ROB <U Baton avAHtuciec ltacantiwefyeUhty Amsterdamsche Bank VOLKSSTEMMING TRAM M. VELDMAN, P. VAN BODEGRAVEN JOH. BR0ERE H. v* dElsken DANSEN P. RANZIJN A. K0LLMER Partij van de Arbeid, afd. Bergen Administratiekantoor feco-2itto,eta i Drogisterij ,/t Wapen van Schoorl" BROOD- EN BANKETBAKKERS EET NU PEULVRUCHTEN Kwaliteitsuurwerken Boomkwekerij „Sursum Corda" te Schoorl PIANO-LESSEN GEBR, SCHOEN tegen wil en dank. Bergen's Manufacturenhandel Kinderverhaal -e m> 4 kleiaardappelen Goedkope Groentenhal Bloemkwekerij Lij tweg 44, Bergen PROVINCIALE STATENVERKIEZING op WOENSDAG 26 APRIL 1950 Octerno corsetten of maatcorsetten (Levering Ziekenfonds) GESLOTEN 30 April tlm 6 Mei GESLOTEN 23 April t/m 29 April N.V. Kantoor Bergen, Breelaan 10, Telef. 2563 M. v. TEULINGEN, Hereweg C 70 Telef. 272 Schoorl KIESSTROOK Vóór behoud van de tram Tegen behoud van de tram TELEF. K 2209 - 285 TH. LINTHORST, Hei adces {/oh i/tctco-uwe-n BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN PLOMPER - BERGEN ERKEND VERHUIZER FEUILLETON 3. Kleermaker Shag tabak C. J. van 't Sant, Café Nieuwendijk Iedere Zondag Aanvang 's middags 4 uur 1/Üa^neiistuc Dorpsstraat 3 Auto - Rijschool lfBERGEN Eindelijk bereikte Sheeba een aan de rotsen bevestigd touw, dat voor een bepaald doel hier scheen te zijn opgehangen. Ze klauterde er tegen op en trok Rob, die bijna riiet meer kon meekomen, naast zich op het nauwe pad, dat hier in de rots muur was uitgehouwen. Heel in de diepte keken de overigen ingespannen toe naar de wandeling, maar Rob wenste gevaarlijke klauterpartij. Het pad hartelijk dat ze spoedig een vei- leidde een heel eind langs de liger weg zouden bereiken, rotswand. Voor Sheeba scheen Eindelijk liep het pad dood. dit tochtje een gewone dagelijkse Nergens was meer een spoor van een weg te bekennen. Sheeba beduidde Rob zijn revolver af te schieten, wat Rob deed en beiden wachtten af. Wij hebben aangekregen een partij puik beste die wij verkopen voor 14 ct. per k.g., per zak of per kistje Ook hebben wij nog een klein partijtje puike blauwe. Voorts geven wij nog deze week 6 pond roodstovers f 1. 4 pond zoete appelen f 1.. 4 pond moesappelen f 1. 3 pond Goudreinetten f 1, 3 Citroenen f 0.25 Alleen Zaterdag 6 pond Spinazie f 1.. Voor de laatste keer nog 1 kg. Jaffa's 75 ct. en 10 sinaasappelen f 1. Alléén in de Dorpsstraat 86 - Telef. 2069 Bergen Bloembakjes vansf f 1,75 Geraniums f 0,60 Dwerggeraniums f 0,50 Alle ouden van dagen en hulpbehoevenden, die gebruik wensen te maken van vervoer, kunnen zich opgeven bij C. BRAK, Middengeestweg 7, telef. 2416; D. ARKENBOUT, Groeneweg 74; Mevr. N. DE MOOR-BROUWER, Russenplein M. DE BEURS, Tuindorpweg 7, telef. 2797; Bergen aan ZeeN. v. d. LINDE, Kerkstraat 7 Vanaf heden bieden wij U aan, alles naar maat of confectie elastieken buikgordels, corset-buikgordels met of zonder maag- of buiksteun, elastieken breukbanden of breukbanden met veer, elast. kousen, enkelstukjes, voetcorsetjes, kniekappen, voorvoetsteuntjes J. v. BALEN, Dorpsstraat NIC. BALTUS, Stationsstraat G. BLOMMENSTEIN, Loudelsweg D. v. d. BORN, Bergen aZee A. BüSTER, Oosterweg P. J. VEENEDAAL, Drv.Peltl. J. KOK, Leo Gestelweg B. SANTING, Molenstraat F. KAANDORP, Dorpsstraat Tijdens de vacantieregeling wordt niet bezorgd. Winkels geopend 818 uur. S.v.p. contant betalen. Voor Bergen a. Zee tijdens de vacantieweek aan het adres van D. v. d. Born brood verkrijgbaar. NIC. BAKKER, Dorpsstraat J. BUISMAN, Molenstraat J. BUISMAN, Oldenburglaan J. LEERING, Apeldoornweg Wed. LEIJEN, Loudelsweg