BANANEN 305 298 Doms! Schoodtc BudyeduS „DE RUS" DANST DANSCURSUS 204 2163 B. W. DE VET C. ROOSLOOT J. BLOM GEEN DANSEN C. MEIJER AARDAPPELKIEMBAKKEN DEPÖT NUTRICIA BABY VOEDING Het is {cumhu, HUWELIJK onder no. 226 onder kef oude no. Vermeulen s Levensmiddelenkedriil WEDEROM J. KOKKES METSELWERKEN 1. i. OUDHOFF Speciaal verkoop Merk-arfikelen BRIDGE BRIDGE BRIDGE BRIDGE F.. BLOM DEKKER. SCHOORL. TEL. 359 ZATERDAG en ZONDAG HEEFT U HUISSLACHTING? P.J. BORST. RUïNELAAN 4. TELEFOON 2585 Vanaf heden weder telefonisch aangesloten J. H. SMIT, Transportbedrijf, Dokterslaantje C 233, Schoorl. Breelaan 3$ Telefoon 2068 Bergen Op de Gortbon o.a.Griesmeel met amandel-, frambozen-, sinaas appel- of caramelsmaak, per half pond 24 ct. Havermout per half pond 121/2 ct. Op de Vermicellibon o.a.: Vermicelli, Macaroni per ons 7 ct. Op de Zuidvruchtenbon: Abrikozen Rozijnen Pruimen Dadels Biscuits op broodbon (bij aankoop van boodschappen) Vlugge, nette bediening Midden-Geestweg 21 - Bergen beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende C. HOOGVORST Czn., BROOD EN BANKETBAKKERIJ HEEREWEG A 63, GROET Fa. A. RUIS ZN. onder No. Vanaf heden weder telefonisch aangesloten G. SELHORST, Brandstoffenhandel, Damweg E 47, Schoorldam. (Fa. BLOM DEKKER) TELEFOON 359 HutiSMGtifatS ontvangen Stationstraat 17 Bergen Telefoon 2189 Vraagt bij ons inlichtingen om in het bezit te komen van een kachel Weder ontvangen Schoencream, bruin en zwart en sterke inleezoolf jes 's Maandags de gehele dag schoenen brengen, 's Zaterdags kunt U ze weer halen. Bonnen 112, 181, 182, 647 en 736 zijn nog geldig. Beleefd aanbevelend, J. TON Electrische Schoenmakerij Stationstraat 18, Bergen Kunnen weer worden besteld!! Iedere DANSINSTITUUT B. HARMS Voor jongerenOp Maandagavond in het ORANJE HOTEL Beleefd aanbevelend, maar het fruit is nu op de bon. Dus alle klanten die fruitbonnen hebben ingeleverd, kunnen Zaterdag stoofperen, druiven, handperen enz. halen. Dus denkt er omalleen voor klanten die bonnen ingeleverd hebben. Dus andere mensen, bedenkt U maar eens als er weer een bon ingeleverd moet worden, waar U haar brengt. Aanbevelend. G. SCHEKKERMAN Dorpsstraat 86 Bergen Telef. 2069 telefonisch aangesloten onder ons oude nummer Dames- en Heerenkapper Dorpsstraat 10, Bergen P.S. Gelieve voor Damessalon vroegtijdig te bespreken. verkrijgbaar op de ingeleverde bonnen Jan Oldenburglaan Bergen EenzameBlijft toch niet langer doorleven met uw stil verlangen naar een levens kameraad! Door onze bemiddeling kunt U direct in contact komen met iemand, die evenals U zelf oprecht verlangt naar een ernstige, oprechte kennismaking. Wij hebben immers massa's ingeschrevenen uit alle plaatsen en dorpen in Noord- Holland, ook in Bergen en Schoorl en directe omgeving en geheel Nederland. Onze bemiddeling is voor jong en oud, voor werkende-, gegoede midden- en boerenstand. Wij hebben een speciale, prettige bemiddeling ,voor jongelui en kunnen Heren, die in een moederloos gezin (met huwelijk als doel) een serieuze huishoudster zoeken of Dames, die als zodanig geplaatst wensen te worden, ook direct van dienst zijn. Schrijft ons toch direct en wij antwoorden in blanco couvert Geheimhouding verzekerd Nederland's grootste Huwelijksbemiddelingskantoor „EXCELSIOR" Kampersingel 48 rood, Haarlem. Zolang de treinen niet normaal lopen, alleen op Woensdag en Zaterdag van 2 tot 4.30 uur geopend. VANAF HEDEN WEDER TELEFONISCH AANGESLOTEN ONDER NO. Metselaars, Aannemers, Laanweg C 170, Schoorl zijn vanaf heden weder telefonisch aangesloten Vrijdagmorgen de bonnen bekend, Zaterdag de boodschappen thuis bezorgd. Voor vlugge en nette bediening naar levensmiddelenbedrijf St. Antoniusstraat 23, Bergen Telefoon 2575 ZADEN, POOTGOED, ENZ. Zending V flPW W1PW w vw Deze worden afgegeven op aan koopvergunning. Beleefd aanbevelend A.S. ZONDAG in Café HILBRAND Aanbevelend, J. P. KLANKER RADIO, ELECTRA, REPARATIE, NIEUWE AANLEG VAKKUNDIGE MONTEURS RUïNELAAN 3 TELEFOON 2514 BERGEN. De clubavonden zullen aanvangen op Maandag 22 October a.s. in Hotel „De Roode Leeuw" te Schoorl, 's avonds 8 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Ook leveren wij op aankoopvergunning Handzaaimachines, Hooibouwwerktuigen en Landbouwwerktuigen Komt eens met ons praten. Aanbevelend. DE WAARD SLACHT VOOR U! SLACHTEN, AFHOUWEN EN WORST MAKEN f 7.50 ROKEN f 1,—ACHTERWEG - GROET Beginnelingen 7—9 uur, Gevorderden 9—11 uur. Opgave aan de zaal of bij J. C. Vermeulen, Breelaan 33, Bergen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 4