I S. DE LANGE Een MAATCOSTUUM teyen Ctotfeciie-prifs De vedteude \Jcouw! STOFFEN ROB ■i/m BONSET &C STAATSLOTERIJ 138.- 148.- 158.- 168.- P. C. KAAN D. KONING de Avotdutiet KIESVERENIGING „Sckoatls Beltmf Mte Jhuhf. Siofetii GROOTEMAN Emigratie UITVOERING G. V. „OLYMPIA" Attocdtoni/tcznityinty „ACCORDAMOR M. VELDMAN kundig wordt bediend Algemene Ledenvergadering DE HAAN'S BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL VULPENHUIS COLLECTEUR: J. J. KORVER HIER# De<ze wuk. cie tape- picifze-n Hollands Boerenbont S Bergense Kunsthandel tij eet U Uet at werelddelen dandifies utcUdjyhaac RUNDVLEES H. v. d. Elsken Nette Leerling Kinderverhaal c Rob onderzocht of de boom voldoende vast lag, stapte op de stam en liep naar de overkant. Ans volgde. „Niet naar beneden zien, Ans. Geef me 'n hand, dan zal ik je helpen," riep Rob. Zij lieten de waterval achter zich en trokken de dichtbegroeide jungle in. Met veel moeite baan den zij zich een weg door de wirwar van takken, bladeren en lianen. Tenslotte bereikten zij de rand van de jungle en roken zij de zeelucht weer. Gedekt door de plantengroei kropen zij naar de kust en turend in de baai zagen zij 'n aantal watervliegtuigen der piraten op het water. Ondertussen had de Havik vernomen dat Rob en Ans niet te vinden waren en hij besloot het eiland af te zoeken. Daan werd streng bewaakt en zag voorlopig geen kans om te vluchten. Gevolgd door zijn piloten liep de Havik naar de landingssteiger, waar 'n kleine motorboot gereed lag. „Neem de vliegtuigen en zoek het eiland grondig, zéér grondig af! Die jongen moet ge vonden worden!" riep de Havik. op Donderdagavond 5 FEBRUARI 1953, 8 uur, in het Oude Raadhuis te Schoorl HOOFDPUNT AGENDA: Opstelling Candidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 1953 HET BESTUUR Openbare Voordracht door Dr. F, W. ZEIJLMANS VAN EMM1CHOVEN Entrée f 0.75 Onderwerp„EUROPA TUSSEN OOS1 EN WEST Administratie's Vermogensbeheer Belastingzaken Boekhoudingen KLEINE DAMESVULPENHOUDER Aanvang der trekking 26 Januari '53 Voorweg 58 - Giro 510341 100 gram Ham 100 gram Metworst 100 gr Tongenworst 100 gr Leverworst Zie verder 80 cent 50 cent in de alle delen los verkrijgbaar Fa, P. HOPMAN ZIE ETALAGE FEUILLETON: Oorspronkelijke roman door (Wordt vervolgd) GOEDKOPE GROENTENHAL naar alle Vakkundig inpakken Verzorg, douaneformaliteiten Grote voorraad verpakkings materiaal Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij DEN HELDER Ruyghweg 101 Telef. 2629 H'T winkeltje o.a. ook „LIBERTY' Jj^^KNIPPATRONEN^^^ NIET 1 DAG, MAAR EERSTE KWALITEIT Tegen LAGE prijs Dames- en Herenkleermaker Veranderingen en reparatie Bij de drukkerij van dit blad wordt een gevraagd DE SPITSmr IAPSALOIURSEIÜ -pc Telefoon 2104 Op ZONDAG 1 FEBRUARI, 8 uur, in de zaal van de heer Schuyt te Schoorl, met medewerking van de uit Schoorl De algehele leiding DIR. KOOPMAN NA AFLOOP BAL. Prima verzorgde band Entree f 1,25 bel. inbegr. Plaatsbespreken Zaterdag 31 jan. van 3-4 uur aan de zaal GOUD UURWERKEN ZILVER Of het nu het kopen of reparatie van Uurwerken, Goud en Zilver betreft, Uw winkelier moet U vak kundig kunnen adviseren. Onze vakdiploma's zijn voor U een waarborg, dat U bij ons vak- Kleine Dorpsstraat 9 Bergen - Telef. 2778 SOLA- EN VOORSCHOTEN ARTIKELEN ec. cand. Lid Ned. Coll. v. Belastingconsulenten Spreekuurdagelijks van 2—3 uur en na telefonische afspraak (K 2208—2577) ROLHEKKEN ZONSCHERMEN in hout-staat en alluminium POTGIETERSTRAAT 30 EN 47-AMSTERDAM-W.-TEL.82950 BERGERWEG 135 BERGEN N.-H. TELEF. 