Co&acet MAASEN 2832 H. H. fUtkensiefut slagerij R U IJ T E R „OSMIA" UW SLAGER Staatsbosbeheer UITVERKOOP URSEM Tijdschriften Warenhuis en Ijzerhandel KERKDIENSTEN The Three playing Sisters FAMILIEBERICHTEN Ltfytt des Heils - Üecy.en wat Kuiftet suiidt, de I/utpe>to VRAAG EN AANBOD Schakel MEIJER in Haai/et- „De Mtodeualtsekaat' Nu kunt U BELLEN Mevrouw! Jflen is het meest gebaat 1/Ket UtecLiïify naac maat Kleermakerij R. VEEN - Voorweg 29, Schoorl „DE BOOM UITSLAG OPBOD BERGEN De villa ,/t ROEFJE Hei adces umc Kantoorboeken? Boekhandel C. Oldenburg het mulle zand, naast hem lag het wrak van de auto. Hansje stond op, zijn benen deden zeer, maar hij had toch mets gebroken. Nieuwsgierig keek hij om zich heen, waar waren die twee man nen nu gebleven. Voorzichtig liep hij op de auto toe. Wat was dat? Bolle schrok ervan. Voor hem stonden twee heel kleine kereltjes, met zwarte punthoeden op en zwarte jassen aan. „Wie zijn jullie?" vroeg Bolle, terwijl hij op zijn hurken ging zittep, om dichter bij hen te komen. „Wij zijn de twee mannen die jou moesten ontvoeren en naar het land van de elfenkoningin moesten brengen", zei de lange magere. „Wij zijn altijd zo klein geweest, maar de elfenkoningin had ons tot normale mensen om getoverd, om jou te gaan halen. Door het ongeluk is de toverban verbroken...." Bolle lachte, hij had nu van die kleine mannetjes niets meer te duchten en dus keerde hij ze de rug toe en stapte in de richting vanwaar de auto gekomen was. Bolle ging naar huis, die kleine kereltjes konden hem nog meer vertellen. Toen Hansje eenmaal op weg was, ontdekte hij dat het niet zo eenvoudig was naar huis te gaan. Eerst werd hij verdrietig, maar al gauw zette hij zich er over heen, want hij had nu wel be merkt, dat huilen niets hielp. Trouwens er gebeurde iets heel raars met hem. Onze vriend be dacht ineens, dat hij wel wat meer van de wereld zou willen zien en dus keerde hij na enig nadenken om en begaf zich op weg. Hij was vreselijk benieuwd, wat voor avonturen hem wel te wachten stonden. Boekh. C. Oldenburg, Schoorl BERGEN SCHOORL EGMOND AAN ZEE Burgerlijke Stand BERGEN ZONDAG 27 JANUARI a.s. wegens enorm succes geprolongeerd Een avond van kunst en amu sement onder leiding van HENK BORST, Conferencier Vrij entrée Aanbevelend, H. DOLSTRA CAFÉ „DE RUïNE" - BERGEN Ruïnelaan 2 Het is een feit, is kwaliteit per 500 gram Rosbief en lende f 2,00 Rollade v.d. lende f 2,00 Riblappen f 1,90 Magere ossenlappen f 1,80 Als extra reclame Vrijdag en Zaterdag: J ons pekelvlees f 1 ons Haagse leverworst J 1 ons ham 1 ons Haagse leverworst 1 ons ham 1 ons tongeworst 1 ons pekelvlees 1 ons tongeworst Specialiteit in schotels sorti f 0,65 f 0,70 f 0,65 EGMOND BINNEN Ervaren Incasseerder zoekt werk, genegen in- cassowijk over te nemen, ook wel kranten- of tijd- schriftenwijk in Bergen of omstreken. Brieven no. 15, De Haan's Boek handel, Bergen. Net persoon te Bergen, biedt zich aan voor het stoken van cen trale verwarming of an dere bezigheden. Is in het bezit van rijbewijs. Brieven no. 16, De Haan's Boek handel, Bergen. PARTIJ RIET goed renderend pension VOOR BETERE SCHOENREPARATIE Extra aanbieding Vrijdag en Zaterdag SCHOUDERCARBONADE per 500 gram f 1,80, nu slechts f 1,65 Pekelvlees100 gr. 50 ct. Haagse Leverworst 100 gr. 22 ct. tezamen 60 cent Spek en vet nog steeds verkrijg baar voor de bekende lage prijzen. Ziet onze extra