KERKCONCERT „DE RUS" DANST f925 1945 DANSCURSUS S.D.A.P. AFD. BERGEN en SCHOORL „IN 'T GOUDEN HAANTJE" GROOT NIC. SCHUIJT. SCHOORL C. P. JONGENS - BERGEN AARDAPPELKIEMBAKKEN HET NEDERL ROODE KRUIS Nederlandse Volksbeweging nog geen gedistilleerd ifaat aadapspekoffeueb, leder« WOENSDAG. ZATERDAG ZONDAG DANSMUZIEK VAN „DE DOLONANS" <s pe,s EXTRA ATTRACTIE!!! weer geopend Uiitoodifyittfy tot bijwoning van de vergadering van de N.V.B. op Maandag 15 October a.s., des avonds 8 uur, in Hotel „De Roode Leeuw" Spreker: A, Olivier Onderwerp: Doel der N.V.B. Toegang gratis Fa. BLOM DEKKER. SCHOORL. TEL. 359 OPENBARE VERGADERING te Bergen in „De Rustende Jager" op Maandag 15 October a.s., 's avonds 8 uur X» Spreker: Mr. J. IN 'T VELD, Burgemeester van Zaandam Entrée 25 cent De Besturen Ruïnekerk - Bergen Vrijdag 19 October 1945 Aanvang 8 uur Trude Westerouen van Meeteren, sopraan Riek van Veen, alt Lorens Silberling, tenor Emile Linssen, bas-bariton Meindert Boekei, orgel Toegangsprijs f 1,50 (incl. bel.) Werken van Bach, Handel, Mendelssohn, Chausson, Fauré, Andriessen Duetten van Reger - Kwartetten uit het „Requiem" van Mozart Toegangskaarten verkrijgbaar bij De Haan's Boekhandel en bij de ingang van het kerkgebouw Arbeiders -T oneelvereniging ..Bergen Regie B. C. Loevens Opgericht 2 Mei 1934 De uitvoering op 25 Otober a.s. van het kluchtspel is uitsluitend een donateurs-uitvoering Zij, die zich nog wensen op te geven als donateur(trice), kunnen dit alsnog doen tot uiterlijk Dinsdag 16 October bij de volgende adressen C. J. Sijpheer, Notweg 11; H. van Zanten Jr., Zuidlaan 42; W. C. Mol, Doorntjes 31 en bij de leden OP ZONDAG 14 OCTOBER BIJ VAN 3—6 EN 7—11 uur (Bekend van de Engelse dansavonden) Elke 10e bezoeker een gratis consumptie. Elke 25e bezoeker VRIJ ENTREE. Na een afwezigheid van 2X!2 jaar, zijn wij bij de eerst-aangewezen bon Beleefd aanbevelend, Sigarenmag. ..Spoorziclif - P. de L ang. Breelaan 9 ENGELS VOOR BEGINNERS! Zend briefkaart om een prospectus en proefnummer van de Practische schriftelijke cursus ENGELSE TAAL voor beginners. (Uitspraak, Lezen, Schrijven, Conversatie.) T ALEN-IN STITUUT WEESHUISLAAN 18 ZEIST Voor de vermicellibon t maizena pudding vermicelli maccaroni Voor de bloembon: banketbakkersmeel zelfrijzend bakmeel amerik. pat.bloem Voor de zuidvruchtenbons abrikozen rozijnen pruimen dadels Voor de koekbon: Verkade's koek Hille's koek Van Delft's koek Voor de kaasbon: prima kaassoorten Aanbevelend, TELEF. 2524 STATIONSTRAAT 6 - BERGEN in het lokaal van den heer G. KLOP te GROET Dansleraar Tk GROEN Aanvang der cursus VRIJDAG 19 OCTOBER a.s., 's avonds van 8—10 uur. Aangifte vanaf heden aan het lokaal. G. KLOP. Kunnen weer worden besteld 1! Handzaaimachines, Hooibouwwerktuigen en Landbouwwerktuigen Komt eens met ons praten. Aanbevelend. Ondergetekenden maken hiermede bekend dat met de thans geldende rantsoenering PER MAAT afgeleverd kan worden DE VERGUNNINGHOUDERS VAN SCHOORL -EN SCHOORLDAM Afd. Bergen en Schoorl Oud Luchtbeschermings-E.H.B.O.ers en anderen, die graag daad werkelijk aan het mooie Roode Kruis-werk willen deelnemen: Spoedig begint een nieuwe cursus voor opleiding tot transport- colonnist-helper en Roode Kruis-helpster. Geeft U op als cursist en helpt aldus mede het leger, dat tot steun van de lijdende mens strijdt onder de witte vaan met het Roode Kruis, te vergroten en versterken. Voor aanmelding en inlichtingen: L. van Terwisga, voorzitter, Zuidlaan 33, Bergen J. W. Hop, secretaris, Hoflaan 4, Bergen evacué's, onderduikers e.d., ontvangen wij zeer binnenkort een zending KACHELS U kunt hiervoor nu reeds bij de betrokken instanties uw aanvrage indienen, waarbij wij U gaarne van dienst zullen zijn Vraagt inlichtingen J. SMIT Jr.. Ruïnelaan II. Bergen Naar deze vergadering zal een autobus rijden. Vertrek 7 uur van café Klop. Stopt op de gewone stopplaatsen. Na afloop der vergadering zal de autobus langs dezelfde route terugrijden. 1 JAAR VRIJ DANSEN voor 1 dame en 1 heer, wiens nummer der danskaart gelijk is aan het nummer, dat na afloop van het bal getrokken wordt» Ook leveren wij op aankoopvergunning

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 4