3 Sport centrum Gerard du Prie grote krachtontmoeting Zondag 30 november a.s. Schoenreparatie Een rijm van "Huize Agnes" Foto's die nog een plaatsje zouden krijgen "IJmuiden in de branding" IJMUIDEN organiseert tussen Amsterdam, Alkmaar en Egmond aan Zee in het Powerliften (bankdrukken). PAUL WOKKE °l «4, SPORTHUIS PETTIT Een paar "echte-vacht" laarzen 179,90 garnalen bij GERRIE halen 1 paar Soupantoffels HERMAN PRONK Sint Nicolaas- geschenken van Mary Quant van 12,95 tot 24,95 "CONTACT MET DE EGMONDEN I 26 NOVEMBER 1980 NUMMER 1482 Vorige week liep het knijp met de ruimte in het "Contact", waardoor we niet alle gereedliggende toto's konden opnemen. Maar hier komen ze alsnog. Ondertussen schieten de bomen reeds wortel. Sinds vorige week staan ze er, in het Slotpark t.e Egmond aan de Hoef. Vele nijvere handen van de Egmondse schoolkinderen hebben ze aan de Hoever bodem toevertrouwd, ook van de scholen van Egmond aan Zee en Egmond-Binnen. Gaf dat wat problemen onder het onderwijzend personeel, dat liever zag, dat in elke dorpskern bomen werden geplant, om de jeugd de mogelijkheid te geven er dan ook zelf zorg voor te dragen, ondanks dat werd het een gezellige bomenplanterij, waarvoor wethouder W. Gravemaker de eerste boom opzette als startsein voor de vele die daarop volg(d) en. Hier de foto van dat moment. T- 4 f "Adelbert" kan lang napraten over de veiling, die zaterdagavond werd gehouden in café 't Haasje te Egmond-Binnen. Sfeer is er altijd, maar deze avond kenmerkte die sfeer zich door een ongekende spontaniteit, die de organisatoren zowel als het publiek ondergingen als hartverwarmend. "Adelbert", de Egmondbinner voetbalvereniging heeft veel geld nodig maar er bestónd een beetje vrees, dat door de duurte der tijJÉfc. het resultaat wel eens wat minder zou kunnen zijn. Niets bleek mirWj- w.aar, bet leek of.gehe.el Egmond-Binnen als één man achter zijn voetbal^rénigin^ging^aar^l^ de organisatie, die ih donkere tijden nog als enig Ircbrpttfïf in een woongemeenschap in stand gehouden dient te worden. In dat laatste hebben ze ge^^. Het werd een uniek gebeuren, waarbij de stem van veilingmeester George Weijers onafgebroken en zonder een spoor van vermoeidheid tot 's nachts half drie was waar te nemen, om de 325 koopjes aan de man of vrouw te brengen. Wat te denken van een pony, waar hij 430,-- uit haalde en een klaverjasavondje, dat hij voor meer dan 100,-- per persoon onderzijn hamer door liet gaan. "Je krijgt er al meer schik in" zegt George, "als je ziet hoe enthousiast het publiek is". Als Adelbert na deze veiling een bedrag van ongeveer 14.000,-- aan zijn middelen kan toevoegen, dan konden wij met deze mededeling wel eens niet ver bezijden de waarheid zijn. Op onze foto lijkt het, alsof George Weijers de te verkopen pony vóór aanvang van de veiling zelf nog moest vangen. Aangezien hem dat toch niet lukte, hebben anderen dat voor hem gedaan. Voorzitter Henk Beukers en zijn medebestuursleden van Adelbert, halen na deze veiling weer verlicht adem. De inspanningen blijven maar het doet goed te weten, dat de middelen er ook zijn, al is het nog lang niet genoeg. Maar er moet wat te wensen overblijven, vinden zij zelf. En Sinterklaas kwam, weer of geen weer, Het was een geweldige verrassing deze keer! Want22 november arriveerde Sint in het Agnestehuis Met veertien Spaanse Pieten incluis. Ook de Burgervader in hoogst eigen persoon was er bij, Tevens waren de heren Palsma en Belleman van de