ROB de fa/xüduciet III StUoodse „de Qtoetste det Pimots* Amsterdamsche Bank AARDBEIBAKJES Bacon fk. Veêdttt oh, CYRUS JOH. BR0ERE /I Een RADIO koopt U bij MAXWELL! (eofteud Administratiekantoor Kinderverhaal Goedkope Groentenhal 11, 12 en 13 Juni naar Café „DUINZICHT R DUIN Dinsdagmiddag a.s. heropenen wij onze ge heel modern ingerichte Heren-K A P S A L O N GERARD KUIJS, Dorpsstraat 21, Bergen Boekhandel C. OLDENBURG Schoorl ,/t WINKELTJE legen wil en Jank. Pendules Keukenklokken Locomotief Rijwielen R J. FELD, UW Hallo 1 Hallo! PLOMPER - BERGEN ERKEND VERHUIZER „DE RUSTENDE JAGER", Bergen DAGELIJKS MIDDAG- en AVONDCONCERT door TRIO BöHLER Dancina UEslotCfl wegens onrendabele exploitatie door te hoge vermakelijkheidsbelasting GISTERAVOND THANS DE HAAN'S BOEKHANDEL - BERGEN Nh. N.V. Kantoor Bergen, Breelaan 10, Telef. 2563 SAFELOKETTEN beschikbaar J. BEEHSTERB0ER Achterpad B 97 Schoorl HEROPENING LIEN NORDEMANN MULDER J. H. D. NORDEMANN FEUILLETON EEN WONDERLIJKE GESCHIEDENIS door B. J. TEN WESEPE 10. IIV £en Kapsel van B.G.DOBBEN RUIME SORTERING toer- en sportrijwielen BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN Auto - Rijschool „BERGEN" IA De kameraden in de vliegmachine, die, om benzine te sparen, enige tijd het vliegtuig hadden laten rusten, waren juist weer opge stegen voor een verkennings vlucht. Reeds in de verte hoorden ze het geratel van de machinegeweren. Direct werd naar de plek ge vlogen vanwaar het schieten ge hoord werd en spoedig zagen ze wat er aan de hand was. Juist stormden de wilden met ge velde lanzen op de tank. Vanuit de pantserauto werd niet meer geschoten, maar thans opende de vliegmachine vanuit de lucht het vuur op de aanvallers. Hier is de Wij geven vanaf Vrijdagmiddag 4 uur een partij prachtige verse Bloemkool v. 15 et. per stuk. Verder hebben wij Spinazie, postelein, andijvie, sla, kom kommers enz. Een succes zijn onze Pinda's in de dop voor slechts 45 ct. per '/2 pond. Als extra reclame geven wij een bos Wortelen en een '/2 pond Peulen samen voor 50 ct. Door de enorme drukte, verzoeken wij U uw groenten zoveel mogelijk op Vrijdag te bestellen, dan bent U verze kerd deze Zaterdag bijtijds in huis te hebben. Alleen Dorpsstraat 86, Bergen. Tel. 2069 Bij ons kosten de nieuwe aardappelen 25 ct. per kg., gratis geschrabt. ti waar de „THE RHYTHM BOYS spelen. De Band voor Muziek, Dansen, Klucht en Stemming. Maandag vrij entrée. Aanbevelend, genoot U van de film „Les enfants du Paradis kunt U genieten van het boek het aangrijpend levensverhaal van Jean Kaspar Deburau de hoofdfiguur uit bovengenoemde film. Dit boek is verkrijgbaar bij t een veilige bewaarplaats voor uw waardepapieren en kostbaarheden Dagelijks geopend van 912.30 en 1.30—4 uur Zaterdags van 912 30 uur SB \U __l Maxwell is Nederlands grootste radio-verzendhuis. TT ani Maxwell koopt zeer groot in. Is dus goedkoop. Maxwell geeft bovendien dubbele garantie en repareert ook later goed, snel en uiterst goedkoop. Maxwell biedt keuze uit vele merken en alle prijsklassen. Maxwell geeft aan iedereen volkomen gratis radio's acht dagen op proef thuis. Agenten, monteurs en technici door het hele land. Wendt U tot de vertegenwoordiger en bieden wij U 100 °/0 comfort. Kleine Dorpsstraat 25 BERGEN ft Vakkundig advies In JAPONSTOFFEN (o.a. ook van „Liberty" A'darn) MODES - KNIPPATRONEN (Herbillon) KNIPPATRONEN NAAR MAAT Grote verwondering op het gezicht van de uitstekend getrainde huisknecht. „Pardon,!' begon hij, „die andere snuiter? Wie be doelt mijnheer de baron daar mee?" Nee, dacht Jan, die ouwe trapt er niet in. Is dat even een uitgekookte! Of hij is er vast van overtuigd, dat ik de echte baron ben, of hij is wel dusdanig geïnstrueerd, dat geen enkele poging om hem er in te laten lopen kans van slagen heeft. Nou, het zij zo. „Nee, 't is niets, ik ijl maar een beetje," gaf Jan ten antwoord, het hopeloze van het geval inziende. Nadenkend dronk hij zijn koffie uit en toen hij klaar was, begon Jacob de tafel af te ruimen. „Mag ik mijnheer de baron adviseren om eerst een poosje te gaan rusten? Zoals U weet, komt vanmiddag de freuie U een bezoek brengen „O ja, dat is waar ook. Die secretaris van me heeft ook al zoiets gezegd. Nu, ik ben werkelijk benieuwdEnzeg eens, ouwe, is er niet een foto van de freule hier in huis? Want om je de waarheid te zeggen, kan ik me met geen mogelijkheid meer herinneren, hoe ze er uit ziet." Een goed gespeelde verbazing kwam over het perkament achtige gezicht van de bediende. Of was de verbazing echt? Jan helde eigenlijk meer tot dit laatste over. Of er was iri die vent een ras-toneelspeler verloren gegaan, of hij was volkomen te goeder trouw. „Maar, mijnheer de baronde foto van de freule staat im mers in de bibliotheek op tafel?" Jan moest even nadenken, hetgeen niet zo gemakkelijk ging, want hij had nog altijd een pijnlijk gevoel in zijn hoofd. Wacht eensdrommelsja, die had hij, tijdens het gesprek met de secretaris, even bezien. Maar das was een aardig snoetje Eensklaps stond hij op en zonder verder commentaar liep hij door naar het grote vertrek, dat aangeduid was als de biblio theek. Ja, daar stond een grote foto, gevat in een zilveren lijst, jan nam het portret van tafel en bekeek het gezicht van de zo genaamde verloofde. Inderdaad, het was een niet onknap ge zicht. Ze was, volgens hem, hoogstens twee of drie en twintig jaar. Mooie, regelmatige irekken, lippen een tikje aangezet en die wenkbrauwen waren misschien ook niet echt. Waarschijnlijk ravenzwart haar, en wat voor een haar Doch met een zucht zette hij de foto weer op tafel. Wat drommel, hij had toch immers zijn Pop en die was veel liever dan alle grieten van Amsterdam en daar buiten bij elkaar. Ja maarhad hij Pop nog wel? Het lieve kind had de verloving immers uitgemaakt? Zou ze nog aan hem denken? En zou ze weten, dat hij al bijna drie weken verdwenen was? En z'n hospita? Wat zou die er van gedacht hebben, toen hij niet meer boven water gekomen was? Lieve help, wat een gekke situatie was er toch ontstaan! Natuurlijk zou mevrouw Brouwer wel naar de politie gegaan zijn. Om te vertellen, dat haar kost ganger maar helemaal niet meer kwam opdagen Zuchtend viel hij neer in een der clubs. Daar zou een mens toch mesjokke van worden! Dat was niet om uit te houden! Waarom had men hem een tik op zijn kop gegeven en met wat voor doel was hij hier gebracht? Daar zat natuurlijk wat achter! Maar wat? Hij kon met de beste wil van de wereld geen op lossing voor die baron-mysterie vinden. Ja, en wat moest hij doen? Of, liever gezegd: Wat kon hij doen? Als hij het