GRATIS N. H* A. D. O. DOBBEN Hoogvocsi ,.'T VERFHUIS Hollands-Roem k/eest vecstancUg. A. B. M. KOLLMER - Fa. J. SMIT Jr. ZILIÏIETR BOORSMA-TEXTIEL Slagerij H00GV0RST OPENING RIJWIELWINKEL 49.75 59.50 uaaeka^et IlUeumatieU Uw Cadeau P,ec autobus RIGOLETTO beter MAASEN UW SLAGER! vaat Uw was Koopt thans Spaart „Zilverpunten' 2 voordelige FALCON-aanbiedingen Sint Nicolaas of Kerstcadeaux }aultets BaeftUaudei - Iemand aau 2ee 8 De St. Hicotaastafet is freceed f M. van TEULINGEN Hereweg 2 DE HAAN's Boek- en Kantoorboekhandel z tuMM KALENDERS 1953 AGENDA's 1953 DE HAANs Boek- en Kantoorboekhandel FLANELLEN van Jansen Tilanus Geel! een VULPEN ROOKWORSTDAG Een juweel van een bcomftets GARAGE P. BOOD Jlepacatie Sn toch is- een PERMANENT Kapsalon HERSTELLER HOOGVORST v Bergen s Manufacturenhandel Woninginrichting DE PEE WAARSCHUWING ■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a VROLING HETELUCHT-KACHEL DE GOEDE BERGEN - TELEFOON 2379 S a Profiteert nu van onze Jubileum-aanbieding Bij aankoop van de inhoud ontvangt U de CASSETTE GEHEEL Wij staan U ten dienste met een uitgebreide sortering FLANEL in UNI - FANTASIE POPPETJES DESSINS. Kwaliteiten van Jansen en Tilanus stellen U niet teleur, daarbij komt, dat de prijs zo laag is hetgeen thans dubbel waard is gekocht te worden. DOET UW VOORDEEL BIJ: PARKER PELIKAAN SWAN OSMIA Kantoorboekhandel J. M. Thomas Anthoniusstraatl3, Bergen Het koopje van de week 500 gr. magere Ossenlappen i 100 gr. Hamworst 2.50 100 gr. Tongenworst Als extra koopje 2 '/2 Kg Gesmolten vet 5,- A.s. DINSDAG weer onze U weet het, slechts 40 ct p. 100 gr. Steeds meer mensen roken onze reclame CORONA SIGAREN 90 ct. de 10 stuks SIG. MAG. G. DRIEËNHUIZEN is de ingebouwde Victoria f 525— E. VELDMAN - BERGEN (BERGEN-BINNEN N.V.) op 21 November naar de Ned. Opera in Amsterdam 2266 2266 van Eenmaal geprobeerd, nooit meer anders 2266 TELEFOON 2266 op ZATERDAG 15 NOVEMBER '52 's namiddags om 2 uur SCHOORL, LAANWEG 45 Rijwiel en Bromfiets- Het Bestuur van het Algemeen Afdelings Ziekenfonds „Alkmaar Omstreken" maakt bekend, dat het nieuwe kantoor gebouw Costerstraat 28 te Alkmaar ter bezichtiging geopend is op Zondag 16 November a.s., van 2—5 uur. H. H. winkeliers, voor Uw etalage STANIOL, in diverse kleuren SHOW-CARDS, van St. Nicolaas en Pi Diverse soorten GEKLEURD PAPIER - PRIJSKAARTEN FEESTLABELS - GEKLEURD CARTON SPELDEN ENZ. BREELAAN 25 - BERGEN Favoriet van de week Wordt niet bezorgd en a contant. Zie onze Vrijdag-etalage voor prijzen en kwaliteit!! tt tt Heiloo - Telef. 3770 Prima werk Een billijk tarief Minimum slijtage Een buitengewone mooie collectie goederen in al onze afdelingen PRACTISCHE NUTTIGE S T.-NICOLAAS CADEAUX 1 DORPSSTRAAT 3-5 BERGEN Nu reeds een originele FALCON-JAS geheel dubbel, voor Een keurige FALCON-JAS, gevoerd met Nutrovel (mach. bont) Tel. 2545 BERGEN Aangezien ons gebleken is dat sommige acquisiteurs van particu liere adresboeken, gidsen, folders en dergelijke reclame-uitgaven ten onrechte de naam van de V.V.V. noemen, wijzen wij er op dat de V.V.V. Bergen aan geen enkele particuliere uitgave van dien aard medewerking heeft toegezegd (met één uitzondering, waarover reeds aan de hotel- en pensionhouders is bericht. Men vertrouwe dienaangaande dus niet op mededelingen van ver tegenwoordigers en vrage in voorkomende gevallen eerst inlichtingen aan ons Bureau. V.VV. BERGEN BERGEN, 12 November 1952 Studie-Vereniging voor Para-Psychologie. „Enige consequenties van de Spiritistische Annimistische verklaringen van de z.g. Para-normale verschijnselen". Toegang f l.