|boorsma-textiel| 1 de uukeecde \Jcouw! 'm 1 RADIO-TOESTELLEN ROB de Avo VOORTREFFELIJK DE SPAR Uo-o-ifii me?* biy dt DC'ftióH'&'tC'Oi'ttC' „DE VALK" Wasserij „De Valk" V M. VAN TEULINGEN M. VELDMAN HOTEL „BELLEVUE Emigratie P. C. KAAN Tele!. 2104 Kinderverhaal Wat kan men kopen voor 25 cent in de Goedkope Groentenhal Ruïnelaan 12-31, Bergen Nh., Tel. 25322065 VERMEULEN'S LEVENSMIDDELEN CAMPERDUIN AAN ZEE Het Co$é-Hestaucant „CanipecduUt BOOMKWEKERIJ „SURSUM CORDA" „Gazellehuis" H. PLOMP Kastpapier en Kastranden. Boekhandel C. Oldenburg Boekhandel - LeesbibliolheeU P. JONKER - Egmond aan Zee VOOR UW WAS „DIERENDAG" AANMAAKHOUT EN KACHELBLOKKEN FEUILLETON: maa;rtje zeldenrijk Rondhouthandel „De Waker" H. v* dElsken Dames- en Herenkleermaker Gwzt [/aUdiifdoma's werelddelen DEN HELDER Roeiend zo hard hij kon, bracht Rob de sloep bij „de Vis", waar Daan hen opwachtte. Daan knielde en hielp Ans in de vliegboot. Rob klauterde op de vleugel. Daan en Ans wisten wat hun te doen stond. Vlug grepen ze een paar bussen benzine die Rob snel opende. Even aarzelden de olifanten voor een revolverschot, dat Daan in de lucht afschoot. Ook de door dringende lucht van de benzine, die Rob in het water goot, was de dikhuiden zeer onsympathiek. Balorig gluurden de kolossen naar hun zonderlinge vijanden, die er zulke vreemde manieren op na hielden en er nu ook al vuur bij haalden. Maar er moesten erger dingen gebeuren voor een kudde geprikkelde Afrikaanse olifanten aan de haal ging. De aanvoerder gaf door luid getrompetter blijk van zijn grote ontevredenheid. Het scheen of hij zijn makkers moed wilde in blazen. Alles hing thans van de benzine af, die op het water dreef. Met een handige zwaai wierp Rob een brandende fakkel in het water, waar de vlammen even hoog oplaaiden. Dat was de aan voerder zelfs te erg. Angstig trompettend week de dikhuid terug. 3 pond Maagdeperen 25 ct. 3 pond zoete Appels 25 ct. 3 pond Stoofperen 25 ct. 3 pond Moesappels 25 ct. 3 pond Handappels 25 ct. 3 pond Winterwortels 25 ct. 2 pond Andijvie 25 ct. 2 pond gesneden Rode kool 25 ct. 2 pond gesneden Groene kool 25 ct. 2 pond gesneden Savoye kool 25 ct. 2 pond Uien 25 ct. enz. enz. Ook handhaven wij nog één week onze reclame van bij aankoop van 10 pond Appels of Peren 5 pd. handperen gratis. En dan 12 heerlijke zoete Sinaasappelen voor f 1.en V2 ^9- vers gebrande Pinda's voor slechts 75 ct. Als extra reclame 8 pond mooie Ster appels f 1. Alleen in de Dorpsstraat 86 - Bergen - Tel. 2069 waar je 2 ons heerlijke, vers gesneden soep groenten kunt krijgen voor slechts 25 ct jjlliiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiHiiMiiiiiiiMiiiMiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiin^ Onze sortering voor het Winterseizoen 1952 is in één woord DAMES PULLOVERS DAMES VESTEN EN JASJES DAMES TRICOT MANTELCOSTUUMS Komt U ook DAMES COMBES DE GILET eens kijken U slaagt beter bij ^liiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiimiiimuiiiiiiiiiiiiimimiiiHiiiiiiiiMuiiiimiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiwiiiillP Breelaan 33 - Telef. 