Concert Hollands-Roem üaatdeuvlees Amsterdamsche Bank - Incasso Bank „Schift zoudet toet" A. RAAT, UITVERKOOP A. B. H. K0LLHER, de Avatciutiet Ifla&iUUe's \Jaatfaats Café „dm Bat" tuf éne Permanent KAPSALON tfown Berger Accordeon Vereniging vaat Uw was GEBR* SCHOEN Hei odces i/oh vectcouteeH Modeplaten KOOPT UW Roggebrood B. Salting, Biljartliefhebbers fycole> aoctuiny. Romans Jongens- en Meisjesboeken Prentenboeken „DE BOOM" Enkhuizer Almanakken Bezoekt óp Zatudafy 26 jatiuad 's amnds 8 uuc Bal na J'Oi'ftMOi'Cf' Ct'Ci'f'i'&l'C'Clbft'Cjr PR IJ SCOUR A. N TanaaaoannnaaanaDDDDD D. KONING - BERGEN Ons Kantoor is op Zaterdagen geopend van 9 tot 11 uur. r\ H. v. d. Elsken Kleermaker Kinderverhaal H. H. Burgers TRAP PEN DE HAAN's Boek- en Kantoor boekhandel, Telef. 2452 Goedkope Groentenhal J. FEEKE H. HOOGLAND Biljarten op een NIEUW GEPLAATST BILJART tt Prima werk Een billijk tarief Minimum slijtage Tricotgoederen Pyama's en Nachthemden Tafelgoederen Lakens en Slopen Ie Kwaliteit Per 500 gram Fijne Vleeswaren Haas f 2,10 Per 10C gram Biefstuk f 2,00 Ham f 0,55 Rosbief f 1,60 Pekelvlees f 0,45 Baklap f 1,60 Procureurspek f 0,55 Magere lappen f 1,40 Tongen worst f 0,35 Doorregen lappen f 1,30 Boterhamworst f 0,35 Gehakt f 1,30 Gekookte worst f 0,35 Poulet f 1,30 Leverworst f 0,20 Fijne Metworst f 1,40 Bloedworst f 0,24 Rauwe rookworst Ontbijtspek f 0,45 [met varkensvlees f 1,50 Prima Rookvlees f 0,45 Dorpsstraat 52 - Telef 2323 AB IB RADIO MEIJER, Bergen, Ruïnelaan 3 Kastpapier en Kastranden. Boekhandel C. Oldenburg FEUILLETON 8 T. aast Oom Daan en Ans waren ge heel en al met hun aandacht bij Rob. De reusachtige walvis vlak bij hen bemerkten zij niet. Zich vastklemmend op de slin gerende boomstam, zag Rob hoe de vliegende Vis hem nu zeer dicht naderde, langzaam omlaag dook totdat het dak nog juist boven de zeeoppervlakte uitstak. Maar nu dreigde nieuw gevaar De walvis bereidde zich voor om opnieuw naar de diepte van de Oceaan te duiken In angstige afwachting zag Rob toe. Hij wist dat walvissen in de regel niet wild waren en slechts aanvielen als zij tot woede ge prikkeld waren. Plotseling dook de geweldige walviskop onder de golven. Het volgende ogenblik werd de vliegmachine omlaag ge zogen en onder Rob weggetrokken. „Hemel! Wat gebeurt er?" riep Ans vertwijfeld uit. Zij voel de hoe de machine plotseling 'n schok kreeg en door de enorme duik van het geweldige monster onder de oppervlakte van het water werd gezogen. De „Vis" werd onder Rob weggetrokken en met al zijn krach ten worstelde Rob tegen de drei gende verdrinkingsdood. Hij vocht om de oppervlakte van het water weer te bereiken. Ook boot trachtte weer boven te komen. Toen de machine de opper vlakte weer bereikt had, zette Ans de motoren af en ontdeed zich snel van haar laarzen. „Ik ga Rob redden", riep zij resoluut oom Daan toe. NIET MEER Wij verhuren nu Rijwielhandel Duinweg, Schoorl. Telef. 330. Stoomwasserij Visscherslaan 11 Telef. 3712 ALKMAAR Thans verkrijgbaar wij hebben een flinke partij ontvangen. Komt U ook eens kijken Vulpenservice BERGEN Denk er om het FRUIT wordt duur. Dus U kunt er nog van profiteren! Want wij geven deze week nog 4 kg. Handappels f 1. 4 kg. Moesappels f 1. 4 kg. zoete Appels f I. 3 kg. Jonathans f 1. 