H. K. Finkensieper 0e frank kunsthandel „DE ZONDAAR" MUZIEK tiJac&ïikuU e*t IfauUaïidd Bond voor Staatspensionnering ïe&stav&nd V.V.V. te GROET 0e Ucao-ït KAPSEL geid. êesf*atett??7 Schrama Kroon 1,. I/» 0e Coöperatieve Boerenleenbank te Schoorl Uw ile>csttyestUe>h.Ue,n> Berger Winkelweek Nieuwe cursus Engels Drieënhuizen A cd uw t&oUwecU VRAAG EN AANBOD "te koop Kerkvoogdij en Diaconie Ambachtsschool Alkmaar Lascursus 2266 2266 Kapsalon D 0 B B E N 2266 Dorpsstraat 21 2266 KERSTBOMEN lóweeUecif. 'T WINKELTJE Prijsnotering le kwaliteit Rund-, Varkens- en Paardevlees voor de a.s. feestdagen Kerstbomen Bloemenhandel A. Nuyens Kerstbomenmarkt Het is uw voordeel! E. HALFF - BERGEN Wilt u Het Kunstenaars-Centrum een belangstellende, Bonnen verzilveren „ZIE, HIER BEN IK" BAL NA van 2 tot en met 12 Januari 1951 Kunt U zich Banketbakkerij F. WEZEL, Laat frtaenitH Uw tolk <ziytv Als frif dUe feeatgdcge-nUeid is onze winkel een sprookje Kerstinpakpapier Oldenburglaan 17-19 - Bergen Tel. 2152 KERSTBOOMVERSIERING De afd. Bergen heeft haar op 11 December j.l, vast gestelde algemene vergadering uitgesteld tot Maan dag 18 December, des avonds 8 uur in 't Dorpshuis. Deze driehonderd en zeventig leden tellende afdeling heeft grootse plannen voor een propaganda feestavond. Verder vérstrekkende mededelingen. Aller opkomst is gewenst. HET BESTUUR Provinciaal Waterleidingbedrijf van N.-Holland (P.W.N.) WAARSCHUWING Verzorg de waterleiding in Uw perceel Bevriezen kan worden tegengegaan door het afsluiten en laten leeg lopen van niet in gebruik zijnde leidinggedeelten en door het 's avonds afsluiten en laten leeg lopen van de gehele leidingaanleg. Bij het afsluiten en laten leeglopen van leidingen dient men er op te letten, dat alle tapkranen worden opengezet en stortbakken worden leeggetrokken. Het is nuttig de leiding zo mogelijk door te blazen. Werpt wat zout in de closetpotten. Bij het weder in gebruik stellen van de leiding, lette men er op, dat de aftapkraan gesloten wordt. Het waterverbruik dient tot het normale te worden beperkt. Op verspilling zal streng worden gelet. Bij constatering daarvan zal zonder verdere waarschuwing onmiddellijk tot afsluiting worden overgegaan. ]3e Directie van het P.W.N, De onderstaande prijzen zijn nog niet afgehaald. Deze kunnen nog tot 25 DECEMBER a.s. afgehaald worden bij W. Busker, Kerkstraat Na die datum vervallen ze aan de beide Middenstands-vereni gingen te Bergen No. 8485 Voetbal 7600 Wekker 8589 Doos zeep 8299 Laken en sloop 11019 Kinder Gero couvert 11613 Wekker 12316 Kaas 12295 1 fles au de cologne Comm. Berger Winkelweek J. A. HAAKMAN, Gevraagd een NET PERSOON voor administratieve werkzaam heden. Brieven no. 915, bureau van dit blad te Schoorl. WONINGRUIL BUITENLAND WONINGRUIL WONINGRUIL TE KOOP der Ned. Herv, Gem. te Schoorl maken bekend, dat zitting zal worden gehouden op Vrijdag 22 Dec. van v.m. 11 12.30 uur, in de Consistoriekamer te Schoorl, ter voldoening van de landhuren. HET BESTUUR Bij voldoende deelname bestaat gelegenheid tot het volgen van een (Autogeen en Electrisch). Duur