„OSMIA VAN AMERONGEN 'gtedó £C tné&arte&éeM weet./ J Hetetuckt HatUe&s B. BOSMA Zn., Hoo^votst .De etaUde daad" Zoekt U eeft fyoede itufyen? Boekhandel C. OLDENBURG B. DIJKSTRA EXTRA GOEDKOOP Peif scautaki Wackl niet DOBBEN MAASEN Uw staket RuiakHe-aatt&iediuQ KONING WINTER Fa. J. SMIT Jr., Ruïnelaan 11, Bergen i| fyCKtH d&Gtf uag. eet* ecUt^aat watdeu o^euoi^eu FAMILIEBERICHTEN t j.ahdacts VRAAG EN AANBOD D. KONING BERGEN Maar laat U voorlichten lóa^saton Hecen en dames REWI-JASSEN Melk, Boter, Kaas en Eieren (Bah. de Uo-u uit uw Uuis) komt U ook profiteren van de unieke kansen? SLAGERIJ fee^t wit hu weet Mevr. Visser-Roosendaal Boekhandel C. Oldenburg - Schoorl Hangt in de eerste plaats dus veel van het optreden der vrouw zelf af, ook de dokter moet op zijn qui vive zijn. Een goede samenwerking van deze beiden zal tal van aangeboren afwijkin gen kunnen voorkomen. Men loopt nauwelijks gevaar te worden besmet door voorwer pen (kleren, boeken, enz.) die door lijders aan rode hond zijn aangeraakt. De besmetting ge schiedt door direct contact. Komt men in de nabijheid van lijders aan rode hond dan loopt men de kans dat men de smetstof die zij door niezen en hoesten versprei den inademt en zodoende zelf ziek wordt. Sociale plicht. Ook,.gewonemensen hebben in deze jeen taak te vervullen. Het vlugschrift spreekt zelfs van sociale plicht. Jonge meisjes en ongetrouwde jonge vrouwen die nen de kans om met rode hond te worden besmet niet te ontlo pen! De kans dat zij dan later ziek worden is uiterst gering. Voorts moet ieder die rode hond heeft bedenken, dat hij een groot gevaar oplevert voor aanstaan de moeders. Hij moet het als een plicht beschouwen, ook al voelt hij zich met deze „onschuldige' ziekte in het geheel niet ziek, Ieder die meent dat hij rode hond heeft, dient zich zo spoe dig mogelijk met zijn huisarts in verbinding te stellen, opdat deze o.a. door bloedonderzoek de diagnose kan bevestigen. Zodra hij hersteld is, kan hij zich dan beschikbaar stellen om wat bloed af te staan, omdat het serum goede diensten kan bewijzen. dr. H. W. S. Wie dit vlugschrift in zijn geheel wenst te lezen, en wij kunnen de bestudering daarvan van harte aanbevelen, kan het bestellen bij H. E. Stenfert Kroe- se's Uitgevers Mij. N.V. Leiden. aarzelt dan niet, maar koop een tt DE PEN VOOR HET LEVEN Voorradig vanaf f 14.tot f 35.met 14 ka raats gouden pen, met volledige garantie Voor ieder handschrift de juiste pen In fijne kleuren gesorteerd. Laanweg C 164 - Schoorl - Tel. 268 PRACTIJK HERVAT meroné!? Zomergroenten in de Winter SPINAZIE groot blik van 13 voor 70 ct. DOPERWTEN middel II groot blik van 78 voor 73 ct. DOPERWTEN middel I groot blik v>an 88 voor 83 ct. DOPERWTEN middelfijn groot blik van 99 voor 93 cf. DOPERWTEN extra fijn '/s blik van 90 voor 81 ct. SPERCIEBONEN groot blik 82 ct. APPELMOES primagroot blik van ld voor 71 cf. APPELMOES van Goudr. groot blik van 80 voor 76 ct. TOMATENPUREEper blik van 35 voor 32 ct. CALIFORN. SOEPASPERGES per blik 99 ct. Wegens plaatsgebrek een partijtje 4 5-jarige VRUCHTBOMEN te koop voor slechts f 2.50. Notweg 17, Bergen Dorpsstraat 52 Tel 2323 Paardenlappen mager f 1,40 Paardenlappen doorregen f 1,30 Doorregen rundvlees f 1,60 Mager rundvlees f 1,75 Vet spek f 1,60 Mager spek f 1,70 Speciale aanbieding Varkenspoten per kilo f 1, Schoudercarbonade f 1,60 