tycote i/ecUaop. Amerikaans systeem! B. E. M. A. „Schift acude toet" THEE ALS DE ROB B00RSHA-TEXTIEL I AUTO's ZONDER CHAUFFEUR AARDBEI DOOSJES de Avoutuciet De gezamenlijke Groentehandelaren Uitslag: SOLA J iiR>ilcMiiii-prijsvraag: Htaokt u soms een staatje met Pinksteren 0 Dit betekent, dat U bij „Centra" kunt kopen met kleine aanbetaling. I. POLK, Houtweg 5, Alkmaar, het gesloten huis. Solex, - rijwielen NIEUWLAND Pinkster aanbieding FIRMA JONGENS „CARPE DIEM" VOOR GOMO EN CYRUS P. J. FELD, ïlijwietUancUl Storingen 64 ct per 100 gram Fa De Wijs Broers Hei adres van vertrouwen Kinderverhaal van Bergen. aan de nieuwe standplaats, De zo gevraagde Officiersjassen, Dames en Heren, f3.00 p. w. Dames Regenjassen, diverse kleuren, f3.00 per week. Brcclaan 52 BERGEN Telefoon 2200 De Goedkope Groentenhal lfoor uw tuin en bloembak Bloemenmagazijn Schoorl Tel. 472 TOER- EN SPORTRIJWIELEN Radio en Electro Technisch Bureau MEIJER, ALKMAAR - BERGEN -SCHOORL Onze ongewone jubileum-prijsvraag willen wij niet beëindigen met slechts de publicatie van de namen der prijswinnaars. Wij geloven dat degenen, die zich zoveel moeite getroostten om tot een oplossing te komen, interesse zullen hebben voor aard en omvang van het verloop dezer prijsvraag en vooral voor de wijze, waarop de prijzen werden toegekend. Wij ontvingen ruim zestigduizend inzendingen, welke alle. door onze president-directeur, de heer M. J Gerritsen, eigenhandig werden geopend en gesorteerd, waarna bleek dat deze prijsvraag, die, in tegenstelling met de gebruikelijke reclame-prijsvragen, niet gemak kelijk was, tot rond drie en dertigduizend foutieve oplossingen had geleid. Wij constateerden, dat juist de moeilijkheid der opgave voor velen, die er anders niet aan denken, zich met reclame-prijsvragen onledig te houden, aanleiding was, de kans op een prijs te wagen. Dit bleek ons telkenmale uit begeleidende correspondentie. Trouwens, het aantal sympathie-betuigingen en felicitaties, dat de inzendingen vergezelde, was enorm. Duizenden oplossingen werden begeleid door gelukwensen, waarvan vele in dichtvorm. Verrassend groot was het aantal fraaie of geestige tekeningen, prach tige oorkonden, schilderijen, alsmede voorwerpen door huisvlijtige handen vervaardigd. Alle inzenders, die op dergelijke wijze hun belangstelling toonden, werd onzerzijds dank gebracht, terwijl wij de fraaiste werkstukken met een verzilverd lepeltje of een etui met 6 gebakvorkjes beloonden. Deze inzendingen werden bovendien ingelijst en kregen een perma nente plaats in onze excursiezaal. Daar echter de kwaliteit der inzending de toekenning der prijzen niet mocht beïnvloeden, werden de namen en adressen dezer in zenders op briefjes overgenomen, die vervolgens tussen de gewone inzendingen werden verwerkt. Het succes det publicatie van het artikel „Ere wien ere toekomt" mag overweldigend worden genoemd. De vraag naar Sola-fabrikaten nam, na de plaatsing der prijsvraag, onmiddellijk enorm toe Velen gaven in begeleidende correspondentie te kennen, dat zij, thans de levensgeschiedenis van de heer Gerritsen kennende, voor het vervolg slechts Sola-producten wensten te be trekken, niet alleen vanwege de prijs, welke 20% beneden die van elk ander gelijkwaardig fabrikaat ligt of wegens de zekerheid, een product van voor het leven gegarandeerde kwaliteit te ontvangen, doch tevens door gevoelens van sympathie voor de oprichter. DE TREKKING vond op 3 Mei j.l„ ten overstaan van een uit willekeurige deelnemers samengestelde jury plaats. Het waren mevr. Mulder-Poel te Utrecht, de heren P. Bakker, hoofd ener Chr. school te Amerongen, de Boer, Leiden, Dr. van Cleef, Zeist, T. de Vries, Amsterdam en M. A. v. d. Wijngaard, Utrecht, die zich