van de cursus 3 maanden. Het lesgeld bedraagt voor de gehele cursus f 45,— en moet bij de inschrijving worden voldaan. De inschrijving wordt gehouden op 19 Dec. a.s., des avonds van 6.30 tot 8.30 uur, in de Ambachts school, Bergerweg 1. van iedere dame is een van Want U weet MOOI HAAR VALT OP Vergeet niet tijdig te bespreken voor de a.s. Feestdagen in prima kwaliteit „SURSUM CORDA" Telefoon K 2209—285 Schoorl jgfsMS Vanaf Zaterdag 16 December tot en met 23 December alle dagen verkrijgbaar op het station in alle maten Vanaf 75 ct. Sparregroen - Hulst (mooi in de bes) Mooie Kerststukjes f 1,25 Wacht U met een kerst boom te kopen tot Maan dag a.s. Grote kerstbomenmarkt van MATTH. DE SAIN APELDOORNWEG 23 D. KONING - DORPSSTRAAT 52 - BERGEN Koop dan uw KAMERPLANTEN zó van de kwekerij altijd goedkoper Fa. A Kofman Zoon Bloemisterij Tuinaanleg en onderhoud Russenweg 18 - Tel. 2229 - Bergen VOOR KERSTMIS EN VERLOVING BERGEN VRAAGT, om aanwezig te zijn bij zijn periodieke tentoonstel lingen, zo mogelijk met verkoopservaring, tegen nader overeen te komen condities. Aanmelding Zaterdag 16 Dec. van 4-6 uur, Rondelaan l, of na telefonische afspraak, no. 2654. Het Babyhuis BEP ROOSENDAAL Banketbakkerij ROOS Bol-tulpjes Hyacinthen Beshulst Kerstboom Bloemenmagazijn ,,'t Centrum" H. v.d. Kamer - Schoorl - Tel. 375 voor de gezamenlijke Bouwvak arbeiders en Landbouwarb., op Zaterdag 23 Dec., van 3 tot 5 uur in het Ver enigingsgebouw te Catrijp. Voor de a.s. FEESTDAGEN AMANDELBANKETkransen a f 3,— en f 4,— per pond KERSTKRANSJES a f 0,30 en f 0,40 per ons KERSTTAARTEN f 1,~ Kerstbroden met amandelspijs a f 1,50 en f 2,50 Grote sortering Choc, kransen, klokken en andere choc-kerst- figuren BANKETBAKKERIJ Oude Prinsweg 1, Tel. 2565 komen a.s. Zaterdag 16 December in de zaal van de heer G. KLOP met het mooie toneelstuk in drie bedrijven Regie: D. Meelis Grime: J. Steeman Entrée f 1.25 plus belasting Aanvang 8 uur BAL NA o.l.v. TOON DEKKER UITVOERING HET BESTUUR BERGEN DE RUSTENDE JAGER» Beide Kerstdagen Bespreekt uw tafel voor 't Kerstdiner RUND-, VARKENS-, LAMS- EN KALFSVLEES Het zou voor U een gemis zijn wanneer U dat niet gezien hebt. PRACHTIGE KERSTFANTASIËN EN VOOR IEDERE BEURS MATTH. DE SAIN - OUDE PRINSWEG - BERGEN brengen nog meer vreugde als U ze verpakt Zilver band Rood band Verkrijgbaar bij Boekhandel C. OLDENBURG - Telef. 268 - Schoorl Glazen ballen Glazen klokjes Glazen pieken Glazen Kerstman Glazen paddestoel Glazen sparappel Glaz-'n vogeltjes Lametta Feëenhaar 10, 20, 25, 40 ct 25, 60 ct f 1,10 50 ct 45 ct 40 ct 30 ct 10, 15, 25, 40 ct 20 ct Wonderkaarsjes per pakje 25 ct Kerstkaarsen per pakje 55, 65, 70 ct Kaarsknijpers met kogel 7 72 ct Kerstlint 5 m 60 ct Kerstlint 10 m 90 ct Kerstservetjes per pakje 25 ct Kerstlopers 20 ct Kerstlakens 10, 40 ct Crêpepapier per pakje 20 ct BLOEMKWEKERIJ, Lijtweg 44 Bergen Voor de Kerstdagen ruime sortering Kerststukjes, cyclamen, begonia's, primula's, gevulde bloem- bakjes Uiterst lage prijzen Daar de in October aangevangen Cursus geheel bezet is, zal op verzoek begin Januari een voor a.s. Emigranten geopend worden. Er is nog voor een beperkt aantal ge gadigden plaats. Spoedige aanmelding gewenst. Les Woensdagavond van 7.30 tot 9.30 u, St. Antoniusstraat 27, Bergen N.