WactnUuLs. en Ipzetbandel 8 NIEUWLAND Sept&ytfow 19 52 Koopt nu een eigen Radio-toestel I Tm JAN VAN DIJK De veeUeetde \Jeouw! ROB i bod A. B. M. KOLLMER O; Ook voor UW kinderen: H. K. FINKENSIEPER N.V. ALKMAARSCHE OVERDEKTE KLAVERBLAD8 KARNEMELKZEEP bon ;»j r„r<s AUTO's ZONDER CHAUFFEUR HARMS de Avtm yocantie q,e,$tote* M. VELDMAN hu naac DE BOOM Voorziet U tijdig van: Ingaande 7 September a.s. des Zondags geopend van 9.00—12.00 uur v.m. GEMENGD ZWEMMEN .eme\V^ Garaae Saiex - rijwielen Breelaan 52 tfcatis Uand^eeen DANSEN L E R E N Inlichtingen en inschrijvingen aan het Instituut, Loudelsweg 44, Tel. 2144 KAMGAREN EN TROPICALS - BIRDS-EYE Horloges Wekkers [/edcoöfrt&lcaat DE BOOM Heteluchtkachels J. P. KLANKER H. v. d. Elsken Kinderverhaal BREIGARENS TRICOTGOEDEREN TRUIEN - VESTEN SPORTKOUSEN SOKKEN WOLLEN DEKENS BERGENS MANUFACTURENHANDEL 4.30 Ct. aan 77'T 6 fabriek „get Ze«P- Ba«Hern. p,aatJe° itbeLZ*;* BERGEN - Telefoon 2200 WEGENS VACANTIE Goedkope Groentenhal BOORSMA, Ruïnelaan 12-31, BERGEN Alle modellenPHILIPS PRIMA SERVICE ERRES - FRIDOR N.S.F. - BLAUPUNKT J. M. WITTEBROOD, Breelaan 29, Bergen - Tel. 2204 „DE RUSTENDE JAGER. BERGEN Nh. FEUILLETON: E. M. JAARSMA f 250,- f 152,- BRONCO Dames- en Herenkleermaker iiyrwt "N— Toen Ans in het water terecht was gekomen, ontdeed zij zich snel van haar parachute en gooide vlug een van de reddingsgordels over haar hoofd. Zij zwom naar Rob, terwijl ze de andere gordel voor zich uit duwd. Uitgeput trachtte Rob de gordels te grijpen, terwijl hij langzaam zonk. Ans hielp hem echter in de reddingsgordel. „Het is in orde, Rob," riep zij. „Daan komt ook al te hulp." Op dat moment streek „de Vis" neer. De stuurboord propeller draaide vrij onregelmatig. Handig bracht Daan „de Vis" langs Rob en Ans. Ans klom op de ladder naar de vleugel en hielp Rob uit het water. „Ik ben blij, dat je gered bent," riep Daan, „Ans is een kranige meid". Rob was al heel gauw weer opgeknapt. Terwijl „de Vis" op zee ronddreef, ging hij handig de machine nazien. Ans keerde terug in de cockpit en Rob zette zich nog eens aan het werk. Plotseling Oldenburglaan 17—19 BERGEN N.-H.. Telef. 2152 KACHELS KACHELS KACHELS KACHELS KACHELS GROTE SORTERING Ruwe Salamander Schelde 110 M' 43.- 140 46.- 250 52.- Luxe Salamander emaille 75 M3 48.- 110 62.50 Hermes 95.— Mooie Sierkachels 68.-70.- 72.50 6.30 8.50 5.25 6.35 7.50 9.30 Kachel stenen Kachel cement Kachel rooster Mica, alle maten Sier Salamander Etna 1024 64.- 1028 78.- Inventa Heteluchtkachel 210 M' 140.50 Thebo 200 M3 90.- Turm Oliekachel 38.50 54.75 Emaille Kachelplaten, rond en vierkant 5.40 5.95 Emaille Kolenkitten 4.00 Gegalvaniseerde Kolenkitten, rond en vierkant Bedkruiken 3.05 Kachelhaakjes 25 Poken 50 Askrabbers 40 Tangen 75 Kachelpijpen en ellebogen. Canadaplein Alkmaar Telefoon 3500 a eens na, hoe fijn het voor Uw kinderen is, die prachtige plaatjes te sparenDat blijkt wel uit het enthousiasme waarmee de albums op de scholen werden ontvangen. J «v,rioH Zeep -Het Meïkenelk- "l ee» bon Plaatjeo, VOOT bonnen bij UUr die een gelijk aan, ?ntv"ngt bail. rGeef P'aaties v°gelplaatjes ?P v Spaar de plaatjes van: Bij inzending 1 °°r „n te" bon onderaan albuinvlaat]es ontvangt u i Verhuur wees Ans vertwijfeld naar achteren „Waterhozen 1" riep zij. Rob