bereid hadden verklaard op het verloop der trekking toe te zien, welke tevens door de directie der Sola-fabriek en journalisten werd bijgewoond. De juiste oplossingen waren aanwezig, gebundeld in 27 genummerde pakken van 1000 en 1 pak van 702 stuks. Allereerst werd de bij Notaris K. W. van Gorkom te Zeist gedeponeerde enveloppe geopend, waarin door de jury de juiste oplossing werd gevonden, luidende: Als de tafel gedekt is Ziet U dat Sola perfect is. Daarop werd door mevr. Mulder eerst een nummer uit 28 genum merde briefjes getrokken, dat een der 28 pakken zou aanwijzen. Vervolgens trok dit jury-lid uit 1000 dito briefjes het nummer der, zich in dit pak bevindende inzending, welke de eerste prijs ad. f 1000.- zou bekomen. Getrokken werd brief no. 243 uit pak no. 11. een inzending ten name van de heer A. B. Hogema, Geulstraat 23 hs, Amsterdam, die door de directie onmiddellijk telegrafisch van zijn buitenkansje op de hoogte werd gesteld. Een deling van het aantal goede oplossingen door het aantal beschik bare prijzen gaf een gemene deler van 13, zodat nu alle verdere prijzen werden getrokken, door, pak na pak aftellend, telkens elke dertiende inzending als prijswinnend te registreren. De extra prijs van f 500.- welke' zou worden toegekend aan deelne mende scholen, werd, onder goedkeuring van de jury, gesplitst in twee prijzen van f 250.- en wel één voor de fraaiste school-oplossing en één door trekking aan te wijzen oplossing. Alle deelnemende scholen ontvingen als troostprijs een zending ver snaperingen. zodat de leerlingen van een 195 scholen hun werk toch met een verrassing beloond zagen. De Chr. School te Heinkenszand en de Kweekschool te Bloemendaal wonnen ieder f 250.-, de eerste voor de fraaiste inzending. De volledige lijst van de overige 1999 prijswinnaars ligt ter inzage bij alle Sola-winkeliers. De prijzen worden zo spoedig mogelijk aan de winnaars toegezonden. Wij danken allen nog maals voor hun felicitaties, oplos singen, gedichten of blijken van sympathie, waardoor deze jubileum-prijsvraag een geweldig succes is geworden. SOLAFABRIEK M. J. GERRITSEN N.V. ZEIST „Kijk uit!" riep de Havik. „Wij lopen in het mijnenveld". De piraat achter het stuurrad draaide de raceboot opzij, maar de golf slag, door de zwenking veroor zaakt, deed twee mijnen tegen elkander slaan, 'n Hevige knal, de boot kapseisde en de piraten werden er uit geslingerd Handig bracht Ans „de Vis" langs Rob, die op het gladde staal klom. Op 'n teken van Rob schoot „de Vis" dan weer naar boven. Het donkergroene water werd lichter en eindelijk stak Rob's helm boven het water uit. Als 'n walvis, zo kwam de wondervliegboot boven de opper vlakte. Rob ging rechtop staan en keek achterom. Hij zag hoe de race-boot was omgeslagen en naar het hol dreef. De piraten staken met hun hoofden boven het water uit, enkelen hadden zich aan het bootje vastgegrepen. „De Vis" vloog omhoog. „Ko men de piraten ons achterna?" vroeg Rob, die zijn plaats achter de stuurknuppel had ingenomen. „Ja", antwoordde Ans, die achter om keek. „Drie watervliegtuigen volgen ons, Rob!" Gespannen zagen Ans en Daan door het venster naar de achter volgende vliegtuigen. „Ze zullen ons spoedig ver achter zijn", meende Rob. Een wilde achter volging begon. Snel vloog „de Vliegende Vis" omhoog, naar de wolken. Enkele minuten later prikte de neus van „de Vis" in 't wolkendek. Maar toen ze er dan weer uitschoot, zag Ans, dat de Piraten nog hoger vlogen maar dat ze achter raakten. „De Vis" was te snel voor hen. Na de Pinksteren, Woensdags-en Vrijdagsavonds, van 6— 9 uur: Gemeenteterrein, Karei de Grotelaan, tegenover Clubhuis T. en O. Natuurlijk moet er met de PINKSTERDAGEN iets nieuws zijn, dit kunt U het beste