-H. ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum der is uitgesteld tot 20 Januari a.s. Tot 16 December is er nog gelegenheid het aanmeldingsstrookje in te leveren. MEISJE gevraagd tot 18 jaar voor huish. en genegen in winkel te helpen, per 1 Januari. T. v. Diepen, Stations straat 5, Bergen Flink DAGMEISJE gevraagd. C. Kroon, Breelaan 122, Bergen, Tel. 2629 Gevraagd een NET MEISJE, Maan dag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag van 8.30 tot 12.30 en Vrijdag's tot 4 uur. Aanmelden, Meerweg 7, Bergen, be halve Zaterdag's. Juffr. vraagt te Bergen gestoff. kamer met stookgelegenheid. Eigen bed. Br. no. 1200, De Haan's Boekhandel, Bergen Gevraagd: NAAISTER, 1 keer per 14 dagen. Brieven no. 1202, De Haan's Boekhandel Bergen GEVRAAGD te Bergen of Schoorl SCHUUR of PAKHUIS om te verbou wen tot woning met een stukje grond. Br. no. 905, Bureau v.d. Blad te Schoorl Gevraagd een net MEISJE, bij J. Guichelaar, Breelaan 68, Bergen Jong meisje, 4 jaar in verpleging geweest, biedt zich aan als HULP bij hulpbe hoevende of in gezin waar de moeder ziek is. Brieven no. 1201, De Haan's Boekhandel Bergen COSTUUMNAAISTER heeft nog enige dagen vrij. Brieven no 1203, De Haan's Boekhandel Bergen AangebodenGezellig KOSTHUIS (geen beroeps). Huiselijk verkeer. Liefst 2 pers., ook 1 pers. Br. no. 1198, De Haan's Boekhandel, Bergen. "Festival of Britain". Engelse familie biedt voor 3 weken in Augustus haar com pleet ingericht huis in Woodfort (3/.j u. van Londen), aantrekkelijk gelegen, met confortabele behuizing voor 5 a 6 pers., aan in ruil voor soortgelijk huis in Duin streek. Inlichtingen: Rondelaan 15, Bergen Aangeboden ruime woning te Alkmaar, vlak bij het station, huur f 6,00 per w. Gevraagd dito woning of iets groter te Bergen of Schoorl. Br. no. 902, bur. v.d. blad te Schoorl. Ruim huis aangeboden te Rotterdam voor huis in Bergen. Eventueel meer-hoeksruil. Br. no. 1199, De Haan's Boekhandel, Bergen. Te koop een BURGERWOONHUIS in Den Helder, bev. kamer en suite, 3 slaapk., grote keuken en schuur. Br. no. 906, bur. v.d. blad te Schoorl. wegens vertrek. Tegen het voorjaar te koop in het centrum van Bergen N.-H., een klein VRIJSTAAND HUIS, 4 kamers enz., met inbegrip van eenv. inventaris. Vestigingsvergunning nood zakelijk. Aanvaarding in overleg. Br. no. 849, Bureau v.d. blad te Schoorl Te koop een VRIJ HUISJE met 1150 M2 grond aan de Kerkedijk 38 te Bergen. Voor ingezetenen van Bergen spoedig te aanvaarden. Te bevragen bij de Makelaars C. Nap 6 Zn. en J. H. W. Schmidt, Bergen Te koop gevraagd: ongeveer 1 a 2 H.A. lichte grond in de omgeving van Heiloo, Bergen of Schoorl, geschikt voor pluim vee. Brieven met prijsopgave onder No. 901, Bureau van dit blad te Schoorl. Groot, le klas pension (45 bedden), met hotelvergunning, aan zee gelegen, in op komende badplaats van Noordholland, met ruil van mooi huis of