Andersson Makelaardij 29 p.; De Kooperen Visch 28,5 p.; Pinocchio Bowling Egmond 22 p.; De Kegels 18,5 p.; De Zeesterren 11 p.; Die Twee uit de Smidstraat 9 p.; persoonlijk klassement heren: G. Biel- feldt 174,5 p.; H. Kockx 172,3 p.; C. Uitermarkt 172,1 p.; J. Elzer 165,5p.; C. Groot 165,3 p.; persoonlijk klassement jeugd: meis jes: Therese Bielfeldt 83,9 p.; Brigitte Wijker81,9p.; VivienneWerner63,7p.; jongens: Martin Kriele 149,8 p.; Robert v.d. Maas 139,1 p.; Robert Schol 136,8 p.; Raymond Stuut 133,9; Joop Groen 127,9 p.; dames: M. Hottentot - Meyson Stand- bouw 166,2 p.; N. Elzer - Bowling Egmond 165,4 p.; M. Visser - Bowling Egmond 160,7 p.; Y. Muileboom - De Zeesterren 159,9; H. Uitermarkt - De Kegels 159 p. Instuif en schaak/dam- avonden in het dorpshuis Vanaf a.s. donderdag 27 november, bestaat er in het dorpshuis in Egmond aan de Hoef gelegenheid om vanaf 19.30 uur een spelletje te schaken of te dammen. Een van de vergaderzaaltjes is daarvoor vrijgemaakt en voldoende spellen zijn aanwezig. De ruimte is voor iedereen en deelname is vrijblijvend. Bij voldoende belangstelling ligt het in de bedoeling om deze avonden op donderdagavond te vervolgen. Instuif op zaterdagmiddag. A.s. za terdagmiddag start er in het dorpshuis een instuif-speciaal voor de jeugd van 8 tot 13 jaar, je kunt dan o.a. tafeltennis sen, sjoelen,,dammen en nog veel spelletjes meer. De instuif begint om 2 uur en duurt tot5 uur, de toegang is vrij. Grote deelname bij de eerste dia-wedstrijd Onder grote belangstelling ging de eerste dia-wedstrijd van start. Maar liefst 16 deelnemers namen deel. De jury, bestaande uit de heren Ben Jansen uit Heiloo en Piet Bosman uit St. Maartensbrug, die beiden hun sporen hebben verdiend in de fotografie, had een moeilijke taak om de maar liefst 48 dia's te rangschikken. De dia's worden bij DEFA altijd apart beoordeeld en daarna met de leden besproken. De jury was het vrij goed met elkaar eens, al is Ben Jansen milder in zijn beoordeling dan Piet Bosman. Veel werk werd gelijk gewaardeerd omdat er weinig verschil was. Daardoor kwam het ook dat er twee beste dia's van de avond waren, een van Henk Honhof en een van Karin Zwart. Henk Honhof behaalde tenslotte de eerste prijs. Egmond '74 - ZAP 2 De wedstrijd tussen Egmond en ZAP uit Anna Paulowna was het aankijken volkomen waard. De partijen wogen heel goed tegen elkaar op, wat een spannende scoreverloop tot gevolg had. Om en om wist men de leiding van elkaar over te nemen. In de kombinatie was er bij Egmond een duidelijke vooruitgang te constateren. Ank was in deze wedstrijd de grote uitblinkster. Via uitstekend spel en een groot aandeel in de score. Zij nam vijf van de twaalf treffers voor haar rekening en hoe? Anna, Brenda (ook goed op dreef), Corrie en Petra namen de verdere score voor hun rekening, 12-9 was de eindstand van deze spannende wed strijd voor Egmond. Ga zo voort! Egmondia - WGW 1-2 Dacht het publiek eindelijk Egmon dia weer eens te zien winnen, waren het toch de gasten die met de volle winst naar Den Helder terug gingen. Het begon erg goed, met in de verdediging de in een goede vorm stekende W. Zwart. De weer teruggekeerde Henk Dekker zette uit een vrije trap Eg mondia op 1-0. Na de thee een WGW dat Egmondia overdonderde. Uit een vrije trap wist WGW op vrijwel indentieke wijze als Egmondia voor rust de bal achter Ed Stam te werken, terwijl kort hierop de tweede WGW-treffer tot stand kwam. Waar op dit moment de zaken bij Egmondia fout gingen is moeilijk aan te wijzen, maar zeker is dat zowel trainer, begeleiding als spelers zich zullen moeten bezinnen op de huidige situatie. Toen Egmondia twee maal had gewisseld, A. Visser voor Martin Zwart en R. te Buck voor Joop Koopman, was het verband in Egmondia zoek. Toch moet men in staat zijn om een wissel op welk moment dan ook op te vangen. Dit gebrek en