Fijne rookworst, halfom f 1,50 Gelderse rookworst f2, Leverworst f 0,60 bij sterke roosvorming of Haaruitval tot het te laat is om het doeltreffend te bestrijden Wij geven U gaarne ad vies zonder enige ver plichting De Haarspecialist Dorpsstraat 21 - Bergen 22 6 6 Telefoon 2 266 HEDEN ONTVANGEN DE GOEDE'S Rijwielhandel, Boterhammenworst, 100 gr. 40 ct Haagse Leverworst, 100 gr. 22 ct tezamen 50 ct Doorregen runderlappen f 1,70 Magere runderlappen f 1,90 Riblappen f 2, Poulet f 1,70 Gehakt, half om half f 1.70 Vet en spek nog steeds verkrijgbaar voor de be kende lage prijzen Ziet onze Vrijdagetalage van vlees- en vleeswaren, voor prijzen en kwaliteiten Breelaan 12, Bergen - Tel. 2123 DE GEZAMENLIJKE MELKHANDELAREN v. BERGEN WEER IN HET LAND Fabrikaat JAARSMA en ETNA, f155 - f175 Een topprestatie tegen minimum prijs Zeldzame koopjes Prima kwaliteiten Sensatie prijzen Damesdirectoires, mt. 44 en 42 89 ct. Dameszakdoeken, 6 stuks a 100 ct. Prima keperflanel, per meter148 ct. Wollen stof v. dames- en kinderbroeken, 140 cm br. p.m. 525 ct. Ruitstof, per meter145 ct. Lingeriekatoen, per meter 145 ct. Werkoverhemden398 ct. Wollen damespullovers met lange mouw, 985 ct. Wollen Bretelbroekjes voor kinderen289 ct. Wollen Broekjes voor kinderen89 ct. Verder nog honderden koopjes, teveel om op te noemen Kogendijk 15 Bergen Telef. 2521 Tel. 2028 - Kerkstraat 4 - Bergen 1 kg. doorregen Ossenlappen voorf 3,20 250 gram Pekelvlees voor f L00 2'/2 kg. Vetf 5,00 Onze lage spekprijzen en onze lunchpakketten blijven gehandhaafd. Verzorgingstehuis „ZONNEHOF" te Koedijk Wegens omstandigheden kan in het ver zorgingstehuis te Koedijk (Zeer mooie vrije kamer). Algehele verzor ging, recht op ziekenkamer bij ziekte, kamers, voorzien van Centrale Verwarming, etc. Voor verdere inlichtingen wende men zich tot de Administrateur, Kanaaldijk 277 te Koedijk, Telefoon K 2201224. Het Nieuwste Boek van de hier zo bekende schrijfster t Verkrijgbaar bij Telefoon 268 Getrouwd HENRI A. A. R. KNAP en JACQUELINE C. JOCHEMS Amsterdam Februari 1952. Schoorl Volstrekt enige kennisgeving. Met vreugde geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter en zusje JACINTA L. F. Fam. N. VRASDONK-LEERING en Kinderen. BERGEN. 31 Januari 1952. Kleine Dorpsstraat 1. Tijdelijk adresSt. Elisabethziekenhuis, Alkmaar. Hierbij geven wij U kennis, dat voorzien van de H. H. Sacramenten in de ouderdom van bijna 83 jaar is overleden, onze lieve Echtgenoot, Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader, de Heer GERARDUS BEUKERS Echtgenoot van Joh. B. Leek Uit aller naam J. B. BEUKERS-LEEK BERGEN, 27 Januari 1952 Dorpsstraat 7 A De begrafenis heeft plaats gehad op 30 Januari j.l. op het R. K. Kerkhof te Bergen Nh. Breelaan 18 Bergen DDElfUN Bij van Amerongen van Donderdag 31 Januari </m Zaterdag 9 Februari MARGARINE per pak 46 ct. SLAOLIE hele fles 180 ct. BESCHUIT grote rol 29 ct. CACAO 100 gram 34 ct. DROPTOFFEES 100 gram 19 cf. FONDANTROZETJES 100 gram 29 ct. BITTERKOEKJESGRIES 200gram 29 cf. GROTE ONTBIJTKOEK per stuk 49 ct. Heden overleed tot ons aller grote droefheid HARRIE KUYTEN, in de leeftijd van 68 jaar. Groet, LENIE KUYTEN- VAN DEN ELSAKKER HANS en CECILE Londen, A. H. MONK-KUYTEN GROET Nh., 29 Januari 1952. De begrafenis vindt plaats Zater dag 2 Februari, om 2 uur, op de Algemene Begraafplaats te Schoorl. In het Doopsgezind Broederschapshuis te Schoorl worden voor de maanden Mei, Juni, Juli, Augustus en September FLINKE HULPEN GEVRAAGD Aanbiedingen "schriftelijk of persoonlijk Mevr. DE VRIES, Maclaine Pontstr. 