gevulde Vrijdag etalage van Vlees- en Vleeswaren voor prijzen en kwaliteiten. Breelaan 12, Bergen, Tel. 2123 Geen groier verrassing uit z'n land, dan „De Duinstreek" voor de emigrant FA. P. HOPMAN Stationsstraat 13 Bergen wasmachineverhuur Ruïnelaan 3 OPENBARE HOUTVERKOPING bij afslag tegen contante betaling, in Hotel „De Rode Leeuw" te Schoorl op Woensdag 30 Januari 1952 te 13.30 uur van naaldhout, t.w. 25 percelen paalhout 63 percelen slieten 52 percelen geriefhout 43 percelen brandhout 5 percelen bonenstaken De percelen liggen aan- en in de omgeving van de Julianalaan TELEFOON DE JAGER'S Glazenwasserij Schoonmaak- en Schoorsteenvegersbedrijf voor Bergen en Omstreken. BEEMSTERLAAN 17 - BERGEN DESKUNDIGE VOO IC LICHTING SNELLE VAKKUNDIGE AMSTERDAMSCHEBANK INCASSO-BANK Kantoor BERGEN N.H. 3-delige Kapokbedstellen van 32,50 voor 27,50 Nieuwe Bok met Wringer van 27,50 voor 22,50 Kinderledikantjes met pracht bedje van 35,voor 30, Ziet onze prijzen enz. enz. Geopend Dinsdag en Donderdag van 104 uur. Zaterdags tot 6 uur met garage en erf aan de Paulinestraat 19 te Bergen aan Zee, is in bod gesteld op f 13.500,- Afslag Woensdag 30 Januari 1952 v.m. 11 uur precies in „De Oude Prins" te Bergen. Notaris C. KNOOK, Bergen KAPSALON Telefoon 2104 Verven Blonderen 1 Permanent 1 Goldwave 1 Eugènel Telefoon 2 10 4 Prima Lamsvlees per pond Vette lappen f 1,60 Carbonade f 1,70 Doorregen lappen f 1,80 Magere lappen f 1,90 Boutlappen f 2,00 Bout f 2,10 Doorregen ossenlappen f 1,80 Magere ossenlappen f 2,00 Geldersche rookworst f 2,00 Metworst f 1,75 5 pond ossenvet f 5,00 JAC. KUIJPER Duinweg 7 SCHOORL ZONDAG 27 JANUARI NED. HERV. GEMEENTE RUïNEKERK v.m. 10 uur: Ds. Bekius Jeugddienst, n.m. 7 uurDs. A. B. Bekius Dinsdag 29 Januari, 8 uurBijbelcursus Donderdag 31 Januari, 8 uur: Gemeenteavond, onderwerp „Bewapening GEBOUW „REHOBOTH" v.m. 10 uur: Ds. Dronkers uit Utrecht GEREFORMEERDE KERK v.m. 10 en n.m. 5 uur: Ds. Ch. H. Swen van Den Helder LEGER DES HEILS Dorpshuis v.m. 10 uur: Wijdingssamenkomst v,m. 12 uur: Zondagsschool met flanellograaf n.m. 8 uurOpenbare bijeenkomst Maandag 4 uurfilmstrips voor de jeugd n.m. 8 uurZendingsavond o.l.v. Majoor Lorier uit Indonesië Donderdag 2 uur, Breelaan 5 Gezinsbond voor iedere vrouw n.m. 7.30 uur Herkenking 5-jarig bestaan van de Gezinsbond in de zaal Campen- hout, Breelaan, o.l.v. Mevr. Kolonel Smael-Joosse R.K. KERK Zondagv.m. 6 u., 7 u. en 10.15 u. Stille H. Mis 9.15 u. Hoogmis Kindermis 8.15. u. Lof 7 uur in de week H.H. Missen 7, 7.45, en 8.30 u. In de week lof n.m. 7.30 uur NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uur te Schoorl: Ds. C. M. de Jong Zondagsschool te Schoorl, v.m. 11.30 uur Vrijdag 1 Febr. n.m. 8 uur te Schoorl: Gemeenteavond Ned. Bijb. Gen.: PalestinaDe Nieuwe Bijbelvertaling R.K. KERK Zondag Stille H. Missen 7 uur en 10.15 uur Hoogmis 8.15 u. In de week H. Mis 8 u. De eerste Vrijdag van de maand 7.45 u. Gezongen H. Mis VERBREIDING DER WAARHEID Schoorldam, Zondagavond n.m. 7 uur Ds. J. J. Ruys GEREFORMEERDE KERK (Zuiderstraat) v.m. 10 uur: Ds. C. von Meijenfeldt n.m, 5 uur Leesdienst Collecte Kerkblad OUD-KATHOLIEKE KERK v. m. 8 uur vroegdienst v. m. 10 uur laatdienst n. m. 7 uur Vesper NED. HERV. GEMEENTE v.m. 10 uurDs. Roobol van 13 tot 20 Januari 1952 GEBOREN: Wilhelmus Petrus Johannes, z.v. J. M. F. Arntz en F. A. F. van der Maden. Hendrika Alida