keek achterom. Vijf grote waterkolommen stegen draaiend uit de zee omhoog. Ze schoven naar voren en kwamen de rich ting van „de Vis". „Ik moet de motor snel in orde maken De waterhozen zullen „de Vis" kra ken mompelde Rob in zichzelf en in verhaast tempo werkte hij voort, om binnen de korst moge lijke tijd de motor weer op gang te hebben. „Probeer maar eensriep Rob eindelijk. Daan zette de motor draaide weer. Zaterdag 13 September algehele uitver koop. Alles moet weg. Onze reclame van gratis pmen kunnen wij nog 1 keer geven. Dan is onze voorraad op. Dus weer bij aankoop van 10 pond moesappels of 10 pond zoete appels of 10 pond stoofperen 5 pond bandperen gratis U bestelt en wij bezorgen 10 pond Erley Victoria f 0,75 10 pond Beurré Merode f 1,00 10 pond Bonne Louis f 1,25 10 pond Seigneur d'esperen f 1,25 10 pond james Grieve f 1,50 En nog veel meer prima soorten en goed koop. Ook hebben wij heerlijk vers ge brande pinda's voor slechts 75 ct. per '/2 kg. Dus U weet hetalle groenten moeten Zaterdag voor spotprijzen opgeruimd worden. Alleen in de Dorpsstraat 86 - Bergen - Tel. 2069 waar je 2 ons heerlijke, vers gesneden soepgroenten kunt krijgen v. slechts 25 ct. U kunt zich nu nog laten inschrijven voor de Club te Bergen, Schoorl, Egmond a. Zee en Bergen a. Zee Bergen en aan de zalen. Ook gelegenheid voor zelfgevormde clubjes en privé-lessen. De herfst- en wintercollectie DAMES- EN HERENSTOFFEN is gearriveerd TEDDYBEER (7 kleuren) Fluweel, Groen, Rood, Blauw, Pin head, Braille, Camel Hoogachtend, Gaarne verzorgen wij uw opdracht Telefoon 2065-2532 Jarenlange ervaring Inruil Betaling in overleg Reeds vanaf f 136, Zaterdag en Zondag a.s. in het Café-Restaurant Wij zijn van 15 tot 22 September wegens Kleine Dorpsstraat 9 - Tel. 2778 Koekoek-klokken Friese klokken Oorspronkelijke roman door MAARTJE ZELDENRIJK 1. In de maanden die voorafgingen aan de gezinsvermeerdering bij Meijer, mompelde „Frerik" steeds voor zich heen, dat hij hoopte, dat het een jongen zou zijn. En dat vertelde hij ook aan de buren, zijn knechts en de lui, die naar zijn eenden kwamen kijken. Maar toen het kind geboren was en de baker hem ver telde, dat het een meisje was, dat „net iender op z'n vaoder leek", och, toen was hij toch blij. Een meisje was per slot van rekening toch veel leuker dan een jongen en al de luchtkastelen, die hij voor z'n „jongen" had gemaakt, verdwenen, om plaats te maken voor andere, voor het „meidje Hiermee is eigenlijk alles gezegd van het karakter van Meijer, de grote tuinder en eendenfokker uit de Beemster. Hij was een van die weinige mensen, behorende tot de categorie „goedzak en toch, geen mensen waagde het om van die goedheid misbruik te maken. Geen knecht zou die gulheid exploiteren. Gebeurde het al eens, dat er van die losse knechts 's morgens aan kwam, als de anderen al aan het „schoffelen" waren, dan begroette Meijer hem met een „Zo, jö, hè je hard gereejde? Denk er om dat je niet daoluk je jas uittrekt, want dan zei je 't net te pakken krijge." Er werd geen woord over het te laat komen gesproken en de knecht zorgde er wel voor, in het vervolg niet meer te laat te komen. Toch waren er mensen, die dachten, dat ze de kleine tuinder zo maar bedotten konden en dat waren de eendenkopers, want behalve z'n negen