2068 - Bergen ZELFBEDIENING ZELFWERKEND WASMIDDEL per pak 35 ct. KARNEMELKZEEP per stuk 25 ct. NATUUR-AZIJN per fles 35 ct. ZELFRIJZEND BAKMEEL per pak 40 ct. PUDDING zonder suiker voor F/2 liter per pak 15 ct. AMANDELTJESGRIES 100 gram 15 ct. BORSTPLAATJES 100 gram 19 ct. SPECULAAS 250 gram 39 ct. en bovendien Spar-Zegels blijft ook gedurende de wintermaanden op ZON- en FEESTDAGEN GEOPEND. Aanbevelend Fa. IJ. MINKEMA ZONEN - Telefoon 432 GROTE VOORRAAD SNELLE SERVICE PRETTIGE EN COULANTE BEHANDELING UW VEROUDERD TOESTEL RUILEN WIJ IN TEGEN DE HOOGSTE WAARDE GEMAKKELIJKE BETALINGSCONDITIE PHILIPS ERRES N. S. F. BLAUPUNKT FRIDOR J. M, WITTEBROOD - Breelaan 29 - Bergen. Tel. 2204 BEZOEKT THANS te SCHOORL Dinsdagavond 7 October Hotel „Het Witte Huis". Egmond a. Zee. 8 uur Woensdagmiddag 8 October Lunchroom Swaan te Schoorl om 2.30 uur Ritsevoort 41 Alkmaar Onze bibliotheek werd weer uitgebreid met nieuwe boeken. Het leesgeld bedraagt 10 cent per week per boek. Wij leveren alle soorten van DRUKWERKEN voor Handel en Particulieren, alsmede emaille Naamplaten en Stempels. Binnen en buitenlandse tijdschriften Noorderkade 7274, Alkmaar, Telefoon 7763 4 October Geeft uw dieren die dag wat extra Kattcbrood met vis of vlees 30 ct p. pak Voor uw hond mopjes 64 ct p. pak Mergpijpjes 110 ct p. pak VERDER Hondenbrood - Terriervoer Puppyfood - Blikjes Vlees Here weg 2 - Telefoon 272 - Schoorl Oorspronkelijke roman door De kleine Jan Reising, want die was het, had zich wat ver veeld, omdat z'n oudere broers en zusters, of naar school of mee naar de tuin waren gegaan en nadat hij eerst de geit een paar malen met een stok had geslagen, was hij op eigen avon tuur eens verderop gelopen. Toen had hij daar in de verte iemand aan de waterkant zien zitten. Verbaasd stond hij een poosje te kijken. Wie was dat? Z'n broertje Gerrit? Nee. Z'n zusje Truus? Nee, ook niet. En ook niet een knecht van de buren. Hij moest eens zien, wie dat wel was. Zodoende kwam hij ook aan de waterkant, waar hij enigszins verlegen bleef staan. Een poosje keken de twee kinderen elkaar aan zonder wat te zeggen. Toen knikte de kleine jongen en het meisje knikte terug. Weer een poosje stilte en daarna zei de kleine Jan heel zacht: „Dag." Hetgeen de ander eveneens met een fijn stem metje „dag" deed zeggen. Nu kreeg de jongen weer wat moed. „Ik heet Jan, zei hij, „en ik woon daar," voegde hij er trots aan toe, een kleine vuile vinger uitstekend naar de grauwe woning. „O, antwoordde het meisje, „en ik woon daar. Op haar beurt wees zij achter zich naar de bessenwal. „Woon jij in die bessenwal?" vroeg hij ongelovig. Z'n zusje had hem wel eens verteld van kabouters en elfen, die in de grond woonden, maar dat was zij toch niet. „Nee schudde ze met haar blonde lokken, „daar achter staat mijn huis en daar woon ik met mn pa en moe enne... allemaal. „Ja," knikte Jan wijs, „ik weet het al, wie je bent. Jij woont bij onze buurman Maaier, he? Dit begreep het kleine miesje nog niet goed. Ze had haar achternaam nog niet zo gehoord, dat ze dadelijk de betekenis daarvan wist. „Wil je me helpen?" vroeg de kleuter op de wei. „Kom maar eens kijken; ik heb een groot hobbelpaard enne een echte voet bal." Z'n kleine ogen schitterden bij dit laatste gezegde. Z'n oudste broer, die nu ruim zeventien jaar was, had in een gulle bui een kleine leren voetbal gekocht met binnenbal en al en dit aan zijn jongste broertje gegeven, met de raad erbij zich maar goed te oefenen, dan mocht hij, als hij groot was, met de andere jongens 's avonds op het weiland mee voetballen. „Ik kan niet bij je komen, zei de kleine Ida. Ja, dat was zo, daar had de drie-jarige jongen niet aan ge dacht. Hen scheidde een brede, diepe tochtsloot. Maar z n oog viel op de plank. Meteen wist hij wat hij doen moest. „Ik zal de deel keren," juichte hij, „dan kun je er over lopen." Doch de zware eikenhouten plank stoorde zich niet in het minst aan de pogingen van twee groezelige jongensknuistjes om zich een kwart slag te wentelen. Hij rukte en trok aan het paaltje, waartegen de plank leunde, maar