partij. Nadat de directrice een welkomstwoordje sprak Deelden de Pieten pepernoten rond uit een zak. Vervolgens sprak Sint; de woorden vloeiden uit zijn mond, Terwijl hij intussen nieuwsgierig keek in het rond. Hij begroette allen, zoals het een Sint betaamt, naar behoren Al het personeel plus de dames en heren SENIOREN. Niet alleen de Egmondse kinderen werden bedacht, Maar voor alle bewoners had Sint ook iets meegebracht. De heren Palsma en Belleman schenen er meer van te weten, Maar niemand in Huize Agnes werd die middag vergeten. De leuke Pieten in hun mooi tenue en zwarte snuit Deelden aan allen een keurig verzorgd pakje uit. Namens alle bewoners willen wij de gevers hartelijk danken, Al is het nu niet direct in muzikale klanken. Hopelijk neemt u genoegen met deze rijmelarij, U maakte de bewoners van Huize Agnes héél blij. Alle mensen, die hier debet aan zijn, Nogmaals: wij danken u hartelijk, het was héél fijn haven en in alle hoeken en gaten van IJmuiden. Zijn nieuwe boek "IJmuiden in de branding", is dan ook niet alleen voor IJmuidenaren geschreven maar speciaal ook voor de derpers, die daarin vele raakvlakken zullen ontdekken en al lezende een tijd voor ogen krijgen geschoteld, die nog maar heel kort achter ons ligt. In dit boek staan ook verschillende derpers in de branding, die met hun IJmuider visserscollega's deze plaats lieten groeien en bloeien, veel droevige omstandigheden meemaakten maar gelukkig ook getuigen waren van een stukje geluk, waarvoor ze zij aan zij vochten in dikwijls stormachtige momenten. Jan van Baarsel be schrijft dat alles alsof hij het zeit beleefde. Deze volksschrijver bij uitstek maakte er een boek van voor IJmuidenaren en voor de derpers. Een prachtig sinterklaas cadeautje. Boekhandel Dekker te Egmond aan Zee kan u er aan helpen. Aardig te vermelden is ook, dat drukkerij Groen het boek drukte, waarin de naam Pieter Groen onvervalst derps overkomt. Hij is dan ook een oud-Egmonder, die als kind naar IJmuiden verhuisde maar drukker werd. G. A. Belleman Mevrouw Wittebrood in Hui ze Agnes werd 90 jaar en daarmee is zij de eerste 90- jarige in Huize Agnes. Groot feest dus, waarbij behalve de bewoners van het huis, alle zusters en haar familie ook burgemeester Kingma aanwe zig was, die haar namens het gemeentebestuur een geschenk aanbood. De eerste raad van elf van Egmond-Binnen staat hier in volle glorie, met in hun midden de eerste Prins Carnaval, Johan de Eerste, onmiskenbaar gelijkend op de beheerder van de jeugdherberg "Klein Rinnegom", die ook Johan heet. Geen toeval derhalve. Speciale maatregelen heeft hij reeds uitgewerkt voor het beheer van de brandcentrale in de dagen, wanneer het féestgedruis losbarst, want ondanks alle vrolijkheid, die met carnaval heeft te maken, verliest hij, serieus als hij is, geen moment de veiligheid uit het oog. Bovendien nam hij als prins de taak op zich, om de nieuwe vereniging ,,'n Hallefie Toe" zó te leiden, dat het, als liet moet, ook inderdaad bij dat hallefie blijft. De nieuwe Prins Carnaval van Egmond a. Zee, Prins Cees de derde, staat hier temidden van zijn raad van elf, waarvan de leden reeds grote ervaring hebben in het organiseren van feestelijke bijeenkomsten voor jong en oud. Prins Cees de derde, met veel goud omhangen, waarmee iets wordt weergegeven van de naam Gouda, die hij in het normale leven achter zijn voornaam gewoonlijk gebruikt, leest op deze foto nog iets voor uit de plannen, die hij zich voor de