<Aanvang 8 uur. MEER WARMTE - MINDER KOLEN a a o Z üi O Hollands kleurenpracht f 2.90 Een zeldzame charmante kalender Succes-agenda f 9.55 - f 16.90 - f 22.50 Het meest efficiente agenda-systeem ter wereld Z m Z a w Vulpenhuis Telefoon 2452 Bergen VISITEKAARTJES bedrukt met naam en adres Drukkerij een mooi oint Nicolaas-cadeau 1 I Schoorl Ruïnelaan 11 Bergen Telefoon 2466 VLEKVRIJ DOOR EN DOOR Igerq|(zilmeta| Ruïnelaan 12-31 BERGEN Telef. 2532-2065 Komt U thans eens in de zaak om onze uitgebreide collectie*'voor de"(a.s. 'feest dagen te zien. Geheel nieuwe collectie lederwaren en byouterieën,r-Italiaans mandwerk. Fris serviesgoed. Koperwerk etc. Uit onze afd. kop en schotels Chin, porceleinen kop en schotels met goudrand vanaf f 0.75. Bergensche Kunsthandel, Fa. P. HOPMAN Bij ons kunt U een keus maken uit een grote sortering Telefoon 2334 Kerkstraat 4, Bergen - Tel. 2028 PROBEERT U ZE OOK EENS Stationsstraat 13 - Bergen - Telef. 2882 Dorpsstraat 6 Bergen Tel. 2453 van OVERHEMDEN en BLOUSES KLEDING NAAR MAAT Is uw adres Jaap Weyandweg 30 a Geen groter verrassing uit z'n land dan „De Duinstreek" voor de emigrant Prins Hendriklaan 5-7 Bergen - Télef. 2276 Prijzen der plaatsen inclusief buskosten f 3.85; f 4.90: f6- en f7.-. Plaatsbespreken t/m Dinsdag 18 Nov. tot 12 uur in het kantoor der N.V, Beleefd aanbevelend Vertegenwoordiger van de GERMAAN- GOMO- ZEPHIER- TURNER- RIIWIELEN en BROMFIETSEN 100 gram PEKELVLEES f 0.50 100 gram Haagse LEVERWORST f 0.25 Tezamen f 0.60 Reclame aanbieding 500 gr. Schoudercarbonade f 1.65 500 gr. Roastbeef, Lende f 2.00 500 gr. Niervet f 1.00 2V2 ^9- gemalen Vet f 4.25 500 gr. Varkenspoten f 0.50 Woensdag 19 November onze bekende Osselappen reclame. Doorregen Mager Riblappen naar keuze 750 gram f 2.50 f 0.50 f 0.45 100 gram Leverkaas 100 gram Ontbijtspek Tezamen f 0.80 Iedere Maandagmorgen komen wij in Bergen Wij garanderen U «ssi» Uw Falcon-specialist WOENSDAG 19 NOVEMBER spreekt Prof, Dr. H. TH. FISCHER, in Paviljoen Kinheim te Alkmaar, over II! 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nullum hui 11111111111111111111111111111111111 immuun 111111 minimin 11 minimi 111 minium immuun ui 1111 DE WENS VAN ELKE HUISVROUW bereikt men met het stoken van een UIT VOORRAAD LEVERBAAR Nog enkele type's '49, '50 en '51 tegen speciale prijzen ^iiiiiiilllininniiniiniiiniiiiiiiniiiniiiiiininiiiiiniiiniiiinnninniininiiiiiniiiiniiiiinnmiiiiiiiiiiiiiiinniniinniiiiiniiiiiiiiniiiiiiiniuiiiiiiiiiiiiiillll'*7 Een mooi cadeau is nog altijd een VULPEN of of BALLPEN. Deze hebben wij in alle prijzen. Voor de kinderen hebben wij een flinke sortering, zoals verfdozen, mondorgels, verschillende spelen, prentenboeken enz. Al onze romans en leesboeken worden met 20 ®/q KORTING verkocht Kom even kijken in D g DOOSJES CHOCOLADESIGARETTEN DOOSJES CHOCOLADESIGAREN GL ACEFIGUREN D CHOCOLADEFIGUREN CHOCOLADELETTERS Schoörl - Telefoon 272 □□□□□[□□□□□□□□□□□O □□□□□□□□□□□O O O tfi EÜ >-3 fad a z o.a. Nederland in Beeld f 2.75 Uit ons vaderland f 3.75 Kinderkalenders f 1.35 f 2.25 Zwitserse kalenders f 4.50 f 4.90 Ons zingende landschap f 2.60 A.V.R.O.-kalenders f 2. Prinsessekalender f 2 25 Jan Toorop kalender f 3.50 Anton Pieck kalender f 3 90 Vogelkalender f 3.75 Boon's humoristische kalender f 2.30 Zakagenda's vanaf 60 ct. f 2.95 Maandkalenderblokjes 12 15 ct. Portefeuille-zakagenda f 16.50 Kantooragenda's f 2.40 f 2.65 f 3.50 Kantoorkalenders f 1.10 f 1.35 Omlegkalender f 4.25; Bureauagenda f 2.75 t-i H Z O m 50 O 5*1 t-i M Z 50 C/3 o- xTa i OLDENBURG

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1952 | | pagina 3