in o*vz& Bedde*io$ddt+ify SID0NIUS DE JONG SERVETTEN Kort HAAR T. VAK DIEPEN C. BOERING SPOORBOEKJES Koakstet (extern) H. K. Finkensieper Coietoda-kevet Kastpapier Huiskamer-verlichting Hottsoioh D0BBEN Sei&oen aanbieding SPECIALE SEIZOEN-AANBIEDING DORCAS"-Vereniging Ie Schoorl ZeHicansteüin^ van Hat*dwetkeu Electr. Koelkasten Voor RIJWIELEN Boekh. Oldenburg VRAAG EN AANBOD Vacantieruil Hilversum Voor Invalide wagens Tandem te koop Calciumarsenaat Koper Sept. tuinnetten Boekh. Oldenburg, Schoorl Bipz&nd&c tnöóic Uapp&t. Electra Radio MEIJER 2266 telefoon 2266 VERKOOPSTER, SPECIALE BEDDENZAAK Entrée 10 ct. Loten 50 ct. Heren ROKERS! „Beekman's Regalia" kopen! Voor verhuur en stalling GEBR, SCHOEN Hei adc&s i/an vectcauwen Necchi Zig-Zag naaimach. Loonmaaier Electra Radio Meijer op Ie Hypotheek iMvtecdieHdceqdiHty AMANDELTJESPUDDING mei nóg meer amandelen KERKDIENSTEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN Witte en gekleurde Voor H. H. Pensionhouders bij grotere hoeveelheden SPECIALE PRIJZEN Boekhandel C. OLDENBURG Burgelijke Stand BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE FAMILIEBERICHTEN DANKBETUIGING flinke zelfstandige Neiie JONGEN Jan Kokkes, Groentenhandel, VACANTIERUIL WONINGRUIL WONINGRUIL Warenhuis en Ijzerhandel verdelgingsmiddel per kg. f 1,10 voor 2001. water tegen aardappelziekte per kg. f 2,- voor 100 1. water Alle maten 18 ct. per M2. in zijde en perka. Uiterst lage prijzen. Heeft U iets te koop Wij verkopen voor U alle net gebruikte goederen 1 1 Kunstenaars-Cenirum Bergen Jubileumtentoonstelling Foeke Kamstra Tekeningen: Ctara Colnot de grote mode Nu toch zeker: Mooi Fris Gemakkelijk Laken katoen 180 br. a f 2,70 160 a f 2,40 Dames skisokjes vanaf f 0,90 Kinder f 0,66 Verder grote sortering in bad pakken, zwembroeken, badmutsen, shorts, baddoeken, thee- en hand doeken, speelpakjes en -jurkjes, witte fantasie damesgarnituurs, dames-, heren- en kinderslips, singlets, sportbroeken, overhemden vaste boord enz. enz. Aanbevelend, Stationsstr. 5, Telef. 2659, Bergen Gevraagd voor direct met ervaring in Confectie- en Herenmodevak MEISJE voor kantoorwerk DE PEE - BERGEN H.H. HOTEL- EN PENSIONHOUDERS PROFITEERT U VAN DEZE UNIEKE GELEGENHEID KOORSTRAAT hoek LAAT, ALKMAAR Opgericht 1906 in de Kerkekamer der Ned. Hervormde Kerk te Schoorl, op Zondag 11, Maandag 12 en Dinsdag 13 JUNI a.s. Geopend alle 3 dagen, 's middags van 3-6 uur Wie goedkoop en smakelijk wil roken, moet bij z'n winkelier Hoogste in kwaliteit, laagste in prijs. Sigarenfabriek „DE KROON", Loudelsweg 73, Bergen Stoomwasserij Visscherslaan 11 Telef. 3712 ALKMAAR P. ROOS Schoorl, Laanweg C 181 De Heer Helderziend Magnetiseur houdt op Woensdag 14 Juni a.s. privé-consult in Café DUIN te Schoorl van 127 uur. 