J. GUICHELAAR, Breelaan H. VIJN, Loudelsweg Geef ons uw wissels en kwitanties ter INCASSO Zorgvuldige behandeling Vlugge afrekening Dagelijks geopend van 9—12.30 en 1.30—4 uur Zaterdags van 9—12 30 uur per 500 gram Grauwe erwten50 ct. Capucijners 45 ct. Grote groene erwten30 ct. Witte bonen50 ct. Citroen bonen50 ct. Ook kunnen we U leveren Natte Gember, per 100 gram50 ct. potje meenemen. Breng zó uw stem uit voor behoud van de tram voor de volksstemming te Bergen Nh., op 26 April 1950 U bevordert daarmee de WELVAART voor heden en toekomst zijn NIET veel duurder maar W E L veel beter 1 VAKKUNDIGE REPARATIE-INRICHTING ook voor antieke en meer gecompliceerde uurwerken. Kleine Dorpsstraat 9, Telef. 2778 BERGEN levert alle soorten bomen, heesters, rozen, vaste planten enz. Speciaal adres voor tuinaanleg, windkeringen, sport terreinen enz. Prijscourant op aanvrage gratis. Vraagt ons persoonlijk bezoek (desgewenst aan huis). p/a Prinsesselaan 28 Bergen Stoomwasserij Visscherslaan 11 Telef. 3712 ALKMAAR Hertenlaan 6, Bergen, Tel. 2697 VERZORGT UW EEN WONDERLIJKE GESCHIEDENIS door B. J. TEN WESEPE Jan glimlachte verstrooid. Inderdaad dacht hij aan Pop en nu de avond nagenoeg voorbij was. had hij toch wel een tikje spijt, dat hij op deze wijze de verkering verbroken had. Morgen ochtend kwam natuurlijk de ring, netjes in een pakje bezorgd, van het Westeinde. Want als Pop eenmaal iets in haar hoofdje had, dan kreeg je met geen zes olifanten het er uit. Hij zuchtte. Ja, nu was het te laat. Eigenlijk een beetje stom van hem. Het was veel verstandiger geweest, als hij vanavond eens de traditie gebroken had en naar Pop was gegaan. Wel licht zouden ze dan tot een oplossing gekomen zijn. Bijvoor beeld tweemaal in plaats van driemaal. Eigenlijk had ze wel een beetje gelijk, want het kostte altijd geld. Ook al won je, want je dronk op zo'n avond een stuk of vier, vijf borrels en die waren tegenwoordig ook niet goedkoop. Ja, alles bij elkaar hadden z'n kaartavondjes al heel wat geld in het laadje van de kastelein aebracht En langzaam rijpte in hem een besluit. Morgen vroeg, voor kantoortijd, zou hij even naar net Westeinde gaan. Als een berouwvol zondaar. Dan was het misschien nog niet te laat. Hij kon Pop toch zo maar niet laten schieten. Meer dan twee jaar gingen ze al met elkaar en als hij volgend jaar promotie maakte, zouden ze immers kunnen trouwenZij met het winkeltje en hij op de Bank, hadden ze immers een pracht inkomen. Z'n schoonmoeder zou na hun huwelijk immers naar Gelderland gaan, bij haar ongetrouwde zuster in Nog steeds verstrooid nam hij afscheid van zijn vrienden en het liep tegen half twaalf, dat hij weer op straat kwam. Het regende nog steeds en de weg was nu smerig geworden, glib berig zelfs. Ba, wat een weer. Zou hij een taxi nemen? Maar die zou toch wel niet te krijgen zijn met deze regen. Hij zou op de brug lijn 3 maar weer nemen De Centuurbaan lag nagenoeg verlaten. Bol klonken zijn stap pen op de tegels van het trottoir. Achter zich hoorde hij een tram over het kruispunt van de Ferdinand Bol ratelen. Misschien de drie. Hoefde hij niet lang te wachten. Bij de Ruysdaelkade keek hij werktuigelijk achter zich, of hij veilig kon oversteken. Maar er was geen auto of tram te be ken. Verroest, dacht hij, de stad leek wel uitgestorven. Ligt iedereen dan nu al op bed? Nou ja, het was ook al half twaalf. Hij wilde het trottoir afstappen om over te steken naar de halte op de brug. En toen gebeurde het. Plotseling kreeg hij een zware slag op zijn