2395 Komlaan 6, BERGEN Nh. met gouden pen f 5, ALLEENVERKOOP 1 GEGARANDEERD PRIMA Naast de schriftelijke garantie, onze welbekende service. Deze advertentie is de STROOMERLAAN 7, BERGEN Telefoon 2427 eerste van de reeks, die U vertrouwd zal maken met onze specialiteiten en allee-verkoop artikelen MtAARTJE ZELDENRIJK 19. „Natuurlijk", antwoordde de vrouw en er klonk enige teder heid in haar stem. De jongen werd er ontroerd door. Ja, het was toch z'n ouderlijk huis, het waren toch z'n vader en moeder. Hij stond op en drukten beiden de rimpelige, vereelte handen. „Jullie bent beste mensen", was alles, wat hij antwoord de, doch de oudjes verstonden hem. Een uur later was hij bij zijn buurman en weldoener. Deze zat met z'n vrouw en dochter in het achterhuis op hem te wachten. Wat een verschil, dacht hij, op 't moment, dat hij het propere huis van Meijer binnenstapte, wat een verschil hier of thuis. Doch hij had geen gelegenheid om te mijmeren, want de tuinder trad met een joviale lach hem tegemoet. „Daar hebben we onze student!" zei hij op zn gewone lich- tige manier. „Hoe gaat het, jongeman, hoe gaat het? Daar doe je goed aan, dat je je oude buren nog es opzoekt. Pak een stoel, jan, en vertel eens wat van Delft en de professoren. Zijn ze werkelijk allemaal zo verstrooid, als men in de moppen- bladen vertelt?" „Nee", lachte Jan, „dat laatste gaat wel. Ze hebben tenminste nog nooit vergeten ons wenk op te geven, waar je de rest van de dag zoet mee bent." „Je kunt wel aan hem merken, dat hij niet meer op 't pad woont", mengde de tuindersvrouw zich in het gesprek. „Je ziet bleekjes." „Dat 's een kamerkleur", verklaarde Jan. „In een stad is het bruin van je handen en gezicht af. Dat is één van de dingen, die ik mis: de gezonde buitenlucht. „Ja", bevestigde Meijer, „dat is bet nadeel van het stads leven. Maar van de zomer heb je de gelegenheid in Scheve- ningen, dat is niet zo ver af van Delft, niet? Overigens moet je maar zoveel mogelijk wandelen of fietsen, als je daarvoor ten minste nog tijd hebt. En hoe gaat het met de studies? Moeilijk?" „Och, 't valt nog al mee. Natuurlijk is het blokken, doch de olleges zijn werkelijk interessant en de leraren zijn over het algemeen duidelijk." „Dus je denkt wel, dat je het zult redden?" „Dat is zeker, In ieder geval wil ik het." Meijer lachte. „Zo mag ik het horen. Dat is wat anders als „ik hoop dit en ik hoop dat". Wilskracht, ruggegraat, dat ont breekt de tegenwoordige mens maar al te dikwijls. En wat ga je doen. als je eenmaal zover bent?" Jan vertelde met z'n kennismaking met de machtige Van der Ham, de grote fabrikant. Wellicht kon hij hem wel in z'n bedrijf gebruiken, wanneer hij eenmaal ingenieur was. „Dat noem ik toch maar eens boffen, vrouw. Vier maanden in Delft en nu is hij reeds de vriend van de zoon van een groot industrieel. Ik geloof, dat jij je wel door de wereld 'zult slaan, m'n jongen. Voor zulke mensen als jij bent, is er ruim genoeg plaats." De feestdagen gingen gauw om, veel te snel naar Jan en Ida's zin. Meestal gingen ze 's middags samen een eindje fietsen en de avonden bracht Jan ook meestal bij z'n buurman door. De beide ouders hadden wel iets gemerkt aan hun dochter, maar ze hadden slechts geglimlacht. Alleen had Meijer op Oude jaarsmorgen, toen het tweetal samen naar de stad ging om inkopen te doen, tegen z'n vrouw gezegd: „Laat ze maar gaan, ik zou niet weten, aan wie ik m'n dochter beter zou toever trouwen dan aan Jan. En hij is zelf wel zo verstandig, dat hij eerst een positie verovert." Enkele dagen na Nieuwjaar, op een Zondagavond, vertrok Jan; Ida zou hem naar het station brengen voor de tram van acht uur. Ze waren op de fiets. Toen ze op de Purmerenderweg reden, legde Ida haar hand op z'n arm en keek hem aan. „Over drie kwartier ben je al weer weg, Jan", zei ze zacht. Hij wendde zich naar haar toe. Bij het schijnsel van de volle maan zag hij tranen in haar ogen. „Maar lieve kind, dat moet je je niet zo aantrekken. Met Pasen ben