„GELD SPEELT GEEN ROL" DE RUS DANST KAPPEN vaat J. SMIT Jr. £e$et des Heiis „DE MASKERSPELERS fat pezeMipe wend AARDAPPELKIEMBAKKEN VEILIG VLUG VOORDELIG De Goedes Smederij Adverteert in dit Blad GRATIS KLOMPEN lefatatitiscUe txfteutHenteu Hit is Uet de fate fyd A. PLOMP - BERGEN NA AFLOOP BAL „DE RUSTENDE JAGER" - BERGEN Fa. BLOM DEKKER. SCHOORL. TEL. 359 Bakkerij J. BUISMAN KACHELS en FORNUIZEN weer 3 paar klompen cadeau G. SCHEKKERMAN, Tel. 2069 Telepaat!. PROF. REMIDOL PTT op Donderdag 8 November a.s. Opvoering van het geestige blijspel in drie bedrijven: in „De Rustende Jager" te Bergen Aanvang 8 uur precies Zie voor verdere bijzonderheden de raambiljetten ZATERDAG EN ZONDAG kunnen weer worden besteld 11 Ook leveren wij op aankoopvergunning handzaaimachines, hooibouwwerktuigen en landbouwwerktuigen Wij kunnen U leveren in alle uitvoeringen ELECTRO- EN RADIO-BUREAU J. M. J. SCHOUTEN. Sfafion.tr. 15. Tel. 2096 Ook FORNUIZEN van voor-oorlogse kwaliteit, in gegoten- en plaatijzer uitvoe ring kunnen wij U op vergunning leveren Ruïnelaan 11 - Bergen Nh. Bergen N.-H. GARAGE P. SMIT Telef. 2529 repareert weer als vanouds, dus Test-apparaten voor electr. installatie Ford-Service Molenstraat J. Oldenburglaan TEL. 2460 TEL. 2018 Heden ontvangen Vraagt inlichtingen in Karei de Grootelaan 2 Telefoon 2379 Bergen Op veelvuldig verzoek houdt de Bergense op Dinsdag 6 November a.s. in de kegelzaal van „De Rustende Jager" te Bergen o.a. de telepathische post, het opsporen van voorwerpen, geheime opdrachten enz. Voor serieuze belangstellenden zeer interessant. Toegangsprijs 50 cent belasting Aangifte radio-ontvangtoestellen In November zijn aan de beurt: Uw rijwiel eens grondig te laten repareren, enkele nieuwe onderdelen, een kettingkast, jasbeschermer en zo straks banden, geven het wederom een prettig aanzicht en een ver trouwd vervoermiddel. Maarlaat GOED repareren. Alle kinderen boven 5 jaar worden op Woens dagmiddag 7 November 3.30 uur voor een filmuurtje in het Oranje Hotel verwacht tt Komt eens met ons praten Aanbevelend, Binnenkort kunt U bij ons Uw gebakbon inleveren, waarvoor U kan krijgen, ZONDER inlevering SPECULAAS, ALLERHANDE, JODENKOEKEN, ZANDKOEKJES, GEBAKJES, ENZ. Thans op inlevering dagelijks verse speculaas Door enorm succes gaan wij door met onze klompen-reclame en geven Dus wie deze winter op klompen wil lopen, Komt tussen 5 en 10 Nov. bij ons groente en fruit kopen. Wie nog zijn bonnen brengen wil. Ook hij doet mee aan deze gril. Wij komen vragen aan uw huis. En brengen dagelijks bij U thuis Maandag kunt U aan de winkel lezen, Wie deze week de gelukkige mocht wezen. Beleefd aanbevelend, Alleen Zaterdag als reclame: 2 Kg. GESCHRAPTE WORTELTJES 25 CENT Bij inkoop van inmaakandijvie wordt zout bijgeleverd Vanaf heden gesneden rode kool en gare biet Bij ons kunt U de bonnen van de fruitkaart F 01 tot en met Zaterdag 3 November brengen Alle houders van radio-ontvangtoestellen en zij die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben, moeten i/d loop van November en Decem ber a.s. aangifte doen bij een postinrichting (geen postagentschap) Tot vervoer of in opslag aanwezige radio-ontvang toestellen vallen hier buiten. De aangifte-formulieren zijn kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren. 5 Nov. A t/m Bak 6 Nov. Bal t/m Beij 7 Nov. Bez t/m Boq 8 Nov. Bor - einde B 9 Nov. C 12 Nov. D t/m Es 13 Nov. Et t/m Geij 14 Nov. Gez - einde G 15 Nov. H t/m Heus 16 Nov. 19 Nov. 20 Nov. 21 Nov. 22 Nov. 23 Nov. 26 Nov. 27 Nov. 28 Nov. Heut t/m Hor Hos - einde J K t/m Kn Ko - einde K L t/m Loc Lod t/m Met Meu - einde M N t/m Ot Ou t/m Pop Stichter William Booth TOEGANG VRIJ Iedere Zondagmiddag 2 uur Zondagschool in het Dokter Dekkerhuis naast het Gemeentehuis, voor kinderen 5—15 jaar. Ouders wij verwachten ook Uw kind.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1945 | | pagina 4