Antonette, d.v. J. Deen en G. J. van Scherpenseel. Mattheus Chrysanthus, z.v. H. M. van den Idsert en C. M. M. van der Peet. Mieke, d.v. D. J. Wijminga en A. P. M. Messelaar. Claus Peter Friedhelm, z.v. C. van Don selaar en G. van der Zande. ONDERTROUWDNicolaas Jacobus Constant, 29 jaar, te Alkmaar. Johanna Engelina Blister, 26 jaar. GEHUWD IJsbrand Nicolaas Johannes van Amsterdam en Geertruida Barbara van Eijk, te Castricum. NIC. CONSTANT en ANNIE BüSTER hebben het genoegen U kennis te geven van hun voornemen in het huwelijk te treden, op Woensdag 13 Febr. a.s. v.m. 9.30 uur, in de H.H. Petrus en Paulus- kerk te Bergen (N.-H.J. ALKMAAR t BERGEN lanuan 1952- Receptie op de trouwdag, 3-5 uur in Pension „Ingeborg Breelaan 14, Bergen Heden overleed in Huize „Wester- licht" te Alkmaar, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over grootmoeder REITJE DE GEUS Wed. van Jn. HOPMAN, in de leeftijd van 79 jaar. N. GUTKER-HOPMAN F. GUTKER G. NIEUWLAND-HOPMAN A. NIEUWLAND en Kleinkinderen. ALKMAAR, 19 Januari 1952. De teraardebestelling heeft plaats gehad Woensdag 23 Januari op de algemene begraafplaats, Schoorl DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze oprechte dank aan familie, buren en kennissen voor de vele blijken van deelneming, betoond na het overlijden van onze lieve Man, Vader, Grootvader en over-Grootvader de Heer JAN BAKKER In het bijzonder Dr. Heringa en Ds. Post en de begrafenisvereniging „De Laatste Eer" voor de nette teraardebestelling. Uit aller naam WED. D. BAKKER-KATER SCHOORLDAM, Januari 1952 MAANDAG 28 JANUARI, 8 uur ZENDINGSAVOND. Lezing met film strip in het Dorpshuis, o l.v. Majoor Lorier uit Indonesië (Toegang 25 ct) Onderwerp: De Melaatsenkolonie Pelantungen en het leven van William Booth 's Middags 4 uur films voor de jeugd (Toegang 15 ct) DONDERDAG 31 JANUARI. 7.30 uur OPENBARE GEZINSBONDAVOND in de zaal van de hr Campenhout, Breelaan, ter herdenking van het 5-jarig bestaan van de Gezinsbond te Bergen, o.l.v. Mevrouw Kolonel Smael-Joosse, Nationale Gezinsbond Secretaresse. tt i i I 0,55 Oostcrwcg I - Tel. 2298 - Bergen Boekhandel C. Oldenburg - Schoorl HERV. GEMEENTE Egmond aan de Hoef 10 uur Ds. Plug. DIENSTBODE HUISHOUDSTER gevraagd tegen 1 Mei a.s. door de Burgemeester van Schoorl, Laanweg 15 aldaar, goed kunnende koken. Salaris nader overeen te komen. Brieven no. 20, Bureau van dit Blad te Schoorl Net DAGMEISJE gevraagd, moet zelf standig zijn. Wilhelminalaan 7, Bergen. Gevraagd tegen eind Februari FLINK DAGMEISJE. Mevrouw Nolet, Russen- weg 9, Bergen Gevraagd DIENSTBODE en flinke JONGEN, in- of extern. Goed loon. Huize „Duinwijk", Binnenweg, Groet, Telef. 325. Biedt zich aan R.K. Meisje (32 jaar) als HUISHOUDSTER Brieven no. 12, De Haan's Boekhandel, Bergen Wegens vertrek ter overname aan geboden Eetservies (Engels porcelein), Theeservies, Stofzuiger, merk Volta, (z.g.a.n.), Smoking met toebehoren. Te bevragen Komlaan 14, Bergen, 's avonds tussen 7 en 8 uur. Te koop Mechelse kast en een grote baby commode. Kogendijk 72, Bergen. „COMA" in- en verkoop van 2de hands goederen. Prinsesselaan 13, Bergen, Telef. 2115. Te koop Een partij hout, esdoorn, ge schikt voor dampalen, hekpalen. Adres: D. Vlaar, Herenweg 55, 'tWoud. Bergen. Te koop z.g.a.n. Amerikaanse Trunk HUTKOFFER (1 x 0,60 x 0,38) f 115, Adres te bevragenDe Haan s Boek handel, Bergen TE KOOPt Meisjesrijwiel f 15, Wit emaille kolenfornuis f 10,—. Hereweg C 5, Schoorl Te koop ongeveer 800 bos fijn dekriet. Ook BOOMSTAMMEN voor brandhout P. Wildeboer, Hereweg C 32, Schoorl „De Merel", Kruisweg 23, Bergen, wegens plaatsgebrek ter overname Grote bloembak f 4.