in zijn hoofd zou krijgen om de deur uit te lopen en naar beneden te tippelen, de voordeur open te doen en zonder meer de straat op te gaan, wat zou er dan gebeuren? Waarschijnlijk kreeg hij daar niet eens de kans voor. Nee, dat stond wel vast. Geen schijn van kans zouden ze hem immers geven! Men had iets met hem voor, dat stond als een paal boven water. En, eerlijk gezegd, hij begon met de minuut nieuwsgieri ger te worden naar de bedoelingen, die men met hem voor had. Nu ja, zo lang ze hem maar rustig in dit huis zijn gang lieten gaan, kon het hem betrekkelijk weinig schelen. Als hij maar een boodschap kon doorsturen naar Pop of mevrouw Brouwer. Dat mens zat natuurlijk hevig in ongerustheid. Maar aan de andere kant: hij leefde immers nog! Als ze hem het hoekje om wilden hebben, zouden ze hem niet zo zorgvuldig verpleegd hebben. Nee, men had daar een bedoeling mee. En zo lang ze maar niet aan z'n lijf kwamen, moest hij z'n rol van baron maar gelaten spelen. En die verloofde? Wacht eens, dat werd natuurlijk de oplos sing. Als die freule weet-ik-hoe-ze-heet werkelijk verloofd was met baron Jan Dinges, dan bemerkte ze straks onmiddellijk, dat hij, Jan Houtzagers, niet de echte, maar zo gezegd een onder geschoven baron was. Dan zou ze wel een gilletje geven en natuurlijk meteen wegvluchten. Natuurlijk, die griet zou het toch meteen door hebben, dat hij niet de echte baron was. En wat gebeurt er dan? Afwachten, Jan, jongen, rustig afwachten maar. Intussen was de huisknecht binnengekomen en vroeg: „Wenst mijnheer de baron hier te rusten, of wil mijnheer de baron liever een poosje naar bed?" „Bed? Nee, hoor, ik voel me op het ogenblik weer een stuk beter. Ik maak het me hier wel gemakkelijk. Doe me dus een plezier en hoepel op. Ik vermaak me het liefst alleen, zie je? Hoe laat komt de freule, zei je?" „De tijd is niet precies bekend, mijnheer de baron, maar. het visite-uur is van vier tot vijf. We kunnen de freule dus tegen vier uur verwachten." „Mooi, dan vermaak ik me gedurende die tijd wel. En ik wens niet gestoord te worden, verstaan?" „Zoals mijnheer de baron verkiestantwoordde de be diende met een lichte zucht, terwijl hij zich geruisloos uit de voeten maakte en de deur onhoorbaar achter zich sloot. Jan stak een sigaret op, inhaleerde behaaglijk de rook en strekte zich zo lui als hij kon in de clubfauteuil uit. Ziezo, jongen, zei hij zacht tot zichzelf, nu moeten we eens rustig combineren en deduceren, zoals dat in detectiveverhaal tjes heet. Als we nu eens kalm en logisch gaan nadenken, dan komt er misschien een oplossing te voorschijn, want ik heb er momenteel nog geen flauw vermoeden van, in wat voor spelle tje ze mij nu een rol laten meedoen. Laten we eens kijken. Op 6 October ben ik des avonds gaan kaarten. Ik heb, toen ik thuis kwam in m'n kosthuis, een brief gevonden van Pop, waarin deze me een ultimatum stelde: ophouden met kaarten en anders is de verloving uit. Ik ben toch gaan kaarten, dus ik moet maar aannemen, dat de verloving uit is. Ik.heb in ieder geval tot nu toe niets meer van haar gehoord, dacht hij inwendig grinne- kend. Maar toen weer serieus: om een uur of half twaalf ben ik de deur uitgegaan. Ik liep naar buiten en zou juist de straat oversteken om naar de halte van lijn 3 te gaan en wat is er