PERMANENT DOBBEN C. BOERING Wim Ketsten Sficeelct met ons.... Het kamt in atde! Radio MEIJER Administratiekantoor JOH. BR0ERE £(-fen óvecheinden ST. NICOLAAS-ATTRACTIE „Perion Kousen ftfif g even nag. steeds Utadeett li eens en li suiit teuteden zijn T^T^vInkeltjËT KERKDIENSTEN HOT FAMILIEBERICHTEN GERRITSEN VRAAG EN AANBOD GERRITSEN Firma Frans Posthuma „Ons aller Belang „Uw problemen". Kunstenaars-Centrum GERRITSEN Toneelavond „De Martelgang van Kromme Lindert' Piano- en Orgellessen Sint Nicolaas 1950 Zondag 19 November NIC. SCHUIJT Grootste sortering REMIDOL DE BERGER WINKELIERS VERENIGING EN DE R. K. MIDDENSTANDSVER. „DE HANZE" Gero-Zilver Gero-Zilmeta Ger o-Tin Óns dcuUwecU munt uit daae: Drukkerij C. Oldenburg Schoorl Nuttige St. Nicolaascadeaux Humoristische dagkalenders GERRITSEN BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE EGMOND BINNEN OPTIEK Hartelijk dank aan patiënten en oudpatiënten voor de spontane en gulle bijdragen voor debrom- fiets De beide Wijkverpleegsters FLINK PENSIONBEDRIJF Woningruil Bergen-Zaanstreek prettig zonnig TEHUIS POLSHORLOGE TE KOOP t KELTUMPLEET Drogisterij Speculaaskruiden Essences voor borstplaat 9 Anijszaad 9 Anijsolie Vetkaarsen 9 Glycerine~Campher Spiritus 9 Sloan's Liniment 9 Elliman embrocation Oldenburglaan 15, Bergen - Tel. 2716 0. Ot-Ver. Zaterdag 18 November vergadering Gesproken wordt over Bergen „Van holbewoner tot Picasso", UURWERKEN N.-Hollandse Vereniging „HET WITTE KRUIS" SCHOORL Algemene Ledenvergadering Helderziend Magnetiseur uit ZAANDAM houdt WOENSDAG 22 Nov., privé-consult in hotel Kreb te Bergen, van 107 uur. A.T.V. „ONTWAAKT" aan huis. Billijke condities. E. K. L VAN LOON, ZIET ONZE ETALAGES en Uw adres voor Groninger Roggebrood en Koek. Voor de St. Nicolaas: HET BABYHUIS HEREN 11 Dit is een ideaal Sint Nicolaas geschenk, een van Kapsalon van 8—1 uur SCHOORL m. m. v. GER VISSER op het nieuwe instrument de „Clavioline". Ook inruil en termijn Bloemkwekerij Lij tweg 44, Bergen Begonia's, Cyclamen, Primula's Chocoladeletters Chocolade Beestjes Chocolade Figuurtjes M. VAN TEULINGEN 4 PRINSESSEN-KAARTEN DE HAAN S BOEKHANDEL, BERGEN Met Sint Nicolaas De Sint en Zwarte Piet bij U thuis Voor verenigingen eventueel met volledig kinderprogramma Hertenlaan 6, Bergen, Tel. 2697 BOEKHOUDING BELASTINGZAKEN J. DEN BROEDER Stationsstraat 9 Bergen met vaste en losse boorden PLOMPER VERHUIZINGEN door geheel NEDERLAND zullen weer van 25 NOV. tot 5 DRC. een houden. De prijzen welke vorig jaar gegeven werden liggen nog vers in Uw geheugen Ook dit jaar zullen geweldige prijzen gegeven worden Houdt U rekening met Uw inkopen en doe dat in Bergen, Uw EIGEN plaats DE BESTUREN Het nieuws van de week t* Sterker - Elastisch - Goedkoper Alléén bij BOOR SM A - Ruïnelaan 12 - Tel 2532 Fa. J. SMIT Jr. Ruïnelaan 11 Bergen 1 pond PAARDENMETWORST voor f 1,- 1 pond LEVERWORST 0,50 DE WAARD s VLEESHOUWERIJ - GROET de hoge eisen er aan gesteld 9 moderne opmaak 9 goede afwerking 9 vlugge bediening 9 geschiktheid voor elk bedrijf Laanweg C 164 Telefoon 268 STOF langs de weg is heel iets anders dan de STOFFEN, die wij U laten zien voor COSTUUM of OVERJAS Is