kopen bij BOORSMA TEXTIEL, verzekerd van prima kwaliteit en beter sortering. Witte Dames Blouses maten 36 t/m 46 Wollen Dames Pullovers, k/m., streep en effen dessins Wollen Dames Taille Vesten, 6 kleuren Wollen en katoenen Dames-, Heren- en Kinder-Ankiets geblokt effen geringeld) Nylon Kousen nieuwe kleuren, met en zonder zwarte naad Dames Handschoenen, „Nappa", ongevoerd en „Perlon' -kwaliteit Dames Onderjurken, Gebloemde waszijde (wit - bleu - zalm) Dames Onderjurken. Satijn-kwaliteit Dames Tricotages, Hollandia Kastanjebloesem en Gentiaan Heren Tricotages, Hollandia Adona sport Ruïnelaan 12-31 - Bergen Telef. 2532 - 2065 We kunnen U leveren BLIK)ES MET ZAr M - MAKREEL - HARING IN TOMATENSAUS MAKREEL IN TOMATENSAUS SARDIN - KRAB - KREEFT GARNALEN - POTJES MAYONNAISE VAN CALVÉ EN DUYVIS Voor een heerlijk hapje TOAST MET SANDWICH SPREAD Zaterdag speciale aanbieding Gevuld ontbijtspekper 100 gr 45 ct Tongenworst met ossentong45 ct Preskop32 ct M. VAN TEULINGEN, Hereweg 2, Schoorl Telefoon 272 Costuums f 5.00 per week. Mantelpakjes, de fijnste Tropical, op eigen atelier gemaakt, f 5.00 per week. Swaggers en Damesmantels, f4.00 per week. Gabardine jassen, zuiver wol, f5.00 per week. Costuums, naar maat, f 6.00 per week. Alle kleuren Kamgaren Pantalons, f2.00 per week. Sport-Colberts, f 2.50 per week. GEEN BANK - GEHEIMHOUDING VERZEKERD Voor Noord-Holland Telef. 3318 Telef. 3318 Ml Verbuur Het KOEKJE van de week BOTERBIESJES 35 cent per ons IJSTAARTEN vanaf f 1,50 (4 personen) Banketbakkerij KOOLMEES-SOECKER J. Oldenburglaan 5, Bergen Telef. 2385 Voor de Pinksterdagen hebben wij extra reclame van busgroenten. 1 blik prima Sperciebonen 1 blik Appelmoes (Goudreinetten) 1 blik Doperwten van f2.70 nu voor f2.25 Ook mag U voor deze artikelen nemen 1 blik Spinazie 1 blik Worteltjes 1 blik Andijvie Ook hebben wij nog een beetje goed kope Goudreinetten, Stoofperen, Moes appels en zoete Appels. U weet het, met GROENTEN zijn wij ook goedkoop. Wij hebben Zaterdag weer een pracht partij BLOEMKOOL en goedkoop. Komt zoveel mogelijk Zaterdagsmorgens kopen, dan hebt U de beste keus. Wij hebben al nieuwe Aardappelen, die wij verkopen tegen marktprijs. Onze Sinaasappelen zijn sappig en honingzoet en kosten vanaf 12 voorfl,- En dan onze Pinda's is een succes, 75 ct. per V2 Kg. Ook hebben wij met de Pinksterdagen verse Aardbeien. Wilt U verzekerd zijn bestelt ze vroegtijdig. 2e Pinksterdag zijn wij de gehele dag geopend. Alleen in Dorpsstraat 86 - Bergen Tel. 2069 Waar je 2 ons heerlijke, vers gesneden soepgroente kunt krijgen voor slechts 25 ct. Boekhandel C. OLDENBURG 3 Repen voor49 cent 2 Repen gevuld25 cent Gev. Drups 150 gr. 25 cent Frisse Zomerdrups 100 gr. 15 cent 3 grote Fruitrollen 25 cent Pinkster Ruitjes (Koekje) Per 250 gr59 cent en een REEP gratis Pinkster Wafels per 100 gr. 25 cent Ons succes, een heerlijk zacht cocoskoekje per 250 gr59 cent Vermicelli per 250 gr. 22 cent Diverse soorten Limonade van 92 - 140 - 220 cent Extra aanbieding 2 ons prachtige Schouderham 99 cent TELEFOON 2524 - STATIONSSTRAAT 8 - BERGEN W. Hanggeraniums Agaratum Staande Geraniums Verbena en alle andere Lobelia Afrikanen voorkomende planten Petunia Salvia Levert ook Rijwielen in Huurkoop Vraagt onze zeer billijke conditiën Ook Uw adres voor Lampen, Ban den, Onderdelen en Reparatiën Verhuur van Rijwielen en Bakfietsen Oude Berger-veg 6 Bergen (N.