daarna gebeurd? Als ik me goed herinner, heb ik een tik op m'n hoofd gehad en daardoor ben ik buiten westen geraakt. Dan komt er een hele poos niets en als ik weer bij m'n posi tieven kom, lig ik, uitgedost in een dure pyama in een deftig bed in een nog deftiger huis en wordt aangesproken met „mijn heer de baron'. Er komt een dokter, die me de pols voelt en die me wil wijsmaken, dat ik een baron ben, maar dat ik, door een ernstige ziekte, mijn geheugen tijdelijk heb verloren. Nu staan we met twee meningen tegenover elkaar. Mijn standpunt is: ik heet Jan Houtzagers, woon in de Zocherstraat en ben kantoorbediende op de Nationale Bank aan de Keizers gracht. Ik heb een tik op m'n hoofd gehad van een onbekend persoon en ben buiten westen geraakt. Nee, zegt die pil en dat is het andere standpunt U bent baron en U bent ernstig ziek geweest. U hebt Uw geheugen verloren, slechts tijdelijk, want dat komt weer terug. De bediende zegt, dat ik baron ben, de dokter zegt het en de secretaris zegt het. Ik heb geprobeerd om die ouwe er in te laten lopen, maar die vlieger ging niet op. Of hij ziet me werkelijk voor de baron aan, of hij is een uitstekend toneelspeler. Juist, zo staan de zaken. Ben ik nu baron of ben ik het niet? Ik zeg voorlopig nog: nee. Ik ben ook niet gek en, voor zover ik kan nagaan, is dit ook geen gekkenhuis of iets dergelijks. Ik krijg goed eten en drinken en heb een prima verzorging. Ben ik echter wel een baron, dan moet, als die pil gelijk heeft, langzamerhand m'n geheugen terugkeren. Heb ik adellijk bloed in de aderen? Dat zou ik moeten onderzoeken, door met een speld in m'n hand of zo te prikken. Ze zeggen, dat adellijk bloed blauw is, maar dat is natuurlijk flauwe kul. Och, laat ik eens verstandig gaan nadenken. Als ik zo doorpieker, zou ik werkelijk nog mesjokke worden. En ik moet juist voor alles m'n positieven bij elkaar zien te houden. Het blijft dus, zoals ik denk: ik ben Jan Houtzagers, dood gewoon Jan Houtzagers en ze hebben me ergens voor nodig. Daarvoor hebben ze me ontvoerd en omdat ik vanzelfsprekend niet goedschiks zou zijn meegegaan, hebben ze me een tik op n»/n kersepit gegeven. Ze hebben me gestoken in een mooi kloffie, een andere ring aan m'n vinger gedaan en nu speel ik voor baron, zoals de heren dat wensen. Nu willen ze door suggestie proberen me net zo lang aan m'n kop te zaniken, tot dat ik zelf langzamerhand begin te geloven, dat ik niet Jan Houtzagers, maar baron Jan Dinges ben. En als ik zover ben, dan moet ik waarschijnlijk het een of ander voor de heren opknappen, dat ze zelf niet kunnen. Maar wat Hij smeet het peukje sigaret in een asbak en draaide zich van het licht af. Och, wat kon het ook eigenlijk schelen, voorlopig. Laten we ons er maar niet te druk over maken. Ik heb nog altijd een formidabele wond aan mijn kop en al dat gepieker is vast niet goed voor me. Laat ik dus maar een poosje gaan maffen, als dat gaat en anders neem ik wel een boek. Maar Jan was in slaap gevallen en toen hij wakker werd, stond Jacob, de huisknecht weer voor hem. „Neem me niet kwalijk, mijnheer de baron," begon hij tot de geeuwende en rekkende Jan, „maar ik Heb tweemaal geklopt en toen ik niets hoorde, werd ik ongerust. Maar ik zie, dat mijn heer de baron geslapen heeft en dat doet me genoegen. Voor