DE NIEUWE BONNEN Dagblad voor Noordholland van 17 September tot en met 30 September S CH AGER TTifrrmrc»Bureau der Schager editie: r, M J M V fcDl 1 lh Schagen, Laan 201 Dagblad voor Noord-Holland N.V. M Telefoon 444 (2 lijnen) Alkmaar - Voordam C 9 VRIJDAG 15 SEPTEMBER 1944 Postrekening 66189 BROOD: 39A en 40A, elk 4 rantsoenen; 39B en 40B elk 1 rantsoen. BESCHUIT: 39 en 40 elk 1 rantsoen be schuit. BLOEM: 227 en 228 algemeen elk 1 rant soen bloem, brood of gebak. ROGGEVLOKKEN, HAVERMOUT, GORT e.d.: 229 algemeen, 125 gram rogge- vlokken, havermout, gort, e.d. PEULVRUCHTEN: 230 algemeen, 125 gram peulvruchten. EINDERVOEDSEL: D78 reserve 250 gram roggevlokken, havermout, gort e.d. E78 reserve 250 gram kindermeel of voedingssuiker. BOTER: 39A V« rantsoen margarine of bo ter; 39B l/i rantsoen margarine of boter. KAAS: 231 algemeen 100 gram kaas. MELK: 39 en 40 1% liter taptemelk - C79 reserve 7 liter melk. - D79 reserve 7 liter melk - D80 reserve Z1/» liter melk - E79 reserve 7 liter melk - E80 reserve 3Vs liter melk; VLEESCH: 39A en 40A vleesch, 1 rantsoen vleesch of 100 gram kaas; 39B en 40B vleesch, *4 rantsoen vleesch of 25 gram kaas. SUIKER: 232 algemeen, 250 gram suiker. JAM: 233 algemeen, 250 gram jam. VERVANGINGSMIDDELEN: 234 algemeen 1 rantsoen vervangingsmiddelen. VERSNAPERINGEN: 39 150 gram versna peringen. TABAK: 39, 1 rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. Op deze bonnen mag reeds op 15 Septem ber van des middags 12 uur af worden ge kocht, uitgezonderd: vleesch, melk en tap temelk. Alle bonnen zijn geldig tot en met 30 September, behalve voor zoover hierbo ven een andere datum is vermeld. Reeds aangewezen bonnen, welke nog gel dig zijn: 224 algemeen (voor eenheidstoiletzeep) 3 Sept. t.m. 30 Sept.; 225 algemeen, C74, D74, en E74 reserve (voor waschpoeder) 3 Sept. tot en met 30 Sept.; E75 reserve voor toilet zeep van 3 Sept. t.m. 30 Sept.; R10 Tabak (voor 45 gram scheerzeep) 3 Sept. t.m. 6 Ja nuari 1945; 37 en 38 melk (voor 1% liter melk) 3 Sept. t.m. 30 Sept.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad Noord-Holland, Schager editie | 1944 | | pagina 1