'Qvari Jï7j ailna Eau de Cologne Adverteert in „De Duinstreek" vanaf f 395 met métalen binnenwerk. Bult, Brandstoffenhandel Telefoon No. 2085, Bergen Gelden beschikbaar KANTOOR E. T. H. MUNK, Ingezonden mededeling m ZONDAG 11 JUNI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur Ds. Bekius Gebouw „REHOBOTH" Dr. van Peltlaan 1 v.m. 10.30 uur Ds. Bremer GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 u. en n.m. 5 u. Ds. C. W.Thijs van Geesteren-Gelselaar v.m. 10 u. voorbereiding H. Avondmaal LEGER DES HEILS Dorpshuis, Zondagsschool voor kinderen tot 12 jaar 12.15 uur. Donderdag 2 uur Dorpshuis gezinsbond voor vrouwen boven 18 jaar R.K. KERK Zondag v.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. NED. HËRV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl Ds. Wiltink van H. Hugowaard OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper GEREFORMEERDE KERK geen opgaaf NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur Ds. Roobol HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur Egmond Binnen Ds. Plug van 28 Mei tot 4 Juni 1950 GEBOREN Maarten Benardus z.v., M. B. Janssen en M. Bloetjes te Alkmaar. ONDERTROUWD Adrianus Tesselaar, 26 jaar, te Alkmaar, en Jeltje Schoor- stra 27 jaar Johannes Lambertus Louwe, 27 jaar, en Woltje Hoogvorst, 28 jaar, te Alkmaar. GETROUWD Dirk Tieman en Geer- truida Seewald, te Rotterdam. van 29 Maart tot 1 Juni 1950 GEBOREN Petronella C.d.v. A. P. Mors en van M. Roskam Jannetje, d.v. J. P. Jonker en van V. Pool Petrus, z.v. J. van Wonderen en van J. C. Nolten Trijntje, Agatha, d.v. C. Gutker en van T. Meijer Sjoerd, z.v. G. Minkema en van C. van Stipriaan Rita C.d.v. K. Krul en van C. Biersteker; Adrie S.d.v. K. Hulshoff en van H. de Vries Simon H., z.v. W. Snip en van G. Smilda Franciscus M., z.v. J. J. Schotvanger en van M. A. Hoefeijzers Jan W., z.v. H. J. Meedendorp en van M. Beunder Albert W., z.v. E. H. Kleij en van Th. E. Collé Cornells P., z.v. A. Kooijman en van C. Sijs Evodia M., d.v. Th. G. Sterk en van J. M. C. Rurup. GETROUWD D. Dapper en J. Meijer M. P. Ens en C. E. Beets P. Broersen en C. P. Druijven J. Stam en M. M. van Overmeeren OVERLEDEN W. A. Pels, oud 44 jaar, echtgen. van P. Bontes F. Mosk, oud 73 jaar, echtgen. van N. Besse J. den Das, oud 77 jaar, echtgen. van F. Stenneberg A. Hoogvorst, oud 71 jaar, weduwnaar van C. de Jong J. N. Slaats, oud 83 jaar, echtgen. van E. M. Timmerman. GEBOREN Rudolf, z.v. Anton Bronk- horst en Gretha Ruiter. Helena Barbera Agatha, d.v. Johannes Theodorus Kuileboom en Maria A. C. Schaap. ONDERTROUWDGerardus Petrus van Berkum en Neeltje Stam. Jan Groot, te Egmond-Binnen en Grietje Lampe. Gerrit Wijker en Neeltje Buis. GETROUWD Jacob Schong en Cor nelia Wilhelmina Teppenkamp. Engel Dekker en Cornelia Schol. Jan Groot en Grietje Lampe. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze zoon en broertje WILLEM G. NIEUWLAND-KROON A. NIEUWLAND IET en ARIE Schoorldam, 7 Juni 1950 Verloofd JOHANNA BOOTSMA en GERT BLOM Groet, 18 Juni 1950 Petten, Achterweg 172 A Voor de vele blijken van belangstel ling, bij mijn terugkeer uit Indonesië ondervonden, betuig ik, mede namens mijn ouders en verloofde, aan allen mijn harte lijke dank. K. DE VET Jzn. Schoorldam, E 69 Voor de vele blijken van belangstel ling, ondervonden bij mijn thuiskomst uit Indonesië, aan buren en kennissen mijn hartelijk dank. J. G. BEEK Bergen Nh., 26 Mei 1950 St. Adelbertuslaan 7 Hartelijk dank ik allen, vrienden en bekenden, in 't bijzonder de Bond van Plattelandsvrouwen, afd. Schoorl, voor de vele blijken van belangstelling bij mijn thuiskomst uit Indonesië ontvangen. L. LEEN Schoorl, Juni 1950 Hartelijk dank aan allen, die ons 40- jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. G. BELLIS M. BELLIS-VRIENDJES Kinderen en Kleinkinderen Camperduin, Juni 1950 Daar het mij onmogelijk is ieder per soonlijk te bedanken voor de grote be langstelling bij mijn 25-jarig ambtsjubileum ondervonden, betuig ik langs deze weg allen mijn hartelijke dank, die deze dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt. De Opperwachtmeester- Groepscommandant S. WEILAND Schoorl, 2 Juni 1950 Hiermede willen we onze hartelijke dank betuigen aan allen, die belangstelling heb ben betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze beste Man en Vader, de Heer JAN DAALDER. In de eerste plaats geldt deze dank aan Dr. Lugten en Zuster Schmidt, voor de liefderijke behandeling en aan Ds. Bekius voor de troostvolle woorden tot ons ge sproken en tenslotte aan de heer v. d. Berg en de heren dragers van „De Laatste Eer", de overledene bewezen. Uit aller naam H. DAALDER-BOERMAN Bergen, Juni 1950 Middengeestweg 29 In het Doopsgezind Broederschaps huis te Schoorl wordt gevraagd een Aanb. schriftelijk of 's avonds tussen 7 en 8 uur bij Mevrouw De Vries. Voor direct gevraagd t voor zomer en winter. Bergen. Telef. 2326 Gevraagd een WERKSTER, liefst voor Vrijdag. Mevr. Hoebe, St. Antoniusstr. 1Bergen Gevraagd Een ARBEIDER voor de hooibouw. H. Zwaan, Baakmeerdijk 4, Bergen Net MEISJE gevraagd voor pension. Mevr. de Ridder, Broekbeeklaan 3, Bergen Gevraagd 2 flinke JONGENS leeftijd 16-20 jaar, Badbedrijf Groothoff, Camperduin Naai- en borduurwerk GEVRAAGD. Brieven no. 501, Bureau van dit blad te Schoorl Biedt zich aan Nette WERKSTER, voor Dinsdags, f5,- per dag. Adres Smit, Damweg E 40. Biedt zich aan HUISHOUDSTER. Wed. G. Klomp, Koedijk 71. Tijdelijk adres Dirkshorn, B 20 Gevraagd een net DAGMEISJE voor direct voor de maand Juni of eventueel langer. Adresvan Renenpark 3, Bergen Nette vrouw biedt zich aan v. seizoen werkzaamheden, voor hele of halve dagen. Br. 1113, De Haan's Boekhandel, Bergen Bijverdienste gezocht voor regelmatig tuinonderhoud in centrum van Bergen, liefhebber drie dagen elk 3 uur a f 5.- per week. Br. no. 1111, De Haan's Boekh., Bergen Wie ruilt zijn huis voor Juli of Aug. met vrijst. villa te Laren. KI. gezin. Adr. Jagersweg 3, Laren, Tel. 3140. Aangeb. in bosrijke omgeving mooi groot vrij huis, 7 kamers, gr. tuin, dicht bij bos en heide. Gevr. huisje of 2 kamers liefst in Bergen aan Zee voor 3 dames met jongen van 10 jaar of 2 kamers te huur gevraagd met gebr. van' keuken voor 3 of 4 weken in Aug. Event, te huur vanaf 15'Juni tot eind