2 kg. prima Roodstovers f 1, U weet het, met GROENTEN zijn wij ook goedkoop. Kijk maar eens 1 kg. mooie Spruiten 35 ct. 1 kg. pracht Witlof 35 ct. En dan onze reclame van Sinaasappels 1 kg. 75 ct. Wij hebben nog voor de laatste maal mooie Bloemkool. Sla en Andijvie van de koude grond. Alleen in de Dorpsstraat 86 - Bergen - Tel. 2069 Waar je 2 ons heerlijke, gesneden soep groente kunt krijgen voor slechts 25 ct. BIJ Molenstraat 3 Bergen Opruiming DOZEN BONBONS 10 tot 25% korting. Zaterdag 19 januari 'sav. 8 uur komen en Laanweg Schoorl Boekhandel C. OLDENBURG Laanweg C 164 Schoorl bij Marinestraat 21 Egmond aan Zee 3-delige Kapokbedstellen van 32,50 voor 27,50 Nieuwe Bok met Wringer van 27,50 voor 22,50 Kinderledikantjes met pracht bedje van 35,voor 30, Ziet onze prijzen enz. enz. Geopend Dinsdag en Donderdag van 104 uur. Zaterdags tot 6 uur Nog enkele Boekhandel C. OLDENBURG Laanweg 164 Schoorl Het TRUFFELTJE van de week 60 cent per ons. Banketbakkerij K00LMEES-S0ECKER J. Oldenburglaan 5, Bergen een Telefoon 2104 Geen groter verrassing uit z'n land, dan «De Duinstreek" voor de emigrant O.l.v. A. van der Wolff in de Dancing van „De Rustende Jager" te Bergen Zie Raambiljetten o.l.v. Theo Sombroek Iedere Maandagmorgen komen wij in Bergen tt Heiloo - Telef. 3770 Wij garanderen U De bekende solide kwaliteiten Pracht sortering Hand- en Theedoeken - Elias fabrikaat 150 x 245, Graslinnen 6,95 Ziet de etalage 160 x 245 180 x 250 Slopen met cordon-hotelsluiting, 2,45 BERGEN'S MANUFACTURENHANDEL - Telef. 2156 BETER EN VOORDELIGER Kantoor Bergen N.H. Telefoon 2563 Telefoon 2514 Reparaties, groot of klein, worden alle door ons zelf uit gevoerd. Ook alle garantiegevallen bij nieuwe ontvangers be handelen wij met spoed en voor garantie, dus geen opzenden of lang wachten Doe als velen en neem geen risico - KOOPT UW RADIO BIJ EEN SPECIALIST - Verkoop. Inruil, Reparatie SCHAKELT MEIJER IN E8KIN0E PHILIPS I1SII SEDUCE Jan Oldenburglaan 29 - Bergen Telefoon 2546 Veranderingen en reparatie een roman uit Vlaardingen DOOR L. K. VAN DER LINDEN „Ja, de hele dag. We hebben de winkel gesloten. Ik mag van tante naar het Flardingsveld." Zij voegde er schuchter aan toe: „En vanavond ook." „Moet je met iemand mee, vanavond?" Ze begon te lachen. „Dat vroeg ik gisteren ook aan tante en die zei, dat zo'n grote meid met opgestoken haar niemand meer nodig had om op te passen." Hij lachte eveneens. „Daar heeft de buurvrouw gelijk in. Nou, al behoef ik dan niet op te passen, misschien mag ik dan toch wel met je mee vandaag en vanavond?" „Ik vind het best, Barend." „Hoe laat moet je vanavond binnen wezen?" „Na het vuurwerk." „Buurvrouw Daatje is toch niet kwaad, Antje." „Dacht jij dan van wel?" „Nou, als je het zo eens hoortOpa moet tenminste niet veel van haar hebben." „Nee, dat weet ik, en tante niet van opa. Toch gek, want het zijn allebei zulke beste mensen." s Middags liepen ze, weer hand in hand, over het Flardings veld en keken naar de volksspelen, 's Avonds troffen zij elkan der weer aan de ingang van het feestterrein. Het was er druk en rumoerig. Zij gingen zo ver mogelijk uit de drukte staan, aan de kant van het ziekenhuis. „Als we er wat verder af stonden, dan zou de muziek mooier klinken, Barend. De jongens schreeuwen er zo tussendoor." Zij gingen van het veld af om een geschikt plekje in het Hof te zoeken, liefst een