-H.) Tirhf Krachf MiizipW °ok alle kleine aPParaten l^icnc, lYracnt, IVlUZieK REPARATIES met spoed maar goed Ruïnelaan 3 Telefoon 2514 Bergen FEUILLETON 23 een roman uit Vlaardingen DOOR L. K. VAN DER LINDEN Ik heb wel eens gezegd, dat wij samen de kleu ren van de vlag hadden, jij het wit en het blauw en ik alleen het rood. Dat was nog niet eens waar, Antje. Tegenover jou had ik het rood nog niet eens, want ik had niet de moed om je de waarheid te zeggen of te schrijven. Tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik al bijna een jaar met dat meisje omga. Nu geef ik je dan eindelijk de volle vrijheid terug. Dit moest ik nu wel doen, omdat jij het oog op iemand anders schijnt te hebben laten vallen. Ach, Antje, ik moet tante Daatje gelijk geven, dat een man een schip zonder roer is. Maar dat ben ik niet alleen, dat is die ander ook. Blijf nog liever ongetrouwd, Antje, en pas er voor op, dat je later niet in de armoe komt. Dat zou ik verschrik kelijk vinden, want ik zie in jou toch altijd nog een lieve vriendin. Tante Daatje zal wel zeggen, dat je geen raad van iemand als ik nodig hebt en dat is ook eigenlijk zo. Zij zal ook niet meer willen, dat ik haar tante noem en dat kan ik haar niet kwalijk nemen. Maar wil je haar toch de groeten nog van mij doen? Heeft zij het nog steeds zo slecht van de rheu- matiek? Je moet haar eens zeggen, dat er een geneesmiddel tegen is. Dat heb ik kort geleden gehoord. Laat zij de dok ter eens laten komen. Er is ook een dieët aan verbonden. Geen vlees en vis eten, geloof ik. Ik zal het ook naar huis schrijven voor opa. Thuis zullen ze het ook lelijk van me vinden, dat ik je geschreven heb, Antje. Vooral Mientje zal erg kwaad op me zijn. Vader schreef mij laatst, dat zij mijn portret in dat medaillonnetje omgekeerd heeft. Zij wilde mij niet meer zien, omdat ik niet bij jou kwam. En die kleine schat hield zo veel van mij en ik van hap? Zo zie je, Antje, dat liefde niet allemaal geluk betekent xk ben er m'n liefste zusje voor kwijt geraakt. Probeer mij te begrijpen, Antje. Misschien kun je mij dan, na jaren, ook vergeven. Dat geloof ik, omdat jij Antje bent. BAREND. P.S. Vind je het goed, dat we de paar dingen, die we elkaar ge geven hebben, niet teruggeven? Als je ze beslist niet wilt houden, geef ze dan maar aan Mientje. Die zal ze van jou wel aan willen nemen." Daatje keek maar op de brief en zei een tijdlang niets. Zij schudde telkens het hoofd. Na een hele poos sprak ze: „Ik weet het niet meer, Antje. Als ik dit alles zo lees, dan is hij toch ook weer anders, als ik nu dacht, al heeft hij je gemeen behandeld. Hij is een zwakkeling,als zovele mannen. Die rijke meid heeft hem helemaal ingepalmd. Waarom blijft ze niet bij haar eigen soort?" Antje keek haar tante verdrietig aan. ,,U praat maar over zwak en gemeen. Dat is Barend geen van beiden. Het ligt aan mij. Ik ben toch geen meisje voor zo'n jongen? Ik kan nog geen regel zonder fouten schrijven en in allerlei dingen ben ik te ouderwets. Dat wist ik al, maar ik kon niet anders en ik begrijp wel, dat hij het uit moest maken tussen ons, al vind ik het nog zo verschrikkelijk." Zij liet het hoofd op de armen zinken en barstte weer in snikken uit. „Hoor nou eens, Antje! Wat bedoelt hij toch, dat jij een oogje op een andere jongen zou hebben?" Antje hief haar betraande gezicht op. „Hoe hij er aan komt, weet ik niet, maar hij kan Kees Krans wel bedoelen. Die heeft wel eens laten merken, dat hij met mij wil gaan." „En jij?" „Ik? Wel, niks tante. Het is een goeie jongen, maar ik houd alleen van Barend en van niemand anders. O, tante!" Zij viel weer bij tante Daatje neer en schreide hartverscheurend. De winkelbel ging en Daatje zag, dat opa Kalisvaart de win kel in kwam. „Kom maar verder, Jaap!" riep zij. Opa keek verschrikt naar het schreiende meisje. „Wat is er gebeurd, Daat? wat is het toch met Antje?" (Wordt vervolgd) in eenvoudige verpakking GEURIG EN VOL AROMA GEBR* SCHOEN Stoomwasserij Visscherslaan 11 Telef. 3712 ALKMAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 4