Juli, gr. zit-sl.k. voor 2 pers. Br. m. prijs, Eikbosserweg 36, Hilversum Gezocht te Bergen vrije woning voor klein gezin, goede stand. Aangeb. woning te Beverwijk, Amsterdam, Den Haag of Alkmaar. Br. no. 1112, De Haan's Boekhandel, Bergen. Gevraagd te BergenGemeub. HUIS van 1 tot 15 Aug., voor 6 personen. P. Bos,' Nieuwstraat, Medemblik. Aangeboden VRIJ BOVENHUIS op eerste stand, in A'dam-Zuid, nabij de Stadionkade, huurprijs f 66,- per maand, bev. 7 grote en 1 kl. kamer, badkamer, (ingeb. bad, boiler 80 1.,) keuken met 401 warm water, 5 wastafels, 2 W.C.'s. Dak tuin, zolder met kolenkist. Gevraagd, HUIS voor gr. gezin in Ken- nemerland, liefst zo landelijk mogelijk ge legen te Bergen, Schoorl, Groet, Heiloo, Egmonden, tot en met Velsen, le stand. Br. no. 512, Bureau v. d. blad té Schoorl Nog af te geven, 2 prachtige jonge DUITSE HERDERS, 7 weken oud Adr. Hereweg B. 45, „Woeste Hoeve" Schoorl, Tel. 420 VERLOREN op 2e Pinksterdag, tussen Schoorl en Bergen, een DAMES-REGENJAS met geruite voering, initialen 1. E., (in zakken o.a. zilveren rozenkrans, gedachtenis). Tegen beloning terug te bez. Egbers, Herenweg 358a, Egmond a. d. Hoef. Een goed tehuis gezocht voor een aller liefst Hondje, reu, 7 weken oud, klein soort. S. Graftdijk, Hoflaan 10, Bergen Te koop 2 GRASMACHINES f 10,- en f 15,- Zuidlaan 21, Bergen Te koop aangeboden EEN KANO bij M. Oudhoff, Antoniusstraat 23, Bergen Te koop DIVAN MET KLEED bij A. Bakker Rondelaan 10, Bergen Te koop een zo goed als nieuwe KINDERWAGEN en COMMODE Prijs billijk. Te bevr. Stationsweg 37 A Alkmaar naar DE GOEDE, Bergen. Telef. 2379 Het adres voor Boerenkool, Groene-, Spruitkool en Tomatenplanten, is B. v. d. Ploeg, Voorweg B 82, Schoorl Compl. Dames-rijcostuum, best. uit z. en w. jas, whipcord pant., mt. 40-42, event, modelhoed, rijlaarzen en dassen. Adres te bevr. Boekh. Oldenburg, Schoorl Te koopSpruitkool-, Groene kool-, Boerekool-, Mangelwortelen- en Rapen- planten. J. Bruin, Smeerlaan B 111, Schoorl Ter overname aangeboden; Vliegen- deur, hangklok en electrische kroon, rok en smokingoverhemden, maat 15'/2, tevens smokingjasje en heren avondjas. Adres te bevragen bij De Haan's Boekh., Bergen Te koop Eén 1-persoons KANO. AdresLindenlaan 8 boven, Bergen Te koop GRASGEWAS van circa 1 H.A., bij P. Delver, Duinweg D 25, Schoorl merk GAZELLE, weinig bereden, banden z.g.a.n., trommelremmen, grote lamp enz. Te zien Rijwielhandel Vasbinder, Breelaan 10. Bergen. Oldenburglaan 17-19, Bergen. Tel. 2152 Slakkendood en Mierendood voorradig Ruïnelaan 3 - Telef. 2514 - Bergen Te kooppracht bankstel, bekleed in donkergroen, 2 clubs, 3 zitbanken, salon tafel f 85.-, 2 pracht Eng. clubs met salon tafel f 65.-, idem ronde tafel f 60.-, pracht dressoir f 35.-, f 45.-, f 75.-, iets moois nog nieuw 160 cm f 95.-, legkasten f 15.-, en f 19.-, pracht aanbieding bedden, 1-pers. Alpengras bedjes met kussen 80 x 190 f 26.75, idem met wolvlok kapok en kussen f36.75, f 39.75, 2-pers. f 58.75, f 69.75, kapokkussens, gebruikte 1-pers. f 10.