tevergeefs. „Help jij aan dat eind," beval de jongen en het meisje gehoor zaamde dadelijk. Maar zelfs hun vier handen vermochten niet de plank vlak te leggen. ,,'t Gaat niet," zei Ida mistroostig. Ze vond het jammer, want ze wilde wel eens op dat hobbelpaard rijden. De jongen was echter niet zo gauw uit het veld geslagen. Hij zette zich scherp en een flinke trap van z'n kleine klomp deed de plank overhellen; de brug over het water was gevormd. De kinderen juichten van plezier Zonder aan het gevaar te denken, liep de kleine Ida op haar geklompte voetjes over de smalle plank, zonder ook maar even te wankelen. Binnen een wip was ze aan de overkant. „Je hebt een touw aan je zitten," lachte de jongen haar uit. De lange sleep van de leiband hing halverwege in het water. „Was je vastgebonden? Wacht, ik zal het doorsnijden, want ik heb een mes," vervolgde hij, met trots een verroest mes uit z'n broekzak opdiepend. Op een van zijn zwerftochten door zijn vaders tuin had hij het gevonden. Vlug sneed hij het touw door, liet het, waar het was gevallen en hand in hand liepen de beide kinderen over de grote weide naar het huis. Een grote, grijze herdershond kwam hen blaffend tegemoet. „Dat is mijn hond," zeide hij en toen haar angstig gezicht ziende: „Ben je bang? Hij doet niks; alleen lelijke mensen, die 's nachts komen, eet hij op. Kijk maar, hij bijt jou niet; hij kan een poot geven ook. Max, geef eens een poot! Een poot!" De logge hond, die groter was dan de beide kleuters, legde z'n voorpoot rustig in de kleine uitgestoken hand, terwijl hij lustig kwispelde met z'n ruige staart. „Vraag jij' het ook eens," adviseerde de jongen, maar de hond was al weer weggedraafd en liep nu, gekke sprongen makend, een witte vlinder achterna, tot groot vermaak van de twee kin deren, die uitbundig lachend in het gras zaten. „Kom nu maar mee," zei hij, toen de hond verdwenen was. „dan zal ik je mijn speelgoed laten zien. Vrouw Reising, die met de lege koffieketel uit het land kwam, liet haar van verbazing haast vallen, toen ze de twee kleuters in het achterhuis samen zag kijken in de half ver scheurde prentenboeken, terwijl de hond op een afstand er bij zat, als wilde hij over hen waken. „Lieve deugd," zei ze eindelijk, „dat is de kleine meid van buurman Maaier. Is je vader ook hier? Ze liep weer naar buiten, om te zien of de tuinder ook ergens op het erf liep, maar ze zag alleen haar man, die op een stoel aan de voorkant van het huis met z'n zwartgerookte pijp in de mond in de verte zat te turen. Die had natuurlijk niet eens gemerkt, dat de kleine er was. Ze ging weer naar binnen. „Hoe ben je hierheen gekomen? Weet je moeder, dat je hier bent?" „Ze is weggelopen, verklaarde de kleine Jan, „en ik heb haar los gesneden. „Ben je dan bij buurman Maaier op het erf geweest?" „Nee, alleen tot de sloot.' Vrouw Reising begreep er geen steek van, doch ze moest natuurlijk dadelijk een boodschap sturen naar de andere kant. Een poosje later kwam vrouw Meijer, verwittigd door een der zoons van Reising, vlug het erf op lopen. Toen ze haar doch tertje zag, nam ze het op en kuste haar alsof het kind maanden weggeweest was, inplaats van een uurtje. De tranen liepen haar over de wangen. „Maar mens," zei vrouw Reising, "je bent helemaal van streek. Wist je dan niet „We dachten al, dat ze verdronken was. Ze zat aan een band aan de deur vast, maar toen ik van boven kwam, was ze weg, met een touw achter zich aan. Aan de streep over de grond zagen we het touw. Het hing aan de overkant, half in de sloot; m'n man is al aan het dreggen gegaan Ze lachte nu zenuwachtig