hoofd. En bijna onmiddellijk verloor hij het bewustzijn, zakte door zijn knieën op de natte straat. Enkele seconden later snorde een grote auto in pijlsnelle vaart weg en was in een oogwenk in het duister verdwenen. Lijn 3, die even later de brug opkroop, stopte wel, maar vertrok zonder Jan Houtzagers. HOOFDSTUK 2 SPOORLOOS In het kamertje achter „De Wolbaai" aan het Westeinde werden hete tranen geschreid over een jonge man, die zijn keuze bepaald had. Tine Willemse, die echter steeds Pop genoemd werd was er vast van overtuigd geweest dat haar brief het door haar gewenste effect zou sorteren. Natuurlijk, Jan hield immers meer van haar dan van zijn kaartavondjes. Het zou hem wellicht enige moeite kosten om deze beslissing te nemen, maar uiteindelijk zou ze hem tussen half acht en acht uur wel zien verschijnen voor de winkel. Ja, het was mischien een beetje hard voor hem, maar daar was nu eenmaal niets aan te doen. Zo ging het niet langer: drie avonden in de week kaarten en meestal geld verliezen, gezwegen nog van het geld voor de verteringen, want het acht bare kaartclubje zat natuurlijk de gehele avond niet op een droogje. En daarom had ze besloten om via een briefje hem te dwingen het kaarten er aan te geven. Per slot van rekening zou hij haar zin toch wel doen. Als ze straks getrouwd waren, kon dat kaarten immers ook niet meer doorgaan. Nou, ze zou hem hartelijk ontvangen. Voor deze gelegenheid had ze een doos gebakjes in huis gehaald, en er was een glaasje port. Bovendien had ze een doosje sigaren gekocht. Hij rookte immers graag een goeie sigaar Om zes uur had ze de winkel gesloten en was ze naar haar kamer gegaan om zich te verkleden. Niet in haar blauwe winkel jurk, die ze immers al zo vaak had gedragen, maar in haar aardige Schotse New Look zou ze hem opwachten. Hij vond immers, dat dit nieuwe dingetje haar zo aardig stond. Na het eten had ze met moeder vlug afgewassen en nu zaten de beide vrouwen rustig rond de tafel: mevrouw Willemse met een breikous en Pop met een boek. Tergend langzaam draaiden de wijzers van de oude pendule kwart over zeven. Over een kwartiertje, misschien een half uur, zou hij wel komen. Hoewel nog te vroeg, keek ze van tijd tot tijd eens door de glazen deur via de etalageruit naar buiten. Maar het was alleen lijn vier, die periodiek voorbij reed, dan de éne kant uit, dan de andere. Of enkele auto's en fietsers en natuurlijk ook wande laars. Voor de etalage bleef niemand meer staan, want het licht brandde niet en in de straat branden maar enkele lantaarns, zodat het vrij donker was. „PPing!" Half acht sloeg de pendule. Nu zou hij wel gauw komen. Een tikje zenuwachtig bladerde ze in bet boek, waarvan ze nog maar twee bladzijden had gelezen, want ze kon haar gedachten er toch niet bij bepalen. Daar kwam iemand aan, die voor de deur stilstond. Ze stond op om naar voren te gaan. Gelukkig, ze zuchtte van verlichting, Maar onmiddellijk daarna werd ze teleurgesteld, want het was een man, die in de beschutting van de deur een sigaret aanstak en daarna weer verder liep. Ze viel weer in haar stoel neer en legde nu het boek op tafel. Onafgebroken tuurde ze naar de straat, zag de auto's en trams passeren, de voetgangersMaar niemand bleef staan. Nou ja, het was nog geen kwart voor acht. Misschien werd het wel acht uur, voor hij er was. Van de Zocherstraat was het nog een heel eind. Eerst met lijn 1 tot aan het Leidseplein en dan met 7 of 10 tot het Frederiksplein. Dat duurde samen toch zeker wel een klein half uur. Tien voor achten. Lieve