-, en 2-pers. f 17.50, tot f 35.-, kapstokken nieuw f 6.50 en f 10.-, pracht kinder commodes f 25.- tot f 40.- kinderledikantjes f 7.50, tot f 12.50, Kinderwagen f 10.-. tot f 15.-, kinderstoelen f 10.-, tot f 15,-, mooie kinderslaapkamers, compl. met leg kast, tapijtje, stoeltjes en nachtkastje. 1- pers. ledikant crème f 65.-, idem in groen f 55.-, diverse mooie schilderstukken vanaf f 3.50 tot f 12.-, Eng. ledikanten vanaf f 25.-, nieuw met prima spiraal, 15 jaar garantie f 49.75, twee pers. spiralen, idem 15 jaar garantie f32.50, Verder gasstellen, gashaarden, kolenfornuizen, keukenstoelen, keukentafeltjes, nog nieuw, iets beschadigd, 2 fauteuils, 4 stoelen, eiken dressoir, eiken uitschuiftafel, beklede ruggen f 285.-. Pracht commode met ledikantje en bedje, Kinderlampje compleet f 55.-. 2 Transportrijwielen f 35,- en f 55,- 1 Jongensrijwiel f 27,50, Damesrijwiel f 27,50, 1 Lits-jumeaux met Aupingspiraal f 55,-. Komt U eens bij ons kijken, het is de moeite waard. Te bevragen bij J. P. SCHIPPERS, ingang 3e Oosterbergstraat 4 Egmond aan Zee. Telef. K 2206-218 Alle dagen geopend. Expositie Kunstzaal „De Rustende Jager", Bergen 10-12.30; 14.30-17,30; 19.30-22 uur 10 t m 16 Juni 1950 (tikwerk en eenvoudige administratie) voor 2 of 3 dagen per week Persoonlijke sollicitaties Vrijdag- of Maandagavond DIVANBEDDEN 1-persoons, met prima gezondheidsmatras, vanaf 24,75 1-pers. OPKLAPBED met gezondheidsmatras 32,50 Dito 2-persoons 44,90 VLOKMATRAS- STELLEN 2-persoons, 3-delig met 2 kapokkussens 59,00 DUBBELE DIVANBEDDEN met prima gezondheids matras 85,00 Eiken LEDIKANTEN 2-persoons, vanaf 59,50 SLAAPKAMER bestaande uit 2-persoons ledikant, waskast, nacht kast, tafel en 2 stoelen 129,50 KINDER LEDIKANTEN in solide uitvoering 19,85 ZOMERDEKENS 8,90 OMBOUWKASTEN voor opklapbedden vanaf 25,90 1-pers LEDIKANT met gezondheidsmatras 32,90 Dito 2-persoons 44,90 1-persoons KAPOKMATRAS overtrokken met prima damasttijk 74,50 HARMONICA BEDDEN in prima uitvoering 29.85 MOLTON DEKENS flinke maat 3,90 OLD FINISH SLAAPKAMER bestaande uit 2-persoons ledikant, frisseercom- mode, nachtkast, tafel en 2 stoelen 235,00 2-persoons stalen GEZONDHEIDS MATRASSEN vanaf 28,90 1-persoons VLOKMATRAS overtrokken met prima tijk 35,90 2-persoons KAPOK- MATRASSTEL overtrokken met prima damasttijk 119,50 GESCHILDERDE LEDIKANTEN 2-persoons vanaf 35,90 KAMPEER DEKENS grote maat 5,90 2-persoons verend MATRASSTEL 3-delig met 2 kapok kussens, overtrokken met prima damasttijk 98,50 Dito 1-persoons 79,50 naar DE GOEDE, Bergen. Telef. 2379 H. PLOMP, Ritsevoort 31, ALKMAAR Sterk verlaagde prijzen Verkrijgbaar in diverse maten vanaf f0.65 tot V2 litersfles a f7.50 Drogisterij „Het Wapen van Schoorl" Ruïnelaan 3 - Tel. 2514 - Bergen naar DE GOEDE, Bergen - Tel. 2379 Aangesloten t Billijke voorwaarden. Ook op nieuwbouw met en zonder Rijkssteun. Makelaar-Taxateur Boslaan 2, Bergen. Telef. 2787 Verkrijgbaar bij Laanweg C 164 Schoorl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 3