toekomst indenkt. Een van de opdrachten, die hij zijn raad heeft voorgehhouden is, dat bij alle feestgedruis in het vroege voorjaar geen moment de zieken en nooddruftigen uit het oog mogen worden verloren. Zonder dat geen feest, 't Is een van de taken die deze vereniging ,,'t Alf Elfie'" zich als eerste stelt. omdat derp geen toegang gaf tot de zee, waarin het "dagelijks brood" Jan J-E. UO" Boorsel rondzwom. Ook een boek voor derpers. Als er in Egmond aan Zee over IJmuiden wordt gesproken, dan gaan de gedachten in veel gezinnen terug naar de jaren van voor de oorlog, toen vele families om den brode naar dit zeegat verhuisden, We beschrijven hier de tijd, waarin vele derper namen onder de IJmuider bevolking zich gingen vermengen en zich ontwikkelden tot op de dag van vandaag. Sterke banden tussen deze vissersplaats en het nog oudere vissersdorp Egmond aan Zee waren het gevolg. En wanneer nu de schrijver Jan van Baarsel, een man die als het ware door alle hoeken van IJmui den is gekropen, gaat schrijven over dat zeedorp, dan kan hij niet om de derpers heen. Hij komt ze overal tegen, op de schepen,in de In die dagen werd er veel gebeden in Egmond, wantde tijden waren slecht. "Heer, geef ons heden ons dagelijks brood", maar de Heer leek zich stil te houden, hoewelHij fluisterde toch wat in de oren van de derper vissers: "je kunt het krijgen maar je móet het wel zelf gaan halen". Dat kreeg toen de uitleg om naar IJmuiden te verhuizen, want daar lagen de vissersschepen met hun netten, om de kostelijke zeevis te verschalken. Vele Egmonders gaven gehoor aan de opdracht, die eens werd ge schreven: "Werpt uw netten uit" en zij deden het maar nu vanuit IJmuiden. IN DE BRANDING om 14.00 uur in het o.k. Verenigingsgebouw, Julianastraat 5, Egmond aan Zee. Er zal eeri aanval worden gedaan op 3 Nederlandse rekords bankdrukken door Gerrit Hensen (Egmond), Huub v. Eek (Amsterdam en Hans Claboo (Alkmaar). Komt allen de Egmonders aanmoedigen Abdijlaan 2 '/X Egmond-Binnen Tel. 4721 EGMOND AAN ZEE MARHALLSTRAAT 75 Uitstekend onderhouden MIDDENWO NING met voor- en achtertuin, z.g.a.n. c.v. en w.w.-installatie; met royale stenen zomerwoning (geheel ingericht), op slechts 2 min. van zee en duin. Indeling: entree, toilet, bergkast, door zonkamer, moderne keuken; 1e verd.: 3 slaapkamers met v.w., badkamer met douche, vaste trap naar zolderslaap kamer. Huuropbrengst zomerwoning minimaal 6000,— per jaar. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs 179.000,— k.k. IDE©® bavkelaardï Watertorenweg 73 - Egmond aan Zee - Tel. 2249 nog dezelfde dag klaar gepoetst en wel. Ook korrekties aan schoenen en reparaties aan koffers en alle lederwaren en beslist niet duur. J. DE GRAAF Pr. Hendrikstraat 25 Egmond a. Zee (t/o wijkgebouw) Julianastraat 3, Egmond aan Zee Tel. 2016 - privé 3663 ALLES OP SPORTGEBIED DE BEKENDE MERKEN Trainingspakken s-K-, Sportschoenen Voetbalschoenen JL Wintersportkleding '7 ook losse Jacks. Openingstijden: maandag t.e.m. vrijdag 9.00 - 12.30 en 13.30 - 18.00 uur. Zaterdag tot 5 uur, maandag gesloten Haasnoot Kado-tip v/ 't voor moeders in bruin en zwart Waar is je man? Als je dat nu nog niet weet, die is mt 17 t/m 45 reeds vanaf 550 DAMES- EN HERENKAPSALON Voorstraat 94, Egmond aan Zee Telefoon 2005 Doos' met 4 soorten NAGELLAK r.r REMOVER nu slechts 14,yO Grote doos met diverse soorten OOGSCHADUW

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Contact met de Egmonden | 1980 | | pagina 4