bij de sommige spelers niet optimaal aanwezige inzet, hebben me de bijgedragen aan dit voor Egmondia onnodige verlies. Bergen - St. Adelbert 1-1 In 'n wedstrijd die zich voornamelijk op het middenveld afspeelde, heeft Adelbert weer één punt aan zijn totaal weten toe te voegen. De taktiek van Adelbert om de zwakke Bergen-verde- diging uiteen te spelen, ging niet geheel op. Door de breedtepass te gebruiken ging het verrassingselement verloren. Het middenveld kwam ook niet goed uit de verf, er vielen te grote gaten tussen het middenveld en voorhoede, zodat deze ook niet echt gevaarlijk was. Bergen was niet veel beter en uitge sloten slecht was de wedstrijd ook weer niet. Knappe staaltjes voetbal kwamen zeker voor. Na 14 min. was Bergen heel dicht bij 'n doelpunt, maar de aanval liep vast op de Adelbert-lat. Bart Melker zag een goede aktie door de Bergen-doelman gestopt. Midden velder Maarten Gozeling zorgde nog wel eens voor een goede dieptebal. Zo ook in de 40e min. Op rechts zocht hij een opening, de hoge voorzet die hierop volgde werd volledig verkeerd door de Bergen-doelman beoordeeld, hij stomp te het'leder'voor de voeten van Frans Eickhof die Adelbert op 'n 0-1 voor sprong bracht.. In de tweede helft een iets sterker Bergen, dat al na 4 min. op gelijke hoogte kwam. Een schijnbaar ongevaarlijke Bergen-aanval werd niet goed weggewerkt door Bertus Zwart, 1-1. Dit werd tevens de juiste uitslag. Zondag speelt Adelbert tegen Purme rend in zijn nieuwe shirts, bovendien gaan de reklamebanden voor het eerst in werking. De technische commissies- heeft doelman Kees Zandbergen, Win- fried Zentveld en William Kramer in het Noordhollands afdelingselftal op genomen. Ab Boendermaker "Spirif'-nieuws Zaterdag 29 nov. a.s. is er weer een vriendschappelijke wedstrijd voor de jeugd en adspiranten tegen de gym vereniging Hensbroek, aanvang 10 uur. (De kinderen gaan een half uur van te voren inturnen)Alle ouders zijn van harte welkom. Zaterdag 13 december gaan we met de jeugd en adspiranten naar Hens broek, in gymzaal ,,'t Oude Hof". Vertrek uit Egmond bij het dorpshuis om 12.15 uur. Aanvang wedstrijd 13.30 uur. Uit deze twee wedstrijden worden de drie beste uitgekozen. De ouders die willen rijden, verzoeken wij kontakt op te nemen met Ria Schut, tel. 4100 of Joke Kleverlaan, tel. 1447. Jeugdclub-nieuws MEISJES EN JONGENS! Nu de clubs alweer een paar maan den aan de gang zijn, even een berichtje over ons programma in de komende weken. Net als iedereen zijn wij ook druk bezig met de sint. Op alle clubs wordt dat op de eigen manier gevierd. We zijn ook weer begonnen met de voorbereidingen voor het kerstfeest en binnenkort gaan we met het toneelstuk starten. Wie nog mee wil doen metaldie festiviteiten op verschillende clubs, is natuurlijk welkom. Hier volgen nog even de clubtijden: maandagavond 7.15 uur jongens 4-5-6 klassen; dinsdagmiddag 3.45 uur meis jes en jongens 2-3 klassen; woensdag avond 7 uur meisjes 4-5 klassen; don derdagavond 7 uur meisjes 6e kl. en brugklas. Alle clubs worden gehouden in de geref. kerk, inl. tel. 2281/2921. De clubleiding Zaalvoetbalvereniging Sprenkeling Boys PROGRAMMA: woensdag 26 nov. sporthal Egmond: Sprenk. Girls - Reflex 8.20 vrijdag 28 nov. sporthal De Horst: SVW 6 - Sprenkelingboys 3 7.00 WEEKENDDIENST ARTSEN 29 - 30 november: dokter Zuiderveld, telefoon 1263. WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTERS 29-30 nov.: zr. A. de Klerk, Herenweg 45a, Egmond-Binnen, tel. 1444. Adressen wijkverpleegsters Egmond aan Zee: zr. R. Sybrand, Pr. Hendrikstraat 20, tel. 1620, spreek uur dagelijks 13-14 uur; Egtnond-Binnen: zr. A. M. de Klerk, Herenweg 45a, tel. 1444, spreek uur dagelijks 12.30-13.30 uur; Egmond aan de Hoef: zr. M. Stoffels, Spaak Nes 1-b, Bergen NH, telefoon 02208-5802. Spreekuur dagelijks van 12.30-13.30 uur. Diëtiste spreekuur: elke 