-, mooie grote boekenkast f 70.-, armstoel f 15.-, hoekstoeltje f2.50, staande schemerlamp f 30.-, theekast f 5.-, naaimachinelamp f 2.50, bed-leeslamp f 3-, electr. tussenmeter f 10.-, haardkacheltje f 5.-, J. M. Jaarsma haard f 50.-, 3 lampen f 2.-, per stuk. Te koop gevraagd op goede stand Brieven no. 17, De Haan's Boek handel, Bergen Gevraagd HUIS voor 8 personen, liefst half Juli tot half Aug. a.s. te Bergen aan Zee of Bergen-Binnen. Brieven met condities. Dr. A. B. Hinnen, Van Nahuysplein 6, Zwolle. Bejaard echtpaar vraagt ONGEMEUB. ZOMERHUIS OF INWONING Br. no. 13, De Haan's Boekhandel, Bergen Te huur gevraagd te Bergen-Binnen van 15 Juli15 Aug. gemeub. vrij huis met modern comfort, min. 7 bedden. Brieven met voll. inl. onder no. 14, De Haan's Boekhandel, Bergen. Aangeboden goed PENSION voor ge- repatrieerden. Specialiteit Indische rijsttafel. Broekbeeklaan 3, Bergen. Tel. 2168. VERLOREN t Bruin lederen Heren handschoen, terug te brengen tegen be loning, bij Boekh. C. Oldenburg, Schoorl J. TON Zn - BERGEN Stationsstraat 18 Tel. 2368 Alle soorten lederwaren, koffers, tassen enz. enz. J. TON Zn., Stationsstraat 18, Bergen. Tel. 2368 DAGMEISJE gevraagd van 8—5 uur. Mevr. Mok, Patijnweg 2, Bergen aan Zee. Telef. 2273. Nette BEDIENDE gevraagd. Groenten- en fruithandel J. Wokke, Telef. 2037, Bergen. Gevraagd een WERKSTER voor Vrijdag Aanmelden bij J. G. v. d. Kaay, Oorsprongweg 2, Schoorl. WAS aan huis gevraagd. Br. no. 18, De Haan's Boekhandel, Bergen. Te koop: RADIOTOESTEL (Philips), f 35.- Dorpsstraat 104, Bergen. Heeft U al kennis gemaakt met ons vuur vast aardewerk, sterke kwaliteit, populaire prijzen. Dekschalen, open schalen, pastei bakjes, koffiefilters, alles in diverse maten. Bergensche Kunsthandel Sigarenmagazijn Dcieënkui&eh. HEEFT VOOR U Zware Van Nelle shag Golden Fiction sigaretten Denicotea, sigaretten pijpjes Zeer voordelige shagpijpjes Maar, ook sigaren in alle prijzen En alleen uit de beste fabrieken Per dag Bergen Per uur Telefoon 2514 Lerares Mevr. E. de GRAAFF-MULLER Nw. Bergerweg 41 Lessen voor examens en eigen gebruik. Snelcursus tekenen, knippen en naaien. Ochtend, middag en avondlessen. Aanname leerlingen dagelijks. m b0 llw tinanclële transactie». uilvoering van Uw opdrachten. Telefoon 2563 Oldenburglaan 1719, Bergen Nh. DUR. O. BOR Thermosflessen met garantie-bewijs l/2 liter f 3-, f 4.-, f 5.-. S/4 liter f 4.25. Houten Wringers, f 36.25, f 38.50, f 41.40 Houten Wringers, merk Miele, f 55.-. Wringerbokken f 16.17 Emaille Wasketels, f 18.90, f 20.40. Gegalvaniseerde Wasketels, f 8.51, f 9.81, f 10.60. Emaille Kolenkitten vanaf f 3.95. Petroleumlampen f 1.95, f 5.45, f 5.75. Vertinde Bedkruiken f 3.05. Bakovens, opzet f 14.75. Bakovens met gasaansluiting f 16.75, f 19.90 Saval rugsproeier, geheel koper f 122.-. Vruchtboom carbolineum uit voorraad leverbaar. Figuurzagen, voorbeelden en triplex. Emaille naamplaatjes, gewone maat f 2.20 Glansverf, prima kwaliteit, per kg. f 3.35. Grondverf, prima kwaliteit, per kg. f 2.75. Grote sortering glas, porselein en aardewerk. bij tt Marinestraat 21 Egmond aan Zee

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 3