zitje, want Antje werd moe. De muziek klonk daar veel mooier, maar er was niet één bank onbezet en in het gras van de Hogelaan zaten de paartjes bijna bij elkaar op schoot. Aan de Schiedamsedijk vonden zij een rustig plekje. De mu ziek drong daar slechts zwak tot hen door, maar zo vonden zij het juist goed. „Ik heb nog nooit zo'n fijne dag beleefd als vandaag, Antje en ik hou ontzettend veel van je. Ik heb nooit geweten, dat ik zoveel van iemand zou kunnen houden. Ik wou, dat ik je kon beschermen voor alle narigheid en verdriet, je leven lang." „Het is met mij precies eender, Barend,'' fluisterde zij. „Ik word er soms een beetje bang van." Zij hadden elkaar nog veel te vertellen en het was er zo stil en vredig. „Hoor je wat de muziek speelt, Barend!" „Jawel: O, schitt'rende kleurenWaarom vraag je dat zo?" „Ik vind het zo n mooi lied. Je weet toch wel, wat de kleuren van de vlag betekenen, hè? Over dat blauw vind ik het zo mooi. Die broche met dat blauwe steentje draag ik altijd en 's avonds steek ik hem op m'n bedsteegordijn. Als ik wakker word, dan wil ik die blauwe steen het eerst zien." „Lieve, lieve Antje." Hij was diep ontroerd en sloot haar in zijn armen. „Nu weet ik, waarom jij zulke heldere blauwe ogen hebt. Dat is de trouw." „Maar de jouwe zijn ook blauw, Barend." „Ja, de mijne zijn ook blauw, liefje, maar niet zo helder en zo mooi als die van jou, lang niet!" „Dat mag je niet zeggen, jongen. Ik vind ze wél mooi." De muziek had opgehouden en het afsteken van het vuurwerk begon. Zij bleven waar zij waren en keken de kleurige vuur pijlen na. Door het hoge geboomte van het Hof zagen zij niets van de lagere stukken, maar zij vonden het zo al heel mooi. Na het slotstuk stonden zij met tegenzin op en wandelden naar huis, nu niet meer hand in hand, maar dicht tegen elkaar aan, met de arm om elkanders middel. o „Is het mooi geweest, Antje?" „O, tante, slaapt U nog niet?" Zij had uitermate voorzichtig gedaan. Het kleine nachtpitje gaf voldoende licht om zich bij uit te kleden en het haar te kammen. Zij ging naar de bedstee van haar tante toe en legde haar hoofd naast dat van de oude vrouw. Zacht en voorzichtig streelden haar handen de wangen. „Wat heb ik een heerlijke dag gehad, tantetje! Zoiets fijns wist ik niet, dat er bestond." „Wat was het beste, de muziek, het vuurwerk of het gezel schap? Je bent toch zeker met opa Kalisvaart meegeweest?" Antje trok verschrikt haar hoofd terug. „Nee, tante, met Ba rend." Ze fluisterde het bijna, bang voor een uitbrander. Had zij tante Daatje dan zo helemaal verkeerd begrepen? Zij kon, door het zwakke licht, haar tante niet goed in het gezicht zien, maar zij hoorde wel een vreemd geluid, als van onderdrukt snikken. Het, daarna op kalme toon, gegeven antwoord sterkte Antje weer in haar mening, dat tante Daatje toch wel een moeilijk te begrijpen vrouw was. „Zo, met Barend? Nou ja, dat komt toch zowat op hetzelfde neer. Maak nu maar gauw, dat je in bed komt." „Ja, tante, welterusten." „Welterusten, Antje, krijg ik niks meer van je?" Beschaamd ging zij naar haar tante terug en zoende haar hartelijk. „Zo is het goed, hoor schatje! En als je je morgen eens ver slaapt, dan is het niks erg, hoor. Laten de klanten dan maar eens weten, dat Antje van Spronsen vandaag feest gevierd heeft." o, Een paar dagen later