SOUS MAINS HET PAROOL BOEKHANDEL OLDENBURG AFWEZIG A. PLOMP BERGEN BBBnflDDDDflDD BBDBBDDBBBBD KERKDIENSTEN JAN OTTEN Wij hebban nog enkele FAMILIEBERICHTEN VRAAG EN AANBOD N.V.H. SCHOORL Snijdt zelf uw tabak HUWELIJK PHAFF -NAAI MACH IN EHUIS Glazen fotolijstjes Poëzie-albums Boekhandel Oldenburg Laanweg, Schoorl BERGEN SCHOORL Na een geslaagde uitvoering een gezellig bal, maar dan onder leiding van den BALLETMEESTER Verlengde Geestweg 47 Bergen Billijk tarief, overal te ontbieden. (onderleggers voor brieven) Laanweg Schoorl Burgerlijke Stand GEMEENTE BERGEN GEMEENTE SCHOORL. FRANKLIN RAYMOND J. M. P. LUGTEN van 30 September tot 14 October De artsen Van Gelder en Poot nemen de praktijk waar. Wasserij „Bergen" vraagt JONGE MEISJES Hoog loon. Eventuele reiskosten worden vergoed. Aanm. A. ten Herkei, Loudelsweg 95; Bergen. Na 6 uur, Breelaan 38. Abonneert U op Agentschap SCHOORL Laanweg C 164 Wij zijn weer in de gelegenheid, reparaties aan naaimachines te verrichten. Machines worden afgehaald «en weer thuisbezorgd. Tegen inlevering van een onbruikbare naald, wordt een nieuwe afgegeven. NED. HERV. GEMEENTE (Ruïne-kerk) Zondag 30 September v.m. 10 uur Ds. BIERMAN GEREFORMEERDE KERK Zondag 30 September v.m. 10 uur Ds. A. H. VAN MINNEN n.m. 5 uur Ds. A. H. VAN MINNEN HERV. EVANG. „MARANATHA" Zondag 30 September v.m. 10 30 uur Cand't C. WIEGERS. Iedere Vrijdagavond 8 uur Evangelisatiesamenkomst NED. HERV. KERK Zondag 30 September 1945 v.m. 10 uur te Schoorl Ds. C. M. DE lONG 11.15 uur Zondagschool te Schoorl. RECTIFICATIE. Van 26 Aug. tot en met 1 Sept. 1945. GETROUWD: Klaas Zaal en Cornelia van Exter. Van 2 tot en met 22 September 1945, GEBOREN: Pieter Cornelis, z.v. Cor nells Nicolaas Hoogvorst en Geertje Ens. Jacobus Johannes Maria, z.v. Jacobus Jo hannes de Waard en Geertruida Mors. Nicolaas, z.v. Simon Wagemaker en Aaltje Brink. Eveline, d.v. August Theodoor Cramer en Berendina Cronselaar. Bartholomeus, z.v. Bernardus Plomp en Maria Johanna Meeuwisse. Anna Ferdinanda Maria, d.v. Adrianus Ooijevaar en Catharina Margaretha Snee- 1 kes. ONDERTROUWDHendrikus Adriane Dekker en Elisabeth Agatha Groot. Johannes Petrus Beentjes en Elisabeth Petronella Ruiter. Foppe Anne Bergsma en Annie Huber- tina Modder. Arie de Geus en Petronella Annie Henne- man. Hannes Duin en Anna Cecilia Beerepoot. GETROUWD: Johannes Deen en Jo hanna Geertruida van Scherpenzeel. Johannnes Albert Boeijinga en Immetje Gootjes. Gerrit van Hilten en Elisabeth Johanna Eriks. Jan Buiskool en Vronica Martina Burge ring. Petrus Jan Maria Hopman en Elisabeth Wilhelmina Bakker. OVERLEDEN: Pieter van der Brugge, 82 jaar. Grietje de Vos, 75 jaar. Jacoba Moras, 48 jaar. Anna Cornelia de Wit, 71 jaar. GEBOREN: Gerardus, z.v.Frans Wezel en Trijntje Marees. Gerarda Wilhelmina, d.v. Cornelis Hof en Wilhelmina Petronella Rietveld. Alida Hillegonda, d.v. Nicolaas Jozeph Kager en Maria Johanna Schilder. Wilhelmus Jacobus Anthonius Maria, z.v. W. Polle en C. A. Ligthart. Gerardus Maria, z.v. J. Nanne en M.Tesse- laar. Frans Hendrik, z.v. J. J. Siekman en C. E. Stenneberg. Franklin Raymond, z.v. C. Rens en G. G. Baas. ONDERTROUWDCornelis Brommer oud 55 jaar en Maartje Boontjes, oud 52 jaar. Cornelis Phaff, oud 21 jaar en Alida Ma rie Josette Blom, oud 19 jaar. Cornelis Vink, oud 36 jaar en Huberdina Cornelia Sanders, oud 33 jaar. Johannes Petrus Bakker, oud 37 jaar en Hillegonda Roosje, oud 29 jaar. GETROUWD: Wilhelmus Hendrikus Pommerel en Wilhelmina Jacoba Venneker. Johannes Nicolaas Kroon en Maartje van der Oord. C. Brommer en M. Boontjes. C. Minkema en T. A. Miedema. C. Phaff en A. M. J. Blom. OVERLEDEN: geen. De Heer en Mevrouw RENS-BAAS geven hiermede kennis van de geboorte van hun zoon CAMPERDUIN, 22 September 1945 Heereweg A 28 HANS DUIN en ANNIE BEEREPOOT hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op 11 Octo ber a.s., 's morgens half tien, in de Pa rochiekerk van de H. H. Petrus en Paulus te Bergen. BERGEN, Loudelsweg 115 HOORN, West 16 23 September 1945 J. BUISKOOL en V. M. BUISKOOL - BURGERING zeggen namens de wederzijdse ouders hun hartelijke dank voor de zeer vele belangstelling bij hun huwelijk ondervon den. Verlengde* Geestweg 4 Bergen. Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele blijken van belang stelling bij ons huwelijk ondervonden. C. BROMMER M. BROMMER-BOONTJES SCHOORL, September 1945. De bewoners van Dr. v. Peltlaan en omgeving, betuigen hierbij hun hartelijke dank aan de buurtcommissie voor alle moeite en zorgen, welke zij aan het zo welgeslaagde buurtfeest heeft besteed. DE BUURTBEWONERS. ARTS TE BERGEN GEVRAAGD een meisje voorde Ochtend uren of een werkster, 1 dag per week H. Lugt, Bickerslaan D 65 Schoorl. Mevrouw Kamp, Rondelaan 1, Bergen, vraagt een MEISJE voor halve dagen. Aanmelden van 10—12 uur v.m. Heer, ambtenaar en wedn., vraagt HUISHOUDSTER, 40 a 55 j., kind geen bezw. Liefst gep. wed. Br. no. 4, Bureau v. d. Blad te Schoorl. MEISJE GEVRAAGD voor dag of dag en nacht. Goed loon, prettige omgeving. Tevens werkster gevraagd. Hilckmann, Wiertdijkje, hoek Jan Tooropweg, nabij Mosselenbuurt, Bergen. Gevraagd, NETTE WERKSTER. Blombergen, Kapper, Bergen. Gevraagd een nette HUISHOUDSTER van middelbare leeftijd, bij heer alleen. Br. lett. B, De Haan's Boekh., Bergen. Voor direct gevraagd: een knecht voor tuinonderhoud. fa. A. Kofman en Zoon, Russenweg 18, Bergen. B.z.a. nette juffr., wed., 44 j„ als huis houdster bij heer alleen, niet ouder dan 50 jaar- Brieven onder no. 234, Bureau v. d. Blad, Schoorl. Dame te Bergen, biedt zich aan om leerlingen van middelbare scholen bij te werken. Ook genegen administratief werk te aanvaarden. Brieven onder letter G, Haan's Boekhan del, Bergen. Te huur gevraagd, huisje of zomerhuisje in Schoorl of Bergen. Brieven A. den Das' Kanaalkade 51, Schoorldam. Gemeubileerde zit-slaapkamer gezocht Br. no. 249, Bureau v. d. Blad, Schoorl. TE HUUR GEVRAAGD In Bergen of Schoorl, gedeelte van woning of zomerwoning voor dame alleen. Briev. P. v. Twuijver, Heereweg B 63, Schoorl. Gezocht in Bergen-Binnen, een klein alleenstaand HUISJE, minstens 1 grote kamer, met tuin, voor bejaard echtpaar, tegen Mei 1946. Br. aan Dr. Boonacker, Hondsruglaan 25, Groningen. TER RUILING aangeboden z. g. a. n. damesschoenen maat 38 voor wollen da- meivest of Wol daarvoor. 't Zeepaard, Laanweg C 157, Schoorl. Kachel, wieg, ledikant, gr. teil, RUILEN voor natura. Studler v. Surcklaan 9. TER RUILING aangeb.Kinderschoenen m. 35, (2 pr. hoge en 1 pr. lage), tegen m. 37. Verder m. 39, (1 pr. hoge en 1 pr. lage), tegen m. 41. Tevens enige jonge krielhanen, tegen een paar krielhennen. C. H. Kruisman, C 265, Schoorl. WIE WIL schapenwol ruilen voor lakens. Breelaan 20, Bergen. Weggelopen: een gele hond (boxer). Inl. gevr. door B. Bartels, Buerweg 6, Bergen VERLOREN een leren portemonnaie met inhoud gaande van Schoorldam naar Groet. Verz .teg. bel. terug te bez. bij: L. Delis, Kanaalweg E 70 Schoorldam. TE KOOP GEVRAAGD een goed radiotoestel. Meerweg 7, Bergen, Tel. 2050. vraagt voor enkele ingezetenen een KACHEL en BABYGOED, zoals luiers enz. Aanb. s.v.p. bij de Commissieleden. Tabakssnijmachines te huur of te koop. J. Ruis, Zuidlaan 45, Bergen. Ook U wilt eens een gelukkig huwelijk sluiten. Aarzelt daarom niet langer, maar vraagt heden om inlichtingen. Wij ver strekken deze geheel kosteloos en vrij blijvend, in blanco enveloppe. Geheim houding is bij ons verzekerd. BUREAU KUNZE Postbus 8006, Amsterdam-West.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 3