uoor haar tranen heen. „Maar," vervolgde vrouw Reising, „hoe komt ze dan hier? Dan moet ze toch wel over de sloot gegaan zijn. Opeens be greep ze het gezegde v&n haar jongste; ik heb haar losgesneden; maar wijselijk verzweeg ze dit. „De deel was niet gekeerd," antwoordde de andere vrouw, „dus zal ze er overheen gelopen zijn. ,,'t Is toch zonde," zei Vrouw Reising verschrikt, „het schaap had er wel in kunnen vallen." „Dat dachten wij ook. Zul je niet meer weglopen, Ida? Dan mag je af en toe eens bij Jan komen spelen, als buurvrouw het goed vindt." „Natuurlijk is dat goed." betuigde de ander. „En dan komt Jan ook eens bij ons, hè Jan?" Toen vrouw Meijer aanstalten maakte om te vertrekken, liep de kleine Ida nog even terug naar haar buurjongentje en gaf hem een zoen. „Dag," zei ze onbevangen, „morgen kom ik weer terug." En terwijl moeder en dochter op de grindweg huiswaarts liepen, zei de kleine meid: „Als ik groot ben, wil ik met dat jongentje trouwen." „Kind," lachte vrouw Meijer, „waar denk je nu al aan? Wat een gedachten bij zo n hummel." In het huis van Reising zei de kleine Jan; „Ik wil met dat meisje trouwen, waarop de oude, die thuis was gekomen, om dat het tegen etenstijd liep, bromde; „Nou, je buurman zal je an zien komen. Ha ha! De enige dochter van een der rijkste tuinders uit de Beemster en jij, een Reising De moeder dacht echter bij zichzelf: „Je kunt nooit weten... maar zweeg. Sinds die dag kwamen de kinderen om beurten bij elkaar en zoals het altijd gaat, ze waren allebei liever bij de buren. In het begin ging het nogal kalm en gemoedelijk. De eerste keer, dat Jan Reising in z'n netjes opgelapte jasje en dito broek, gemaakt uit vader s trouwpak, bij Ida kwam, was hij de be deesdheid en beleefdheid zelf. Dit was echter spoedig afgelopen. Vrouw Meijer had al eens doodsangsten uitgestaan, toen ze de beide kinderen zag zitten, elk op de rug van een kalf, dat in volle galop de kleine boomgaard uitrende, de tuin in, tot een knecht ze opgevangen had, de kinderen naar huis stuurde en de dieren weer naar het weitje bracht. Het was een wonder, dat ze er niet afgevallen waren, maar Ida Meijer verklaarde trots aan haar moeder, dat ze het dier aan de oren had vastgehouden, zodoende kon ze er immers niet afvallen? Een andere maal hield vrouw Reising „haar hart vast zoals ze later vertelde, toen ze het avontuur aan haar buurvrouw vertelde, omdat ze de kinderen boven op het hoogste punt van het dak zag zitten. Ze waren door het zolderraam op het dak geklommen en zo langs de pannen omhoog gekropen tot de nok, waar ze nu als een ruiter te paard zaten te juichen van plezier, tot de knecht met een ladder het tweetal naar beneden haalde. Jan vertelde opgetogen, dat hij op het dak de stad had kunnen zien, zijn moeder gaf hem een geducht standje, doch dit alles hielp niets. Het juiste adres hiervoor blijft toch maar Schoorl - Tel. 312-432 Jan Oldenburglaan 29 Bergen Telefoon 2546 Veranderingen en reparatie zijn voor U een waarborg, dat U bij ons VAKKUNDIG wordt bediend. KL Dorpsstraat 9, Bergen - Tel. 2778 V» Heeft weer ZALEN beschikbaar voor BRUILOFTEN RECEPTIES EN PARTIJEN Voor deze gelegenheid bieden wij aan ONZE PRIMA KEUKEN met Verzorgde Diners vanaf f 4,- p.p. en diverse Jenevers 40 cent per glas Ook onze goed gesorteerde SLIJTERIJ brengen wij onder Uw aandacht. PRIJZEN BILLIJK □aar alle Vakkundig inpakken Verzorg, douaneformaliteiten Grote voorraad verpakkings materiaal Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij Ruyghweg 101 Telef. 2629

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 4