klein pension in Bergen (Nh.). Br. onder no. 903, bur. van dit blad te Schoorl. Kleine Dorpsstraat 25 - Bergen JAPON- EN MANTELSTOFFEN o.a. ook van „LIBERTY" Knippatronen „HERBILLON" en naar maat Fijn verpakte ZAKDOEKJES, SJAALS, etc. als KERSTCADEAUX LIEN NORDEMANN-MULDER J. H. D. NORDEMANN WM Bestellingen worden thuis bezorgd Beleefd aanbevelend, Oude Prinsweg - achter de Ruïne Telefoon 2269 Noteert voor de Kerstdagen Wilde Konijnen I kilo f 3,50 Hazen 2 kilo f 6, alles panklaar Tam Konijn - Kip - Eendvogels enz. Bestelt bijtijds! Tel. 2695 Ossenhaas Biefstuk Rosbief en Lende Riblappen Lappen Doorregen lappen Gehakt en poulet Rundvet 5 per 500 gram VARKENSVLEES per 500 gr - PAARDEVLEES per 500 gr f 2,- Fricandeau f 2,— Haasbiefstuk f 1,80 2,— Magere lappen 1,80 Biefstuk 1,70 1,80 Haascarbonade 1,70 Rosbief 1,50 1.75 Carbonade 1,60 Baklappen 1,40 1,70 Doorregen lappen 1,50 Magere lappen 1,30 1,60 Gehakt 1,60 Doorregen lappen 1,20 1,60 Reuzel 1,— Gehakt 1,10 1,— Reuzel 0,60 extra aanb. 1,60 Metworst 1,25 Fijne Kerstrollade 1,40 hebben wij 'n keur van mooie en practische geschenken 'n Bezoek aan onze zaak is altijd de moeite waard Vrij entrée Vrij entrée Middengeestweg 24 - Bergen Nu ook FLANELLEN JURKJES NACHTPONNETJES TRAPPELZAKKEN enz. Alles voor 7/w baby Kerstkransen Kerst-taarten Kerst Polonaises Boterkransjes Chocoladekransjes Schuimkransen Pasteitjes - Regoutbroodjes - Pudding Men verhoogt de stemming en sfeer met de a.s. Kerstdagen door een leuk kerststukje of een mooie U slaagt zeker De TONEELVERENIGING „ONS GENOEGEN" Bkomt Dinsdag 26 December (2e Kerstdag) in de toneelzaal van de heer Nic. Schuijt te Schoorl, en Zondag 26 Januari in de toneelzaal <8 van de heer P. Mantel te Schoorldam met Toneelspel in vier bedrijven van ANNA VAN GOGH-KAULBACH Regie Nic. Hartland Plaatsbespreking vanaf heden aan de beide zalen. Aanvang 8 uur precies Entrée te Schoorldam f 1.25 Entrée te Schoorl f 1.25 plus belasting onze fijne BANKET nog herinneren, die we met Sint Nicolaas verkochten Ook met de Kerstdagen hebben we weer de bekende kwaliteit. Probeert U onze kleine KERSTKRANSJES eens Ze zijn licht, dus voordelig en fijn van smaak. Verder voor de feestdagen Appelbollen en divers gebak. SCHOORLDAM, Telefoon 215 (HARRY DE GROOT) u Maar laat voor U, een heerlijk stukje vlees en vleeswaren voor de a.s. feestdagen een genot zijn. Voor de boterham t Bloedworst 20 cent Gebraden rosbief 55 cent Leverworst 20 Gebraden rollade 55 1 ons metworst Ham 55 1 ons pekelvlees 1 90 ct Rookvlees 55 1 ons leverworst J Ontbijtspek 44 1 ons tongenworst Gekookt spek 44 1 ons boterhamworst 80 ct Pekelvlees 45 1 ons bloedworst Boterhamworst 40 1 ons pekelvlees 1 Tongenworst 30 1 ons leverworst 1 75 ct Leverkaas 35 1 ons bloedworst 1 Berliner worst 28 1 ons metworst Smeerworst 28 1 ons leverkaas 90 ct Gekookte worst 35 1 ons tongenworst 1 Beleefd aanbevelend JAC. KUIJPER, SLAGERIJ DUINWEG C 78 SCHOORL Bestel vroeg Komt met Uw oude fantasie, als nieuw krijgt U hem terug in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1950 | | pagina 3