Uw Winterjas nog niet in orde, we maken gaarne een nieuwe. Ook keren we nog. J. P. KLANKER - BERGEN Stationsstraat 17 Tel. 2189 Voor het eerst weer verkrijgbaar BOON's bij Boekhandel C. Oldenburg Schoorl Tel. 268 GOUD Voor Sint Nicolaas-cadeaux Sig.Mag. G. DRIEËNHU1ZEN ZONDAG 19 NOVEMBER NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK 10 uur Ds. Dronkers Najaarscollecte voor de zending Maandag 5—6 uur Catech. voor meisjes t. e. m. 15 jaar Dinsdag 5—6 uur Catech. voor jongens t. e. m. 15 jaar Woensdag 8 u. a.s. Lidmaten Vrijdag 7—8 uur jongens en meisjes 16 jaar en ouder Gebouw „REHOBOTH Dr. van Peltlaan 1 v.m. 10.30 uur Ds. Bekius Najaarscollecte voor de zending Ned. Herv. Gemeente Zondagsschool voor de leeftijden 6. 7 en 8 jaar, v.m. 11.30 uur; voor de leeft. 9, 10 en 11 j. 12 uur, in de Ruïnekerk Bergen aan Zee geen opgaaf GEREFORMEERDE KERK Dr. van Peltlaan 31 v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. B. Bouma van Noordwijk a. Zee LEGER DES HEILS 's avonds 8 uur Verlossingssamenkomst in het Dorpshuis Dorpshuis, Zondagsschool n.m. 2 uur. Dinsdag half acht Breelaan 5 Bijbelklas voor de jeugd boven 12 jaar Donderdag 2 uur Breelaan 5 Gezinsbond voor vrouwen. Verbreiding der Waarheid van Borselenlaan 2 geen dienst R.K. KERK Zondag v.m. 7 u. en 10.45 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. NED. HERV. GEMEENTE v m. 10 uur te Groet Ds. de Jong Zondagsschool te Groet 11.30 uur OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper Ingezonden mededeling Filiaal t W. v. 't Hof, Breelaan 51, Bergen (N.H.). Tel. 2058 Heden overleed, na een langdurig lijden, in het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, onze lieve Zuster en Tante HELENA MICHEL Wed. van H. P. BAKKER in de ouderdom van 51 jaar. Uit aller naam; W. IVANGH-MICHEL GROET, 15 Nov. 1950 Heereweg A 93 De begrafenis zal plaats hebben op Zaterdag 18 Nov. a.s. op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. Vertrek vanaf het sterfhuis n.m. 2 uur GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur Ds. M. Hamming, van Den Helder (Voorbereiding H. A.) n.m. 5.30 uur Ds. F. E. Hoekstra (dienst br. De Waal) Coll. Theol. Hogeschool NED. HERV. GEMEENTE 10 uur Ds. Roobol HERV. GEMEENTE 10 uur Egmond a.d. Hoef Ds. Plug H. Doop Bij deze brengen wij onze oprechte dank aan allen van verre en nabij voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Broer, zwager, Oom, Behuwd- en Oudoom A. F. DE JAGER In het bijzonder aan onze geachte Dr v. Hesteren voor zijn onvermoeide zorgen, om hem zoveel mogelijk het lijden te besparen, niet te vergeten de buren Praat voor de grote steun van hen ondervonden en de heren Schultink en Leijsen, voor de mooie en troostvolle woorden tot ons gesproken, en aan de Begrafenisvereniging „De Laatste Eer" voor de keurige be handeling en begrafenis. Uit aller naam, L. KOK D. KOK-DE JAGER GROET, November 1950 Voor de overweldigende belangstelling betoond bij mijn huwelijk op 2 Nov. j.l. met de Heer W. HETTELINGH. alle vrienden en bekenden hartelijk dank. JOH. A. W. C. v. d. EEM BERGEN, Nov. 1950 Voor de vele blijken van belangstelling bij ons Huwelijk ondervonden