10, Alkmaar. Tel. K 2200 - 3685 Gevraagd in Bergen door 2 dames, gestoff. of ongestoff. kamers voor permanent bewonen. Brieven onder no. 102, Bureau v. d. blad te Schoorl. Mevrouw Krom-Grondsma, Euwigelaan 25, Bergen, vraagt voor direct een flink MORGENMEISJE of een WERKSTER Aanmeldingen gaarne persoonlijk aan bovenstaand adres. Gevraagd MEISJE voor de ochtenduren of een WERKSTER Mevr. Bakker. Komlaan 21, Bergen Gevraagd WERKSTER, 2 dagen per week, Maandag en Woensdag. Mevr. Blein. Rondelaan 5, Bergen. Biedt zich aan MEISJE, 19 jaar, voor dag en nacht, voor winkel en huishouding Br. no. 21. De Haan's Boekh., Bergen 2 vriendinnen zagen zich gaarne in de zomermaanden als HULP IN PENSION geplaatst in Bergen of Schoorl. M. Hoog land, Belkmerweg B 113, Burgerbrug. JONGEMAN, 26 jaar, vaste werkkring, zoekt kennismaking met net meisje, leef tijd tot 28 jaar, wed. met 1 kind geen bezwaar. Br. met foto, op erewoord retour, no. 301, Bureau v. d. blad te Schoorl. VACANTIE Te huur gevraagd in Bergen aan Zee door leraarsgezin, een gemeub. huis voor de maand Aug. of van half Julihalf Aug. Brieven met inl. en prijsopgave C. B. J. Balder, Heereweg 86-1, Groningen Wie ruilt mooie BENEDEN 3VONING voor gezin zonder kinderen, met tuin, vlak bij tram en bos te Nijmegen, tegen WONING voor klein gezin te Alkmaar. Eventueel driehoeksruil met Bergen Br. onder no. 104, bur. v.d. blad te Schoorl. ZOMERHUIS Op een der eilanden of Noordzeekust wordt gezocht een huis of ged. van huis, geheel ingericht, voor 3 tot 4 weken in schoolvacantie. Bestemd voor 6 tot 8 pers. Br. met volledige omschrijving en prijs onder no. 105, bur. v. d. blad te Schoorl. Dame alleen vraagt INWONING, liefst met vrije keuken. Brieven no. 20, De Haan's Boekhandel, Bergen VERLORENs 1 zwarte glacé Dames handschoen, S.v.p. terug te bezorgen Bakker - van Reenenpark 23 - Bergen TE KOOP een herenwinterjas en jongenswinterjas (10-14 jaar) beiden in goede staat. Meerweg 25, Bergen Zelfgemaakte WRIJFWAS, een wel daad voor uw meubelen, per pot 95 ct. bij Drog. Fa. Fr. Posthuma, Bergen Te koop Nieuw damesrijwiel (Fongers) le prijs van verloting. W. Kroon, Laanweg C 177, Schoorl. PENSIONBEDRIJF TE KOOP Te koop te Bergen Nh. pensionbedrijf. Prijs billijk. Voor inwoners van Bergen, die woonruimte opleveren. Te bevragen Makelaarskantoor Munk, Komlaan 10, Bergen. Telefoon 2787. Aangeb. lange leren MOTORJAS, z.g.a.n. met kap en bril. Br. no. 110, bur. v.d. blad te Schoorl, Te koop een KINDERWAGEN en een KIPPENHOK St. Anthoniusstraat 26, Bergen Ter overname aangeboden een paar in zeer goede staat zijnde licht grijze suède pumps, maat 37. C. Oldenburg, Laanweg C 164, Schoorl. Per 500 gr Per 500 gr Sneeuwtijd - HOESTTIJD. LAURIERDROP in pijpen en gesneden, bij Drog. Fa. Fr. Posthuma, Bergen in kleuren. Voor Heren Zwart en bruin. Voor Dames Groen en bruin. Zeer sterk, wind- en waterdicht. JEKKERS f 51.50 JASSEN f 66.30 Telef. 2379 - Bergen Per 500 gr WINTERTIJD ROGGEBROODTIJD 1 1 Eet ons heerlijk Groninger Roggebrood BAKKERIJ B. SANTING, Molenstraat 3. Bergen En nu beleeft U plezier van onze TELEFOON 2466

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 3