2e donderdag van de maand van 10.30-11.00 uur in het wijkgebouw aan de Wilhelmina straat te Egmond aan Zee. Kruisvereniging De Egmonden, secre tariaat: Voorstraat 58, Egmond aan Zee, telefoon 1746. Gezins/Bejaardenverzorging in de Egmonden Wilhelminastraat 14, tel. 02206-1671, Egmond aan Zee. Spreekuur dagelijks van 8.30-9:39 u. Algemeen Maatschappelijk Werk Stichting Maatschappelijke Dienst verlening Bergen - Egmond - Schoorl Kantooradres: Wilhelminastraat 14, Egmond aan Zee, tel. 1935. Spreekuur: dagelijks van 9-10 u. Maatschappelijk werksters: K. v.d. Endeen M. Raimond Openbare bibliotheek Egmond aan Zee: Zuiderstraat 14: maandagavond 18.30-20.00 u., woens dagmorgen 10.30-11.30 uur, woens dagavond 18.30-20.00 uur, vrijdag middag 16.00-17.30 uur, vrijdagavond 18.30-20.00 uur; Egmond a.d. Hoef, Herenweg 196: dinsdag 19.00-20.00 uur, woensdag 10.00-11.30 uur, donderdag 15.45-17.00 en 19.00-20.00 uur Egmond-Binnen, Kerkplein 1: maan dagavond 19.00-20.00 uur; dinsdag ochtend 10.00-11.00 uur; woensdag middag 14.00-16.00 uur en donder dagavond 19.00-20.00 uur. Oud-Katholieke kerk Voorstraat 112, Egmond aan Zee zaterdag 29 nov.: 19.00 uur avondmis; zondag 30 nov.: 8.30 uur mis in Toren duin; 10 uur hoogmis. Hervormde Gemeente Egmond aan Zee zondag30nov.: lOuurdsA.Hummelen; 19 uur ds L. J. Prins. Ned. Herv. Gemeente zondag 30 nov.: 10 uur Egmond- Binnen. ds W. Moonen. Rooms-Kath. Kerk Wilhelminastraat 12, Egmond aan Zee Euchunstie-vieringen: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 en 11.00 uur. Geref Egmond aan Zee j 30 nov.: 10 uur ds D. C. Firet; 5 uur ds R. Kiers. Parochie St. Adelbertus Egmond-Binnen Eucharistie-vieringen: vrijdag 9.30 u.; zaterdag 19.15 uur; zondag 9.30 en 11.15 uur; dinsdagmorgen om 9.45 uur in Heegemunde: woensdagavondv. onze gezinnen om 7 uur (dit op ver zoek van pastoor Klück) R.K. Zangkoor Egmond aan de Hoef zaterdagmiddag 3 uur. SPEEL-OTHEEK Uitleencentrum van speelgoed voor gehandicapte en langdurig zieke kin deren en voor oudere geestelijk gehan dicapten: Wijkgebouw, Holleweg 94, Heiloo - vrijdagavonds van 7-9 uur; zaterdagochtends van 10-12 uur. In.: D. Visser, tel. 072-330078. Bioscoop "Cinema 1000" Zie advertentie op pagina 2. SPORTCENTRUM EGMOND I Telefoon 02206-2196 donderdag 27 november t/m woensdag 3 december: ZWEMBAD: donderdag: vrij zwemmen 7-7.45, 12- 13 en 18-19 uur; ERB 19-22.00 uur; duikver. Egmond 22-23 uur; vrijdag: vrij zwemmen 7-7.45,12-13,18- 20.15 uur; vrij zwemmen volw. 20.30- 21.30 uur en 21.30-22.30 uur; be jaarden Alkmaar 11-12 en 15-16 uur; zaterdag: vrij zwemmen 11-16 uur; ANIB 16-17 uur; Europ. School Ber gen 17-18.30 uur; zondag: vrij zwemmen 8.30-12 uur; maandag: vrij zwemmen 7-7.45, 12-13 uur; bejaarden 11-12 uur; ZPC 18- 22.30 uur; dinsdag: vrij zwemmen 7-8.30,12-13,18- 20.30 uur; bejaarden 11-12 uur; woensdag: vrij zwemmen 7-7.45, 13- 15.30 en 17.30-18.30 uur; bejaarden 11-12 en 12-13 uur; ZPC 18.30-22 uur. SPORTHAL: donderdag: HV Egmond '74 18.50-19.50 uur; TC Egmond 20-23 uur; vrijdag: KNVB (komp.) 19-23-15 uur; zaterdag: TC Bakkum 8-10; TC Eg mond 10-17.30 uur; Egmondse Boys 18.35-19.35 uur; zaalvoetbal 18 35- 20.35 uur; zondag: NHV 10-16 uur; Groep Ham berg 17-23 uur; maandag: H.V. Egmond 18.55-21.55 u.; Rapide 20-22 uur; zaalvoetbal 22-23 u. dinsdag: 17.45-18.45 uur pers. ver. gem. Egmond; 18.45-23.15 uur NeVo- Bo volleybalkomp.; woensdag: TC Egmond 13.30-17.30 uur; FC Rolf 17.55-18.55 uur; KNVB 19-23 uur. SPORTZAAL: donderdag: 20-23 uur tafeltenniskomp. TOS '69; zaterdag: 15-16 uur A.N.I.B.; maandag: 19-20 uur trimgym Pettit; 20-22 uur jazzballet; dinsdag: 16.45-21.15 uur judo Israël; woensdag: 8.45-10.45 uur yoga Israël. MEDEDELINGEN. Zwemles C kinderen vanaf 7 jaar. Direct plaatsbaar. Overige diploma's melden aan de kassa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1980 | | pagina 12