danken wij U mede namens onze Ouders hartelijk P. J. GROOT M. M. GROOT-HOOGVORST BERGEN, November 1950 In het D. G. Broederschapshuis te Schoorl wordt gevraagd een flink zelfstandig MEISJE, voor enkele dagen per week. Aanb. Maandag tussen 10 en 3 uur, bij Mevr. De Vries Gevraagd MEISJE voor de morgenuren Mevr. Noort, v. Borselenlaan 7, Bergen Gevraagd JONG MEISJE voor de morgenuren. Mevr. Ruiter, Hoflaan 20, Bergen Nette beschaafde verpleeghulp zoekt een haar passende WERKKRING, waar hulp van ruw werk aanwezig is (intern). Br. no. 1089, De Haan's Boekh. Bergen Jonge Vrouw, bekend met Pension-Hotel en Restaurantbedrijf, zoekt in Schoorl of Bergen PASSENDE BETREKKING Bino. 604, Bureau v.d. Blad te Schoorl Te koop gevraagd een annex KLEIN HOTEL in de Duinstreek tussen Petten en Egmond, liefst Horeca bedrijf. Brieven met volledige inlichtingen onder no. 615, Bur. v.d. Blad te Schoorl PENSIONBEDRIJF ter overname ge vraagd Bergen of Schoorl, Huis kopen of huren. Aanb. Rienders, Dorpsstraat 44, Bergen. Telefoon 2072 Wie ruilt voor de KERSTMISWEF.K zijn huis buiten tegen huis in A'dam-Z. waar ruimte 4 a 5 pers., centrale verw. Gevraagd ruimte 3 a 4 personen. Brieven Stadionweg 60, Amsterdam-Z. Te koop gevraagd GOED ONDERHOUDEN FORNUIS Heereweg B 60, Schoorl BOUWTERREINTJE te koop gevraagd in Bergen, (circa 500800 m2). Br. no. 601, bur. v.d. blad te Schoorl. Te Koog aan de Zaan (14 minuten van A'dam) aangeboden» moderne midden standswoning aan de verkeersweg Alk maar-Amsterdam. Vrij polderuitzicht, nabij station Koog-Zaandijk. 5 Kamers, badk., zolder, keuken, telefoon, tuin rondom, hoekhuis. Bouwjaar '40. Huur f 43,- p.m. Gevraagd dergelijke woning te Bergen. Bejaard heer zoekt in Bergen per 1 Dec. Brieven no. 1188, De Haan's Boekhandel, Bergen Te huur, gedeelte van HUIS, met ge bruik van keuken, te Schoorl. Br. no. 620, bur. van dit blad te Schoorl Weggelopen: een jonge HERDER, bruin met zwart dek. Gaarne inl. aan K. Jansma, Petten verloren, Zondag; tussen N.H. kerk en Laanweg 156. Tegen beloning terug te bezorgen. J. MAARS-RIBBINS „COMA" heeft nog te koop: een paar verwarmingskachels, 2 Haard kachels, en een Jaarsma Haard, alles in prima staat. Prinsesselaan 13 - Tel. 2115 - Bergen Te koop PHILIPS RADIO-TOESTEL zeer bilijk. Oude Prinsweg 5 - Bergen Te koop: 25 m. harmonica-gaas hoogte 1,80 m., 15 m. harmonica-gaas hoogte 2 m., tegen elk aannemelijk bod. Adres Russenweg 6s, Bergen Te koop goed onderhouden KINDER WAGEN, donker bruin, prijs f 37,- St. Antoniusstraat 31, Bergen 1 meisjes mantel met cap. 10-13 jaar, 1 gabardine mantel 10 jaar, 1 zwarte im. bontmantel, m. 42, 1 zware bruin grijze mantel m. 40-42, 1 blauw mantelpak, 3 gebreide truitjes, 1 paar bruine meisjes schoenen zoo goed als nieuw m. 37-38. Dorpsstraat 83, Bergen Te koop: z.g.a.n. DAMESFIETS Rikkerink, Geestweg 4, Bergen, Tel. 2687 Een ruim BOOTHUIS, aan één der lanen te Bergen, te zijner tijd te koop, voor bewoners van Bergen zonder wo ningruil. Brieven no. 606, Bureau van dit Blad te Schoorl. Te koop een Frans notenhouten ameu blement, bekleed met gobelin. Bestaande uit 1 bank, 2 clubjes en 4 stoeltjes, zeer mooi. Een