morgen land, had hij ook nog enkele duizenden eenden. Doch dat viel hun dan tegen. Als ze een te lage prijs boden en klaagden, dat de markt overvol was kregen ze sterio- tiep ten antwoord: „Nou jö, da' mo-je niet zegge. Ik dink niet, dat 'k ze verkoop." En dan was het afgelopen. Al boden ze een tientje voor een eend, ze bleven er af. Ze kregen niets anders meer mee, dan een „M?el thuis, hoor! Ja, dan was het maar 't beste een paar maanden weg te blijven. Daarna was Meijer weer even toeschietelijk als voorheen en als ze dan een redelijke prijs boden, konden ze zaken doen. Nee, die Meijer behoefde je niet af te zetten. Zo kalm en goed als ie was, had ie je door, voor je het zelf wist. De goedheid van Meijer was spreekwoordelijk in de Beemster. Dat wisten de knechts, die er werkten en zij, die er niet werkten. De eersten bleven er, omdat het er goed was, en de anderen deden hun best om op het spul van Meijer te komen. Had een ander in de zomer al eens gebrek aan bessenplukkers of -pluk- sters, bij Meijer waren ze altijd in hele drommen, omdat hij een cent per mandje meer gaf en er niets van zei, als ze „muizel- den" tijdens het plukken. 4) muizelen: eten van de bessen tijdens de pluk. Ja, bij Meijer was het best werken. Daar kon je best zijn. Ook de vaste knechts, die er van Maandag tot Zaterdag voor dag en nacht waren. Bij welke tuinder in de Beemster of de Purmer mocht je Zaterdags om vier uur ophouden met werken? Nee, dat was bij geen enkele tuinder zo. Als de knechts van Meijer al met hun roodbonte zak met wasgoed achter op de fiets naar huis reden, stonden de anderen nog te „krozen" 2). Moesten de vaste knechts bij anderen Zondagsavonds terug zijn, Meijer vond Maandagmorgen om een uur of acht vroeg genoeg. Ja, 't werkvolk had het bij hem werkelijk goed, veel te goed, vonden de buren en de verder verspreide tuinders. Als-ie zo doorging, zouden z'n knechts gauw de baas zijn op z'n „orf" 3). En er zou natuurlijk lang niet zoveel gedaan kunnen worden, als ze pas Maandagmorgen kwamen en Zaterdagmiddags met licht weer wegreden. Het tegendeel was echter waar. De knechts stelden die loyale houding van hun baas op prijs en men maakte er geen misbruik van. Nee, ze werkten bij Meijer niet alleen met plezier, maar ook veel harder, temeer ook, omdat hij nooit op onverwachte mo menten plotseling vanachter de „bonenraisen 4) vandaan kwam om te kijken, of er wel gewerkt werd. Ook zei hij nooit, dat ze wel wat lang over hun koffie deden, als de vrouw 's morgens met de ketel kwam, zoals bij anderen wel eens het geval was. dagmiddagwerk in de Beemster in vroeger jaren. 2) krozen: het kroos uit de sloot scheppen; een typisch Zater- pad? Nou, jö, dan hê-je 't best getroffen. s) orf: erf, bedrijf. 't Was algemeen bekend: O, werk je bij Meijer op het Ooster- Wordt vervolgd) Want dat is voor niets I f 47,50 f 60,00 f 15,00 f 27,50 Huiskamerameublement Eiken Ledikant 1-pers. Kapokmatras Marinestraat 21 Egmond aan Zee Telefoon 459 Zaterdags en 's Maandags gesloten Geopend van v.m. 9,30 tot nam. 4 uur. Na 4 uurTelef. K 2900-47067 Haarden voor kleine brandstof Zuinig Stoken Stationsstraat 17 - Bergen - Tel. 2189 Jan Oldenburglaan 29 - Bergen Telefoon 2546 Veranderingen en reparatie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 4