was Antje de kamer aan het stoffen. Toen zij de tafel onderhanden nam, hield zij verbaasd op. „Kijk nou eens, tante! Die poot is helemaal kapot en gisteren man keerde er nog niks aan. Dat weet ik zeker." „Ja kind, dat zei m'n grootvader ook, toen hij op een keer in het ruim viel en zijn been brak. Je moet straks maar aan Barend vragen, of hij hem niet kan maken. Hij heeft immers je schoen ook wel eens gerepareerd? Nou, of je een spijker in een schoen of in een tafel slaat, dat zal wel op hetzelfde neerkomen. Als de suffert maar geen schoenspijkertjes meebrengt." „Als U denkt, dat Barend te suf is om de tafel te maken, dan moet U het door Spierdijk laten doen." „Bel, bel, heb jij de tenen van Barend in je sloffen zitten? Maar ik hoor daar net de deur bij de buren gaan. Je mag eerst wel aan die lange slungel gaan vragen of ie het komt doen, als hij klaar is met eten en wassen, anders hangt hij natuurlijk weer op die fiets." Barend werd bereid gevonden het karweitje te verrichten. Op aanraden van Antje nam hij de hele gereedschapsbak mee en volop schroeven en spijkers. Zij had hem gewaarschuwd om tante Daatje maar niet teveel tegen te spreken, want het was vandaag helemaal mis met haar humeur. Zeker wind op komst. Hij ging er niet met zo'n erg gerust hart heen. Met het oog op Antje wilde hij niet graag kwade vrienden met buurvrouw Daatje worden. Hij trof het niet, dat zij nu net zo'n slechte dag had! „Zo, Barend!" begroette Daatje hem en stak haar vlezige hand toe. „Bel, bel, wat een end ben jij geworden! Over een poosje kunnen ze van jou wel twee gewone maken!" De buurvrouw zei het op zo'n eigenaardige norse toon, dat Barend niet wist of hij het als een grap of als een belediging moest opvatten. Aan haar gezicht was ook niets te zien. k Heb mezelf niet gemaakt, buurvrouw, en die lengte zit me niks in de weg." „Mij ook niet, maar wil je eens kijken, of je die tafel weer heel kunt krijgen?" Zij vroeg het tamelijk vriendelijk. Opeens zei ze tegen Antje: „Zeg, meisje, jij kon wel eens even een kaartje paarlemoeren knoopjes gaan halen. Ik heb er gauw een paar nodig voor m'n nieuwe nachtpon. Barend kan dan mooi in de winkel helpen, als het nodig is." „Ik geloof, dat er nog knoopjes in de naaidoos liggen, tante." „Zo, geloof je dat. Dan heb je het weer eens mis. Hier heb je geld. Je moet ze halen bij Pontier op de Hoogstraat." „Daar helemaal, tante? Er is hier vlakbij, in de Pepersteeg, toch een garen- en bandwinkeltje?" „Ik heb van vroeger nog verplichtingen aan Pontier en dan heb ik ook niet graag, dat je me in alles tegenspreekt. Daar heb je vandaag wel een handje van. Loop je soms al met trouw plannen rond en wil je het regelen alvast leren? Die kunsten probeer je maar op een ander en niet op je ouwe tante!" Antje verdween haastig, met een kleur als vuur. Barend had intussen de tafel bekeken en vroeg verbaasd, hoe die poot zo kapot gekomen was. „Ik denk, dat het er meer op aan komt, hoe je hem heel moet krijgen, dan hoe hij kapot geraakt is. Dat moet je Antje maar vragen. Die zal wel te wild met de stofdoek bezig geweest zijn. Zeker op Koninginnedag niet best naar haar zin gehad en dan moeten mijn meubeltjes het natuurlijk bezwaren." „Daar geloof ik niets van, buurvrouw." PesiMAttS. rv..

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 4