een snelle genezing is niets zo goed als, slaap. „Fijn, dan zal ik wel gauw beter zijn, want ik heb gemaft als een os. Maar vertel eens, hoe laat is het?" „Het is over vieren, mijnheer de baron en de freule verzoekt mij te vragen, of U haar kunt ontvangen Met een ruk kwam Jan overeind. Verdraaid, nog altijd dat nare, stekende gevoel in zijn hoofd. Daar was die griet natuur lijk. Nou kreeg je de poppen aan het dansen. Maar hij was benieuwd „Laat ze maar komen. Ik ben er." „Een ogenblik, mijnheer de baronEn weg was hij weer, onhoorbaar als altijd. Jan ging opzettelijk met zijn rug naar de deur staan. Een onverschillige houding. A!s die griet binnenkwam, herkende ze waarschijnlijk wel het jofele kloffie, waarin hij was gestoken, maar als ze dan naar hem toe kwam en hij zich omdraaide, dan zou je het hebbenIn gedachten verkneukelde hij zich al Er werd geklopt. „Ja, binnen," riep Jan, zo deftig mogelijk, in stilte een gegrinnik beheersend. O, lieve help, die schrok zich bleek. Let eens op De deur werd geopend en vlugge voeten kwamen nader. En voor Jan er erg in had, waren er twee stevige armen om zijn hals geslagen en voelde hij een warme zoen op zijn lippen gedrukt. „O Jan, wat heerlijk, dat je weer een stuk beter bent! O, ik was zo bang, al die dagen en weken. Laat me je eens bezien..." Ze draaide de verbouwereerde Jan helemaal naar zich toe, ging een pas terug en bekeek hem van top tot teen en toen vloog ze, voor hij het kon verhinderen, weer om zijn hals. „Liefste, je ziet nog een beetje bleek, maar ik zie het: je bent haast beter. En nu kunnen we gauw trouwen, hè?" Stom van verbazing stond Jan naar de lange, slanke ver schijning voor hem te staren. Langzaam had hij zich uit de om strengeling bevrijd en nu keek hij op zijn beurt weer naar de freule. Zou ze nu nog niet in de gaten hebben, dat hij een ander was? Ben ik nou... of ben ik nou niet... Het duizelde hem... Ze greep zijn hand en trok hem in de club, terwijl ze zelf op het randje naast hem ging zitten. „Ik ben misschien wat te onstuimig geweest," zei ze berouw vol, „maar ik was ook zo blii, dat ik je weer zo zag, als je nu bent. Nog een beetje slap, zeker? Maar Jacob zal je wel goed verzorgen, hoor en straks, als we getrouwd zijn, dan zal ik je vertroetelen, zoals het nog nooit gebeurd is, hè, liefste?" Eindelijk kreeg Jan zijn zelfbeheersing weer terug. Goeie ge nade, het werd hoe langer hoe gekker. Die griet zag in hem maar nee, dat kon toch niet? Langzaam kwam hij weer overeind en keek neer op het meisje, dat een dubbele rij hagelwitte tanden liet zien. „En?" vroeg ze, terwijl ze hem met een verleidelijke glimlach aanzag, „ben je nu niet blij, dat ik er ben?" (Wordt vervolgd) 10 dagen, met Bim-Bam-slag vanaf f 52,- 8 dagen vanaf f 13,75 Kleine Dorpsstraat 9 Bergen - Telef. 2778 Vakkundige reparatie-inrichting Gedipt. Domes -en Herenkopper DORPSTR.2I BERGEN TEL 2266 H. PLOMP ALKMAAR vanaf f 107,50 GOMO Rijwielen f 124,— Levert ook rijwielen in huurkoop Vraagt de billijke conditie, bij Rijwielhandel, Oude Bergerweg 6 Bergen Hertenlaan 6, Bergen, Tel. 2697 VERZORGT UW Neemt U bij ons uw rijlessen Voor goed onderricht wordt ingestaan BERGENt Breelaan 50, Telefoon 2496 ALKMAAR) Bergerweg 12, Tel. 3725

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 4