ik toch immers weer hier?" „Het is nog zo lang, dat duurt drie maanden. Kun je tussen tijds niet eens van Zaterdag tot Maandag of desnoods Zon dagsavond overkomen?" Jan dacht aan de Zondagen bij Van der Ham en de dagen, dat hij hier was geweest. Waar was hij nu liever? „Kom, kom", monterde hij op, „ik zal je iedere week schrijven en van tijd tot tijd eens een ansicht sturen. Dat is toch ook goed! Ik vind het ook naar, dat ik nu weer zolang van je gescheiden ben, maar het gaat ten slotte om m'n toekomst, om een levenspositie. Denk daar eens aan." Ja, Ida dacht er aan, Wel was ze dikwijls, tegenover haar enkele vriendinnen, heimelijk trots op haar buurjongen, die zo ver weg studeerde, voor „insejeur". Maar in de vele uren, dat ze alleen was, kon die gedachte haar toch niet bekoren. Dan wenste ze wel eens, dat hij maar gewoon in de tuin gebleven was. Dan zou hij op vaders spul kunnen komen en vader langzamerhand wat kalmer aan kunnen doen. Dan was hij altijd bij haar en zouden ze kunnen trouwen. Maar nuHet duurde immers nog zo lang! Zeker nog vijf jaren en dan moest er nog niets tussenkomen, ziekte of zoiets. Nee, het was toch niet altijd plezierig, dat Jan zo ver weg was en telkens zo'n lange tijd! Nu duurde het weer tot PasenAlweer zoveel Zondagen alleen! Dit vertelde ze hem. Ik ben soms echt jaloers, als ik Zon dagsmiddags de buurjongens en meisjes samen zie lopen, en ik ben altijd alleenEn omdat ik alleen ben, moet ik thuis blijven." „Je hebt toch je vriendinnen", trachtte hij te troosten. Ja, vriendinnen had ze, maar allemaal verkering. Je kon toch niet altijd de derde van de partij zijn? „Kun je heus niet tussen tijds eens komen?" „Ik zal er eens over denken, Ietie", zei hij peinzend. „Mis schien kom ik dan wel met moeders verjaardag in Februari een paar dagen." „Hè ja, dat moet je doen, maar dan moet je niet zo vroeg weggaan als nu. Je kunt toch wel wat later?" „Jawel, maar dan ben ik middernacht pas in Delft. „Heb je dat niet eens voor me over?" „Natuurlijk, snoes, dat weet je wel beter, maarHij onderbrak z'n zin en stond bovenaan de Beemsterdijk, eens klaps met een ruk stil. Zij sprong eveneens van haar fiets. „Wat is er?" vroeg ze verwonderd. In De Goedkope Groentenhal krijg je slechts 1 week -. 3 pond sinaasappels voor f 1.00 Verder alle soorten groenten en fruit Spotgoedkoop Let maar op 4 pond goudreinetten (moes) 25 ct. 4 pond bellefleurs 25 ct. 3 pond zoete appels 25 ct. 3 pond stoofperen 25 ct. 3 pond handappels 25 ct. 3 pond gestifte rapen 25 ct. 2 pond uien 25 ct. 2 pond hutspot 25 ct. 2 pond gesneden groenekool 25 ct. 2 pond gesneden rodekool 25 ct. 1 V2 pond spruiten 25 ct. 11/j pond zuurkool 25 ct. 1 V2 pond gare biet 25 ct. Ook hebben wij mooie sla, veldsla, andijvie en lof. Als extra reclame deze week 20 mandarijnen f 1.00 20 sinaasappels f 1.00 3 citroenen voor f 0.25 En dan onze vers gebrande pinda's is een succes voor slechts 75 ct. per 2 g Alleen Dorpsstraat 86 - Bergen - Tel. 2069 waar je 2 ons heerlijke, vers gesneden soep groenten kunt krijgen voor slechts 25 ct. KL Dorpsstr 25, Bergen - Tel. 2341 voor betere Per 1/2 Kg. BIEFSTUKf 2.40 MAGERE LAPPEN f 1,80 DOORREGEN LAPPEN f 1,70 GEHAKT half om half f 1,60 5 POND RUND VET f 4,- VARKENSVLEES Per 1/2 Kg. FRICANDEAUf2,— LAPPENf 1,90 CARBONADE f 1,70 - f 1,80 VET SPEKf 1.50 MAGER SPEKf 1,70 5 POND REUZELf4,— Onze specialiteitRAUWE ROOK WORST, 100% Varkensvlees, steeds vers, f 1,90 per Kg. 100 gram HAM 1 f 0 95 100 gram PEKELVLEES J 100 gram LUNCHWORST 1 f n 50 100 gram LEVERWORST 100 gram TONGEWORST 1 f 0 50 100 gram LEVERWORST I Dorpsstraat 52 - Bergen - Telef. 2323 Jan Oldenburglaan 29 - Bergen Telefoon 2546

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

De Duinstreek | 1953 | | pagina 4