ameublement met pluchebekleed, goudkleur, een Damesfauteuil en een grote Herenfauteuil, apart model, vier stoelen (handwerk). En een Wiltonkarpet, 4 bij 4 met twee kleine kleedjes, en een staande schemer lamp (rokkap en afwasbaar. Mevr. van Leeuwaarden, Oude Hargerweg A 116, Camperduin (Gedipl. Drogist) in hotel „De Roode Leeuw" te Schoorl. Toegang voor alle EX-KNIL O.O. en hun invité's. spreekt over (met lichtbeelden en debat) Dinsdag 21 November 8 uur, Danszaal „De Rustende Jager", Bergen. Kunstzaal geopend 25 en 26 November 14.30-17.30 en 19.30-22 uur. op MAANDAG 20 NOV. 1950 's avonds 8 uur in het lokaal van de heer P. Duin te Schoorl AGENDA 1Opening 2. Notulen en Mededelingen 3. Jaarverslag 1949 4. Bespreking Algemene Vergadering te Amsterdam 5. Benoeming afgevaardigden 6. Bestuursverkiezing, aftredend is N. Kaag en vacature Blankensteijn 7. Verslag Penningmeester Rondvraag en sluiting HET BESTUUR Zaterdag 18 November 8 uur precies, georganiseerd door P. v. d. A„ VARA, N.V.V. te Schoorl, in de zaal van de Heer Nic. Schuijt. zal opvoeren toneelspel van A. M. de Jong. Kaarten uitverkocht. Boslaan 7 Bergen Beleefd aanbevelend B. SANTING, Molenstraat 3 - Bergen Te koop een nieuwe POP, 35 cm, met diverse mooie kleertjes. Te bevr. Boekh. Oldenburg, Schoorl, vanaf Zaterdagmiddag 4 uur. Ruime keuze gehaakte en gebreide Baby- en Kinderkleding, tevens leuke col lectie eigen gemaakte poppen, beesten, ballen, rammelaars enz., vindt U in BEP ROOSENDAAL Middengeestweg 24 Bargen bij Ruïnelaan 3 - Tel. 2514 - Bergen Voor de a.s. Sint Nicolaas hebben wij zo n grote sortering, dat het moeilijk is, een juiste opsomming hiervan te geven wel nodigen wij U uit nu reeds eens te komen kijken. Wij leveren alle cadeaux in St.-Nicolaas verpakking en geven cadeaux-bonnen. indien U niet weet wat U geven moet. U kent ons deviesbij ons kijken is slagen Fa. P. Hopman, Kerkstr, 3, Tel. 2137 van Droste en Ringers melk en bitter per 100 gram 55 cent per 100 gram 55 cent Hereweg G 70 - Schoorl - Tel. 272 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O Nieuwe ontvangen Vraagt inlichtingen Notweg 11 - Bergen - Tel. K 2208-2765 VERZORGT UW In Wit - Bleu - Beige - Grijs en Resida Het ideale St. NICOLAASCADEAU Komt U eens kijken naar onze uitgebreide Gero-collectie Tevens nog in voorraad KAMGAREN COSTUUMSTOFFEN tegen oude prijs Kleermakerij B00RSMA, Ruïnelaan 31, Bergen - Tel. 2065 Tevens te koop een gedragen modern herencostuum, maat 48, kleur blauw met streep en keurige 2-rij overjas, maat 50, donkergrijs Keuze uit een van onze vele modellen RADIOTOESTELLEN STOFZUIGERS, slede zowel als handmodel Grote Keuze Cassettes GERO-ZILMETA 9 Voorts Wasmachines, wringers Haarden, kachels Strijkijzers Theelichten Electrische klokken Radiotafels Gasfornuizen en -comforen enz. Kleine Dorpsstraat 25 - Bergen JAPON EN MANTELSTOFFEN o.a. ook van „Liberty" Knippatronen „Herbillon", en naar maat LIEN NORDEMAN-MULDER J. H. D. NORDEMAN Stationsstraat 13 - Bergen Ruime collectie Engelse en Franse pijpen aanstekers lederen sigarenkokers sigaretten pijpjes sigaretten kokers enz. enz

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 3