hemel, veel haast had hij niet. Maar nu zou hij toch wel gauw komen. Wacht, ze ging maar eens naar de winkel, even kijken. Moeder .Willemse, die van het schrijven op de hoogte was, keek, haar dochter hoofdschuddend na. Ze was een verstandige vrouw, had haar dochter het schrijven van deze brief afgeraden, maar ja, ze wist het immers: Pop had de natuur en de onver zettelijke wil van haar vader geërfd en dus gaf het weinig, als zij advies gaf. Uiteindelijk zette ze toch haar eigen zinnetje door. En in tegenstelling met de gedachte van haar dochter twijfelde mevrouw Willemse er aan, of Jan zou komen. Jarenlang had ze achter de toonbank in haar winkeltje gestaan n zodoende heel wat mensenkennis vergaard. Jan was niet iemand, die zich op deze wijze liet dwingen. Enfin, men kon toch geen ijzer met handen breken, was haar stelregel en als de beide kinderen voor elkaar bestemd waren, kregen ze elkaar ten slotte toch wel, al was het misschien langs andere wegen, dan die, welke zij zelf uitstippelden. Daarom zei ze ook niets, toen Pop naar voren ging en bij de deur in de richting van het Frederiksplein keek. Want naarmate de wijzers van de klok verder gingen, versterkte in haar de mening, dat Jan in het geheel niet zou komen. Acht uur pingelde de pendule en mevrouw Willemse stond op om zich een kopje thee te schenken. Het was nog te vroeg voor koffie. Het werd kwart over acht en Pop kwam plotseling tot de ontstellende ontdeking, dat Jan toch wel eens anders gekozen kon hebben, dan zij in haar naïviteit had gedacht. Geen ogenblik was het in haar opgekomen, dat hij haar dreigement naast zich zou neerleggen om toch naar zijn kaartvrienden te gaan. Dat hij op dit ogenblik reeds met groot slem in zijn handen zat, wist zij natuurlijk evenmin, maar langzamerhand drong de realiteit tot haar door, hoewel ze zich nog enige tijd vasthield aan de laatste strohalm van haar gedachten: er kunnen zich omstandig heden hebben voorgedaan, waardoor hij wat opgehouden is en- dan komt hij,, wat later. Doch om half negen was ze zo ver, dat ze wel begreep welke keuze Jan gedaan had. Hij zat toch te kaarten en liet haar maar wachten. Wachten? Stikken! Tranen van woede en belediging kwamen haar in de ogen. Als ze hem op ditzelfde ogenblik had kunnen bereiken, zou ze hem met haar kleine vuisten op onge nadige wijze hebben bewerkt, waar ze hem maar raken kon. Maar Jan zat een paar kilometer verder, veilig en wel in het kleine kamertje achter de gelagkamer van „De Witte Engel" en was zijn meisje al geheel vergeten. Met geweld drong ze haar tranen terug. Nee, ze ging niet huilen. Dwaas, die ze was om nog tranen om hem te vergieten. Zo diep zat nu zijn liefde voor haar, dat hij nog niet eens kon breken met z'n kaarthartstocht. Hij had zijn soos en zijn vrien den liever dan haar. Goed, dan ging hij maar met hen trouwen, maar zij liet zich niet langer in de luren leggen. (Wordt vervolgd) Jan Oldenburglaan 29 Bergen Wij verwerken uw lap stof en repareren Telefoon 2546 IBM Heden verkrijgbaar, prima a 75 ct. per half pond. Beleefd aanbevelend Oude Prinsweg 7 Bergen Elke Woensdagavond van 7-9 uur in hotel „De Vergulde Valk" te Egmond aan Zee. Alkmaar, Dijkgraafstraat 2, telefoon 5283, Door en door VLEKVRIJ Fa J. SMIT Jr. - Ruïnelaan 11 Kampeerhemden Kampeerbroeken Dames-shorts (rokmodel) Kampeerdekens Neemt U bij ons uw rijlessen Voor goed onderricht wordt ingestaan BERGEN t Breelaan 50, Telefoon 2496 ALKMAAR: Bergerweg 12, Tel» 3725

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 4